ROBERTS, Gareth Gwyn Vol1

Published: 20 November, 2023  Author: admin

ROBERTS_GARETH_GWYN_Vol1

f o s r e p a p e h t f o e u g o l a t a C S R F s t r e b o R n y w G h t e r a G r i S r o s s e f o r P ) 7 0 0 2 — 0 4 9 1 ( . t s i l a n o i t a c u d E & r o t a r t s i n i m d A y t i s r e v i n U , t s i c i s y h P h c r a e s e R 1 e m u l o V 2 1 0 2 y r a r b i L S N 9 4 N S n o d n i w S , n o t h g u o r W , e n a L d l e i f f e h S c i f i t n e i c S , s e v i h c r A d e t i s o p e D y t i s r e v i n U d e l i p m o C , s e v i h c r A c i f i t n e i c S r o f e r t n e C © r o f e r t n e C , h s i a N y l i m E : y b f o : n i n e p k c a H s n o i t a s i n a g r O s e i t e i c o S l a i r t s u d n I s t r e b o R h t e r a G r i S r o s s e f o r P s e r u t c e L r e e r a C r o t c e S c i l b u P r e e r a C & c i l b u P h c r a e s e R d e t a l e R & s m l i F t t e g d o l B - r i u m g n a L s r u o n o H & s p i h s w o l l e F , s e z i r P s r e p a P l a n o s r e P & y l i m a F s e i r e s b u S & s e i r e S f o t s i L s t n e t n o C n o i t c u d o r t n I r e e r a C c i m e d a c A s y a d l o o h c s y l r a e s i h m o r f e f i l s ’ h t e r a G r i S f o n a p s e l o h w e h t s r e v o c n o i t c e l l o c e h t , 7 0 0 2 o t 2 4 9 1 m o r f g n i t a D s ’ h t e r a G r i S o t g n i t a l e r s m e t i r e i l r a e w e f a e r a e r e h T . h t a e d s i h r e t f a r u o n o h s i h n i d l e h s e c i v r e s l a i r o m e m o t f o y t e i r a v a n i s m e t i f o y t e i r a v e d i w a f o s e s i r p m o c n o i t c e l l o c e h T . s m e t i e z i s t u o f o r e b m u n a d n a s e x o b e v i h c r a 4 6 3 n i d e s u o h s m e t i 0 0 7 2 a c r i c f o s t s i s n o c n o i t c e l l o c e h T . s m e t i r e t a l w e f a d n a , y r o t s i h y l i m a f s k o o b e s i c r e x e l o o h c s ; e d u l c n i s m e t I . r e e r a c l a n o i s s e f o r p d n a e f i l l a n o s r e p s ’ h t e r a G r i S o t g n i t a l e r s t a m r o f r e t u p m o c , s h p a r g o t o h p , s n o i t a c i l b u p , s r e p a p g n i t e e m d n a e e t t i m m o c , s e i r a i d , e c n e d n o p s e r r o c , s t r o p e r d n a f o s m e t I . s e t a c i f i t r e c d n a s e z i r p , s e r u t c e l , s e t t e s s a c o e d i v S H V , s e d i l s m m 5 3 , s e p a t e t t e s s a c o i d u a , s c s i d n e e b y l l a r e n e g t o n e v a h e r e h w e s l e d l e h s n o i t a c i l b u p f o s e i p o c d n a s e t a c i l p u d , e r u t a n a r e m e h p e n a : s n o i t c e s d a o r b t h g i e o t n i d e d i v i d s i e u g o l a t a c e h T . d e n i a t e r n e e w t e b p a l r e v o e m o s s i e r e h T . ) 8 O R G ( s n o i t a s i n a g r O & s e i t e i c o S d n a ; ) 7 O R G ( s e r u t c e L c i l b u P ; ) 6 O R G ( & s m l i F t t e g d o l B - r i u m g n a L ; ) 2 O R G ( s r u o n o H & s p i h s w o l l e F , s e z i r P ; ) 1 0 R G ( s r e p a P l a n o s r e P & y l i m a F r e e r a C r o t c e S c i l b u P ; ) 5 O R G ( r e e r a C l a i r t s u d n I : ) 4 0 R G ( r e e r a C c i m e d a c A ; ) 3 O R G ( h c r a e s e R d e t a l e R . 4 O R G d n a 3 O R G s n o i t c e s e h t n e e w t e b r a l u c i t r a p , s n o i t c e s t n e r e f f i d n i s d r o c e r e h t s s e c c A f o e r u t a n e v i t i s n e s - s s e n i s u b d n a l a i t n e d i f n o c , l a n o s r e p e h t o t e u d d e s o l c s a d e k r a m e r a s e l i f l a u d i v i d n i w e f A . y r a r b i L d l e i f f e h S f o y t i s r e v i n U e h t o t d e t c e r i d e b d l u o h s s e l i f e s e h t w e i v o t s t s e u q e R . s t n e t n o c r i e h t t n e m e g n a r r A & t n e t n o C n o i t c u d o r t n I d n u o f o r p n y w G e h A S U f o e h t n i h t r o N w e N n e h t n i n r o b n y w G n a s a e g r a h C . 5 8 9 1 n r o h T t a t a n e e w t e b , s c i s y h P s a e h T s a w e h , 5 6 9 1 o t n i . d i n E d e m a n h t i w , I M E e h t 6 8 9 1 m o r F d r o f x O t a a s a g n i k r o w d e w o l l o f , 1 6 9 1 n i s c i s y h p r e s o l c r o f n i e e r g e d - 9 9 9 1 ( C L P . y r t s u d n i n i h c r a e s e r n o i t i s o p a f o t s o p e h t p u d t L s m e t s y S l i t n u d l e h e h , t s i t n e i c s a s A s n o i t u l o S a d a h o s l a . d l o g d e r T h c r a e s e R e r e w s t r e b o R s s a l c t s r i f a d e t s e r e t n i l a c i d e M f o s a w s d i l o S g n i m o c e b e h t n o t c a p m i n o i t a c i l p p a l a c i t c a r p d n a y t i s r e v i n U n i s t n e r r u C g n i t a r e p o s t i f o e h t t a s c i s y h P e k a t o t y t i s r e v i n U e g e l l o C y t i s r e v i n U r e t s l U f o y t i s r e v i n U . ) 0 0 0 2 m o r f ( n a m r i a h C l a c i t e r o e h T , x o r e X r o f t s i t n e i c s h t e r a G r i S f o r o t c e r i D . s e i n a p m o c , s c i n o r t c e l E p i h s w o l l e f a m s a i s u h t n e , s e l a W h t r o N y l r a l u c i t r a p f o r o s s e f o r P t n e m t n i o p p a d e s s e r g o r p s p i h s n o i t a l e r d e i l p p A f o r o s s e f o r P e c n e i c s f o t n e m p o l e v e d o h w t s i c i s y h p e c a p S f o y d u t S e t a u d a r g r e d n u , r w a m n e a m n e P , e r i h s n o v r a n r e a C l a c i h p a r g o i B s t n e m t n i o p p a h t e r a G r i S r o s s e f o r P s a w t n e m t n i o p p a r o t c u d n o c i m e s . ) 6 6 9 1 - 3 6 9 1 ( p i h s r o s s e f o r p ) 8 6 9 1 - 6 6 9 1 ( t n e m e g a n a M c i m e d a c a t s r i f y t i l i b i s n o p s e r n o i s i v r e p u s . ) 6 7 9 1 - 8 6 9 1 ( , o n d u d n a l L s ’ h t e r a G r i S t n e m t r a p e D g n i r e e n i g n e y r o t s i H c i f i t n e i c s f o e p a c s d n a l s a w r e t s i s s a w s t r e b o R d n a s c i s y h P h t e r a G r i S r o s s e f o r P n o i t a c u d e r e h g i h h t e r a G r i S y g o l o n h c e t d e t n i o p p a s a w h c a e f o s e i g e t a r t s y t i s r e v i n U A s i s e h t s i H a i m e d a c a r a m m a r G a o s l a s a w r o s s e f o r P , r e r u t c e L r o i n e S d n a s c i s y h P f o e g e l l o C h t e n y w G r e t s i s r e g n u o y r i e h T e s o n e s a r B . s a e s r e v o e h t r e d n u p o l e v e d o t m i h e h t f o d a e H d n a h c r a e s e r l a b o l G f o n a m r i a h C c i n o r t c e l e n i h t e r a G r i S 6 7 9 1 n i r e r u t c e L s n r e c n o c n i w t a d e d u l c n i o s l a d e t a c u d E . s i h f o n o i s s a p o w t a r e t f A d n a ) 6 0 0 2 n o s e l a W d o i r e p r a e y n o i t a c u d E d e i l p p A f o n o i t a c u d e n i D h P a y b t n e n i m e n a m a h r u D o t d e v o m a p u k o o t e h d e d u l c n i y r t s u d n i d n a 5 8 9 1 , s e l a W h t r o N , r e d a e R n e h t g n i l b a n e , d r o f x O n i n o i t i s o p d n a n i a t i r B n i w t s i h d n a n e e w t e B H d r a h c i R y a M " " 6 1 . y r t s u d n i d n a g n i n i a g , r o g n a B t h g i r B n h o J t a g n i t i s i v e h t r o f . s c i s y h p f o n i r e t a L n i f o n e t t i r w r o g n a B y r t s u d n i , 0 9 9 1 s i h , e g e l l o C s t r e b o R s t i , l o o h c S . 0 4 9 1 n I e h y t i s r e v i n U e h t g n i d a e l s a l l e w s A . 0 0 0 2 l i t n u n o i t i s o p s i h t d e n i a t e r e h ; t n e m e g a n a m y t i s r e v i n u o t n i e v o m ; g n i d u l c n i n o i g e r s t i d n a d l e i f f e h S f o y t i C e h t e t o m o r p d n a p o l e v e d o t s e v i t a i t i n i y n a m n i d e v l o v n i o s l a s a w n o m m o C d l e i f f e h S ; r e b m u H d n a e r i h s k r o Y r o f y c n e g A t n e m p o l e v e D l a n o i g e R e h t , d r a w r o F e r i h s k r o Y f o e c i f f o l a n o i g e r a d e h s i l b a t s e o s l a h t e r a G r i S . p u o r G n o s i a i L y t i C d l e i f f e h S d n a p u o r G y r o s i v d A e s o p r u P n o s i a i l ’ s l o o h c s a d n a y m o n o c e l a c o l e h t o t n o i t u b i r t n o c s ’ y t i s r e v i n U e h t p o l e v e d o t y t i s r e v i n U d l e i f f e h S o t n o i s i c e d s i h g n i k r a m d l e i f f e h S f o y t i s r e v i n U e h t f o r o l l e c n a h C - e c i V d e t n i o p p a s a w h t e r a G r i S 1 9 9 1 n I . e m e h c S h c a e r t u O y l r a E e h t — n o i t a c u d e r e h g i h o t n o t n e w y l e r a r s l i p u p e s o h w s l o o h c s h t i w k r o w o t n o i t c e s e h t s a s e v i t a i t i n i h c u s h g u o r h t e l i f o r p l a n o i t a n r e t n i d n a l a n o i t a n s ’ d l e i f f e h S d e s a e r c n i o s l a h t e r a G r i S d n a a n i h C , a i l a r t s u A , S U , K U e h t n i s e i t i s r e v i n u r o j a m 7 1 f o e c n a i l l a n a , k r o w t e N s e i t i s r e v i n U e d i w d l r o W . e p o r u E e h n e h w d e u n i t n o c s g n i n e v e l a i c o s l u f s s e c c u s e s e h T . ’ t f o r C e h T ‘ e m o h r i e h t t a n y l o r a C e f i w s i h y b d e t s o h - o c s g n i n e v e z i u q d n a s r e n n i d ’ n w o G d n a n w o T ‘ s i h n i s n i g i r o r i e h t d a h s e v i t a i t i n i s ’ h t e r a G r i S f o y n a M . e g e l l o C n o s f l o W f o y c n e d i s e r P e h t p u e k a t o t 1 0 0 2 n i d r o f x O o t d e v o m r a l u c e l o m d n a s e c i v e d r o t c u d n o c i m e s f o s c i s y h p e h t f o s d l e i f e h t n i k r o w s i h r o f d e n w o n e r s a w h t e r a G r i S c i n a g r o f o s r e y a l r o , s r e y a l o n o m f o t e s a ( s m l i f t t e g d o l B - r i u m g n a L n i t s e r e t n i r a l u c i t r a p a h t i w , s c i n o r t c e l e y l e v i t c a s a w e h s 0 8 9 1 d n a s 0 7 9 1 e t a l e h t n I . ) e t a r t s b u s d i l o s a n o d e t i s o p e d , k c i h t e l u c e l o m e n o l a i r e t a m d e h s i l b u p e h r e e r a c s i h g n i r u d d n a s r o t c u d n o c i m e s n o s m l i f g n i t a l u s n i n o s e c n e r e f n o c l a r e v e s n i d e v l o v n i e h t n i k r o w d r a d n a t s a e m a c e b h c i h w ’ s m l i F t t e g d o l B - r i u m g n a L ‘ f o n o i t a c i l b u p e h t w a s 0 9 9 1 . s m l i f c i n a g r o n i h t f o s n o i t a c i l p p a e h t g n i b i r c s e d s t n e t a p l a r e v e s f o r o h t u a e h t o s l a s a w e H . s r e p a p c i m e d a c a 0 5 1 r e v o . s c i n o r t c e l E r a l u c e l o M f o l a n r u o J e h t f o r o t i d e g n i d n u o f e h t o s l a s a w e H . s c i n o r t c e l e r a l u c e l o m f o d l e i f t n e m p o l e v e d e h t n i l e b e o L - e c y o J h t i w d e t a r o b a l l o c y t i s r e v i n U m a h r u D t a p u o r g h c r a e s e r s i h d n a h t e r a G r i S s ' w o r r o m o T f o e d o s i p e n A . s 0 8 9 1 d n a s 0 7 9 1 e h t g n i r u d h g u o r T t t e g d o l B - r i u m g n a L e h t f o n o i t c u d o r p d n a h c r a e s e R n i 2 9 9 1 . 6 9 9 1 n i n i o t d e t i v n i n i d n a e h t f o y n a m s a w l a y o R n i f o o t s t u c r i S s t n a r G e h t f o . 4 0 0 2 n i d i d e H . n n a H t o n d i d h t e r a G r i S h g u o h t l a , d n a t n e m g e s s m l i f n i h t a d e d u l c n i 2 8 9 1 y a M " 6 n o C B B e h t y b t s a c d a o r b d l r o W m i a e h t e h t d n a l i c n u o C . y t e i c o S , l i c n u o C g n i d n u F g n i d n u F o t d e k r o w a d e l e H r e b m e m r o f e z i r P e t u t i t s n I e h t , s e e f n o i t i u t e c n e i c S ‘ n o 8 8 9 1 s e r u t c e L a d e t c e l e e r e w g n i d n u f y t i l a u Q h c r a e s e R a o s l a s a w e H e h t r o f g n i u g r a s e e r g e d d n a e h t e s i a r s l a p i c n i r P h t i w 3 0 0 2 h c r a e s e r . s l i c n u o c f o e l i f o r p y r a r o n o h , d e r i a h c e h ) a i l a r t s u A ( o t n i y r i u q n I d n a e r o m e h t f o w o l l e F h g u o r T e h t w o h y t i s r e v i n u g n i m o c e b d e h s i l b u p . ) E C F E H ( f o t n e i p i c e r m o r f s c i s y h P s c i s y h P f o t s o m l a e r e w e e t t i m m o C n o i t a c u d E y t i s r e v i n U , n o i t a c u d E r e h g i H h t e r a G r i S k r o w e m a r F s a m t s i r h C n o i t a c u d e r e h g i h h t i d u J r e t n e s e r p s p i h s w o l l e f . e e t t i m m o C s e i t i s r e v i n U g n i p o l e v e d f o y l t n e u q e s b u s n a i l a r t s u A e h t y b y l l u f s s e c c u s . p i h s n a m r i a h c d e n o i s s i m m o c d e t s e t - s n a e m C B B / n o i t u t i t s n I s r o l l e c n a h C - e c i V f o , s n o i t a d n e m m o c e r , e e t t i m m o C - b u S e e t t i m m o C - b u S t n e m h s i l b a t s e h t e r a G r i S r o s s e f o r P t n e m s s e s s A o t t n e m n r e v o g y r o s i v d A t r e p x E t n e m n r e v o g f o . s e i t i s r e v i n u , r a e p p a f l e s m i h y g o l o n h c e T s e i t i s r e v i n U t u o h g u o r h T n o i t c u d o r t n i . t n e m s s e s s a n r e c n o c c i l b u P s e h c a o r p p a e v i t a n r e t l a t n e m p i u q E s ’ h t e r a G r i S h s l e W a f o h t e r a G r i S h t e r a G r i S h t e r a G r i S g n i n i a l p x e , r i a h C r e t a l e h t f o r e b m e m e h t f o w e i v e r r o t c e S c i l b u P e h t r o f p u o r G n o r a e p p a . t n e r a p p a e r o m d e t n e s e r p e c i v d a e h t o t l a c i t n e d i g n i r u d P C V C e h t y b s t c e f f e e h t r i S r e e r a c . e u q i s y h P h c r a e s e R s ’ g n i r a e D s u o i r a v e h t n o i s i v e l e t h t e r a G r i S h c r a e s e r o t n a m r i a h C s a d e v r e s s a w h t e r a G r i S g n i r a e D e h t o t d e l e d s i a g n a r F e h t o s l a s a w e h t g n i d u l c n i d e d r a w a e h t f o e m o H s a w h t e r a G e s i c r e x E n e e w t e B n o d e v r e s k c e w l o H d n a l a d e M r e h g i H e h t f o d e v l o v n i s a w e h h c i h w g n i r u d o s l a s a w d n a 9 8 9 1 , ) P C V C ( h t i w d e v l o v n i 7 9 9 1 o t 5 9 9 1 d n a , ) 8 7 9 1 e h t r i a h c s a w e h 5 8 9 1 l a y o R e h t d o i r e p a K U m o r f e h n e h w é t é i c o S 4 8 9 1 n I . ’ e r u t u F d n a n I e h t h c i h w . s e l a W m o r F d r a o b a e h t e h t n i e h t f o m o r f ( n e v i g n i a m s t r e b o R s i h t n e m n r e v o g e s i v d a o t d e h s i l b a t s e , 4 0 0 2 - 1 0 0 2 , n o i s s i m m o C s n a g r O d e n i a t e R e h t f o r e b m e m a s a w h t e r a G f o n o i t a c i l b u p e h t g n i w o l l o f s n o i t a n i m a x e m e t r o m - t s o p t a e u s s i t d n a s n a g r o f o n o i t n e t e r d n a g n i k a t e h t n o r o f k r o w e m a r F e c n a r u s s A y t i l a u Q e h t n i o j o t d e t i v n i o s l a s a w e H . t r o p e r l a t i p s o H s ’ n e r d l i h C y e H r e d l A e h t l a n o i t a N e h t o t s t i s i v n o i t a d i l a v l a n r e t x e n i d e v l o v n i y l r a l u c i t r a p s a w e H . 3 0 0 2 n i ) e r o p a g n i S ( s e i t i s r e v i n U e H . y t i s r e v i n U t n e m e g a n a M e r o p a g n i S d n a y t i s r e v i n U l a c i g o l o n h c e T g n a y g n a N , e r o p a g n i S f o y t i s r e v i n U a , ) n o i t a r o b a l l o C c i m e d a c A A S U - K U ( e c n e l l e c x E h c r a e s e R f o s p i h s r e n t r a P l a n o i t a n r e t n I e h t n i d e v l o v n i s a w e h t n i e s o h t g n i g a r u o c n e f o m i a e h t h t i w t s u r T e l b a t i r a h C n o i t a d n u o F y b s t a G e h t y b d e t r o p p u s t c e j o r p . s e t a t S d e t i n U e h t n i s e i r a r o p m e t n o c r i e h t h t i w e r o m e t a r o b a l l o c o t s e i t i n a m u h w e i v e r a r i a h c o t , n w o r B n o d r o G , r e u q e h c x E e h t f o r o l l e c n a h C n e h t e h t y b d e t i v n i s a w h t e r a G r i S 1 0 0 2 n I r o f T E S t r o p e r g n i t l u s e r e h T . e l p o e p g n u o y o t e v i t c a r t t a e r o m s r e e r a c e c n e i c s g n i k a m f o s y a w e n i m a x e o t d n a y m o n o c e n r e d o m e v i t i t e p m o c a t r o p p u s o t d e d e e n s r e e n i g n e d n a s t s i t n e i c s f o y l p p u s e h t o t n i s ' t r o p e r e h T . 2 0 0 2 n i d e h s i l b u p s a w K U e h t n i s r e e n i g n E d n a s t s i t n e i c S f o y l p p u S e h t f o w e i v e R , s s e c c u S . t n e m n r e v o G y b l l u f n i d e t p e c c a e r e w s n o i t a d n e m m o c e r - 0 0 0 2 ( l i c n u o C e c n e i c S , t n e d i s e r P : ) 6 0 0 2 ( d r a o B y g o l o n h c e T d n a g n i r e e n i g n E e h t f o n a m r i a h C ) 0 0 0 2 - 8 9 9 1 ( s c i s y h P f o e t u t i t s n I , t n e d i s e r P ; s a w h t e r a G r i S . ) I P E H ( e t u t i t s n I y c i l o P n o i t a c u d E r e h g i H e h t d n a ; s e r t n e C d n a ; ) 5 0 0 2 ( ) k r o w t e N s c i t a m e h t a M d n a y g o l o n h c e T , g n i r e e n i g n E , e c n e i c S e h T ( T E N T E S , n a m r i a h C ; ) 6 0 0 2 s r e e r a C h c r a e s e R e h t ; g n i d u l c n i s e v i t a i t i n i d n a s n o i t a s i n a g r o r e h t o y n a m n i d e v l o v n i o s l a s a w h t e r a G r i S g n i n r a e L e c n e i c S ; ) T S O C A ( y g o l o n h c e T d n a e c n e i c S n o l i c n u o C y r o s i v d A s ' r e t s i n i M e m i r P e h t ; s e g e l l o c d n a s e i t i s r e v i n u K U n i f f a t s h c r a e s e r t c a r t n o c f o t n e m y o l p m e d n a g n i n i a r t g n i c n a h n e t a d e m i a e v i t a i t i n I . ) 6 0 0 2 ( n o i t a c u d E e c n e i c S r o f n o i t a i c o s s A , t n e d i s e r P ; r e t h g u a d e n o d n a s n o s o w t d a h e h m o h w h t i w 2 6 9 1 n i n e d n a t S e t t o l r a h C , y l t s r i f ; e c i w t d e i r r a m h t e r a G r i S , e g d i r b d e d u l c n i s t s e r e t n i s i H . s r e t h g u a d o w t r e h o t r e h t a f p e t s g n i m o c e b , 4 9 9 1 n i h c i R n y l o r a C , y l d n o c e s l a n o s r e P f o e g n a r e d i w a o t g n i n e t s i l d n a , ) b u l C l l a b t o o F r u p s t o H m a h n e t t o T f o r e t r o p p u s g n o l e f i l a s a w e h ( l l a b t o o f e h t n I r o f e h t y b . 7 9 9 1 n i e h t t a e r t n e C , w o d i w m e t s y S s a w d n a f o " 6 e h t d e i d e H e g a t i r e H e r a w t f o s y t i s r e v i n U e l b i s s o p e d a m d e r o t s y l l a i t i n i n o r e c n a c f o s ’ h t e r a G r i S s e v i h c r A c i f i t n e i c S e h t f o k r o w e h T n o i t a c u d e e h t f o t r o p p u s y t i s r e v i n U d l e i f f e h S f o t n e m u c o D 2 1 0 2 - 1 1 0 2 . d l e i f f e h S f o c i f i t n e i c S r o f . g n i u g o l a t a c t n e m e g a n a M e c n a n e v o r P y l t n e u q e s b u s g n i u g o l a t a c h t e r a G r i S r o s s e f o r P d e u g o l a t a c d e r r e f s n a r t s a w e u g o l a t a c . d l e i f f e h S f o n o i t c u d o r p . s e r n e g l a c i s u m n e h t s a w t I r o f e r t n e C n o i t c e l l o c l a v i h c r a e h t n o i t c e l l o c h t e r a G r i S y r a u r b e F y t i s r e v i n U h t i w d e t i s o p e d d n a ) S M D H ( . 6 6 d e g a , n y l o r a C y d a L s e c i v r e s s i h r o f d e t h g i n k d e v i e c e r s e v i h c r A . y r a r b i L r e h g i h s t r e b o R e h t o t , 7 0 0 2 m o r f s a w s a w e h t n i g n i s u s i h t f o o t s a w e h t e h T 2 6 9 1 - 7 4 9 1 1 5 9 1 — 7 4 9 1 8 5 9 1 — 1 5 9 1 2 6 9 1 — 7 5 9 1 7 0 0 2 — 7 4 9 1 5 5 9 1 — 7 4 9 1 7 0 0 2 — 9 4 9 1 3 8 9 1 — 0 8 9 1 0 0 0 2 — 7 5 9 1 7 8 9 1 — 4 6 9 1 7 0 0 2 — 2 5 9 1 4 9 9 1 — 3 9 9 1 7 0 0 2 — 0 7 9 1 6 8 9 1 — 2 4 9 1 6 8 9 1 — 2 6 8 1 5 0 0 2 — 7 5 9 1 0 9 9 1 — 9 6 9 1 7 0 0 2 - 7 4 9 1 S R E P A P L A N O S R E P & Y L I M A F r o g n a B , s e l a W h t r o N f o e g e l l o C y t i s r e v i n U o n d u d n a l L , l o o h c S r a m m a r G t h g i r B n h o J r w a m n e a m n e P , l o o h c S l a n o i t a N n o i t a c u d E 1 0 1 0 R G 1 0 O R G A 1 0 1 0 R G B 1 0 1 0 R G C 1 0 1 0 R G 6 0 0 2 — 1 6 9 1 4 0 0 2 — 1 6 9 1 7 8 9 1 — 4 8 9 1 9 8 9 1 — 7 5 9 1 7 9 9 1 - 7 9 9 1 3 0 0 2 — 1 0 0 2 0 0 0 2 — 7 5 9 1 0 0 0 2 — 3 9 9 1 9 8 9 1 — 6 4 9 1 3 0 0 2 — 6 5 9 1 7 0 0 2 — 6 0 0 2 3 0 0 2 — 6 5 9 1 5 0 0 2 — 9 8 9 1 6 0 0 2 — 0 0 0 2 5 0 0 2 — 4 8 9 1 0 0 0 2 — 8 5 9 1 S R U O N O H S P I H S W O L L E F e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C h t e r a G r i S r o s s e f o r P y m e d a c A l a y o R s p i h s w o l l e F y r a r o n o H c i m e d a c A g n i r e e n i g n E f o s p i h s w o l l e F d o o h t h g i n K t n e m y o l p m E , S E Z I R P s h p a r g o t o h P e é n [ s t r e b o R y r a r o n o H C 2 0 2 0 R G B 1 1 1 0 R G e é n [ s t r e b o R B 2 1 1 0 R G s d r o L f o e s u o H B 2 0 2 0 R G y t e i c o S l a y o R A 1 1 1 0 O R G A 2 1 1 0 O R G A 2 0 2 0 R G s e e r g e D & ] n e d n a t S e t t o l r a h C & s s e n l l I s e e r g e D & e g a i r r a M 4 1 1 0 R G 2 0 O R G 1 0 2 0 R G 3 0 2 0 R G 4 0 2 0 R G 2 1 1 0 R G ] h c i R n y l o r a C 3 1 1 0 R G s e z i r P 2 0 2 0 R G s t r e b o R h t a e D e r l a r e n e G & s e i r e s b u S & s e i r e S f o t s i L s e m i t s a P & s e i b b o H 2 0 1 0 R G d o o h d l i h C A 2 0 1 0 R G l l a b t o o F B 2 0 1 0 R G e g d i r B C 2 0 1 0 R G s e m i t s a P & s e i b b o H r e h t O D 2 0 1 0 R G e c n a n i F & y t r e p o r P 3 0 1 0 R G s e i r a i D l a n o s r e P 4 0 1 0 R G s k o o B s s e r d d A 6 0 1 0 R G y r o t s i H y l i m a F 8 0 1 0 R G l a c i h p a r g o i B 7 0 1 0 R G s r a d n e l a C 5 0 1 0 R G s p i r T s a e s r e v O & s y a d i l o H 9 0 1 0 R G g n i n i a t r e t n E 0 1 1 0 R G 1 1 1 0 O R G 1 9 9 1 — 2 6 9 1 D E T A L E R & S M L I F T T E G D O L B - R I U M G N A L 3 O R G 9 7 9 1 — 8 7 9 1 , ) S O F N I ( s r o t c u d n o c i m e S n o s m l i F g n i t a l u s n I n o e c n e r e f n o C H C R A E S E R 1 8 9 1 — 1 8 9 1 , ) S O F N I ( s r o t c u d n o c i m e S n o s m l i F g n i t a l u s n I n o : a t n a C 5 8 9 1 — 5 8 9 1 , ) S O F N I ( s r o t c u d n o c i m e S n o s m l i F g n i t a l u s n I n o s e n e r e t e u c 1 0 3 0 R G 2 0 3 0 R G 3 0 3 0 R G 4 8 9 1 — 8 6 9 1 , s m l i F t t e g d o l B - r i u m g n a L n o e c n e r e f n o C n i n o i e r r e n i e e c 4 0 3 0 R G 5 8 9 1 — 3 8 9 1 , s m l i F t t e g d o l B - r i u m g n a L n o e c n e r e f n o C a i r i t a r s e i t c a r a 5 0 3 0 R G 1 9 9 1 — 0 9 9 1 , s m l i F t t e g d o l B - r i u m g n a L n o e c n e r e f n o C l i r c i t e v t r a i e H 6 0 3 0 R G 0 9 9 1 — 7 7 9 1 2 9 9 1 — 3 6 9 1 5 8 9 1 — 0 8 9 1 7 8 9 1 — 9 6 9 1 d e t a d n U 3 8 9 1 — 9 6 9 1 7 8 9 1 — 0 8 9 1 2 8 9 1 — 9 6 9 1 9 8 9 1 — 4 7 9 1 1 9 9 1 - 2 6 9 1 d e t a d n U A S U & a i s s u R o t s t i s i V & e c n e d n o p s e r r o C e n o t r e v o r o g n a B , s e l a W h t r o N f o e g e l l o C y t i s r e v i n U r e t s l U f o y t i s r e v i n U w e N s g n i t e e M & s e c n e r e f n o C r e h t O s t n e t a P t t e g d o l B - r i u m g n a L s e t o N h c r a e s e R 7 0 3 0 R G 8 0 3 0 R G 9 0 3 0 R G 0 1 3 0 R G A 0 1 3 0 R G B 0 1 3 0 R G l a i r e t a M n o i t a t n e s e r P n o i s i v e l e T & o e d i V l b e o L - e c y o J s n o i t a c i l b u P 1 1 3 0 R G 2 1 3 0 R G 3 1 3 0 R G 4 1 3 0 R G m a h r u D f o y t i s r e v i n U C 0 1 3 0 R G r o g n a B 4 7 9 1 - — 1 6 9 1 7 0 0 2 — 0 6 9 1 6 6 9 1 — 8 5 9 1 6 6 9 1 — 1 6 9 1 0 8 9 1 — 8 6 9 1 6 7 9 1 — 8 6 9 1 4 7 9 1 — 6 6 9 1 5 6 9 1 — 5 6 9 1 2 8 9 1 — 2 8 9 1 1 9 9 1 — 2 6 9 1 0 9 9 1 — 0 7 9 1 0 8 9 1 — 4 6 9 1 6 7 9 1 — 2 7 9 1 0 8 9 1 — 6 6 9 1 5 7 9 1 — 8 6 9 1 9 8 9 1 — 9 7 9 1 9 7 9 1 - 4 6 9 1 4 7 9 1 — 3 6 9 1 0 8 9 1 — 4 6 9 1 e c n e d n o p s e r r o C C I M E D A C A e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C R E E R A C d n u o r g k c a B t n e m t n i o p p A t n e m t n i o p p A d r a o B t c e j b u S h t e r a G r i S r o s s e f o r P s h p a r g o t o h P s e l i F t c e j b u S y t i s r e v i n U s e l i F t c e j b u S G 2 0 4 0 R G C 4 1 3 0 R G s e t o N g n i h c a e T C 1 0 4 0 R G C 2 0 4 0 R G s r e p a P m a x E D 1 0 4 0 R G s r e p a P m a x E & r e t s l U f o y t i s r e v i n U s r e p a P h c r a e s e R s e t o N g n i h c a e T & y t i c i l b u P D 4 1 3 0 R G , s e l a W h t r o N f o e g e l l o C D 2 0 4 0 R G E 2 0 4 0 R G B 2 0 4 0 R G s i s e h T A 4 1 3 0 R G 4 0 R G 1 0 4 0 R G w e N 2 0 4 0 R G A 1 0 4 0 R G B 1 0 4 0 R G B 4 1 3 0 R G s c i s y h P s t n e d u t S l a r e n e G s k o o B & F 2 0 4 0 R G s r e p a P 5 1 3 0 R G s d r a w A & & & s t r e b o R s t n e d u t S s e i r a i D A 2 0 4 0 R G 5 7 9 1 — 5 7 9 1 4 0 0 2 — 0 6 9 1 6 7 9 1 — 0 6 9 1 5 8 9 1 — 6 7 9 1 4 8 9 1 — 7 7 9 1 0 9 9 1 — 5 7 9 1 1 9 9 1 — 6 7 9 1 1 8 9 1 — 6 7 9 1 4 0 0 2 — 7 8 9 1 0 8 9 1 — 0 8 9 1 1 9 9 1 — 7 6 9 1 5 8 9 1 — 5 8 9 1 1 9 9 1 — 7 6 9 1 3 0 0 2 — 6 8 9 1 0 9 9 1 — 6 8 9 1 6 0 0 2 — 4 8 9 1 3 9 9 1 — 9 8 9 1 0 0 0 2 — 1 9 9 1 4 0 0 2 — 1 9 9 1 1 0 0 2 — 4 9 9 1 ’ ? s l l a B h t o M f o t u O r o t s i s n a r T a e k a M u o Y n a C ' , e r u t c e L H 2 0 4 0 R G s r e p a P m a x E & s e t o N g n i h c a e T C 3 0 4 0 R G s e l i f t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C E 3 0 4 0 R G s t n e d u t S D 3 0 4 0 R G m a h r u D f o y t i s r e v i n U 3 0 4 0 R G t n e m t n i o p p A A 3 0 4 0 R G s e i r a i D B 3 0 4 0 R G s h p a r g o t o h P H 3 0 4 0 R G s n o i n u e R G 3 0 4 0 R G s t i s i V F 3 0 4 0 R G e g e l l o C e s o n e s a r B , p i h s w o l l e F & e c n e i c S g n i r e e n i g n E f o t n e m t r a p e D , p i h s r o s s e f o r P g n i t i s i V , d r o f x O f o y t i s r e v i n U 4 0 4 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C B 4 0 4 0 R G t n e m h s i l b a t s E A 4 0 4 0 R G d l e i f f e h S f o y t i s r e v i n U 5 0 4 0 R G t n e m t n i o p p A A 5 0 4 0 R G s t n e d u t S C 4 0 4 0 R G s e r u t c e L D 4 0 4 0 R G s e i r a i D B 5 0 4 0 R G s t n e v E C 5 0 4 0 R G s t i s i V D 5 0 4 0 R G 1 0 0 2 — 1 9 9 1 7 9 9 1 — 2 9 9 1 9 9 9 1 — 3 9 9 1 9 9 9 1 — 0 9 9 1 6 0 0 2 — 1 0 0 2 7 0 0 2 — 1 0 0 2 6 0 0 2 — 1 0 0 2 1 0 0 2 — 1 9 9 1 5 0 0 2 — 1 0 0 2 6 0 0 2 — 1 0 0 2 5 0 0 2 — 1 9 9 1 0 0 0 2 — 4 8 9 1 7 0 0 2 — 4 9 9 1 7 0 0 2 — - 8 9 9 1 4 0 0 2 — 0 9 9 1 1 0 0 2 — 8 9 9 1 7 0 0 2 — 8 9 9 1 6 0 0 2 — 4 9 9 1 6 0 0 2 — 0 0 0 2 e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C n o i t a r t s i n i m d A s n o i t a t n e s e r P s k o o B ' s r o t i s i V t n e m t n i o p p A d l e i f f e h S f o y t i s r e v i n U s h p a r g o t o h P h t i w r e v o - s s o r C s e l i F t c e j b u S h t e r a G r i S r o s s e f o r P p i h s r a l o h c S r u b i l a c x E s e l i F t c e j b u S s n o i t a c i l b u P y t i s r e v i n U , c i n h c e t y l o P M 5 0 4 0 R G 0 5 0 4 0 R G G 6 0 4 0 R G N 5 0 4 0 R G d r o f x O f o G 5 0 4 0 R G H 5 0 4 0 R G C 6 0 4 0 R G H 6 0 4 0 R G K 5 0 4 0 R G D 6 0 4 0 R G E 6 0 4 O R G B 6 0 4 0 R G F 6 0 4 O R G A 6 0 4 0 R G F 5 0 4 O 0 R G L 5 0 4 0 O R G s t n e d u t S & f f a t S J 5 0 4 0 R G , e g e l l o C n o s f l o W e r o p a g n i S n n A e e g N / ] 5 0 4 0 R G e r u t r a p e D s e h c e e p S s t n e v E s t i s i V e m e h c S & y g e t a r t S s e h c e e p S E 5 0 4 O 0 R G & s t r e b o R f f a t S d e t a d n U & s s e r P 6 0 4 0 R G 0 9 9 1 — 7 8 9 1 4 0 0 2 — 1 0 0 2 2 0 0 2 — 2 0 0 2 7 0 0 2 — 6 0 0 2 7 0 0 2 — 5 6 9 1 0 8 9 1 — 5 6 9 1 9 6 9 1 — 5 6 9 1 5 7 9 1 — 2 7 9 1 5 7 9 1 — 6 6 9 1 0 8 9 1 — 5 6 9 1 1 8 9 1 — 9 6 9 1 5 7 9 1 — 9 6 9 1 1 8 9 1 — 2 7 9 1 4 9 9 1 — 3 8 9 1 0 9 9 1 — 4 8 9 1 1 9 9 1 — 7 8 9 1 1 9 9 1 — 3 8 9 1 1 9 9 1 — 7 8 9 1 0 9 9 1 — 8 8 9 1 0 9 9 1 - 5 8 9 1 ) I C I ( d e t i m i L s e i r t s u d n I l a c i m e h C l a i r e p m I 2 0 5 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C D 1 0 5 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C B 2 0 5 0 R G n o i t a r t s i n i m d A & t n e m t n i o p p A A 2 0 5 0 R G ) L R C ( y r o t a r o b a L h c r a e s e R l a r t n e C C 3 0 5 0 R G g n i n n a l P y g o l o n h c e T D 3 0 5 0 R G g n i n n a l P g n i t e k r a M E 3 0 5 0 R G h c r a e s e R F 3 0 5 O 0 R G h c r a e s e R f o r o t c e r i D B 3 0 5 0 R G t n e m t n i o p p A A 3 0 5 0 R G I M E n r o h T 3 0 5 0 R G R E E R A C L A I R T S U D N I n o i t a r o p r o C x o r e X 5 0 R G 1 0 5 0 R G t n e m t n i o p p A d n o c e S B 1 0 5 0 R G t n e m t n i o p p A t s r i F A 1 0 5 O R G h c r a e s e R C 1 0 5 0 R G s h p a r g o t o h P / 6 0 4 0 R G s n o i t a t n e s e r P J 6 0 4 0 R G l a c i t a b b a S K 6 0 4 0 R G n r o h T y t i r u c e S n r o h T G 3 0 5 0 R G 9 8 9 1 — 9 8 9 1 9 8 9 1 — 4 8 9 1 0 9 9 1 — 8 8 9 1 0 9 9 1 — 5 8 9 1 0 9 9 1 — 6 8 9 1 2 9 9 1 — 4 8 9 1 7 8 9 1 — 7 8 9 1 3 9 9 1 — 4 8 9 1 9 8 9 1 — 6 8 9 1 5 0 0 2 — 0 0 0 2 6 0 0 2 — 1 0 0 2 6 0 0 2 — 9 9 9 1 6 0 0 2 — 9 9 9 1 0 9 9 1 — 5 8 9 1 0 9 9 1 — 0 9 9 1 1 9 9 1 — 7 7 9 1 1 9 9 1 — 0 9 9 1 6 0 0 2 — 9 9 9 1 7 0 0 2 — 9 9 9 1 d l e i f f e h S f o y t i s r e v i n U e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C n o i t a r t s i n i m d A y r a n i d r o a r t x E h t e r a G r i S r o s s e f o r P g n i d a e R d n u o r g k c a B t n e m t n i o p p A s h p a r g o t o h P s g n i t e e M r e h t O s e l i F t c e j b u S s e l i F t c e j b u S t n e m n o r i v n E p i h s n o i t a l e R s n o i t a c i l b u P s e s a e l e R s s e r P s g n i t e e M d r a o B t c e j o r P k n i L s e c n e r e f e R M 3 0 5 0 R G Q 3 0 5 0 R G 0 3 0 5 0 R G R 3 0 5 0 R G s r o t c a F n a m u H H 3 0 5 0 R G s n o i t u l o S l a c i d e M N 3 0 5 0 R G s t n e v E & s e r u t c e L C 4 0 5 0 R G K 3 0 5 0 R G & l a u n n A B 4 0 5 0 R G e r u t r a p e D T 3 0 5 O R G s t n e d u t S L 3 0 5 0 R G P 3 0 5 0 R G D 4 0 5 0 R G E 4 0 5 O R G / 3 0 5 0 R G J 3 0 5 0 R G A 4 0 5 O R G 4 0 5 0 R G p u o r G & h t i w s g n i t e e M C L P & S 3 0 5 0 R G & s t r e b o R 5 0 0 2 — 3 0 0 2 7 0 0 2 — 9 9 9 1 3 0 0 2 — 3 0 0 2 5 0 0 2 — 3 7 9 1 7 0 0 2 — 9 7 9 1 6 0 0 2 - 9 7 9 1 2 8 9 1 — 0 8 9 1 5 8 9 1 — 0 8 9 1 5 8 9 1 — 4 8 9 1 6 8 9 1 — 6 8 9 1 0 9 9 1 — 9 8 9 1 6 0 0 2 — 9 7 9 1 8 8 9 1 — 1 8 9 1 6 0 0 2 — 0 0 0 2 0 9 9 1 — 8 7 9 1 4 8 9 1 — 8 7 9 1 5 8 9 1 — 8 7 9 1 t t e g d o l B r i u m g n a L ( p u o r G n o i s s u c s i D s c i n o r t c e l E r a l u c e l o M B 1 0 6 0 R G p u o r G y r o s i v d A s c i n o r t c e l E r a l u c e l o M p u o r G g n i k r o W s c i n o r t c e l E r a l u c e l o M ) y t r a P g n i k r o W e e t t i m m o C s c i n o r t c e l E r a l u c e l o M s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C C 1 0 6 0 R G D 1 0 6 0 R G E 1 0 6 O R G F 1 0 6 O R G e e t t i m m o C - b u S t n e m p i u q E , e e t t i m m o C s t n a r G y t i s r e v i n U 2 0 6 0 R G s e c n e r e f e R & s t n a r G h c r a e s e R r o f s n o i t a c i l p p A G 1 0 6 0 R G l e n a P s t n e m t n i o p p A C R S P E H 1 0 6 O 0 R G s r e p a P d e t a i c o s s A & s e t u n i M A 2 0 6 O 0 R G s e i t i s r e v i n U o t s t i s i V B 2 0 6 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C s g n i t e e M d r a o B p u o r G y e k r a V A 5 0 5 0 R G B 5 0 5 0 R G y t i c i l b u P & s n o i t a c i l b u P C 5 0 5 O R G s n o i t a s i n a g r O r e h t O 6 0 5 0 R G R E E R A C R O T C E S C I L B U P s l i c n u o C h c r a e s e R 6 O R G 1 0 6 0 R G e e t t i m m o C s c i s y h P , C R E S A 1 0 6 O R G 4 0 0 2 — 9 9 9 1 y t i c i l b u P & s n o i t a c i l b u P F 4 0 5 0 R G 7 0 0 2 — 9 9 9 1 e h T - ) S M E G ( d e t i m i L m e t s y S t n e m e g a n a M n o i t a c u d E l a b o l G 5 0 5 0 R G n a m u H & p u o r G o t & g n i d n u F 4 8 9 1 — 0 8 9 1 6 0 0 2 - 1 0 0 2 0 9 9 1 — 8 7 9 1 ) E C F E H ( d n a l g n E 5 8 9 1 — 8 7 9 1 3 0 0 2 — 1 0 0 2 ’ s t r e b o R e h T [ 6 0 0 2 - 6 9 9 1 6 0 0 2 — 8 9 9 1 3 0 0 2 — 2 0 0 2 6 0 0 2 — 8 9 9 1 6 0 0 2 — 3 0 0 2 5 0 0 2 — 5 0 0 2 3 0 0 2 — 2 0 0 2 2 0 0 2 — 0 0 0 2 4 0 0 2 — 8 9 9 1 n o i t a u l a v E & 0 0 0 2 — 9 9 9 1 4 0 0 2 — 2 0 0 2 0 0 0 2 — 0 0 0 2 5 0 0 2 — 8 9 9 1 g n i d n u F & y c i l o P s e c r u o s e R p u o r G - b u S y c i l o P t n e m s s e s s A t n e m p o l e v e D r e e r a C e c n e d n o p s e r r o C e c n a r u s s A y t i l a u Q e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C d r a o B r e t u p m o C n o i t a c u d E r o s s e c o r p o r c i M h t e r a G r i S r o s s e f o r P d r a o B E C F E H w e i v e R l a t n e m a d n u F y r o s i v d A s t c e j b u S , t n e m s s e s s A h c r a e s e R f o t n e m s s e s s A t n e m e g a n a M s e l i F t c e j b u S s e l i F t c e j b u S p u o r G r e d l o h e k a t S h c r a e s e R c i g e t a r t S e h t r e d i s n o C n o i t a t l u s n o C h c r a e s e R f o w e i v e R E C F E H p u o r G - b u S h c r a e s e R f o n o i t a c u d E G 3 0 6 0 R G C 4 0 6 0 R G C 2 0 6 0 R G c i g e t a r t S E C F E H C 3 0 6 0 R G D 2 0 6 0 R G h c r a e s e R D 3 0 6 0 R G E 3 0 6 O R G e c n e d i v E & D 4 0 6 0 R G n o y t r a P g n i k r o W r o f l i c n u o C f o w e i v e R E 2 0 6 O R G E 4 0 6 O R G p u o r G g n i r e e t S p u o r G g n i r e e t S g n i d n u F t n i o J B 3 0 6 0 R G B 4 0 6 0 R G h c r a e s e R ( w e i v e R e h T ' t s o P r e d i s n o C o t ' 3 0 0 2 , ] w e i v e R E C F E H E C F E H r e h g i H 3 0 6 0 R G & s e u s s I 4 0 6 0 R G A 4 0 6 0 R G s r e p a P & l a r e n e G ) e s i c r e x E s e i d o B g n i d n u F e h t A 3 0 6 O R G & s g n i f e i r B F 4 0 6 O R G s t r e b o R e e t t i m m o C f o e l o R F 3 0 6 O R G 5 0 0 2 — 3 0 0 2 6 0 0 2 — 2 0 0 2 6 0 0 2 — 6 9 9 1 3 0 0 2 — 3 0 0 2 6 0 0 2 — 2 0 0 2 5 0 0 2 — 4 0 0 2 5 0 0 2 — 5 0 0 2 5 0 0 2 — 5 0 0 2 6 0 0 2 — 2 0 0 2 6 0 0 2 — 5 0 0 2 4 0 0 2 — 0 0 0 2 4 0 0 2 — 1 0 0 2 3 0 0 2 — 1 0 0 2 4 0 0 2 — 3 0 0 2 2 0 0 2 — 1 0 0 2 2 0 0 2 — 1 0 0 2 2 0 0 2 — 1 0 0 2 4 0 0 2 — 1 0 0 2 2 0 0 2 — 1 0 0 2 2 0 0 2 — 1 0 0 2 3 0 0 2 — 0 0 0 2 k r o w e m a r F y t i l a u Q h c r a e s e R e h t r o f p u o r G y r o s i v d A t r e p x E 5 0 6 0 R G h c r a e s e R & s r e p a P d n u o r g k c a B / 4 0 6 0 R G s g n i t t u C r e p a p s w e N & s s e r P H 4 0 6 0 R G l a i r e t a M n o i t a t n e s e r P G 4 0 6 0 R G s t r o p e R J 4 0 6 0 R G y g o l o d o h t e M & t n e m h s i l b a t s E A 5 0 6 O R G s e m o c t u O & s e s n o p s e R C 5 0 6 O R G s s e r P & e c n e d n o p s e r r o C D 5 0 6 0 R G s r e p a P g n i t e e M B 5 0 6 O 0 R G s e h c e e p S E 5 0 6 O R G n o i s s i m m o C s n a g r O d e n i a t e R 6 0 6 0 R G t n e m h s i l b a t s E & p i h s r e b m e M A 6 0 6 O R G s g n i t e e M e e t t i m m o C t i d u A C 6 0 6 O R G e e t t i m m o C n o i t a r e n u m e R D 6 0 6 O R G s g n i t e e M d r a o B B 6 0 6 O 0 R G s g n i t e e M r e h t O E 6 0 6 O R G s p o h s k r o W F 6 0 6 O R G e c n e d n o p s e r r o C G 6 0 6 O R G s e l i F t c e j b u S H 6 0 6 O R G s t r o p e R n o i s s i m m o C s n a g r O d e n i a t e R / 6 0 6 O 0 R G s s e r P J 6 0 6 O R G n o i t i s n a r T e h t & & e c i f f O & 9 9 9 1 — 9 9 9 1 8 9 9 1 — 7 9 9 1 6 0 0 2 — 1 8 9 1 9 9 9 1 — 8 9 9 1 8 9 9 1 — 7 9 9 1 9 9 9 1 — 8 9 9 1 p u o r G g n i k r o W 5 0 0 2 — 1 8 9 1 6 0 0 2 - 9 9 9 1 l a n o i g e R r e b m u H y g e t a r t S s l l i k S 1 0 0 2 — 0 0 0 2 0 0 0 2 — 8 9 9 1 1 0 0 2 — 9 9 9 1 0 0 0 2 — 9 9 9 1 6 0 0 2 — 4 0 0 2 6 0 0 2 — 3 0 0 2 1 0 0 2 — 7 9 9 1 0 0 0 2 — 9 9 9 1 5 0 0 2 — 3 0 0 2 0 0 0 2 — 7 9 9 1 e c n e i c S f o 2 0 0 2 — 0 0 0 2 ) e r o p a g n i S ( g n i g a r u o c n E y c n e g A t n e m p o l e v e D e c n e d n o p s e r r o C y c n e g A t n e m p o l e v e D s s e n e v i t i t e p m o C e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C t n e m p o l e v e D t n e m t n i o p p A y g o l o n h c e t o i B s t n e m t n i o p p A g n i d a e R d n u o r g k c a B r o f k r o w e m a r F t n e m t r a p e D s e l i F t c e j b u S s e l i F t c e j b u S s e l i F t c e j b u S s g n i t e e M r e h t O y g o l o n h c e T s e i t i s r e v i n U r i S r o s s e f o r P s g n i t e e M d r a o B n o y t r a P g n i k r o W g n i r e e t S y c i l o P c i m o n o c E l a n o i g e R e r i h s k r o Y ( e e t t i m m o C e r i h s k r o Y e c n a r u s s A G 7 0 6 0 R G H 7 0 6 0 R G C 8 0 6 O R G C 7 0 6 0 R G D 7 0 6 0 R G D 8 0 6 O R G E 8 0 6 O R G ) G S P C ( p u o r G p u o r G s r e t s u l C ) I T D ( y r t s u d n I K 6 0 6 O R G d n a e d a r T f o s t r e b o R h t e r a G l a n o i g e R B 7 0 6 0 R G l a n o i g e R F 7 0 6 0 R G E 7 0 6 O R G s t r o p e R B 9 0 6 O 0 R G A 8 0 6 O R G B 8 0 6 0 R G y t i l a u Q 9 0 6 0 R G ) y c n e g A d r a w r o F e e t t i m m o C & & & 7 0 6 0 R G A 7 0 6 O R G 8 0 6 0 R G A 9 0 6 O R G t i d u A s r e t s u l C n o i t a v o n n I y g e t a r t S 4 0 0 2 — 3 0 0 2 0 9 9 1 — 8 8 9 1 0 9 9 1 — 9 8 9 1 0 9 9 1 — 9 8 9 1 9 8 9 1 — 8 8 9 1 1 9 9 1 — 9 8 9 1 1 9 9 1 — 9 8 9 1 0 9 9 1 — 9 8 9 1 6 0 0 2 — 3 0 0 2 6 0 0 2 — 3 0 0 2 5 0 0 2 — 4 0 0 2 6 0 0 2 — 6 0 0 2 6 0 0 2 — 6 0 0 2 6 0 0 2 — 6 0 0 2 6 0 0 2 - 6 0 0 2 6 0 0 2 — 3 0 0 2 6 0 0 2 — 4 0 0 2 6 0 0 2 — 3 0 0 2 5 0 0 2 — 4 0 0 2 6 0 0 2 — 5 0 0 2 y g o l o n h c e T d n a e c n e i c S n o l i c n u o C y r o s i v d A s ' r e t s i n i M e m i r P ) T S O C A ( l i c n u o C A 1 1 6 0 R G 1 1 6 0 R G ) C F U ( l i c n u o C g n i d n u F s e i t i s r e v i n U 0 1 6 0 R G s r e p a P d n u o r g k c a B C 9 0 6 O R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C C 0 1 6 0 R G e e t t i m m o C h s l e W B 0 1 6 0 R G l i c n u o C A 0 1 6 0 R G A S U - K U ( e c n e l l e c x E h c r a e s e R f o s p i h s r e n t r a P l a n o i t a n r e t n I 4 1 6 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C B 4 1 6 0 R G ) n o i t a r o b a l l o C c i m e d a c A s g n i t e e M A 4 1 6 0 R G s n o i t a t n e s e r P & s t r o p e R D 4 1 6 0 R G s t i s i V C 4 1 6 0 R G a n i h C , e e t t i m m o C s t n a r G y t i s r e v i n U 3 1 6 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C B 2 1 6 0 R G s e r t n e C g n i n r a e L e c n e i c S 2 1 6 0 R G s p u o r G - b u S B 1 1 6 0 R G s g n i t e e M A 2 1 6 0 R G s t i s i V & s g n i t e e M B 3 1 6 0 R G s h p a r g o t o h P C 3 1 6 0 R G t n e m t n i o p p A A 3 1 6 0 R G A , ’ e r u t u F 5 8 9 1 e h t r o f h s i t i r B 6 0 0 2 — 8 7 9 1 , K U e h t n i 5 0 0 2 — 1 0 0 2 4 0 0 2 — 1 0 0 2 4 0 0 2 — 1 0 0 2 5 0 0 2 — 1 0 0 2 s r e e r a C h c r a e s e R 9 8 9 1 — 8 8 9 1 7 0 0 2 — 2 7 9 1 6 0 0 2 — 2 0 0 2 1 9 9 1 — 5 8 9 1 6 0 0 2 — 4 0 0 2 5 0 0 2 — 3 0 0 2 0 0 0 2 — 6 8 9 1 5 0 0 2 — 9 9 9 1 6 0 0 2 — 6 8 9 1 5 0 0 2 — 9 9 9 1 e h t f o e m o H 6 0 0 2 — 4 0 0 2 5 0 0 2 — 2 0 0 2 s r e e n i g n E n o i t a i c o s s A : l a i t n e t o P r u O , e c n e i c S r o f y g e t a r t S S E R U T C E L e c n e d n o p s e r r o C s n o i t a s i n a g r O e c n e d n o p s e r r o C t n e m h s i l b a t s E t n e m e c n a v d A n o i t a t n e s e r P , ’ s e i t i s r e v i n U s r e p a P d n u o r g k c a B g n i r e e n i g n E ’ y g o l o n h c e T g n i s i l a e R ‘ r e p a P C I L B U P e e t t i m m o C s e l i F t c e j b u S s e l i F t c e j b u S h t e r a G r i S r o s s e f o r P ] s s e c c u S r o f s t s i t n e i c S f o s n o i t a c i l b u P , e c n e i c S f o C 5 1 6 0 R G D 5 1 6 0 R G n o i t a c u d E r e h g i H e h T ' e r u t c e L C 6 1 6 0 R G & ) I C R ( e v i t a i t i n I s s e r P & y t i c i l b u P ) I P E H ( e t u t i t s n I s e i d o B r o t c e S e h t f o w e i v e R s a m t s i r h C E 4 1 6 0 R G E 5 1 6 0 R G n o i t u t i t s n I B 5 1 6 0 R G n i e c n e i c S B 6 1 6 0 R G c i l b u P r e h t O s g n i t e e M & e t i h W 3 9 9 1 s r e e r a C h c r a e s e R A 5 1 6 0 R G & s e r u t c e L F 5 1 6 0 R G l a y o R 8 8 9 1 s g n i t e e M A 6 1 6 0 R G 7 0 R G 1 0 7 0 R G 7 1 6 0 R G 8 1 6 0 R G & & s l a i r e t a M d n a y l p p u S 5 1 6 0 R G & y c i l o P y t i c i l b u P 6 1 6 0 R G d n a T E S [ d e i l p p A ‘ 2 0 7 0 R G ) C C R ( s t r e b o R 8 8 9 1 — 8 8 9 1 8 8 9 1 — 8 8 9 1 9 8 9 1 — 8 8 9 1 9 8 9 1 — 8 8 9 1 8 8 9 1 — 8 8 9 1 9 8 9 1 — 9 8 9 1 8 8 9 1 — 7 8 9 1 4 9 9 1 — 8 8 9 1 8 9 9 1 — 8 9 9 1 g n i r a p e r P e W e r A ‘ y g o l o n h c e T & e c n e i c S r o f n o i t a d n u o F 8 9 9 1 , ' ? d l r o W l a n o i s s e f o r P g n i g n a h C A r o f s t n e d u t S 8 8 9 1 , y t e i c o S l a y o R , e r u t c e L n o s r e t a P d r o f f i l C 4 9 9 1 , l i r p A s e r u t c e L e c n e i c S e r o p a g n i S 3 0 7 0 R G 4 0 7 0 R G 5 0 7 0 R G s t p i r c S & s e t o N A 2 0 7 O R G s e l i F h c r a e s e R B 2 0 7 0 R G e c n e d n o p s e r r o C C 2 0 7 0 R G y t i c i l b u P & s s e r P D 2 0 7 0 R G s n o i t a t n e s e r P F 2 0 7 0 R G s g n i d r o c e R E 2 0 7 O 0 R G 6 0 0 2 — 2 8 9 1 7 0 0 2 — 0 7 9 1 1 0 0 2 — 1 9 9 1 9 9 9 1 — 1 9 9 1 1 0 0 2 — 5 9 9 1 9 9 9 1 — 1 9 9 1 7 9 9 1 — 5 9 9 1 7 0 0 2 — 0 7 9 1 6 0 0 2 — 0 7 9 1 ) P C V C ( s l a p i c n i r P & s r o l l e c n a h C - e c i V f o e e t t i m m o C S N O I T A S I N A G R O & S E I T E I C O S 8 O R G 1 0 8 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C A 1 0 8 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C A 2 0 8 0 R G ) P O I ( s c i s y h P f o e t u t i t s n I 2 0 8 0 R G s n o i t a c i l b u P & s s e r P C 1 0 8 0 R G s h p a r g o t o h P D 1 0 8 0 R G s p u o r G B 1 0 8 0 R G s e r u t c e L r e h t O 8 9 9 1 , e r u t c e L 7 0 7 0 R G 8 9 9 1 — 8 7 9 1 n o t n i a D , ’ d l r o W g n i g n a h C r e v E n a r o f g n i n n a l P c i g e t a r t S " 6 0 7 0 R G 2 0 0 2 — 9 8 9 1 7 0 0 2 — 6 0 0 2 2 0 0 2 - 6 8 9 1 7 0 0 2 — 9 9 9 1 1 0 0 2 — 9 9 9 1 7 0 0 2 — 9 9 9 1 6 0 0 2 — 9 9 9 1 2 0 0 2 — 5 9 9 1 4 0 0 2 — 9 9 9 1 4 0 0 2 — 9 9 9 1 7 0 0 2 — 6 8 9 1 6 0 0 2 — 0 0 0 2 5 0 0 2 — 0 0 0 2 6 0 0 2 — 6 0 0 2 6 0 0 2 — 0 0 0 2 6 0 0 2 — 7 7 9 1 7 0 0 2 — 0 0 0 2 6 0 0 2 — 0 0 0 2 6 0 0 2 — 6 0 0 2 3 0 0 2 — 0 0 0 2 e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C e c n e d n o p s e r r o C h t e r a G r i S r o s s e f o r P t n e m t n i o p p A t n e m h s i l b a t s E g n i r e e n i g n E y g o l o n h c e T y g o l o n h c e T s p u o r G r e h t O n o i t a d n u o F s n o i t a c i l b u P s e l i F t c e j b u S s e l i F t c e j b u S s e e t t i m m o C n o i t a c u d E s e l i F t c e j b u S s e h c e e p S D 5 0 8 O 0 R G C 3 0 8 0 R G D 3 0 8 0 R G C 2 0 8 0 R G s g n i t e e M l a r e n e G l a u n n A e c n e i c S r o f D 2 0 8 0 R G C 5 0 8 O R G E 5 0 8 O R G B 2 0 8 0 R G s r e p a P g n i t e e M s r e p a P g n i t e e M s r e p a P g n i t e e M s g n i t e e M d r a o B r o f l i c n u o C B 4 0 8 0 R G e e t t i m m o C & y r t s u d n I l i c n u o C e c n e i c S s r e p a P g n i t e e M A 5 0 8 O R G B 5 0 8 0 R G A 3 0 8 0 O R G B 3 0 8 0 R G & & A 4 0 8 0 R G 4 0 8 0 R G s e h c e e p S F 5 0 8 O R G 6 0 8 0 R G A 6 0 8 O R G & & s g n i t e e M e v i t u c e x E ) E H I C ( r e h g i H 5 0 8 0 R G s t r e b o R & d r a o B & 3 0 8 0 R G 0 0 0 2 — 9 8 9 1 7 0 0 2 — 2 0 0 2 6 0 0 2 — 4 0 0 2 7 0 0 2 — 2 0 0 2 7 0 0 2 — 2 0 0 2 6 0 0 2 — 5 0 0 2 6 0 0 2 — 5 7 9 1 & y g o l o n h c e T , g n i r e e n i g n E , e c n e i c S e h T [ T E N T E S 7 0 8 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C B 6 0 8 0 R G s e l i F t c e j b u S & e c n e d n o p s e r r o C C 7 0 8 0 R G y t i c i l b u P D 7 0 8 0 R G s n o i t a s i n a g r O & s e i t e i c o S r e h t O 8 0 8 0 R G ] k r o w t e N s c i t a m e h t a M d r a o B T E N T E S B 7 0 8 0 R G t n e m t n i o p p A A 7 0 8 O R G h t e r a G s t r e b o R r i S r o s s e f o r P SUaqoy Yy}eD JIS JOSSaJOJd peyepuf) peyepun cG61 - LS6L cS6l - LS6L peyepun) peyepun) peyepun) peyepun) peyepuf) yoog asiolexa yoog esiolexe yoog asiolexe yoog asiolexe yoog esiolexa yoog esiolexa yoog asiolexe yoog asiojexe yoog asiojexa cS61 - cS6L yoog esiojexa peyepun peyepun yoog asioJexe yoog 9asiosaxe "9}9]dwWodu| oewWYUY “WE WO cLalLOloud eiqgably ‘WE Wwio4 LLdLolodS soiskud ‘WZ WJo4 OlLgdlOLOYS ule? ‘Wz WO 608 l0L0YS Ayyawoeyd ‘Vz wi04 80810l0YUD AydesBoa9 ‘vz wi04 ZOElLOLOUS Audeiboe5 ‘vz wio4 90810LOYUD DOW “WZ WIO4 SO8lOLOuS eiqably ‘vz wo vOdelOLOuS youd ‘Wy, Wwu04 cOdlOLOudS ysi|6uz ‘y} Wio4 cOEelLOLOYS AessJ ysij6uq ‘vp wio4 LOdlolodd 8S6L - LS6L LS6L - ZV6L syodas glLOLloudd syoday jooyoS LOVLOLOYS LG6L - LV6L c96L - LYGL L002 - Lv6L ‘Adooojoud e si duo ‘sodas jooYos Sulu SUIe}UOD oupnpue/7 ooyos sewwesy jy6ug uyor aoualajay Jequinn siaded |euosidg 9 Ajiwe 4 JIMEWIUBEWIUSd ‘JOOYIS |/eUOHeN VLOLOYD uolneonpy LOL0YdD Anueno uondiusseg LOS peyepun yoog esioexa "yOog au} JO pua 84} SPJEMO} JAUJO BUO PUe UO Je SdojaAusa U! S}Jaays BSOO] JNO} SUIe}UOD ANojsiH Wp WIO4 pay Ajjeulbuo ysi|Buz ‘yg wio4 S€alOlLOYO peyepun yoog esioexa Jewwely ysij6uz ‘Wg wio4 vedlLOLOdS peyepun pejyepun yoo esiolexe ainyesay7 ysi6uz ‘yg wo yoog asiolexe ‘ Auysiayd SWOH, 81 SUOONJ}sU! pajuld Jo s}aays Bsoo| }yBie sule}uOD uolsiaay Aujsimay) ‘WG wio4 eeadlOlodD ceglOlodD SUaqoy Yy}aJeD JIS 1OSSajO1g peyepun yoog asiolexe yoog asiolexe "SB0U9}UBS YOUAI-J JO J2B9US BSOO] aUO sUle]uOD “.LS6L-9761 Auysiway ul! siodeg uoneulwexy ayeoyIWaD JOYS, Ja;yoog suleyu0D s}so| Ayjsiwayy ‘WG wio4 LEalOlodS Aysiway ‘Wg Wwio+ O€dlOlLOYS yoog esioexe “JESYS BSOO] 9UO SUIe}UOD soiskyd ‘Wp WI04 6cEl0lL0YD peyepun yoog asinlexe "S}2QYS BSOO] BdJY} SUIE}JUOD soiskyd ‘Wp Woy 8cdlOLOYD S61 - €S6L payepun peyepun yoog asioiexe "S}Q9YS SOO] UAASS SUIe}UOD une ‘Wp W0+ Ve wo AjjeuibuC AyjQW0ay ‘Wp WIO+ Lcd lOlowS 9csLOlLOYdD peyepun) yoog esioexa peyepun yoog esiolexa ‘JB9YS BSOO] 9UO SUIe}UOD Aydeiboay ‘Wp wio4 ScdlOlOYdS peyepun yooq asioexe SNOWY “We WO4 ycglOloudS eigebly ‘Wr wi04 ecglOlLOuS yoog esioexe peyepun peyepun peyepun yoog esioexe yoog esioexe yoog asiouexe yooq asiolexe *S}B9YS BSOO] JNO} SUIE}UOD yooq asioiexe yoog esiolexe peyepun peyepun peyepun peyepun cS61 - CS6L yooq asiolexe eigably ‘Wr wos LcadlLOloudS eigably ‘Wp wo cca LOloOud "JEQYS BSOoO] BuO sule}UOD soiskud ‘WE WI04 yoog Aiejnqeso, 9 sewed une ‘WE W04 ZLElOlLOuS A1o\SIH ‘WE WO 9LalOlLodd "yOeRq BU} SPJeMO} SajoU soishyd awWos sule}UuOD ‘We wo, AjeuibuC Anawoay ‘ve Wo €lalOoLoud Jaquinn aoualajoy ysibuz ‘We Wso4 vLaLOLOYS YslaM ‘WE W404 OcdlOLOUD peyepul) peyepul) peyepul) "S}Q9YS BSOO] SAY SUIeE}UOD ‘JE9YS BSOO] BuO SUIe}UOD soiskud ‘WE WI04 6LGlOlLOUD yoog esiojiexe yoog asioiexe yoog asiolexe sojyeq Ayjueno ysibuz ‘We W404 enh 8lalolodd SLEalOLodd uondiuoseg 9S61 - 9S61 yoog esinexe peyepun yoog esinjexe peyepuf) yoog asinsexe ZS61 - 9S6L 9S61 - 9S61 payepun payepun payepun payepun payepun yoog esiojexe yoo asiolexe yoog asiolexe yoo esioexe yoog asiolexe yoog asiolexe yoog esiolexe “S]2QYS BSOO} SAY SUIe}UOD "$}QOUS SOO] OM) SUIe}UOD "s}QOUS BSOO] YE SUIeJUOD ‘JBQYS BSOO] BUO sule}uOD "$]@9YS BSOO] XIS SUIE}JUOD “$}Q9YS SOO] OM) SUIe}UOD SUaqoy Y}eD IS JOSSAJO1g 9S ISLZ Jas, payjeqey (WAH) solskyd ‘gg W404 \S4OOg JOU}O U! SB}ON sue aNd ‘suey paliddy pue saijejys, pajjaqe| os soiskud ‘gg Woy | sie}S, paieqe] osiy ybnoy ‘suey paliddy ‘gg wo 2S ULL Ur - 9g UIQ} das, pajeqe7 suje paiddy ‘gg wio4 “Pig 9EQ-U}Z Jdasg We] js}, palieqe] | 400g ‘saishyd ‘gg W04 SSdlOLOYD ySElOloydS €SalOlodS cSGdlOl0wdS LSAlLOLOYS soishud ‘WG WJo4 OSElOlLOYD soiskud ‘WG Woy 6yELOLONS saiskud ‘WG Woy 8valOlodS Aseinqeso, ulye7] ‘WG wi0o4 ZvglOloud SO}]ON Ue] ‘WG WI04 ‘Wr Woy pal AjjeulBuo ue? ‘Wg w0+ 9rvElOlLOYO yoog aesiolexe ‘JE9US BSOO] BuO SUle}uOD SvalOlLoudS vrdlOoloud yoog asiojexe yoog esiojexe yoog esiojexe peyepuny yoog esioiexe peyepul) yooq esiojiexe peyepun) payepun payepun payepun payepun payepun payepun payepun AJ0}SIH ‘WG WIO4 ‘Wp wo 4 pay AjjeulbuC A10}sIH{ ‘WG WIO4 ‘Wr wo 4 pap AjjeulbuC sydei ‘WG wo ‘yEOYS VSOO] BuO SEpnjou] "AO}SIH YS|aM, pajjeqe| 194}960} pouuid sjaays dal pue S}aaYS BSOO] Baily} SUIe}UOD aous1ajay youal4 ‘WG Wwi04 “Wr Jaye] pue ve pay Ajjeulbuo youdl4 ‘WG WO Auejnqeso, youas4 ‘WG Wwu04 ‘Wr Wo pai AjjeulbuC @SOjJd youel4 ‘WG WO AydesBoay ‘vg wi04 LyalOlouS "S]29YS BSOO] JNO} sule}UOD 6EalLOLOYS 8ealOLOud ZeglOlodd 9EELOLOYNS J9quinN yoog esioiexe yoog asioiexa yoo asiolexe yoog esinlexa sajeq Ayjuend evgelLOlouo cvdlOloud OvdlOlLodd "$}Q9US BSOO] Bg} SUIE}JUOD Auyawoey ‘WG Wwi04 eB uondiusseq SUaqoy Y}aJed IIS 1OSSaJO1dg payepun yoog asiojexe peyepun) yoo asiojexa ‘JE9YS BSOO] BuO SUIe}uOD “aeinuoO4 SUE 2Nd, Paljeqe] }a;4oog Jayjoue pue seabed asoo] aeiy} suleyUuOD peyepur) yoog esiolexa ‘saeBed asoo] any sulejuoD S@JON SUE Aid ‘UIXIS J9YBIH WU04 sninojed 9 eigably swaioeu | SUEW aNd ‘UIxIS JayBIH WO, ,- ULE aq, paleqe 9 YOog ‘sUJeW aNd ‘YXIS JeYyBIH WO04 “UIOL G24 - ZS UIOL “AON, paljeqe7 Gg 400g ‘pusyaoa/\ ‘SUJEW 2INd ‘UIXIS JeyBIH WO “ZG PIE AON - ZG UNG] Idas, palieqeq py 400g ‘JOM Puaysan ‘SUJEW 21Nd ‘UIXIS Je4yBIH WO4 ZG UG EUNr - UGZ UEP, palleqe7 sU}eIN paliddy ‘y}xis 4amo7 Wi04 Z 00g ‘sninojeD ‘suonenby jo Aioay ‘SOJON SUE BN ‘U}XIS JAMO] WIO+ "Wea, JS] JO pug - ug Aeyy ¢ puayaan, pajeqe] € yOog ‘SUJeY 2nd ‘Y}XIS JAMO] WI04 Jaysez + 4S} judy - uz 99d Z - GNSMSSM Wise | ISL, palieqeq Z YOO ‘suyey BIN ‘U}XIS JAMO] WO cZ8l0lLOYS LZaloloudS OZElOlOYS 6948l0lLOYO 89dlOlLOYO Z98l0l0YD 998 lOlLOYS S9ElLOLOYD 8S61 - LS6L yoog esiolexa ‘aBed asooj auo sapnjou; ZS61 - LS61 yoog esiojexe ‘seabed asoo} 8aJu} sule}uOD ZG61 - LS61 yoog asiosexe “s}2ayYs asoo] }ybla suleyuOD peyepun yoog asiojexe | peyepun) yoog esiojexe | ‘suaded asoo] xis sule}uoD yoo asiojiexa |} "S}QQYS BSOO| 9] SUIeE}JUOD yoog asiosJexe | yoog asiosjaxe | yoog asioJaxe | yoog asiosjexe | "SJQ9US BSOO] BAJaM} SUIE}UOD yoog asiosjaxe | yoog asiosjexe | SUONSOND PIO ‘soishud ‘W9 WIO4 c9dlOlOUD peyepuy) peyepun peyepun peyepun peyepun peyepun peyepun) "JAOD JUOIJ WO [age] peyoejep pue Jeaus Bsoo] auO sule}UOD y9ElLOlOYdS SONSHEIS ‘yg WO e9dlOlOdd ‘JB9YS BVSOO} BSUO SUIE}JUOD “JOAOD OY} WO} BSOO} sabed jeulbuo ay} pue sueded SOO] XIS JOYUNJ & YIM poHvasul sajduexy Apoujoayy ‘Ayoujoayy ‘soisAud ‘yIXIS JOYBIH, paljeqe| yoo eyjoue pue sueded asoo] om} sule}UuOD sajdwiex3 Ayoujoe|3 UIXIS JeyBiy 9 jeoyode1q Solskyd ‘gg WO ‘ALIOIWLOATA 2G61 Aew-956} Ides, pajeqe 7 soiskud ‘qQ WO4 sujeW paliddy ‘v9 wi0+ 6SElLOLOYD 9SdlLOLOYUD 4J9qunNN aousIajay soluBYyoayy SUJeY paljddy ‘wg wo 4 SOJON SUE aNd ‘W9 WO peyepun) yoog asioJexe | ZS61 - 9S61 yoog asiojexe | L9alLOLOYS 098 l0LOYD yeonoeid soiskyd ‘W9 WIO+ sa}eq Aynueno ‘ssaded asoo] ua} sule}uoD 8SdlOLOUS ZSGlL0LOYUD uondiuosag epil “‘payejouue BWOS ‘ggé6] ‘soisAud J@Ae7] peoueApy 4D5 ‘soisAud ‘ysjan ‘youds4 ‘ue ‘Aydeiboag ‘ASIWAaYD ‘soneweuyeyy ‘e6enbue7 ysijbuy ‘einjyesayq ysij6uy ‘Aessq ysi|6uy Buipnjou! 9g6|) 410} sueded janeq Aveulpio 4905 ‘sepnjou| ‘wexa Aq 194}960} papjo} s}a;400qg Jamsue pue siaded wexa sulejuoD “‘payejouue BWOS “ggé6l ‘soiskud J@AN7] peoueApY 4D9 ‘soisAyd ‘YysjapA ‘youss4 ‘uije7 ‘AydeiBoa5 ‘Aysiwayy ‘sonewayjeyy ‘ebenbue7 ysijbuz ‘ainyeseyrq ysij6ug ‘Aessq ysi|6uy Buipnjou! 9g6| 410} sueded janeq Aueulpio 4909 ‘sepnjou| ‘wexe Aq 194}960} papjo} s}a;400qg Jamsue pue siaded wexe sulejuoD cS61 - CS61 soeulzebew 9 "6S61 ‘8S61 ‘9S61 ‘SG6L ‘(21S eHoeYD paliege}) yS61 ‘Z7S61 ‘sepnjou| 8S61 - 1S6L 8S61 - 1S6L peyepury aly L S]9auUs p peyepuf) peyepuf) peyepuf) SyOOq esinJexe J yooq asiolexe yoog asiolexe L L sUaqoy Yyjased IS JOSSaJOJd “OZIS JOY} - anp sped 9aJy} O}U! }I|ds uaeq eAeY }ng 2|} GUO powo} AjjeulBuo ¢ pue Z ‘| SHed Z Hed ‘s}a[400g Jamsuy 9 siedeg wWexy Jo Uu0!}Da]]0D “OZIS JOY} - anp sped 391y} O}U! }I}ds udeq aAeY }nNgG QI BUO pauno} AjjeulBiio E pue Z ‘} SHE, | Hed ‘s}a|4oog Jamsuy 9 siadeg wexy JO Uu0!}Da|]0D 1YyBr7 9 yeaH ‘Ayouj}oa/3 ‘solUBYda/\ ‘}E8H UO S2}ON SSP|D 9SO07 soulzebeyy Jooyos sewWeId yybug uYor xIS soiskyd ‘Ajewouobu | 9 sninogjed ‘syudesy ‘ysij6uy ‘swasioay| Aljewoay ‘ue Bulpnjoul SyOOg asldJexy UBAVS ‘UMOUYUT) WIO0+ Z88l0l0YdD 98d lOlLOYS S8dlOlodS y8glOloudd €8dl0l0uo L8alOlLOuS “$]29US BSOO] Z| SEepnjou} SOIUBYOO SABA ‘LH WIO4 c8dlOloud O88lOlOYuO 6Z8lOlLOYD peyepun yoog asiolexa ZS61 - LS61 yoog esioiexe payepun yoog esioiexe peyepun yoog esiojexe peyepun) yoog aesiolexa peyepun yoog aesiolexa “aulds ay} WO} poayoerjap SI YOO jo yoRq je uOI}Oas aHie] pue seabed asoo} sulu sulejuoy "$}Q9YS BSOO] OM} Sapnjou] "S}QOYS SOO] INO} SEY YOIYM ,S8dI}OLIq SolskUd, Pa|eqe| }2;4Oog JeyjJoue pue s}aays BSoo| JNO} suIe}UOD aousIajoy suyeW aNd ‘HQ WO “a1qi169] Ajjny you apy soishyd ‘YyXIS JeybIH W404 "UIXIS JaMo7 WIOF pe} AjjeulBUC soiskyd ‘UyXIS JeyBIH W404 ,- YIOE UP, pal}eqe7 saiskyd ‘YyXIS JeyBIH W404 “LS61 Uva {é] }des, palleqe7 soishyd ‘UyXIS JeybIH WJO4 ",- UIZLYOeW, paieqe7y G suey palddy ‘y)xISg JeYyBIH W404 “UIZL YOIEW - }SLZ AON, PAleqeq y Sue pallddy ‘yyxIg JeybIH W404 ZS UIGL AON ZS YIZ| euNs, payjeqe7 "UIXIS JaMO7 WO, payjeqe| jeulbUC € sueW palddy ‘yxis seyH1H wo 18 ‘20M Aepijoy, payjeqe| AjpeurbuoC UOISIAQY SO}ON SUJEW 21Nd ‘UIXIS JOYyBIH Wu04 peyepun) yoog aesiojexe ZS61 - LS61 yoog esiosexe 9ZElOlLOYS SZElLOLOYS 8Z8lLOlOYuD ZZ8lL0L0Y9 vLElLOLOYS €ZELOLOYS Jaquinn sojeq Ayjuend uolndioseq epi ‘seabed asoo] ino} suleyuoD "s}QOUS BSOO] Z]} SUIe]uOD ‘JOYS @SOO] BUO SUIe}UOD 6S61 - 6S61 yoog esiosexe | 8S61 - 8S61 yoog asiosexe | “$}QQYS BSOO| OM) sUIeE}UOD Z yoog ‘soiskyd jeooeld ‘yoog asiojexy | 400g ‘soisAyd Jeoioeld ‘yOOg esinuexy €OOLOLOYUD cOOLOLOYND SUaqoy Yy}ed IIS JOSSaJO1g "8G-2G6| snjoedsoid '196) ‘ewwesboid uonebeibuoo ‘aouapisel JO |]2Y JUapNjs ‘JEYoI9y PpenaN UO }a}4Ooq ‘JoBueg 0} apINd [eINIHJO, ‘a]qe}ewl} ainj}o9] JUsWYed|aq soiskyd LO/O9G] ‘a1qe}owl]| soeWweUje\ 09-6S61 ‘,se}epipued |nysseoons Jo }sI| ‘6G6| euNf suoHeulWeXy | }]eul4 pue Aleipisqns soualds jo Ayjnoe4, ‘ewweibold gg6L BOUDIAJUOD ,SJOYSAI+ '6G-8G6] SeIN}XI4 qn|D AexOOH s,uawW a }9a;4O0qG ‘uoneoidde a1 sia}j9] ‘sayena JO Ajlsueniuf ye UuOHe;NoWyewW JO} paylyenb yO JEU} }JEOYISO ‘sapnjou| ‘Juapn}s ayenpeibysod pue ajenpeiHsepun ue se JoBueg ‘sajep\ YLON $0 abaljoD Ajisuaniufp ye BoUepUaye sy - sayejay "JBA09 9II} e se pasn sem joouds JewWWe!d jybug uYyOor WO} YOO aSIdJaxa Ue JO J8AOD BY uonepowwoosoy 9 Spiemy Jeloueul4 ‘uoISsILUupY LOOLOLOYS L961 - LG61 c96L - LS6L Jobueg ‘sajeM YPON Jo abajog AjissaAiup 9+40L0YD peyepun peyepuny 9|NJ apis | ebpeg | ‘9|NJ APIs B6/} ON4AIF 112}SBD seqe4 8INY ePlig pexog 96810lL0YS ebpeg jeze|g S6ElL0L0YS ‘soisAyd pue sonjeweyjeyy paddy ‘sonewaujeyy and ‘|eAe7] peoueApy je syoalqns eau} passed YH }eU} Spsodey ayeoyIaD WexXy jaAe7] peoueApy v6ElOlLOuS €6ElOlLOYo 8S61 - 8S61 9S61 - 9S6L 8S61 - 9S6L SJEOINSO | ayeoyIad | syodal 7 8S61 - 8S61 9S61 - 9S6L }diao9u | sBulyjno jededsmau Z ayeoyIWED wWeXy jaAe7 Aeulp1o syoday jooyos c6alOlLOYD 8S61 - S61 sowuweboid ¢ ‘|@A07 Aueulpic ye sjoalqns ua} passed yy yeu} Sploday “‘pouonusw JOU BWeU S,Y5 }Ng ,uoeuIWeXy 495 ul jnjssaoons jv sjidng jybug uYoOr, paj}ijue Hunyno ‘syyey] Bund pue syjey pally ‘soisAyd ul sessed siy UM 184}@60} ‘}ooudS sewweS yybug uYyor ‘oupnpuel JapuN papsoo— si! BWEU SYD ‘S}INSay JaAe7 peoueAPY 4O4 ‘}sOq Ajieq joodJanrq ‘sapnjou| "pajaid © se YD S}si| swWeIBOId ggg] ‘s}jnsas jane] Aveulpio UONJCONPF JO BJEOYIPID |e1BUaH S,YO s}si] “‘peyeyouue ‘saidoo sasy aoualajoy ‘uounqien 4 ¢ Ag peubis “‘payejouue awWwoS “gg6| ‘soiskud J@Ae7] peoueApY 4O9 'soisAud ‘ysjep, ‘youss4 ‘ule ‘Aydesboay ‘Asiwayy ‘sonewaujeyy ‘ebenbue7 ysij6uz ‘esnyesayq ysi|6uy ‘Kessy ysibuly Buipnjou! 9g6| 410} sueded janeq Aieuipio 4D5 ‘sepnyjou| ‘wexa Aq 194}860} papjo} s}a)400q Jamsue pue sioded wexea sulejuoD 8G6l 8 ZS6) ‘Sowwebolg ‘Aeq yoveds (P¥7 SLS) SuoIsunoxy py] SedINES J@ABI] JOOYDS ‘}diaday yg JUNODOY S.YO "OZIS JOU} - anp sped 9aJy} O}U! }I|\ds useq aAeyY yng a] BuO pewoy AjjeulBiio ¢ pue Z ‘| syed € Hed ‘s}a|4oog Jamsuy 9 siadeg WexF Jo ud!}9a]/09 jooyos sewWeId }ybug uyor }e s}jnsay a1 shuljnD Jadedsmay aly 4 Ayyuend 88d8l0lL0YD JOquINN L6alOlLoYdS 06810lL0YN9D 688lO0lLOYS 8S61 - bS6L sajeq uondiusseq oth 0961 - 8S6L payepun oly yoog esiojexa L L L961 - LO6L yoog esiolexa L961 - L961 yoog asiosexe 0961 - O961 yoog asiojexe peyepur) peyepun peyepul) peyepul) yoog asioiexa yoog asiolexa yoog asiosexe yoog asiosexe "S}QOUS BSOO] 6] SUIEJUOD “ZH BSiNOO sJaAOD ‘UNOS BSOO] GUO SUIe}UOD ‘wsneubey pue AjI9011}998|4 ZH 8Sunod suaA0D $}0B}XQ 9}e}S Pl]OS ‘yoog esioJexy uisneubewosjoea|4 9 siskjeuYy JO}D9/\ ‘SoIdO ‘yoog asidexy SOIUBYDS|\ |BI!}SI}E}S 9 solmmeuApoUWaY| ‘}eaH ‘yoog esiouexy Jayeyw jo samedold oneubep 9 soUjOe|y ‘yoog esiouexy ZH 9SJINOD SIBAOD solueyooj WiNjUueNd ‘yoog esiosexy solueyooj WiNnjueNnd ‘yoog esidJexy ccOlLOLOUD LcOLOLOYS OZOLOLOYUD 6LOLO0LOUD 8LOLOLOUD ZLOL0L0USD 9LOLOLOYD GLOLOLOND VLOLOLOYD ELOLOLOYD “UOSIPY ‘,Sapo}Usq puke SPUD pausaJOS ‘suoI}ON/q, ‘uOsIPy ‘Ssepoiq ul Su04}99/3, 0961 Ainr j}eMeH, YO Aq payep ‘gg6) Sz Auenuer aunjen wo julidas ‘ ABuauz seajonuowJey] JO aseajay paljoijUOD, ‘sepnjou| 74 pue [4 wsyoubey 9 Ayoujoe3, apy jeulbuC zs pue 4 uusneubey 9 AjoljOa/y ‘Se}ON aun}oe7 SUaqoYy Yy}aed JIS JOSSajosd “seolMas Uyyeay Ysiig pue uedWeWYy 34} a1 Bunjno Jededsmou e pue sasiojexea abpiigq awos Huipnjou! ‘s}jeays asoo] usa}yble sure}uoD "$}2QYS BSOO] ZZ UIe}JUOD solueyoay uNjUueNy ‘yoo, asidexy c 400g ‘sujeW paddy ‘sea, }sul4 ‘yoog esinsexg "yOoq asidlexe JooudS JewWeJS jyBug uyor e AjjeulbuC | 400g ‘sujel paddy ‘sea, ysul4 ‘yoog asinuexy “eiqebly Z4 esunoo suaaoD "$}Q9YS BSOO| XIS SUIE}JUOD peyepun) yoog esioiexa peyepun) peyepun) peyepun) yoog esiojexe peyepul) yoog esiolexe cLOLOLOUD LlLOLOLOUD yoog esiojiexe yoog asiosexe L961 - O961 yoo asiosiexe v96I - VOBL yoog esiosjexe Z4 soneweyjyey aing ‘yoog esiolexy 'JBQYS BSOO] BuO sapnjoU| “esgebyy pue sishjeuy Z4 Sesunod siaA0D "$}2ayYs pue SUONOAS QSOO} SAY Sule}JUOD ‘sisAjeuY Z4 puke sIsAjeUuY JOJOBA LH Sasunod sIaAOD aoualajay Z YOO ‘solskyd Jeajonn ‘yoog asiosexy L yoog ‘sonewaujyey ang ‘yoog esiojexy “Auanoeoipey, peljeqe| os 91-6 Seun}oe7 ‘soisAyd JeajonNn ‘yoog asinsexy "$}Q9YS BSOO] INO} sapnjou| ‘solskyd JESIONN ZH puke LH Sesinood siaAOD ‘JEQYS BSoo| BuO sapnjoU| ‘solsAYd JEB|ONN ZH SeSunOd SsJBAOD Z YOO ‘solskyd JeajonN ‘yoog esiosexy ‘JOYS BSOO] BuO SapNjoU] ‘soIsAYd DIWO}Y ZH Pue |H esunod suaAoD "S}aaYs BSOO] | | Sapnjouy ‘soiskUd JedI}OeJd ZH BSuNOD SJBAOD | 400g ‘soiskyq Jeajony ‘yoog esiojexy peyepur) peyepun) peyepun) soiskyd |eojoesd ‘yoog asidJexy GODLOLOYUS vOOLOLOYD 4J9qunN soiskyd ‘yoog esinlexy 80010109 Z091010Y9 909 L0L0YD yoo asioiexe yoog asiolexe L L OLOLOLOYD 60910l0Y9 uondiuoseq antl sojeq Ayjuend soiskyd o1wWo}y ‘yoog asinsJexy yoo asioiexe SUaqoy Yy}aed IIS OSssajojd "SWOZ| X SWOp'g| pue LO6L - LOBL sudesbojoud Z ydeiBojoud uoljvenpely yEOLOLONS SUDE'0Z X SWZ’ GZ Buunseew ‘,96] UOHeNpes,, BSieAeJ UO poyewW auo ‘sumob diwapeoe Huleam YH Jo sydesBojoud 9y1yM pue yOR|G OM ‘uaaes abed uo papsooe Ul SINOUOH SSPID JSJI4 U}IM Bl}UdIDS Ul SNeinejecoeg jo aasHap jo pueme SYD LO6BL - LOBL J9}}9] | ‘Z96) Pue BSE} payep swes69]/9} awos Buipnjou! ‘aouspuodseaoo ‘shulpeadoid jo Japio ‘sulejuoD LO6L Ainr puzz ‘uoyebasBbu0g §=6 SED LOLOND L961 - 8S6L ples | PleD diysioquiay uolup juePNIS ZEOLOLONO “Soul| OY] pue ueIpIeNy ay, Woy sHulddijo ‘6g6) snBny zz }sebiq B0eaq JO} SWIO}Y ‘Q9G6] }NoY ZZ ‘epuo| 97] ‘JUeebisueLU],| BSSasq-SUed ‘LG6} Areniqa4 6 ‘sexeyy Apoja ‘9G6) euNf Z ‘}NOL Np sop) 9] JULdS “ONIN ‘Heyy Bey JoBueg ANON -9G61 sNBny yi6z ‘ouebi4 87 ‘sepnjou| 6S61 - 9S61 L961 - 8S6L O961 - ZS6L juapnys e se pajoa|joD siodedsmeN LEOLOLOYND peyepun peyepun peyepun siadeq wexy 0€DL0LOYD ‘1961-8561 MNON 0} sioded uojsenb sulejuoD 096) Jequiaoaq pajyep Jeded uonsenb soisAud 'gg6} pue /G6| ‘s}@}4ooq Jamsue pue sieded uonsenb sapnjou| siodeq wexy ajenpesBiapuM "24 pue | 4 soiueyoayy, ayy jeulbuC ZA 8 LA SOIUBYE ‘SE}ON 91N}D9] 74 pue 14 ‘saiskyq o1wo}yy, ap} |eUlBUO Z4 8 LA ‘Solskyd DIWO}VY ‘Se}ON 91N}997 ~ LZOLOLOYD “L4 sejdwex3g Sue paliddy pue and , api} jeulBUC LJ ‘sej}dwex9g syjeW paliddy 9 21nd ‘Se}ON 81N}997 74914 45-7, any jeuibuo ",So/U0I}99/9 ZJ 14 YESH, ON |eUIBUO ZA B LA ‘SOU0ID9/F ‘YEAH ‘SO}ON 91N}99] SUJEW 2Nd | ‘S2}0N 91N}D97 ~~ 9ZOLOLOND 74 8 LA ‘WUSIT ‘SAION 21N}997 ~— ¥ZOLOLOND ~EZTOLOLOND 4saquiny aousIIJOY “sue and | 4, any jeulbuC peyepuny peyepuy peyepuy) oly 4b aly b oly | §=6ZDLOLOND ~=8ZOLOLOND ~—GZOLOLOND sojeqg Ayuend uoljdi9seq opi SUaqoy Y}eD JIS JOSSaJO4d GS61 - S61 S61 - €S6L LS6L - LS6L 6y61 - 6VEL Zv61 - LV6L “YSN ‘eJOseuUI| Jo Apeig Apuly, auaUZeED WO S1a}}9] 9e1y} SepNjou| “diysiaquiew $45 Bulwuiju0o J9}}9| ‘UONduoOsgns JO} Jdieoe1 EGE} Sein}Xxy Jo }sI] ‘sejns ‘sule}uOD “peo diyssaquiaw ‘diysiequiaw Jo a}JEOWIPSO ‘qn|D ajbey au} Jo diysuequisw $,yH Bulwuyuod J9}}9] ‘suleyuoD “Yyoses 66, J@AOD JUO BpisU! pequosu| ‘Sees jsiesnyeN Buno, sy, wol4 $19}}97] pualjuag UeOVeWYy SOVCOLOYD Joqueay Joiunr ‘qnj9 Jjo5 smewueewUad vovc0lLOYD qnio e6e3 \S}S@N pue SHbA SP4lg Ysiug asiuBoIay - MOH, ‘400g €0VCOlLOYD cOVCOLOYD ‘Ly6|, pue|6uz u! peysiiqnd ‘speqoy yjesed pequosu| ueI|IWOeW We ‘dius A1ajsA, ‘400g LOVcOLOYD SG6L - LV6L pooyplly) VcOLOYD 24002 - L¥6L SaUI}Sd SAIGGOH cOLOND C961 - CIBL sudesbojoud Z 0961 - 6S61 sydesbojoud Z sydesBbojyoud dnosg ‘juawyedag soiskyd 9EDLOLOYS 09-6S61 ‘IX 18990S ‘SayeAn YON JO aBayjog Aysuaniun ZEOLOLOYUD "YD apnjou! sydesbojoud yjog “assanas uo Kay U}IM SUUD9"g X SWUOg’¢ | _Buunseeaw au0 pue Aay a}esedas yyIM SW9Q'9] xX swo9'|z Buunseeaw duo ‘sydesbojoud 9}i1ym pue yORIq OM ‘Sule}UOD "SUD" | | X SW96'G| BuUNnseaw ‘pa}yepun auo ‘swoz’9g) xX swoEg"|}Z Buunseow ‘|AyY ‘sounyoldg Aued wir yyBuAdoo ‘7961 eunr JoBueg [ANON 3d9q solskud, @SJ9ABJ UO pauO!ded duo ‘sydesBojoyd a}IyM pue yoeR|q OM} ‘sule}UOD "poulejal Japso jeulbuo “L96) Aseniqa ujg) auyeoul PUCI}IS BY] JO} SQN}S JOHO!} OM} {JO $}QINOS JeINYYO Oy} 0} Hulaasbe uoleiejoap '7G6] ‘Oupnpuels] pue ImewUseWUd, UBEMjEq JO4II} uoseas Aemjies SSPIO Ply} ‘OOBL Id pig ‘S}eyOI} seas pasmsasas Aemiies SSB}D PUDDES OM} ‘}/EH JeAISe jeAOY oy, ye Hueodde Josya7 Wo] 10} JoAy ‘pueo diyssaquiaw 9}n}}su] Ssuayy Buno, imewuseWUdd, ‘paye}ouue ‘UOSBAS 0961-66} SEJN}XxI4 qnID |!eq}oo4 uoHelsossy MANON :0961 ysniny ¢z weshaj9} ‘0961 eUNL U}pz ‘WesHa|a} ‘esiaAe1 UO SaSsaippe U}IM pueo sseulsng o1Hew pue Huinfuoo aBuly, ‘uosees 79-1 96] SOIN}XI4 QNID |]2q}004 UuOHeloOssy [ANON ‘2961 ‘INds}oH weyus}jo) ‘spseo joj/eq Jeuy AND VW OM} ‘6G-8G6| ‘pseo Ajal00g jeoHeweyjeyy ‘peg Ayjuap| juapN}s jeuoHeusaju] ‘9016aq soisAud SSeID }SJI4 S,YD Bulode Bunjno sededsmau ‘1961 Aine ug} ‘asienes UO UBSOYo SOO JO }SI| ‘LOG 2ZUq SPIEMPF |@LINW 24} YO Buipseme ANON Woy Jaya] ‘sapnjouy *jaljem, DSsejd anjq e ul pauleyuoD AjjeulBUO UO!}Da]]/05 ao0UaIajay elliIqesoway| JEUOSJ9g Y 9Zq SpyeMpz jeUNy L961 - ZS61L aly | SEOLOLOYUD Jaquinn epi s9}eq AyQueno uondiosegq ‘O}8 qnjo Huipsebai uoNeuUWOjU! |eEUOHIPpe SUaqoy Yyjaeyd JIS JOSSajOsd €S61 - LS6L unqe 1 LS6L ‘sinds}oH weyus}jo| ‘yoog ydesBo}ny ZOGZOLONO OU U}IM puke pajepun Ajjsow aie saiunjyeuBbis Bululewas ay} ‘LGEL payep pue qnjo |jeq}oo 4 sunds jo ssabing uoy jo yey} Ss! ainjyeuBis }sy Oy) “UOWNH ue, euizebew jeped ‘ouweJboid ‘uoseas Z96L-L96] UMO] UO}dWeYYON A s0RIeq Je}SAID ‘ouuwelBoid ‘p96, Aey uyg Aajquiay, undsjoy weyua}jo] A AjID 19}S99197] ‘ouuweIBosd ‘EGg} 18q0}90 ISL Zz Aa|quian, PLO, Oy} JO }SAY A puejHuy ‘Loe, Alenuer u}Z pue O96] Id uj9} SewWesBod Inds}oH WeyUs}o] OM} ‘096| Jequieceq U}pZ puke OQ6] Judy ulg, SewweBoid easjayD OM} ‘L96] pue 796] SewWeIHoJd INds}oH WeYUs}}O| OM) ‘euWwebold ‘096] Jequiajdas u}/ SIsAOY LUNGYOR]gG A Basjeyyd ‘sogE| sewwesbod AyD Ja}SayoueyW Z| ‘ewweHoJd uolIpa jeioeds ‘QQ6] 19G0}90 UIs IX AVY AIX V4 ‘awiwesBold ‘}96) ysnBNy YZ 1X V4 A INds}oH WeyUa}o | ‘SWEd} ||2Q}OO} SNOWeA Jo siadedsmoau WoOd SO}OUd Jo UOI}Da}|OD ‘uoseas ZIGB1L-L96) SuweBod qniD oNe]Uy Pue |Jeq}oo4 aoR|eY Je}SAID ‘sueAejd j!2.q}00) Jo sa1ydesBHoig jo }a|yooq Jered ‘6p6G] Youep ‘suaAejd s.inds}oH weyud}jo| Jo yooqdeios ‘ossy ‘ssadons Jo yulds, }a|40oq ‘gr6L Aine ,aunyn4 - juasaid - }SBq SJE}S JOYOUD, ‘}8)400q !MouOW-o] pue Aep -O] JO SIQPUO/N JI, ‘MOMOY-O| pue AeQ-O] JO SIBPUO/AA DIJIUSIOS, ‘.ZSGEL JO sjansey poods, ‘uonoy ul sie}S SHods, ‘pay ,uoIq YIM pejuasald, $}9]40O ||EWS INO} JO UOI}DAI|OD ‘uOseas PGBL-EGE| SewWeJBHoJd py] qnID jJeq}004 AID Ja}SayOUeY JO UOI}D9}|OO puNnog ‘| G-QGE| UOSe~as ‘ainYyoo/q JIUBANOS JEINIWO PIT ANID |1eqQ}oo4 AyD Ja}seyoueyy *,P}] GNIO |!eq}004 AjlD Ja}Seyouep GnID JNO, SI SIU], }e}4OOg :suleyuOD *yoog yBnoy }SO9g VE SHEGOY 5, SPedJ JOAOD BY “poulejes UBEaq SEY SWd}! BUY} JO Japso jeulBuo ay, “jooYudS ewe }YyBig UYyOr WJO} yOog asidsJexe plo Ue JO JBAOD BU} U! P3JO}S POOUPI!YO S,YO WOIJ SWS}! JO UO!D9I/OO & S! SIU] Z00¢ - 661 C961 - BEL Sy | ‘“adojaaua diyssequiaw ul poule}uood JE ,S9POD jJouoasg Ads-|, ‘equ yeasg ayy Ads-|, \OYL & BwWOod9q 0} MOH, ‘pied yoog-Ajje} ! yesouny Adg-|, ‘Aeusnor ures) e@ uo Ads-|, ‘sule}u0D ‘payepun Ajsoyy ‘edojeaua ‘Z7G61 SI] YOO ually ue] ‘yoog soUaJaJa1 SJequiaw ‘peo diyssaquiow ‘sule}uoD eJBWYdS |J2q}OO4 JO UOHOBIOD + LOAZOLOND Moj||aj6u07 A AuuapH ‘eurjebueaz, ‘yoog qn|O ,siayHOdso907 ual|\y Ue] ~ZOVZOLOND g0VZOLOND Joquinn sOUdIIJOY 29}004 — gz0LOYD peyepun peyepun peyepun ay | 24; yoog | Ads-| 80VZOLOND sajeg AyWuenH uoldioseqg ap peyepun aly L JUSAD |JAaMaIe} S,Y5 Je UOeE}UBSad e Hulinp pasn Ajqeqoiq “AYSIOAIUN PJOYJoeys wWody ‘seinjoid Inojoo Ayyenb 100g ‘didjs Inds}oH WeyuUs}jo) Huleem ouo ‘pasodwuedns B02} SYD UUM SJal}eq}Oo} Jo sudesHojoud pasoye Ajjeyi6ip aos “yeulj-lwWas Aepseupa plalyeys pue sundsjoy weuyusjjo| 10} $3949} Buysanbes pue Aupune] jo aoaid e Bulusnjad YH 0} asuodsail ul J9}}9] Sule}JUOD Joye} | Je0ys | al L peo | peyepuny peyepun 2002 - 9002 vO0d - €002 8661 - 8661 "SOS61 84} Woy Bulyep Ajqeqoud yng pa}yepuy ‘pedA, “‘Bunjno wededsmoau QUO SEPNjOU] “SB8d1IOYD SY YYM ,SUI|UD SOW] OYJ, WO’ s}nojuUd Ajsoyy SI] YO} UOISIAIG }SJI4 oul|UO sow, ‘anBee 7 |jeq}oo4 Asejuey sy “2GPOr| Jequinu diyssaquiay] “eSJeAeJ UO pouBls pue Yd - panss| sjepew 9 ‘(z) Aneg piaeq ‘(Z) UaMOE JeeYSIW ‘aj0D Apuy ‘sajouds jned ‘sjepew JOAIIS, XIS ‘Sule}UOD SWaqoY Yy}aJed JIS JOSSajJOJd sJalJeq}oo4 YS Asejue4 SLdc0LouS qni9 j!eq}004 Aepsaupay plaways ‘uoyeyo ¢ Woy 1927 pueg diysuequiay JndsjoH weyuse}jo] “soayeondng dnd pwom, aj}JUe edojaaue ue U! palo}s Al}euUIBUO ,UO!}D9]/09 Jepay penbs pue|buz |PlIOWO 866), WO S|ePey XIS soyojey @WOH ,SINds}oH weyus}oO] ye YD Jo} Bunieg sed Buunoas owe) |eusa}uU] vlacolodS €lLacolodd clLadcOlodo LLacOlLOud Ol8cOlLoud Z08c0l0YD 90820L0YD 9661 - 9661 2661 - S661 L661 - L661 c96I - C961 vS61 - VS61 9961 - 9961 adojeaua 1 608c01l0NS 808c0l0YD JE}H9] | aly yox9} | \JeEqjoo4 wee] aaoesa}u] Sew] aul, L661 Aew yigp ‘ary yeury dno abuayjjeuyd uoneloossy jjeq}oo-+ JO} }exO1] ‘9661 UQIEW UPL Payeg “AjIsIaAIUN Xesa|ppIW) ‘@Moy Apu Woy Je}e7 ‘sBunjno Jededsmau ‘sajqe} enbea] tui Ajyyuow ‘sjleyap wes} ‘sule}uoD ‘wunipeys Agiquiay ye pja@H ‘BuiAejd Aepsoupay, pjeyyeus “uioe Ainp jeul4 aul, yOeq uO 9}OU Ua}WMpuUeY pue Jobueg ‘SaleA\ YON JO aHayjoD AjisuealuA peysew adojeAus pajyud uC ‘saje/ 0} pessoippy YHON ‘Jobueg ‘uAyuise|d '}221}S YBIH 9 ‘SHEqOY O 9 J "ZOGBL Id js} ‘UeWUIEYD 24} - Jaye} pedAy 'zg6} unr UNE paepua sea Jo} s}uNODSe jeloUeUYY S,qn|D au} JO JudWa}e}s pue sHulddijo Jededsmou suleyuoD ‘“qnjo oy} 10} peAejd YO aoualajay ‘pedal “pG61 ludy urg) ‘uoyog ‘eq Uapuing ye paAejd yoyey ‘(@SO0}) YO}eEW payiUN Ja}sayoUe| JO} Yayo!) e Je {(@SOO}) GGG] JAq0}9O puz ‘Jeyol} pue awiweGod jeloyjo ‘adoinz Jo say ABUL A qnID oHa|UVVW jeuoneusajuj Buipnjoul swe9} snowed 10} sowuwesBod |jeq}00} ‘sapnjou| ‘soulzeBew pue siededsmau wo. shulj}}nd payejai |jeq}00} Jo yooqdesos Qnid |/eg}o04 UeBYoopejue])] Yoday yojey ‘S61 ‘pa}lup Ja}sayoueyy A SJoJepUeA, UO}Og Jeno0D Aeq jsul4 ‘Auewiey A pue|bug dno pyon, 0961 - €S61 yooqdeios 1 SO08cOLOYD vOdcOLOYo s9}eq Ayjuend aly L yoda 1 yooqdelos €08Z0LOYD Jaquinn epi uondioseg SUaqoy Yy}aseyd JIS JOSSajodd 8261 - 8Z61 s6unjno Jadedsmau Z ZZ61 - LZ61L Jaye] | 9961 - 9961 euweibod 1 8S61 - 8S6L 8S61 - ZS6L aly L xoq | “AEC S,piIAeq }S JO uOl}esqQa|a0 S,AJaIN0S OY} Je SJOUIP JOUJO U}IM YS SMous ‘payepun ‘WayjO 9y} pue JOUUIP s,A}91I90S au} ye Joyeads ay} SEM OUM YH SMOUS 8/6] YOJEW Pig payep ‘auQ ‘“AJaIN0S YsjepA WeYING ay} 0} Bunejas sBulddijo uededsmou OM 216) eunr Uyp UO WeUING ‘peoy Aa}H Aouwe je Ayed jaau}s e pjoy 0} uojeoijdde ue 0} weysng jo Aji ‘yaeulBuy Ayo Woy Ajday "ud Aq payeyouuy “Aeg Audos) pjos Aapiun, Jeueeid ay] JO} pled Bde [eINIHO "JOH9!} HNOD S|UUS} JO SIIY OGM OUpNpue|] ‘uolje}S Aeg uAmjog je panss! }diaoe1 sasey ssaoxe ‘spseo a100s uaeJb Hunynd Jo uo!da}|09 ‘qnjO JOD HEM}SHOd JO} Spued B109S OM) ‘sapnjou| “Keg uAmjoy ‘asjeay | SS8OUUd “xog pseogp.ed |jews e Ul Jday AjjeuIBUO 2U} JO} J94O!} QUO SEpnNjou| Ayalo0s ysjeA\ weuing Aued }82NS ‘S9IIGNL JEAlIS UBEND EYL WH SO0dc0LOYD vOdz0LOYD 9961 Ainr ug sedey Ja}seYyD €00c0l0YD SpleD a109S 05 c0Odc0lLOYD sjeyol, Aempey JO uo0I}99|09 LOdc0LOYS 0002 - ZS61 SOUINJSEd P SAIGIOH JOYIO dc0toyD peyepun oly L ‘soiBaye.3s Buippiq uayumpuey jo sebed om} sule}uoD Sd}ON eHbpug S09¢c0LOYUD peyepuf) Bunyno jJededsmau |} peyepuny OJCOIIGO | peyepun) aly b Bunny Jededsman ‘uonnedwog eHpug qnj9-s8}uU] Snosue}nwis jsJ14 “YINOS/YHON Se }siy QwWed dieys vy YM pasied YH ‘uoNNedwoo eHhpuq qnjo-49}Ul SNOauUe}NWIS }SJy BU} JO YEaY [EDO] BY} Jo S}jnsei au} Spsoday ‘pajees pue sioquiawW qnjo mojja} Aq paubis “dnd Ja40}S jenuuy ay] JO} a}adwu09 d} }yHu ay} Huipnjou! qnjg ebpug YOS ebaljo9g PJeyWeH WeysNgG Jo AjIsusAlUP By} JO diysuequiaU d4I) JO Sal}|Iqisuodsal pue sabajiAud ay} je Wiy Uodn Buidayu0d YD 0} panss! ayeoyIED "ANID JE4O}S BU} 0} BOUSIAJ9s BU} JO aSNedaq qni9 eBpug abajo pjayjeH 0} a}e;01 sioded asau} pauunsse si }} ‘spueo JUDWOAOW ‘'dND Je4O}S OU} JO} SudyWeENb ‘suaquuaw JUIN Jo }sI] SApNjou} “SuONadwod Jo} dno ab6pig ay} 0} sdno Bunjussaid Joy wiy Burjuey} abayjo5 pjayjyeH sajseyy Buoy ‘Jax0}S S J) 0} Joa] pue sioquuaw 0} soUapUOdsaOD pue SsadI}OU ‘SJBOYS 9JOOS ‘S}|NSOI ‘sapnjouy “qnj|D au} Jo JesiueHiO BUI} BUD SEM YO aoualajoy sioded ‘qnig ebpug abaljoD pjeyyeH ‘weusng jo Ajisuaaiup "0}8 PIPWIEH QNID ehpug-9, a9 ay jeulBUE siaded ‘qnid ebpiig YOS aGaljoD pjeyyeH ‘weusng jo Ajisueaiuy a}yeoyINEd qnio ebpug aBajjoD pjayjyeH ‘weusng jo Ajisuaniup sojyeq Ayjuend ebpug epi 920409 4eaquinn €09201L0Y9 c0DCOLOUD 861 - 0861 E861 - 0861 vOOCOLOYND LOOcOLOYS uoldiuoseg 9961 - S961 S961 - S961 9961 - 961 SLUNIOA | 8561 - SS61 4oog | 996b IN LE - GOBL das Le Woy pojep ‘adojaaus ue ul paso}s sdijsAed jo uol}9a]}09 "g96L Bny LE - €9BL HO LE Woy payep ‘adojaaus ue Ul paloj}s sdijsAed Jo uoHDa}]OD “SII Ua!]OONA Py] UPjUAIg) UOS *g SeUOr uYOr WO }diI9de1 pue p}] (SUOISUS_ *P dJI7]) |J9ZZU4 UCWION Wd} 19}}9] sulejuod Os|y “yoo jo yOeRq }e S}uNODNe YHno! pue s}jaays asoo] UsAI|y ‘Junoooe yUeg JeUOSJAd S$,Yy5 JO S}Iqep pue S}IPaJO Jo sjleJep Sule}UOD sUaqoy Yyjaseyd JIS JOssajoid sdijsAeq ‘iobueg ‘Saye YON JO abayjoD AjisuaniuQ sdijsheq ‘iobueg ‘SOJEAA YON JO BHal]OD Ajisueniup vOOEOlLOYD €00E0lL0ND yoog junosoy IMeWUseWUdd ‘spAolq ‘yoog sseq junoooy sbulnes cO0E0lL0ND LOOEOLOYNS L861 - V96L aoueul4 9 Ayadolg £0L0Y¥S peyepun peyepun yooqdeios 1 oly L BHuvanoo Ajuley) "SOS6| Ajsea pue SO/6] 24} WO’ SOUIM “SeUuIM SNOUA Jo Salyenb au} 0} Huljejas sajou ua}UM puey pue sman abejui/ Ajal00S aulpjA OU], WoO’ SBulddljo suleyuOD plooay Sul sbuos, 9/1) aly |eUIBUO s}eayus Buos ysja\, vlLdc0lodS €Ld0c0l0wdS sydeiBoj}oud Z jep4ooq | 0002 - 0002 L661 - L661 pejyepun payepun syudeibojoud JexOUD yepjoog ‘ IMEWUUSEWUSd PUNOIY pue U| SHIE/A, “AYUSIOAIUP), WeYING JO Ja}SjA JO AjIsusAIU MON 94} ye Uaye} Ajqissod dJ9M puke WII} BUS OY} WOl pedojansp useq aAey 0} Wees sydesBojoud om} esau] ‘[IJeq JeYOUO e jou] |jeq e Bulmoiy} Ss! Uossad UO ‘Yo}Id JaYOUD & UO S}INS UI PassaJp SJaU}O OM} U}IM YD JO JaU}O Ou} ‘SUID Q’°g X SWOP'Z] BuuNnsealw ‘sa}IyM JOyOO SIY Ul 45 Buipnjou! ydesBojoyd wes} suo ‘sydesbojoyd snojoo omy ‘sule}uoD “IMeEWUSeWUA ‘SHuipjing jeyjuaD ‘aye 47 Aq peysiqnd pue pau “SSOJ9 JO 491} |Iouad e Y}IM payee Sy}EM BWOS "0002 J8q0}90 puz pajyeq ‘saibojode siy Bulpues A\dei $45 pue uolunds Spuay udd & 0} YS BuljiAul saya] Sule}UOD aouaIajay "G86 Jequia}das peyeq ‘UuONdUOSQNs Jay} MeUdJ O} BWOWeYD pue YH Bujaul say}07 ‘E861 49G40}9O Y}ZZ B/}SEOMON ‘aap Huloes youss4] aye] senboer jo ydesHo}ne ‘asuenos ou} uo sydesBojne ym NuewW EG] JeuUIP UBWSHOdS qnID AjaueA ‘sapnjou; IMeWWUSeWUdd ‘UOIUNSY Spud} Uddq jeu] jeniuy ‘souyyuag Buloey yoyeH spueig ‘Buloey ye UO}NO 2861 ysnbny UI ‘IEAO @YL ‘GNID J@x91D AjuNoD Aasing ‘ueysiyed A puejbuz Jo} yayo1 | ‘sisAjeue BulAup ‘sapnjou| Ayain0g siuoweujiug yBnojs Z00¢20l0Y9 aly 4 Ayyueny Z861 - L861 S861 - S861 cLOco0loudd LLGzcOLOYD 010c0OLOYD 60020lL0YD V861 - €861 sajeq sydesboyny 90020lLOYD Jaquinn oly | al | yOHOH | Jape} | 800z0L0YD uoldi9seq eplL L861 - C861 $}9|00q 9 “SHaqoy D SJ pue sHaqoy DD JOSSAJO1d JO} OD 9 JAd005 ‘19}S04 s}UBJUNODIR S,y5 Aq paledaid paso|d S}UBW9}E}S ain}Ipuedxy yg awWOdU| weuing ‘peoy Aaq Aajuie4 ‘JoouWN JO} sueinopeY Ayedold LLO€OLOND OL0e€0L0YS peyepun) SUaqoy Yy}aed JIS JOSSaJOJd GZ61 - SL6L aly | ‘C861 Arenuer y}G) parep ‘8961 0} 996} U! pled swniwaid sy a1 WeYNG Jo Ayssontup) WO Jee] ‘SZ6L Ainr YOL Peyep ‘yJeEp SY JO JUeAe ay} Ul BwWaYdSs UOl}enuUBJEdNs |Sai}ISJOAIUA BU} JepUN ajqeAed s}youeq JO saueloyauegq a1 YD Aq paubls yuawNoop $I/IM Sly Ul UBIP|IYO SY 40} sueipuenB se pajulodde asou} wo, Jaye] ‘suoNejnojeo awos ‘!sule}UuoD “6961 Aine uyg paeyep ayndsip Aynoqubieu e Bulpsebai 198}}9} & SUIE}UOD OS] ‘UOI}OES YY UONeEASIa UNOS ‘UOI}eAS|a YYOU ‘UO!}eEANIO UOJ} ‘UOIEASI9 JeSJ Huimoyus shew! Jowiw ul peyuud jy adA| asnoy, JO} ued syapying ‘¢76) Jequieoaq pajep ‘yod Aq umeJp ‘gg uONoes ‘ued 1004 punosb ‘vy uoNoes ‘uoNeAa|a UOJ) pasodod ‘uejd Joo punosb 0} SuoHesaye ‘UONeAS|a UNOS ‘UOI}EAgIa Je91 pasodoid ‘uO!eASIa }UOY Buimous suoljesaye pesodoud Jo uejd sjoayiyoue ‘puejas| WaeYyYON ‘AuWeq OD ‘auleJajOD ‘suadojanap aye}se pue siojoes}Uuod Buipjing ‘so1g auey,O Japjing sy pue puejal) WayYON ‘Auepuopuo7 OD ‘aulesajog ‘Jayxeg pue AesAA JO}OIOS SYS WO SBdIOAU! pue BDUBPUOdSaOD ‘sapnjou} IIIM SYD UI SeeIoyeueg 9 aaYOS UO!}enuUBJedns salIsiaAIUy) 600€010YD 961 - 6961 6961 - 8961 aly | suojesayy ‘peoy AjlIMsS 61 “O}8 SJ9}}9] JLUSUIdaIHe Adueus} saipejpue, aj}} ayy |euIBUO SIPE|PUe) Y}IM aoduapuodsaoy 9 jusWaeIBY AoueuUda | aoualajay “ssoy si Aq paidnooo ysniyogd ul asnoy e Bunuas YH 0} sayejau Aju) “UOSIUOW OBNH Wo $}9e} SNoIbijas Bursojoua siaya} ‘s}uaundop payee pue yd Aq sjunoooe ybnol ‘suejd soulw jim uolssiwied Buluued JO} uolyeol|dde ‘uejd awes jo juldanyq osje ‘ajnpayos jeoujoaje ‘ued o}Is ‘UONIEADO JE91 ‘UOIEAIS Pua ‘UO!}EADIO JUOY ‘WY UOIOeS ‘UeId yOO|q ‘VV UOI}DBS SSOJO ‘yUe} Odes Jo ue|d Hulmous ‘SsHaqoy 5 5 JG JO} eulesajog ‘MOJDIND ye MojeBung Apisqns pesodold, payijus uejd sjooyyoue ‘UB|d JOOY }SJI} ‘UOIEARJ9 Spis ‘UOHEASIS JedJ ‘UOI}EAS|a JUOI ‘Hulmoys 09 pue Apouusy f¢ Jo} dn umelp AjjeulBiio wieoAjjeg ye MojeBung pesodoid mojebung | add], pajji}ua duo ‘suejd sjoayYyoue ‘sepnjou| uoljonsjsuoy moyebung ‘mosojng OZ61 - 8961 9961 - 9961 “‘Bunjno sededsmau !9}}9] ‘sule}yuoD ysnu ABsauz 9 IO ul JUSWUYSaAU| 900€0L0YSD SOOEOLOYD JequinN sojeq AyQueny 800€0L0YD Z00€01L0YS uoldi9seq epi al | ol L 661 - £661 SUWIN|OA "yoegq ye Jayo0d ul Py] eoepaju] OuYyoe! I[n4 ‘juapisaig ‘Mewn{ny NwesC JO} pueo ssauisng c661 ‘ieiq jeuossad 6L0v010YHD 0661 - O661 SUWN|OA 0661 ‘Kleiq jeuosiog 8L0v0l0YO 6861 - 6861 SWUNJOA 6861 ‘Kieiq jeuosiag ZLOvOLOYD 0861 - O861 SWUNJOA O861 ‘Kieiq jeuossad 9L0v0lL0YD O861 - O861 SLUNI|OA 0861 ‘Aseiq jeuosiad SLOvVOLOYS SWaqoy Yyaed JIS JOSSaJOd "IlOUNDD jo Jaquiayy pue soualos jedisAyd JO |OOYDS aU} jo ueAaq ‘SoIskUd JO JOSSAJOJ_ B SE Pa}S!] YD “Ja}siA JO AjissanluN MeN ey] Aq panss! ANeIG “soiskud ul Jopedy e Se pdajsl] YH “J9}S|A JO AjisusaluA MAN ey Aq penss! AUeIq “soiskud ul Jopeay & Se pajsl] YH “Ja}S|N JO Ajisu@aiuA, MAN ay Aq penss! Ayelq SWUINIOA SWUNIOA “sdwe}s OM} pue JAAD JUOIJ Ul PSW@su! YOog sseJppe |jewWs Sepnyjou] 8Z61 ‘Ayeiq jeuossed vlLOvOlOYS 9261-SZ61 ‘Kieiq jJeuosiag €LOvOlLOYS GZ61-¥Z61 ‘Kieiq Jeuosidd clLOvOlOYS VL61-€Z61 ‘Kieiq Jeuossad LLOvOlLOYD 9961 ‘Kleiq jeuosiad OL0vOLOYND 6S-8S61 ‘Aueiq jeuosidd 600701L0YH9D 8S61 ‘Kieiq jeuosidg 800v0lL0YS 8Z61 - 8261 OWINIOA 9261 - SZ6L @WUINIOA GZ61 - VL6L SLUNJOA vL61 - £261 9961 - 9961 SUUNJOA SWUNJOA 661 - 8S6L 8S61 - 8S61 ZG61 - LS6L 9S61 - 9S61 9S61 - 9S6L SS61 - SS6L GS61 - SS6L 9007010YS eS6l - S61 cS61 - cS6L 20070109 SWUNJOA SWUNJOA @LUN|OA SWUNJOA SWUINJOA SWUNJOA QWUINJOA 9S61 ‘Aseiq Jeuossad S00v0L0YS ZS61 ‘Kleiq |euossad 9S61 ‘Kieiq |euossag "sJe9 JI9Y} pue SJOAUIP ules Jo }sI] yOeq U! aso] Sepnjou] aoualajay "payojem p,ay Sawwesboid uolsiAaja} JeyUM Puke SaydJewW ywoOds UI S8J09S 9} P1099) 0} pasn YH Auelp 194}0 9y} ‘sajUua Aieip ad} jeuoljipes} ayeW O} QUO pasn Ajjensn YH 4e9A OWES 34} HuLaAOD SaleIP pOOYUpyiyd OM} a1 319Y} BIBUAA sal Jeig jeuOsidd cS6L ‘heiq |euossiad SS61 ‘Ayeiq jeuoslad S61 ‘Aeiq |eUOSIag SS61 ‘Aieiq |BUOSIadg voloydsS JaquINN L002 - cS6L €00v0lL0YS yOOvOlLOUS cO0vOLOND s9}eq Aynueno LOoOvOLOYS uondioseqg oBtil sUaqoy Y}aed JIS JOSSaJOld “dey apisul ul paso}s sajou }-}sod QWOS pue SalUuedWOD qedIXe} |eD0] Jo }SI] e ‘Spied SSOUISNG S,YO JO OML 2002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 S00z - S002 S00¢ - S002 GO00c - v00~ €00¢ - £002 €002¢ - c007 c00¢ - 2002 LOO¢ - L002 @WUN|OA S@WNIOA SWINIOA @WNIOA SUUNJOA SWUNJOA SLUNJOA SWUNJOA SLUNJOA SLUNJOA 2002-9002 ‘Aueiq jeuosidd OvOv0L0YHD 9002 ‘Aueiq jeuosied 6€0v0lL0YO 9002 ‘Aleiq Jeuosied 8e0v0l0YO Go0z ‘Aueiq jeuossed Ze0v0l0YS Go0z ‘Auelq jeuosied 9e0v0lL0YS GO00Z-r00z ‘Aleiq jeuosied SE0v0lL0YS €00z ‘Aueiq jeuossiod veov0l0dS €002-z00z ‘Aueiq jeuosied ee0v0lOYO Z00z ‘Auelq jeuossied ce0vOlLOYO Looz ‘Aueiq jeuosiag LeOvOlLOYO 0¢0v0lL0YS L00z - 0002 0002 - 0002 2661 - 9661 9661 - 9661 8661 - 8661 2661 - L661 0002 - 6661 6661 - 6661 SUUNJOA SWUNJOA SWUINJOA SWUINJOA SUUINJOA SUWUINJOA SWUINJOA @LUNJOA SUUINJOA SWUINJOA SUUNJOA 0002-666} ‘lel jeuosiad 8c0v0lL0YS 000Z ‘Aueiq jeuosied 6c0vOlLOYUD 1002-0002 ‘Auelq jeuosied aouaIajay 8661 ‘Alelq jeuosiadg 2661 ‘Aleiq jeuosidd 2661-966} ‘Aleiq jeuosied V66L-E661 ‘Aelg jeuosied OcOvOLOND Jaquinn G66 ‘Auelq jeuosied 6661 ‘Aueiq |euossad 966) ‘Aleiq JeuosJag €661 ‘Aleig jeuosied uondiuoseg S661 - S661 v661 - C661 cc0v0lLOUD -c0OvOlLOYND yc0v0l0USD €c0v0l0US Zc0v0lL0UD 9z0v0L0YD ScOvOLOUD StL 661 - C661 sajeq AynuenD c961 - L961 9S61 - 9S61 cv6l - CVEL “aulySUOMIeUIEeD ‘IMBWUSEWUdd ‘BdBI9] S,PIAeq JS € pue AduNS ‘uopAolD ysey ‘peoy "NOD eqwoosippy 1g UdAIH aie YD JO} Sassaippe OML "sJaeD ‘IMCLUUSEWUdq ‘g0e1J8| S,PIAeg }S € Se UBAIH SI SSouppe SYD “QGEL eUuNnr 6| UO panss}| ‘swoz'z x swog’g ydesBojoud a}IyM puke yoORIq sUule}UOD “SUJOED IMELUUBPWUDd ‘80e1J9] S,PIAeG 3S € Se UABAIB SI SSouppe SYD ‘7r6l ACW Zz payep pue spagoy We Jeyjow s,y9 Aq peubis pled aoUeINSU] JEUONEN ‘S}USWUNDOG |eIDINO €00Z01L0YD pie Ajyjuapy ‘s}uawNd0q |eINIHO pied Ayjuap| uonesjsibay jeuoHeN ‘S}UBWNDOG |eIDIYO c00Z01L0YD LO0Z0L0OYD SYaqoy Yy}aed JIS JOSSajOsd €b02 - Cv6L jeo1ydeiboig Z0L0YUS peyepun peyepun peyepun ay | SLUNJOA SUWUNIOA 2002 - 2002 po "SajeM\ YON UMeWUaeWUdY ‘gQ089] S,PIANeq IS € SB UAAIB SI YOO SIU} JO }U0J ay} Je SSeuppe SY “‘panbojeyeo USYM PEMBIA JON ‘L002 YeW 4g peyep sj!4 saidoo0}oyd ‘syoog ssaippy S009010YD yoog ssaJppy voO090L0YS yoog sseJppy oo ssalppy S,yjased, Jaqe| aly jeul6C yoog sseippy €0090L0YS c009010YS yoog sseippy LO090l0YD 6861 - OZ6L SUWINIOA 2002 - OL61 "SOS6L PUE SOZ6] BU} SIBAOD AjayeUIxosddy v661 - VE6L e661 - C661 9661 - 9661 S661 - S661 syoog ssaippy 9010S Jepuajeo Jepuajeo ‘[yjase5] 5 pue [uAjoieD] 9 ‘[sus}yBnepdajs s.y9] ‘[eiuojuy] vy ‘[enr] ¢ 40} soujue ayeredas [yore] 5 pue [uAjore9] 9 ‘[sua}yBnepdajs s.y9] ‘[eiuojuy] vy ‘[enr] ¢ 40} soujue ayeredas “(yjared) 5 pue [uAjored ay SY ‘JEUJOW] W ‘[ssa}yBnepdajs s.y9] ‘[eluojuy] vy ‘[elnr] ¢ 40} soujue ayeredas ‘(ssayuBnepdajs pue UAJOIED SJIM SY) JOYJOW Pue YJQIeH ‘eluojUYy ‘el|NF 10} SoUjUS a}eredaS aouasajoy "yesuy YS Aq uey} sayjzes Ayres SYS JO siaquiew Aq paulejulew uaeq aAey 0} Jeadde suepusjed oy] 966] ‘JesiueBiC Ajime4 yOOSOLOYD y66] ‘Vesiuebioc Ajime4 c00S01L0YD €66) ‘esiuebic Ajiwe4 Jepuayeo Jepuajeo G66] ‘auUue|q WOH €00SOLOYD sajeq Aynuend siepuagje9 opt SOLOUS Jaquinn LOOSOLOYNSD V66L - C661 uondiuoseg VL61 - c98l "S1O}S9OUL PUL SUONEJAJ SYD 0} B}eIA1 Sa}eOWISO BseUL sa}eoyINaD yyeaq 9 ebeweyy ‘yUlg 40 saidoo0}0yq JO UON}Ia|109 LO080lL0YH9 SLaqOY YyJaeD JIS JOSSAJO4d 9861 - 2981 Asojsip{ Ajiwey 80L0YD ‘ydos jeyuayO ue pue ys!|buz Ul YOO, YM dwe}s yu! per, dwejs yu) ape, |2}UaHO YOO, vLOZOLOYS peyepun) pejyepun dwie}s ul 1 Bnw 1 2861 - L861 c00¢ - 2002 Bny ewen Auayogd ‘yjole5, €LOZ0LOYS SAJIEULONSENH JUaWSsessy Jas clLOZOLOYO s}uaweounouUuy Aepyyig sseiq LLOZOLOYS “OPIS By} UO pajyuled YJoseD sweU 94} YIM Bn Alayog auNYyoojg JO UOI}Da}}O9 e ysHuoWe pay} AjpeulHuo sem asleuuonsenb sowi, Aepuns ay, ‘seul, Aepuns oy, Aq panssi SEM JOY}O BU} JNOIAeYSg JNOA, pal}ijua pue Us}}UMEdA} SIBUD “YO Aq pajajdwos Ajqeqosd yjoq sesleuuolsenb juewsseasse jjas OM} SUule}UOD ‘yodedsmau umouyun ue Wod ‘Weak owes au} Ajqeqoud Aeyy uj9g] payep Bulddijo uededsmou Jayjoue 'z00z ABW 91 SOU] OU], Ul pa}si] AepYyIG $Y Jo Hodes pue Aydesboig Joug ‘sapnjou| ‘SHEqOY YyeJeg ‘SMON 2} Uj, BulyjNo Jadedsmeu ‘uAjoeD pue Y5 - abed uolyeoipap 4OOQ ‘SPJO7] JO BSNOH 9y} JO diyssaquiaw JO} UOIEUIWOU $,Yy5 9J S199} Jo saidoocojoud ‘suojesiueBio jeuoleu Jayjo pue sia}siuilw JUsWUJaAOB WO} S19}}9] JO SaIdodojoud ! yy Aq payipe swji4 yWebpojg-sinwbue4, Jo} JaAy ‘AujUa CUA SOU JO Adosojoud ‘AujUa siy ayepdn 0} YH Buryse OUM S,OUN JO SEDO BY} WOJJ PIED ‘}sI] SUOHeOI|GnNd ‘sD ‘sepnjouy ‘e00z ysnbny UIOE penss] “Uol}eWWJOJU! Huinss! pue jeo1ydesBoig YM aBed jo Adoo0}oud “SUUDZ 'p X SIDE'S Huunseaw Yd Jo ydeuBojoyd inojoo suleju0y “0007 UeL Sz panss| “SWOG'p X SWOG'E BHulinseaw YS jo ydeiBojoud unojoo sule}u0D “E661 29 €} paenss| “SWOG xX swog’s Bulunseaw YD 40 syudesBojoud ayiym pue yoeRIq sulejuOD “9/6] ACW Zz panss| "SWU9Q'9 X SWOG'p Hulinseow Yd Jo sydesBojoud a}iym pue yoerjq suleyuoD “G/6] eUNL 6] penss| "SWUNG 'p X SWO] "pf YOR SHAqoY ayoweyD pue Y95 jo syudesbojoud a}i1ym pue yoRjq sule}uOD ‘UBMUOIg puke SLdd UdJPIIYD OM) PUe BWOYEYD SIM S,YO Sepnjoul osjy “Eg6L Ain¢ Z| senss| uolndiusseg O02 - 9261 €002 - £661 yodssed | S661 - S861 yodssed | OL0¢ - 0002 yodssed | €L02¢ - £002 yodssed 1 Sey ejNOWIND OLOZO0lL0YUD ysip Addoy LB AY L w/b € aousl1ajoy podsseq ‘s}uaWNs0g [eNO yodsse ‘s}uawWND0G |elNINO yodsseq ‘s}UsUNDOG |eINIHO 900Z010YH9D yodsseq ‘s}uawNd0q |elNIHO 600Z010YND yodssed ‘s}uawWIND0G |elDINO 800Z2010YN9 yodsseq ‘s}UasWIND0G |eINIHO SO00ZOLOYUD €Z61} - €961 yodssed | S861 - SZ61 yodssed 1 sajeq Ayjueno 200Z010YH9 vOOZOLOYD 4JaquinNn antl “AJUO ZG61 - LS6L sydesBojoyd so] 81 BoUapUOdsa0D SUIe}UOD “LG6} ysNBny ul payisia YO ZS6/ ‘SOIEM YON ‘HEUIIMd ‘sulling —LO060L0H9 S002 - ZS61 Sdli] SeasiaAQ g SAePI|OH 60L0YD 6261 SWaqoY YJeD JIS JOSSaJO1d 6Z61 - 6Z61 a}esseo olpne | ‘youn| seujsuyo Burjesgejeo Ajiuey siy pue YO jo Hulpsooal oipny sewy Bulpiooay youn, aj} jeulbUO 6Z6} ‘youn7 sewujsuyo ‘Allwe4 eH “epeuey jnoqy WEL GLE) Sew ye JeYO, aN} JeUIBUO G6) SBWISHYD ‘UsIp|IyD SIH 9 YD usemjog UuOI}eSIBAUOD abewey| ‘syaqoy UAMD YJeUAMD ‘J2}SIS SHO OL080L0N9D ~=GO080L0ND 80080L0ND —UIPISO JuR}sIss\y AJesqI7 JO} uoeoI\ddy ‘suagoy Wa SI JEUIOW) SYD ZOO8OLOND sa}eoyIay ‘SHOQOY UEW SI ‘JOUOW SYD 90080109 GZ6L - SZ6L a}Jasseo olpne 1 L961 - L9BL oly | LS6L - LS6L aly | “UONJESJOAUOD U! UdJPIIYD SIy pue YH jo Hulpsooa oipny "BDIAJOS JO JOPJO pue Hulyyno Jadedsmau suiejuoD “196) Judy pig uO SIMA] SlUUaG paleW sHaqoy UAMD YJeUAMD J9}SIS UM} SYD “Ayeiqi| youesq IMEWWUSEPWUUS, ay} }e JUBYSISSe Alesq!| JO UOI}ISOd au} JO} UOHeI|dde Jay Buloddns spaqoy Lal SJ\j JO} S80U9I949J Jo Saldooo}oyd om} sule}uoD ‘7261 ‘buidaay yoog siayoee| jo uolUup JeuO}eN '7Z61 ‘BuiAdoy pue BurumMpuey sJayoea | JO UOIUP JeUOeEN ‘Z7Z61 Ainr ‘paoueapy Buideay yoog s,ueUg ‘SHOQOY WO JOYJOW S,YO 0} Papseme S9}edIJI99 9914} SUIE}UOD ‘OL6L Areniqa js}. uo pap ssaoulBuz jeAoy ‘yodsues) Jaye, pueju| dy} JO gGggg seUOr fF Jeddes eC6L - CCBL SO}JCOINBO € 9861 - C161 oy L OL6L - OL6L ydesBojoud 1 0061 - OO6L pseojsod 1 UM SWO/"E | “UOISSILIWOD SAABID JEAA UJEaMUOWWOD OU} WOJ} PSUIe}GO UO!}EWUOJU! ‘@SJ@AeJ UO SSeippe pal|ioued X SwWd/'g Bulunseaw YydeiBojoud pseojsod eidas ‘sureyuoy ‘yyeap Joy Jaye uolssessod SYD O}U! awed YyoIUM UoebHpiug Aye Bulbuojeq jooyos Aepuns PUB YOINYD JSIPOYJE/| GAOID [@ZEH 0} Huljejai esauayda Jo UODaI|0D 006) Alea asians UO paysew pued}sod "JO}NDExy se pajulodde yy ‘sujeap jUIOf 1194} JO JUDAS BU} Ul SoUOP PAO! Pluy pue UAM/Z JO UBIP]IYO au} JO} aueo 0} uoabpig Aueyy Buljuiodde 419}}9) peuBis sureyuoo osjy “Ajiwe} ay} JO sJaquiaw JO sa}eoyeo UJeEep pue Yyyig ‘eabewew sapnjou; ‘sate ayiyM sureye jeloueuy Jay JOAO Adus0}e JO Jamod pjay osje pue j|IM S,uOaBpid Are, $0 10}nNdEexe Ue SEM YO “Yeap SjuNy siy Jaye YO Aq pasinboy YoInNyD }SIPOUJa/\) PADIS jezeyH ‘uoabpld Mew SI ‘UNY SYD pueojsod ‘sajeny ‘aulysSuoAseuseey ‘UaMaO0Y ‘Ua/\ 80y ‘J29}S B6e\IA, SO}JCOIPIHOD Awe ‘uoaBpid Mew sw ‘UuNY SYD ZOO80L0Y9D Jaquinn a0udIajay souor uyor Jaddes soQOogsO0LONO vOO80L0YD EOO8OLOND vL6L - 8881 ay L so}eq AyWueny uondiusoseg ap “SW9Z'O] X SWOZ'G| Seinseaw YydeiBbo}oud yoes ‘uMOUyUN UOIUedWOD jo AjI}UaP| SUaqoYy YJaed JIS JOSSAJOJd sajen ul Ajqissog uoiuedwog 9 YO Jo sudeiBojoyY uanas Jo UO!}Da]/05 “[]OAS}snVy WOly SAUOWAyy BWOS YyaIeD 9 uAjoleD Jeaq, speal jeqe| jeuIBUO |JOAe}sny €L060L0YD cL060lL0YD GOOZ YU 9Z-17z ‘Jooy JeWweg yealg 9661, ON} ay jeuUBUC 966] ‘euemsjog ‘e}Jeq ObueaeyO LL060L0Y9 O0L0601L0YS Gee} Areniqa4 ‘elusoyeD 6006010Y9D peyepun sudeibojoud 7 peyepun SOpI|S WWGE CC S00¢ - S002 sudesbojoud Z 9661 - 9661 9861 - 9861 oly b al b GZ61 - SZ6L €Z61 - £261 aly aly L aly L alt + "SUD/ Z| X SWIDQ'/ | Seinseaw YdeiBo}oyd yoeQ ‘siabuaessed JO }SI] pue JuNOW UOHe}Uasad Ul JNOAeapUF J9ey AW diys ay} Jo ydes6ojoud yyim 1843860} uAjoseD pue YH Jo ydesHojoud Jnojoo ‘sureyu0D ‘uAjoled pue YD Aq paouaiiedxa sjueydeaye yyim Juapioul Snojebuep e Bulusaou0s aula, sain¢ sebeAo, YM eoUepUOodseaOO AjulewW sule}u0D “OHIM YSIE SYD) ‘ayoueyg Aq }day ‘Ajuo 9961 JE] Aleniqe4 Aepsan| 40} Aujue jeuinor “elauaydea JayjO pue $}ax9!} JO edojaaua ue pue UBMUOIG PUL SLBq UdJPIIYO Jay} pue ayoeyD pue YH JO} sayeoy!pad UOIJEUIDDEA ‘puejal| Ul S}UBPN}S JO UOIUP By} JO} pyeo diysuequiew ejeloosse ‘yepuajed ‘suleyuoD “ayoyeyUyd a}IM JSIy $Y Aq yday Ajqeqold GL61 ysnBnvy ‘o}UdI0 | 8006010Y9 Z006010YH9D 8S61 - 8S61 JOp|O} | 8961 - 8961 v96L - VI6L 8961 ‘WSN 9006010Y9 eJEWAdUUOD ‘a|AAuay ‘ebe}05D jassnyy ‘aBeOd 9y} JO sjle}ap pue Huryoog BulwwyUod Jaya] ‘sule}uoD “sjreyap ebeajiw pue a}noJ Ajrep pue dew 9}no1 Bulpnjoul ayoweyD JIM Jsuy SYD Aq ydey Aueiq aouasajoy ‘sjuawebuee 31 soUapUOdSaOD :,aAeG, WO $19}}9] OM} ‘Sepnjou} “Japlo} Jaded UMO S}I Ul PAlOJS “a}OVeYD aM }SIy SYD Aq usyuUM Ajqeqoid ‘spseo}sod a1ydei6ojoud jews p] JO UOI}Oa!]O9 & Jo YOR BY} UO Ud}M AUeIp-IWaS “‘peAaowas UBeq aAeY xoq OU} Ul PalO}s Osje SJO9MS Pa}eddIsap sai] ‘s}a}qQe} asoon|h joso}xeq peurejuoo AjjeulBio yoiym xoq pueoqpsed e Ul paso}S ‘puedo ajoos Buljynd oupnpuel] e pue wnipeyjeg Oupnpue]] 9u} JO} 39491} pue Joyeo] Huipnjoul sped a100s Bulyjnd 406 ‘s}diaoa, ‘s}ayon Aemples pue a1}28U} JO UO!}D9}|OD "YO pue syoyeuy Bunoidap Ajqissod sannebau Ayiyenb ood uanas ‘!swiog’g x swog’g Bulinseew ‘ayjoeyD Jo ydesBojyoud a}YM puke yOkIq ‘/G6] Jequiajdes ys} HUN 2G6) JsNBny YjOZz Woy pI|eA pue imewuseWUsd }e panss! jay91} Aempes jnogeuns Aepijoy ‘sure}uoD 8S6l ‘IsnBny U6L-uIZL UNoWAa\\ 796} ‘YOUNZ S00601L0Y9 9G61 JsnBny ‘sued vO0601L0YH9D cO0601L0Y9D aequinn eal Oupnpuelq al b Ayjuend 8S61 - 8S61 ZS61 - LS6L sojyeq €006010Y9 uondiuoseg entL v661 - VE6L ‘pe6) Areniga 4 y}g} UO paluew asam uAjOIeD pue HH ‘Sado Ja}sIBay spae7 jo AyD ye Auowaseo abeiew |IAIO & JO} peo JUBUJUIOdde ‘sule}uOD SUaqoy YEN IIS JOSsajOsd pie juowjuloddy LOE€lLl LOUD 000¢ - €66+ [Yoly a9gu] suaqoy UuAjoIeD Gt lL Loud "SLLOMD Jepun penBbojeyeo usaq mou aney Yoiym Ajiwey pue YD Jo sudesBojoud Jo saquinu abe] e paiueduoooce AjjeulBuo 419}}9] SIU sydeiBojoud 94 lf 98 UBY, - SHOGOY SHoweyD Wo J9}97] payepun 6861 - 6861 J9}}9} | JeH9e] | 9961 - 9961 pueojsod 1 C961 - C961 sydeibojoud 1Z ZG61 - LS6L al b ‘peubisun 686) JOqWweAON U}~Z pe}ep pue Wsod e se Uda} ‘9961 Ainr 2 peysew sod “yenueH ye Hunjiom alum ‘ayoweyy ‘afm }SJy SIY 0} YS Aq Juas pseo}sod ‘ZOBL J8G0}9O UZ] peysew}sod uspue}s VY SJ] pue JP 0} passauppe adojaaus jeulbiuo sapnjou| ‘uoljde0e Bulppem eu} ye pue Yyosnyo 84} Spis}no puke apisul Sausds sapnjou] “SwdE'OZ xX SwdG'Gz Bulunseaw yoes sydesHbojoud jooid a}iym pue yor|q pasequunu 1zZ ‘suleyuoD “aHOWeYD SIU Aq YH 0} JUSS Spyed sHhuNses6 Jo UOI}Oa}]OO Sule}UOD OJIM JS epllO|4} WO JUBS J9}}97] 9AO07 SOVILLLOUS yOVlLLLOYS YD wold pseojsod cOVlL LLOYD sydesBbojoud Joo1g Bulppan, spiea sBuljae19 9 YON pooy ‘suojejnyesBuoD cOVLLLOUS LOVLLLOYS [uapuej}s eeu] suaqoy ayoyeyo VLLLOYD 6861 - LS6L 0002 - LS61 obewiew bLLLOUS O661 - 861 SWUNIOA | 6861 - 0861 SLUNIOA | “OYJOWCYD JIM JSIY SYD Aq }day Ajqeqoig ‘sieded asoo| Aue ‘seujue Auew ulejuoo },us90q ‘snuaw pue s}sanBb mojja}j jo sjiejoq “QHOWEYD O4IM JSIy SYD Aq yday Ajqeqold “8ZUd yoaq|oH Buluuim YH 9s JeWAIOS 7 JG Wody UOI}eE;NyesHuOd Jo J9}}9] pue $19}}8| NOA yUeY} BSOO] BWOS SUIe}UOD OS|\Y ‘SaoUe}UIeENboe pue spud} ‘sjsanB jo sjrejap jeoiydes6oiq Bulureyu0d pue sQog6] ey} Buanod Ajuleyy “‘pua ye sobed @SOO] BWOS ‘Sa}OYeEYD 21M }SIY SYD Aq yday Ajqeqoig ‘yoeq au} }e sauesianiuue pue sAepypiq jo }sI]_ ‘peries snuaw pue s}sanBb jo piooay aouasajoy ‘seouejulenboy pue spudl4 ‘s}joe}uod jo sjiejaq snuay pue s}jsanyd jo piooey L0001l10Y9 861 - 6961 yooqe}ou 1 Ul 2 INE s}UsWUIeYa}UZ Jo pucoay €000110Y9 BHuiureyajug oth 0LL0YUD Jaquinn sojeq Ayueny uoldiusseq O66} - 6961 c0001L LOYD JO} paijdde SCY YO S}sod Jayjo pue sdiysmo}|a} yoseases Buljiejap saya] ‘sapnjou; ‘M@IAJOJU! UC JO} PUES} 0} YH BHunjiau Jaye] ‘sepnjou| yooqgejou | "$8JN}O9] UO Sa}OU SUIe}UOD pUe O96} }sNBny-eunr pejeq “SOdINI8S UOeWWOU] pue Aseiqiq FYaV OU} - OPIN ‘s}ISIA pue Sain}o9] Jo ewWeIBOId ‘soUapuodsaOO ‘sapnjou} SBOUBIBJOY 9J MAJPUY JOSSAJOJg Y}IM BoUepuodsaOD youeig DIJNJUSIOG UOISSIWILUOD BdIAIBS IAID yOOgej}ON ‘dius}uapnjs uojeoe, ‘|}anueH ‘juawysi|qe}sy yoseasay ABiouz Iwo} aouepuodsa0y ‘diys}uapnjs uoneoe/ ‘|}aNueH ‘juawysi|gejsy yoseasey ABsouzg diwoj}y 80V2lLOUS ZOVElLLOYD 9g0V2LLOYD SOVZLLOYUD “Bulures} UOEOeA JO} WO} UOH}eEd!|dde pajajduuoo ‘198}}8] BuaAod ‘sulejuOD [da] pay Auedwog wingjoyjeqg ysiug vOVeLLOYUS “MOIAB}U! UC JO} PUSH 0} YH BHulpaul Jay] ‘sureyuoD ‘uopAolg ‘peoy NOD squioosippy L8 Je YO 0} pessaippe ase sja}ja] ay} Jo SOW) “JUSWAO|dWa AleJodW9} JO spowied snoweA YH Burayo uopAol9 jo syueid Woy Sua}a} ‘sule}uoD ‘uonelAy yo Ajsiul ay} pue pay] yesouy JaymeH ‘py] “OD ane o1pey pseyinyy ey ‘AWouny ABseuz o!1woyy WOpHuly PayU/ ‘pePWIT Suajjadosg PUeIIIACH 9q :WOd Sua}e] Sule}UOD poy (yesosy) SHUOISWUY-SIOXOI/ cOVCLLOYD uopAOJD 40 s}UeID ‘JUaWAO|dW JO SIBHO cOVelLLOUD juawAojdwz uonjeoe, 10} suoneoiddy LOV2L LOYD aly | al | aly b Jae] | J2}99] | aly b oly 9961 - v961 LO6L - LO6L 0961 - 0961 0961 - 0961 6S61 - 6S61 6S61 - 6S61 6S61 - 6S61L 0961 - 8561 000¢ - 8S6L £002 - 9S61 SUaqoy Y}aed JIS JOSSAaJOlg v66l - VEEL ydeiBojoud 1 JuawAojdwy a4 aouapuodsauog VelLLOYD aoualajay "‘Pa}UNOW SWDG’GZ X SWIDG'0Z sainseayy ‘peubls pue [pjayjaus jo Ajisianiugq Ajqeqoud] ,jA}jea1 aWI0Daq SWPAIP BIBYM - BOINO Yd By} Ul Spualdy JNOA je Woy UAJOIeD pue YJoIeED 0], uoNduosu! Ue YM YdesHoj}oUd snojoo pejunoW pajipe ‘sule}uoD “uolesiuebio 31 [a}0H sAajeH pue |JeH a}oyUEeyd0Ig YIM aduapuodsaOO ‘sJaya] pue spied NOA yUeY} pue UOHe|N}esBuOD ‘sajou yoveds s,uAjoleg ‘sapnjou) ‘sa}SUIWWEpPpIy JedU ‘|}EH aJOOUeYOOIG je y66) YoueW ujZZ Aepuns uo 9u0 pue spae7 ‘AajGulpeay ‘jajoH s,AajeyH ye Ayeniqa4 uyg} Aepiui4 uo auo ‘pjay asam sayoun| Buippeam Auoyesqaja0 OM. SOIHO SHIEH DIGNdg dy} WO ssajjeq}oo4, se uAjoueD 9 YD Jo udeuBojoug uole}UaSaIq seyoun7 Buippa,, uoleugejeD cOdl lL LOYD aduapuodsalog cLLOUS cOdlllLOud 4Jaquinn opt v661 - y66L 0002 - €661 sojeq AyQWueno spieg sBbuljaei5 Builppe,, aly aly L yOodll LOS uoindiusseqg SUIQGOY Y}oeD AIS JOSSBJOJd 9002 - £661 "Q00Z Wo’ BUO PU EGG] WO. spied OM) ‘suIe}UOD v661 - 6861 “UONEWOJU! JEUSPYUOD pue jeuosied suleyu0D “UuoJeG UOS SIY WO YD 0} Jaye] e pue spieg “UONEWIOJU! JeUaPUOD pue jeuOSJad sUle}UOD spaqoy uAjole9 wo spied pesold OS S,a}}0/1eY4D 9 YD ‘uoleq Woy spied pue J9}}07 60821 10Y9 80dcl OUD peso|D ug s,a}OLeYyD 2 YO ‘Seq WOl4 spied 9 S1a}}07 20821 10YD uoleyAU| Aye uapies soejeg weybulyong uji4 Aey-x BuiAuedwoosoy 8 ISPUD S,YO JO UO!}IPUOD 9 J9}997] 90871 l0YD S0dcl LOUD plobpes) pseyory sup ge Jossajold yOodcllOuO aouepuodsao5 jelauag c0dclLlOuO 9002 - 9861 ay} ZZ61 - LZ64 aly | 9961 - 9961 Kes-x | 9 Jaye] | €00¢ - C961 9002 - 0961 ‘9002 PUE 9861 payep AjureW “WSN ey} Ul a]IUM SUag Aq Ua}UM Saya] JO Saas ‘sapnjou| “L261 Aine yyog ‘ydesbeje1 Ayreq ay], wos Oded sejNdI1I9D Nod ‘dew yy 276] Aine uj™6, uo Aped uapieb & 0} sHaqoy YjJased SiJ|\J pue JOSSaJO‘Y 0} UONE}AUI! ‘suIe}UOD "JSOUD SYD Jo Aes-x ‘JSayo $Y JO uONIPUOD Uy uo Bulpodas sauor WaqnH JG Wo 996] eUNr UIg peyep Jaya] ‘sule}UOD ‘€002-2002 ‘SIIIM S,pjobpea| Sup) pue JOSSajoJY JO} 89}SNJ} pue JO}NDexe Ue se HuljOe YD a1 souaepuodsasoo Jaq ‘~/6]} J8qO}9O IS} peyep wes6aja} soysiM }Saq pue yon| poob ‘!zg6] euNr UjH] peyep Jaye] ree QUO ‘suIe}UOD ‘apued euluniy jo Bulppam au} ye udye} SWID/'G X SWOG] Huunseaw sydesbojoud snojoo sey} ‘sapnjou| "L96) ‘Jobueg ‘SOJEM\ UWON JO BHaI]OD Ajissaniu¢ je soisAyd ul sesHap ssejD }SJI4 e Bulure}qo 10} pue GGG] Ul SjaAe7 ,y siy Bulssed Jo} yD BunejnyesBuoo spied Bulpnjou! spuaiy pue Ajiwe} wos suuesHa]9} pue spied sule}uoD cOdcl LOYD €00¢ - 9S6} L961 - 6S61L 9002 - 9S61 aouspuodsaoyg Ajiwe4 jeiauay LOac+LOuo spe yon] pood ¥ uolejnyesBHu0D uoHeulweXxy “abpuquies abajjon HsUYD SsNdiog diysiayseyy ‘puoyyes jo Ajisuaniup ‘diyssojjaoueyo -901/\ ‘AYISJOAIUN PJeYUCID YPM UO|OsUUOD ajqissod e 0} Hulpnyje Aumejais | UuYOF JIS WO J9}9] ‘yIpseg aHayjoo Ajisueaiu¢ ‘diysyedioud ‘sajep UON Jo aHayjoD Ajissaniun ‘diysjediouuY ‘a1 eouapuodse0D sepnjou| "}JSI| HOYS By} UO JOU SEM SWWeU SIY yeu} YH Hurwwojul Aauemalg JOssajoig wou Ja}y9] 026) Avenige4 ulp) payep ‘psojxo jo Ayisuantutn ‘Aeuemajg g JOssajoiq WO} peo juaWebpejmouyoe ‘0/6 ] Aew ug, payep ‘eepung jo Ajissaniun ‘seads 3 MA Wo. Jaye] ‘sulejuOD soisAud jeyusUedxz ul Ja1N}997 AjIsuaAiup) JO }SOq JO} UOHeOI|ddy 91 s198}}07 sjueujuloddy siwapesy JOIUSS aIqISSOq a1 sdUapUOodseOy a0UEPUOUSAaLOD /eJQUa5 get loud 60VClLLOYS Jaquinn aoudIajay sayeq Ayueno aly 1 aly b 0002 - €861 OZ61 - OL61 uondiuoseq onl OLVZLLOUS “eljesyjsny ‘auinogjay\ sUaqoy Yy}ased JIS JOSSaJO4d ‘SOWeD UJEAaMUOWWWOD 900Z 94} Je UAJOIeD pue YD Jo ydesHojoud e Jo Adoo ayiym pue yorjq ‘swoy,'O] x swog), Buunseow ‘Ajiwe} pue SUdaq UOS SIY YIM YD Jo ydesBojoud Jnojoo ‘‘yjJaseg sawowesy| A\@A07, Pequosu! JUNOW pied YYM SWd/ Z| xX SWOG’E| Bulinseaw ‘sjuased puke Sia}sis SIy U}IM pjlyo e Se YS Jo ydesBojoyud Adoo ayiym pue yoerlq ‘eas ay} ul Bulyjyeg ayoyeyD pue Y9 Jo Ajqissod saniyebou JNO} YM J9U}EH0} swdG'g x SUZ" | | BulunseawW ‘asJaAdJ UO ~QG] peyep UdJP|IYD say} pue ayoyeyD ‘YH jo ydesHojoud snojoo ‘swo¢g’, x swdg’g Buunseew ‘7 76] }snGny asiaaais UO pajyep ‘siaquiew Ajiwej Ja4yjJO OM} pue —_—yaUAMd J9}SIS SIY Y}IM YORag ay} UO YD jo ydesBojoud eldas ‘sepnjouy "SWING P| X SWOZ'O| Bulunseaw ‘9861 Aleniqe4 pajep ‘oosioues4 ues ‘aye UapPjOS au} JO UO’ Ul YO Jo ydesBojoud snojoo ‘swo},'o, x swog, Buunseaw ‘do wo BuliaAo0de4, O@SJBABJ UO UOI}deD YIM 986] YEW peyep ‘jeydsoy ul YH Jo ydesbojoud INO|OD ‘payunowW swdp'gz x swoEz Buunseaw ‘7SG°9'Ez Aled aAo| Aw [!2 YM, UONdUOSU! aU} YM YdesBojoud WesOd a}1YyM puke yOR|q peyuNoW ‘886| BSJOABI UO payep ‘anosqueg e ye Hulyood YH jo SWd]'G} x SW] OL Buunseew ‘ydesbojoud Jnojoo ‘swo7'¢} x swo}'g Buunseaw ‘sajep, ul Je@6eu99} e se Bop e YIM Y5 Jo ydesBojoud ay14ym pue yoRI/q ‘sapnjou| ‘payepun Aquoleyy 7861 - Ly6L sydeiBojoyd G Ajiwe4 WM YO EO00ElLOND 8861 - LS6L sydeiBojoud 71 YO jo sydesHojoud jenpiaipu| = ZOOEL LOND 6861 - 9V6L 9961 - 9961 sydesBbojoud 7 “payepun ‘Aingpis ‘yeq pue ay] Wo peo “SW9G'g xX swog Bulinseaw ajdnoo uMoUyUN ue Jo ydesHo}oud eldas ‘swog'pl xX swog'Qz Huunseaw sjuased s,y5 Jo ydesBojoud snojoo ‘SWOZ'G X SUDE’G Bulunseaw ‘9g6) Aey payep say}e} S,YH Jo ydesBo}oud }esOd s}IyM pue yoR|q ‘swop'g x SW9g’g Hulunseaw Yoes ‘xoq jeuBbis e Bulssed oulbue wesjs e pue 9eJ} e JapuN Hulpue}s uewW UMOUUN Ue jo sydeisbojyoyud payoauuos om) ‘swo/'¢| xX Swo/'g Huunseaw ‘psempy ajoun pue [¢] saineqg uay|a Ajuny jo sydesBojoud peojsod eidas Z ‘suleyuoD ‘L00z Aew uigz ‘yBnosoqueds jo Wey ,uoyIIG, Woy Joye] :L00Z AW UIGZ ‘Buljeew spuaiijued pue Buluans sapeyyD 21 siuuaq WO Jaya] ‘sule}uOD "BoUapUuOdSaHOD SeWY, d]}!} SI} [EUIBUO 000z SeWsSUYD "Sp107 JO asnoH ‘uebiow Ave) Wo4 pied !sapnjou| sioquay Aime 4 JeuIO 9 s}uUBedSYH LOOsLLOYNO OLaZLLOND sequinn aoualajay L00Z - L00Z 0002 - 0002 L00z ‘eouepuodsealiog ~=6 L LGZL LOND so}yeq AWueno uondiuoseq op sydes6ojoud €LLOUS aly L aly SUaqoy Yy}ased JIS JOSSajoud ydesBbojoud WeioOYg pewel4 600€1 10ND sydeiBojoud payuapiuA payejay JeqseD 9 olWapeoy 800€1 10D peyepun) ydesbojoud 1 6861 - S861 sydesBojoud gz ‘SWO]L'L “awe UB@POOM Bulpnjou! SWWOG' PQ X SWOG' PG sainseayy ‘YdesHojoud piesOd unojoo pewey a6ie7q ‘uonepuno ply sods spoddns we, spees punosbyoeq Ou} Ul JoUUe e ‘SUdZ’G| X Swoz'Oz Bulnseaw jUaAe JauUIp Buluand ue je udye} UdesBojoud Inojoo ‘swoz'g x swag}, | Buunseaw G96} Jaquiajdas ujg} payep ydes6ojoud inojoo ‘swoy'9| x swoz'g, Bulunseaw ydesBojoud inojoo ‘swoz'g x swig} | Buunseaw G86] J8qGO}9O U9} payep sydesBojoud snojoo om} ‘swo}"O} x swoz'e}, Buunsesw om} pue | X swog’g Buuinseaw om} ‘Aped juapn}s e ye YD Jo sydeuBojoud INOJOS INO} JO JOS ‘SwWD], "OL X SWwOZ Ee] BuUNseawW UO puke SWOZ'O] X SWOG'7]} Bulinseaw dei} ‘Aed syuup, e ye sydesBojoud inojoo JNO} JO JOS ‘SWDG’g X SWOPY'zZ], Bulunseew JayyBnep Aqgeg 4194} pue spuaLy UM YD Jo ydesHojoud Jnojoo ‘swoz'g x swog'} | Bulunseew ‘asjanal uo BMeZIV ONSeY| pauo!des ydesHojoud snojoo ‘swiop'g xX SWIDZ'Z] Buunseew Jayjoue yyImM uAjOIeD pue YH jo ydesHojoud Jnojoo ‘swo)'G) X SWD} "Oz Bulunseaw Yydesbojoud Jnojoo ‘swo7'z], x swog’/}| Bulinseow junow Jaded a}iym uO G86] payep UdesBojoud Jnojoo auo ‘!swi9g'Z] X SW9g"/ | Bulinseaw asJdAeJ 84} UO B96] pa}ep YdeiBo}oud nojoo auo ‘SWOg’g X SWZ yp] Bulinseaw ydesbojyoyd ayiym pue yoeRjq auO ‘swog'Z] xX swoz'Z| Bulunseaw sydesbojoud ayiym pue yor|g om) ‘sule}u0D “umouyun sydeibo}oud jJ2 JO aJep pue uoleo07 “swoz’g x swO eg} BuuNnseaw yore ssaiBoid ul yoyew e Jo sydeuBojoyd a}1ym puke yore SAY Jo Jas ‘swWOE] X SUD ZZ HuLNseaW ‘J9}S/F JO AYISIBAIUA MON By} Je UABye} Ajgissod ‘ssoiBoud ul yoyeu e Jo ydesBojoud ayIyM puke yORIG ‘swWd9'9] X SWOOP" |Z Buunseew ‘ys Buipnjou! ydesBojyoud wee} ayiyM pue yorlq ‘sule}u0D peyepun udesBojoud 1 peyepun) syudeiBojoud 7 peyepuf) sydesbojoud 9 sydes6ojoug |!eq}00-+ sanbeayjoD YONA UNA Ue Buno, e se Y5 Jo ydeuBojoud dnoi5 ‘sonBeayjoo 410m Aye jo dnob e jo Ajqissod ‘ydes6oyoud dnos6 umouyUup "SWOL'OL X Swog, Buunseaw yore ‘auuoy Aja}e}s & JO SpuNOJH ay} Ul Uaye} aYoOeYD Jo sydesBojoyd Jnojoo OM} ‘SWO]'O} X SWIG] BuUnseaw ‘YS YIM ayoeYD jo ydesbojyoud JINOJOD ‘swWO]}’O}| X swog), Bulunseew ‘sjugsed Jay YM eyoyeUuD Jo ydesBojoud snojoo ‘saaiyeBau pue swo), oO} x swog, Buunseaw yoes ‘SJOMO}J JO Jonbnog abe] e YM aWoeYD Jo sydesBHojoud Jnojoo OM. “‘payepun asimsayujo ‘700z ul peuueos sebeuw] aoualajay “‘Bulyinspuim pue ‘7961 ul jj06 BuiAeyd ‘uaupyiyopues6 pue uapyiyd siy yyiM ‘Aogjooyups e se ‘(s}uaied pue yJauAMy Ja}SIS SIY YM Bulpnjoul) Aqeg e se Y5 Jo sydesbojoud pauueos sapnjou| “SH8d WOs4 So}OYd Aye yore, aj} ;eUIBUO Aye 8 piluo eB se YS jo sabeu 7} Jo uoneyidwog saqoy ayoueyo SO0€l LOYD got Aynueno ZO00€LLOYUD 900€1 LOUD peyepun sa}eq uolndiusseq yOOELLOYD sequinn eB sUaqoy Yy}aed IIS JOSSaJOld Z00¢ - L002 Z00¢ - L002 2002 - 2002 9002 - 9002 2002 - 2002 2002 - 9002 2002 - 9002 “sbulpeeddid Jo Japio UO Saj}oU Ua}MpueY ‘suaqoy yeses Aq uoledsnjj! ‘eo1mas Jo Japso yesp ‘o1isnw a1 sioded ‘S@dIAJaS JeleuN JUspUaedepy] ‘SpPIIUD YRS JO} BunyooJg ‘sule}uOD “UONEWJOJU! JeUapyUOS pue jeudsJad sule}uOD ‘9002 Jequis098q puzz ‘wIe|O soueINsuU! a (pay Auedwoy YWeeH JUSUBWA, OYL) OHd WO JaV9] :9007 IsNBNy UjS} ‘!ey!dsoH uapsuey jeAoy ay] Wood J98}9] 'YD Aq sejou Uua}}UMpUeY ‘sUule}uOD "9002 48q0}90 3S} € ‘Ainqsules p407 O} 19}}9) !200Z Ayenuer ujygz ‘Ainqsures pineq yjiMm Bulyoow e pue ,sseoons JO} 13S, Bulmoj|o} ssaiBosd MaIASI 0} JOUUIP FHID 81 UBWIOH UYOr WO4y |eWa ‘S9}OU Ud}UMpUeY S,Y ‘siaHew jeuoissajoid uO sjlews Jog ‘sule}uOD BOUBJOPUOD Jo SJa}Je7] 9 sjlewy sjuewebueuy jeseun 9 s}JuawWseoUNOUUY JaededsmoN 60071 10YD 80071 OUD "Ol feseuny, a ayy jeulBUOC 9jl4 jeseun4 20041 10YH9 paso|9 SJOUSI/ JO SI1E}9Q B SA}ON [ed!Pey 90071 LOYD SEW JSe7 “D, 29 ay jeuIBLOC aouapuodsaoD }se7] € Hed ‘SeysiM }sog 9 WOddns Jo spied 9 s1a}e7 Z Hed ‘SeUsiM\ }Seg Q WOddNs jo spleg ¥ sie}}07 S00v1 10D voor! LOYD c00vl LOYD ‘udesBbojoud a1 pied ‘si0}9911q JO pueog ay} ul SabueYO a1 SUOIINIJOS |edIPayy JO Je}s |e 0} leWa ‘9007 Jaquus0aq UIJ/9 SEJON BOUSJAJUOD INIOdLAS, ‘Ssedod uolssiwiqns YSD eu} eueyeg BUUOA,A WO IEW ‘}oafoud aBSNOH WALS eu} Jo} Aauow Hululejygo ul YS JO ssadons a jleLUa ‘Oday AjIsyeAluM JUsWEHeUeY\ asodebuls ay} uo ayepdn ai J9}}9] pue jews ‘o1UYyda}AJOg UU 9eHN ‘BueUd BIW YUM sled ‘ojd SuOINJOS JedIpay) WOd YS Jo Aydesboiq jo yep ‘asodeBbuls ul d1uYyoa}AjOg UU BaHN 0} du} siIy pue ,dd1IYO uo}Hulysen, aul, oJ UeIPUeYORWeUMUIY] eEWeY WO4 |lewWa ‘sepnjoul Os|y “aunyeubis aIIWISOP4 “9007 JEG0}9O LE pe}eq “JUeW}e9J} Bulobuo pue sisoubeip sly JO Wau} BulwJojul SMoOj}}a} PU SPUSLJ} SIY 0} YD Aq Juas J9}}97 aous1ajoy ‘8ZIS JIOY} O} ONp Ids ueeq eAey jn d|y UO pawuoy Ajjeulbuo ¢ pue Z ‘|; SHed | Hed ‘SeysiM }S9g 9 WOddns jo spleD Y sua}}e7 "SWDE'OZ X SWIDG’G| Seinseayy “ydeibojoud siy} ul payoidap si pyiyo e se Ajiwe} siy Jo Jaquiaw e JO YH Ajqissod ‘9P61 Ainf asJaAeJ UO pajeq sabieg jeued jo ejjo}4 © uo Bullies uapjiyD Jo ydesBojoyg dnoig juswj}ee| 9 sisoubeiq siy Bulusaou0d YD WO $198}}07 yjyeeq g Ssoulll vLLOYS cO0rvl LOUD LOOvlL LOYD OLOEL LOYD 4Jaquinn epi 961 - 9Y61 ydesBojoud 1 s9}eq Ayjuend 2002 - 9002 al b 9002 - 9002 SJ9}9] € 2002 - 9002 uondiusseq BOUBIQUBWaY SHIQOY Y}IWeD AIS JOSSBJOJd 200Z - 2002 S@WNIOA 1 JO YOO, ‘psojxO abajjog uosyop, ‘YOM PUL AJI7 S,YJOIED JIS Jo UOHeIGaI9D = PLO L LOM ‘sonBealjoo pue spualy ‘Ajiwiey SYD wo sobessow pue sainjyeubis Bulure}u0d SwiNjOA punog Jayyea] ‘dujys inds}oyH weuyus}o!] Buueam Yd jo dn yoow ‘Juana jjamase} Pjayeys siy je YO ‘jeul4 dno v4 je Joyeyoads e se sa0e1J9} ay} UO YO jo aHew! ‘yo}ew s,Inds e 0} Aem au} uo siaquiew Ajiwe} y}IM JayjO ay} pue aenBea|joo e yyIM au ‘ Ajime4 pue sanbealjoD yym ue jjeq}oo4 e se yjyauey, popijue sebeuw! om) ‘}UaAe Buloes ye asyoY YM YO ‘Aepljoy uo syeqoy Ape] pue Y9 jo abew! om) ‘spaqoy Apeq yim [ZeiuBisul pooujybiuy siy Buueam] YD ‘udipjiyopues6 $45 Jo om} ‘saiqeq se UdJPIIYO sIYy JO OM) Y}IM YOROg 8U} UO YD ‘eIINC pue eluojUY UBIpP|IyOda}s $,YyHD ‘ude pue UaMUdlg ‘Sad ‘UdJP|IYD SIY YM YO 4/06 BulAejd Yo ‘,poseduuy AllENSIA BY} JO} JOS JOXOUD MON 94} JO BuNsa! pjel4 ay} ye yYJoseD ‘HOdS JO ddINIaS 9y} Je BOUaINS, 'YD Buipnjou! ydesBojoyd wee} jayoUO ‘Ja]NdWOD |EUOSI9g MAN SIY UM 9/6] AjisvaniuA WeUNG ye yyqueN, .€6Ul0g 8H SI Jey UOHOY Ul YJaIed, payiua |jeq}00} HulAe|d YO Jo abHeul ‘J9}S/F JO AyIsvaAIU ‘YH Buipnjou! ydesBojoyd wes} |jeq}00} ‘sayep Jo AjisJOAIUp ‘YD Buipnjou! ydesBojoyd wee} |jeq}00} ‘yaze}q jOOYOS Jewweld ybug UYyOr Ul YD Jo Wespod ‘wea} Aeyooy ay} UO JabeuUa9} e se YO JO pespod dnob ‘uoiedwoo sjmog Aoqjoous sajej( ul! dn-sauuns se YO ‘}ooyos Jewwesy jybug uyor je webeusa} e se YH Bulpnjoul yesyod dnoi6 ‘sjayoes siuusa} Bulpjoy plug pue yJaUAMy sJajsis Siy U}IM pyiyo eB SB YD :|/eq}00} e Bulyo!y jINs sseulsng e Ul passaip YH ‘sebeuw! ayYyM pue yoelq pue Jnojoo Auew sule}uod ‘}no}ULd JNOjJOO YM UOHe}UaSaId JUIOdJAMOd YOSOIOIW & Hululeyuod (Saidoo Z) GO 2 4jO S}SISUOD ‘uoiesiueblo a1 siaded ‘aHayjod uosjjop, Jo Juapisaidg Burjoy au} Aq uani6 uoneloaidde jo 3x9} ‘nuaw JauUIG JELOWA| @UUIG BOIAIAS |ELUOWAS| JO} SB9}IAU! JO SI] ‘sUaqoy Apeq Aq uani6b uolyelaidde jo }x9} ‘suaqoy Ape Aq aouasge siy ul paJanijap pue siuopy Mapu pso7 Aq uayuMm uoHeloodde jo 4x9} ‘sepnjoul }SI| UOHEPAU! yep }siy Burpnjou! uonesiueBio a4 syeded '/00z AeW U6] Sow) OU], Ul BOIAJOS JEUOWALW BU} JO Oda ‘[abajjoD uUOs}JjoAA Je pjay sdIMWasS BU} JO BOIAISS S14} }e UBAIH SEM UOHeIOaIdde siy} JeUJ@UM JEA}O JOU SI }I] SUaqoY Ape Aq uaai6 uoyeioaidde jeuosiad e jo }x9} ‘BulniBsyueU} Jo soles uy} 0} [sa}yBnep days s,YyO] yory e1ine Buyiau! say9] pue Jax) “}2);400q Boles JO yOoid “YD JO YI] 94} JO} HuiaiHsyueUY} 10} Boas JO Japso ‘sepnjou| “BDIAIBS JO JAPJO JeEWIWWOD ‘syaqoy Apeq Aq 2nquy yeip ‘syaqoy Ape Aq 9}Nquy} Jo 4x9} ‘aoIAaS JO JepsO ‘sapnjou| 2002 - L002 2002 - 2002 9417 Burods yv ~=:sHaqoY Yee, ‘Pso}xO abaljoD uOs}JO/AA\ —MION PUB AJIT] S,YJEIeD JIS JO UOHEIGa|ED ~—- ELOvL LOND aoUdIBjOy 2002 eunr puz ‘psoyxCO aBa}}oD UOS}JO/AA ‘MOA PUR AJ] S,YJoJeD JIS JO UOHeIGa|EQ PlojxO ‘jedeyo abajo9 s,uyor js ‘}esouny BL ‘Playeys ‘Buiaibsyuey] Jo BINES ~~ LLOWLLOND 2002 - L002 2002 - L002 OLOPLLOYD 4Jaquinyn ope so}eq Anueny uoldiusseq ~—ZLOVL LOND 2002 Aew oly L oy L ‘py, aBed uo pouojuew SHaqoy Yy}aed IS JOSSajOld 2002 - L002 2002 - Z00Z 2002 - Z00Z YO .SYd 34 WO Mojpn7 jo seay pso7 Z00Z sseippy Auessaniuuy, A}a1I00S jeAoy aut '200Z eunr ‘Buipeay jo Ajyissaniuf ‘,suleyy O11GNq pue soualos, ‘2002 Iudy ‘soiskyd JO 9}NWWsu ‘AjUNWUOD SoIskYd AY} JO Ja}a|SMEN 84} ‘suonoesajul, {2002 Aine ‘eoWjO SuOHejay lun] pue JUawdojaAaq au} Wo} SHaqoy Ape 0} J9}}8] BSoo] sepnjoul ‘auizeBeyy juWwNyy AjisvaAiup Plewseus AjIsseAlUA INOA, ‘AyJoUUOD elyyUAD WO sajeH ONS Oo} no juld jlewWa asoo] puke AjjJouUOD elyJUAD Wo} sSUaqoy Ape 0} abessow UJIM djs JUaWI|dWOd asoo] sapnjoul ‘Auenyigo sow} ay], Jo Judes ‘'200Z psooey pPlayJEH ‘200Z eunr Z UO pajiaAun pue ezopuey aunr Aq Y9 jo yesuod e Jo UONONposdal ANOJOD sodaldsi}Uu04 '700Z euNnr puz UO uoljeiqa|aD ay} ye USAIB YOseds Jay Jo UOISJOA poBpuge ue ‘sIAeJ] YNY Aq payoa}joo saynqu} ‘aanoedsiag Juapn}s e ‘saqoy YJeed JIS, ‘wNs|I} IAQ Aq Arenyigo ‘2007-9002 ,P10998y eba}}0D UOs}JOM, :200Z YUeW ZL ‘(Adooojoyd) ,ueipsend ey, :200Z YueW OZ ‘(Adooojoud) sew) ay), ‘L00z Aveniqe4 6 ‘ydesBaje1 piaweys *200Z YyoueW ‘19}}2/SMeU PjalyJeyS Jo Ajiss@AlU) BY] MAIAJBAQ, ‘Ul SBO}OU YJeap pue saLeNygo sulejuoD “Pl0jxO JO Ajlsuaniup ‘Yyoseaesay uaboujyeg JO} Bulpjing semepey\ Ja}84 ay} ‘UeWIEYD pue suldipayy jeoiul|D JO JOSSajold ‘sdijjiuq Aesupoy pue YH usemjeq ebueyoxe jiewa ‘sapnjou; soveniqgo 6l0”7lL LOND siodeg punoubyoeg YN =e SLOVLLOND “SHEqoY Yyjased, ai} ay |eUIBUO sjeWOway| pue savenyigo Jo} ;euayeW ZLOPLLONOS 9LOvLLOND 2002 - 2002 aly | "JUOJJ BU} ye SeBEd soo] BwWoOs YPM Jepulg Buy e ul paJo}s AjjeulBUC “ayISqam abajjoD uosjop\ WO Yeap $,Yy5 JO JUBWIBOUNOUUe ‘a}Isqem Vg 2}, Wo} }no Jud Ayenjigo ‘,gooz wnso4 Aoljog syeqoy swweibolg GYYHO WN, Jaded ‘Auenjigo ‘jnojud ayisqem pjayeys jo AjIsJAIUA ‘JA}S|FQ ‘SajeAA UHON JO AjisJOAIUA BU} JO} SWEIIIAA UIGoY Aq AuenjIgo ‘.sseoons JO} 13S, yoda a1 ajIsqam Wod'no\JO4OM\Aey | WO }NO JULId SyMMouyY eisqam WO} YH UO jNo Jud ‘Ayen}igo Sew] ay ‘UOPJOd Ag Ayenyigo ‘Auenyigo Jweyo| :Arenjiqo qj ‘Avenyigo yn sjiounod youeesey ‘2007 Aeniqe4 gz ‘siayjyeW Ua|aH Aq Auenyigo ‘yyomayynys Ajjes Aq Auenjigo ‘sepnjou| ,HOdas aouaios Hulpioddns ‘sjoafos4 uoneonpy jeaiuyoe| Aqsye5, ‘Ainqsules pso7] Yy}IM syul] 81 SajOU USa}MpUeY !700Z eunr Z ‘}SsNs| SepOYyY ay} JO SNON7 Ul]OD Aq UdWM YH jo uoneiosidde ‘0002 Jequisseq ZZ JaHa/SMEN PJalyeys jo AyissaAlU OU ‘PIEYJOUS JO AjisJOAlUA) ‘JO|JBOUeYD-sdI/\ SE BOO SIY Pa}yeEOeA BY Se YO uO gjIe ‘OWSQOM LANLAS Woy jnojuud ‘[syaqoy Ape] € UOISJAA B}NqU| Yale, ‘[uewIeYD SEM YH] PseMIO puke sdejalg SAHeIU] SIBaIeD YOIeasey :€80/L0 LNIOd LAS ® SIJEUM LANLAS, :,2621109 uosyon ‘uonesqa|eD JPHOWAW) SHEqOY YJaIeD JIS 10} eBBessey ‘siuopy MaJpuy, ‘sepnjou; “WMS Arenygo, a7} ay jeulBUC jeuaye~ Aeniqg lelayeW Y9920dS — GLOFLLOUD 4Jaquinn aoudIajOy ap ‘yeuayeW Yyoveds, ay ayy jeulbuC sojeqg Ayyueno 2002 - L002 aly uondioseg SHIGOY YD AIS JOSSBJOId “uOSIBSq UP] aoudIIjayY Aq 91N}O9] JO }X9} ‘}sI] BoUePUDHe ‘IoOuNDD aoua!NS ay} ‘aAI}NOexy Ja1UD ‘weyues eueiq pue syaqoy Ape usemjeq souepuodsauo. ‘saqoy Ape Aq uojelaidde jo 3x9} ‘sueqoy Ape 10) uoleyAul ‘sure}uoD (S814 dN Z Pue sa|y NAdWS) Sajy Z uleyUOD YDIUM SI OAPI pue (Ajdwid) S| olpny sJapjo} Z Sule}UCD GD ‘WeJUOd 9y} Ul painjea} SI PIEMY DUYOE}AJOd UU 98HBN S,YH “YH jo wesyod abaljoD uosyopA 24} YIM pajyedjsnj|i s! QO “esodeBbuls ‘o1uyoe}Ajog uu 8e6N Aq peonpold 2002 JOQUIBAON Q ‘|lOuUNDD soUaIDS ‘ajn}oe7 Aaljog B0UaIDS SHAgoY Yed IIS ISUI4—- 2002 Ain¢ Z1 ‘o1uysa}Ajod uu deb ‘Auowasa9 uol}eE}UsSaIq4 diyssejoyos jeuoweyy susqoy YJaseD IIS ‘SHEqOY YJOIeD IIS ‘AINqUL YY, 2002 - L002 GOL OZOPVLLOND 4Jequinn apie sojeq Anueny uondiuoseg 2002 - L002 LZOVL LOND yO0d - v00d S861 - S861 JEOYIBO | a1 | 9861 - 9861 sydesbojoud ¢ 9861 - 9861 9861 - 9861 L861 - S861 a | aly al Lb ‘p00z ul AiesianiuUuy Uj}OF JI9Y} JO UDISED90 BY} UO YH 0} pepsemy’ ‘ Buiuses] poyejas-iaaue9o aAyoe pue juadoOjaAap Jaase9 BHesnooue pue BJOWOId, 0} WIE 3109 BU} YM OG] U! Peysi|qe}se uoHesiueBHo ajqeyeYo juapusdeapul ue s! ,uoNnesiuebiC JuaWdojaneq JeeqeD eUL, OVHD ‘azud ay} 0} punosibyoeg jauq pue oziid ay} papseme usaq Hulney Y5 JO ps0oa1 Jo Adosojoyd ‘SdIU0}99]9 0} SUO!}NGU}JUOD SIY JO} YD 0} papuemyy “ayOUeYD pue YO jo swd7'"6} x swoz'g, ydesbojoud JNO|OO BUD “UMOUYUN ajdosd OM) JEUj}O ‘ssaip anjq e Ul ayoWeYD aJIM siy U}IM BUO ‘YH BulAesyod yjog swoz'O} xX SWO),'G, SydesBojoyd snojoo OM. ‘nuaw peubis ‘esaweyde JO UONOAI]OO ‘suaqoy ayoweyD JIM $Y Aq }dey jeuinof ‘anbisAug ap asiedues4 9391905 ay} Aq panss! Aresaul}! pue ajqe}awl} ‘sapnjouy "gd 9961 |udy auljpeay ‘oed 9861 19 ON anbisAyq ap asiesues4 9}9190S 9] ap uNaIINg ‘Ld 986) YEW YyIg Sell) ay) ‘9Ozd (9861) ZE JING ‘sAud WO ajoIPe ‘}a;400q spueme soISkUd JO 9}nN}}sU| ‘Ssepnjou| “sued Ul pseme uy} Huluasaid Jo} sjuawabuewe Bulpsebes souapuodsa0o puke pyeme Siy JO YH Bulwwojul soisAyd JO 9}N}}SU] BY} Jo Aue}aJOaS BANIEXy ‘UBYyOD 7 WO JAa}}9] Sepnjou| G86) Jequiscsq Y}Z YD 0} pepiemy SHaqoy Y}aed JIS JOSSAJOJg a}EOYINAD ‘jepe; Auesuaaiuuy YOr OVYO 8001L0Z0YUD yoday ‘puny ainjoe7 Ja}|ja14g-80Ng Z00L0Z0YO sydesBojoud ‘aZid 9 |BEPay| YOOMjOH 9g00L0Z0YD a0ues4 Ul PUaYsa/\ ‘OZ Y |ePay YOOMjOH SO00LOcOYD sBunyng ssaid ‘8Zd 9 [Epa YOOMIOH vOOLOcOYD aouapUodsalloy ‘Zid 9 JEPay\) YOOMjOH €00L0Z0YUD S861 - S861 S}EOMINEO | L961 - L9BL yoo | ‘SHOqoY 5 5 paweu pue ajejdyoog aajesowaww0d sulejuoD ‘“ssaiq Ajisvaniup eHpuqwes ‘196, peysijqnd yoequedey ‘ysIOISAYd YSU] JO ysi}ug e pue jsioisAyud youds4 & oO} Aja}eusaye ‘Ajjenuue papseme si ezud sy] ‘“uoleyUaWUedxe 0} payejas Ajasooy si yolym soisAyd jed1}81098y} Ul JO SolsAUd je}UsWedxe Ul 4JOM paysinBuljsip JO} papseme si }} “(q4S) enbisAyud ap esiedsuel4 919190 ay} pue (q4O}) SAISAYd JO B}N}}SU] YsHg ay} Aq eek Alene Ajuiof papseme soisAyd JO} 8ZUg ueadoinz Jofew e si aZig YOOMJOH eUL aoualajay SJEOYMNID ‘OZ *P [EPA JOOMIOH “‘playuy pjodoay 8 Ul|}sUIZ Haqly ‘,soIsAyd JO UONN|OA 8UL, ‘LO6BL eZ Spuempz jeyNyy sinouoyH 9 Sdiysmo}|e4 ‘SeZid uoldiusseqg OBL v002 - L961 9002 - L9G) Ayjueno c00LOZOYUD LOOLOcOUS S9Zlid L0zc0uD c0UD Joquinn “uonejuasaid Jo Sassaippe ‘6861 aun UZ JSOd Ajieq, Buijjno wededsmau ‘aouapuodsaod ‘sule}uoOD jobueg ‘SOJEM\ UWON JO abal]OD Ajisyoniun LOOc0cOUD SUaqoYy Yyased JIS JOSSaJO1d seaibaq 9 SdiysMo|ja4 AuesJOUOH DIWapeoy 9¢20c0YD 6861 - 6861 GO0¢ - 686} €00¢ - €002 aJEOYIUAO | €00¢ - £002 LOO¢ - L002 499] | al | ‘€002 “SVU 24} JO MO||a4 & peyogja useq sey ay yey} YO Buiwuojur Aine ,.g ‘ss90Ig dalV JIS ‘Huyeeulbuzy jo Awapeoy jeAoy au} Jo JUapISAldg SY} WO J8}}97 ‘Buraeuibuz ul sjuawaAalyoy |eUOSJad JO UOHE'D IJIN, ‘WO uoHeoydde jo Adoo !ysH wo Jaya] BulaAOD ‘sepnjou] ayeOYINED e0dco0coud jueujUloddy jo 18}}07 aunyepipued SYD JO} uOHeWUOJU] punosbyoeg c0EcOcOuo LOaz0c0do €00¢ - L00¢ Buusaaulbuz jo Awapeoy jeAoy gc0c0y9 861 - V86L aqn} abeJo}s 1 aqn] ebesojs a}eoyIHED 9g0VZ0ZOND "pl| 94} JO pus ay} UO PjOB ul passoquia sue Jo ye09 Ajalo0sg jeAOY *JaU}e9], PSs Y}IM pasaAod aqn} eHe10}s pueoqnieo jdeo ay} pey ay Aym mouy },U0q “SY 30b ay UaYM S,0861 UjJasJeD, SPL9J BSJOAG1 UO B}OU }I-}SOg SY ddey Apuy, spees }uo. UO uondeg ‘swop'z|} x swdo}'9} Buinseaw ydeibojoyd snojoo duo sule}uoD Z861 - V861 Z861 - P86L yuo Jo ydesBojoud JNOJOD SY ddeg Apuy, SOVWcO0ZOUD ‘afpeq aweu e sapnjoul os|y ydesBojoud 1 oly | aly | ayeyIad | V86l - y86L V86l - V86L 861 - V86L V86l - V86L sBunjng Jodedsmen vOWZOZOND suolyeinyesBuod jo si9}}97] €O0Vc0c0ND “UOISSILUPE |EWWOJ S$, JO} sjusWeBUeIe 81 BoUapUOdSeIOD ‘sepnjou| “poulejal ugeaq jou aney Ajaloos jeAoy au} JO SIaquUaLU O} panss! sJejNoJIO jeIBUdD AyquenD ‘6S08080Y9D-9S08080UD aas MOj/a7y & SB UOIE/9 SIY UBY} JAYJO AJAINOS [EAOY BY] YJIM JUBWIBAJOAU! SF, Y5 0} buljejas SWa}! JOY soo0ibaq 9 sdiysmojje4 Are1ouoH UOISSIWIpY 81 BOUapUOdSaOD |eININO Ajal0g jeAoy Vc0c0u9 ayeoyad cOVZOCOND c0Z0YD Jequinn aouss1ajoy S002 - V86L sojeq uondi9seqg opi LOVZOcOYD SUaqoY YJaJeD JIS JOSSAaJOJd OaPlA ‘PIPJED ‘sae Jo Ayissonluy ZL9¢2020YD 000¢ - 0002 0002 - 0002 000¢ - 0002 0002 - 0002 Z661 - L661 2661 - L661 ayjesseo OS8PIA SHA | B}JEOIINSO | J2.400q | aly | wa}! | ayjesseo O8PIA SHA | 2661 - L661 S}EOIIOO | 2661 - L661 aly 2661 - L661 ydes6ojoud 1 Z661 - L661 SPEIIIHSO | 9661 - 9661 SJEIIJIHOO | “UO!}EIO S,UO}IYS JOSSAJOlq Jo uoIsian pad} pue UOYIYS FG JOSSEJO1g 0} SULLY} JO Jaya] SuIe]UOD ‘L661 JOQWAAON YET [esPEUJeD JO}SUg Je AUOWAJEO spseMe au} Jo Bulpsooay "YD Aq uaaib yooads jo 3x9} ‘suleyu0D ‘sBulpaec0id jo Japso ‘uoeyO Yep ‘souapuodse.uod ‘sepnjou} "SWIDQ Op X SWOOE Seunseaw juNOW ‘SWIOOE X SWOZZ SeINseawW JUN ‘JUNOW a|qeAoweas YIM Ydesbojoud JnojoD ‘2661 Aine yz) uo pepremy BJEYINSD ‘yIpsed ‘sajeny jo Ajisuenluy auwelbold uonenpeld ‘yIpsed ‘sayen, jo Ayisuaniup UOHEIO ‘YIPIED ‘sayenA jo AjisaAIUQ yoseds sy ‘jo}sug ‘pue|buz jo }sap, ay} Jo AjisueniuA OsplA ‘jo}sug ‘pue|buz jo }sap, ay} Jo AjIsueAluAQ SJETIPHSD ‘1o}Ssug ‘puejbuz Jo }sa,, ay} Jo Ajisuaniup aouapuodsaoy ‘jo}sug ‘puejbuz jo Jsap, 9y} Jo Ajisusniup ydesBojoud ‘(imeu) uoneonpy JayBiH Jo aynysu] sejefy }SeQ YON ayeoyINSD ‘(!mau) UOWeONpZ JayBIH Jo aynysu] seyeny }SeQ YON SJETIPHBD ‘QUIDIDaY JO BHayjoD sayenn JO AjisuaAiuF iPJPIEH Ul OU SUM, ‘weuing jo Ajyissaniup ‘abajo5 pjayjyeH ayeoyad ‘yAmjsKieqy ‘sayena $0 aBaljoD Ajisuaniup 9L9¢c0c0HOD SLOcOZOYNS vLOcOcOYD €LOcOCONO cLOcOCOND LLOcOcOUD O0LOcOZOYHD 6092020YD 800¢0c0YHD 2092020YD aly b al | O661 - O661 ayeOYIUSO | 90920Z0YD S0D¢0c0YD 0661 - O661 0661 - 0661 V861 - y861 }@}400g | "GL a6ed uo wiy 10} sisdouds jea1ydesBoig Yous e sapnjoul uojesiqnd siy| “a6aljoD pleyjyeH JO Mo|je+ pajyulodde sem YO L661 Ul "@SEO JE|NJIIO JaYyed| pei ul ys|buz 0} ysjapA WO d}eEdYIPSO JO UOHE|SULL} ‘ayEDYISO ‘sapnjou| “NUS JOUUIP ‘SUOI}E}AU! JOUUIP OM} ‘}849!} UOISSIWPe BUO ‘payoeRye (¢) payeas asoyu} Jo seweu U}IM UO UO!}e}UaSa/d JO SaSsaippe JO Seadoo Om} ‘awweHoJd ‘sapnjou; ‘spuenpeib Aiesouoy Jo }sI| Hulule}U0d ja}yOoq ‘s}uawabuee jeiNpsdosd ‘souspuodsaoo ‘sapnjou} aouaIajay ‘6861 aUNL UIT ||! Wa}Se/, WO} JIE] JO} NOU} abaljoD, peuondes auo PUB LODZOZOND u! Bunjjyno wededsmou 9y} Jo Adooojoud e Jobueg je jseg QU} JO XIS, peuoljdeo suo suadedsmou wos sydes6o}oyud om} Jo Adooojoud e uM JayujaBo| “swo/'Z) xX swo/*7| Buunseaw yore spioodel AjisJaAiun Bunjinsuod Y5 jo s}uld a}IyM puke yOR|G OM} PUe SLUD]"G]| xX SW99'6] Bulinseaw yore sjuaidioes Moja} pue Biyjog Y JOSSajolq JOSUuOds SIY ULM ‘dIYSMO}|a} 84} BUIAIBD91 YH JO s}uld 4NOJOD JNO} Jo Bulysisuoo sdiysmojja} Avesouoy Jo sjuaidioes Mo}ja} pue YH jo sudesBojoud xis uolyeBaiBuoy ‘ujAms(ueqy ‘sajeny JO abaljoD Ajissoniuy aouspuodsaoy ‘uAmjseqy ‘sayeAa $0 BBajo5D Ajisueniup sydesbojoug ‘iobueg ‘SOJeAA ULON JO ebaljog Ajisuaaiup 6861 - 6861 sydeibojoud 9 c0D¢C0ZOYD Jaquinn sojeq Ayueno vOO¢COZOND €090¢020YD uondiuosag epi “aj}0u Buyeug ‘uapiep, pue JO|JaNUeYD-SdIA, “UBWIED YJOUUeY WO J9}}9] ‘SOUSIAJO 91 JB|MO 4 SHI UjImM soUepUOdsa.OO ‘sHulyjNd sseid pa}ejas WeYsNG ,pjo, ‘.SjJamsue ‘ulel} 9/ZZnd uMO] WYN, ‘,SHOqOY YJOed JIS JOSSAJO1g JO} 9}ON Buyoug JEUOSJ9d, ‘S19}}9] NOA yUeY} ‘s}uBWebUee 31 BDUapUOdSaJOD ‘sapnjou| “weUuing jo Ajssa@AlUP) BY} 0} }SeO} BU} Hulsodosd uayM YH Aq uerib yooads yep e jo ped ‘weysng jo AjisuaAilup au} WO} aseejal ssaud ‘SjJuawebuewe jeonoeid 0} Buneja Ajureu BoUapUOdSaOD ‘sule}uOD “w} UaeI6 YM pay POOH ‘19}S|F JO AjisuaAiup LEOcOcOND ‘yooads S,y5 Jo }x9} payejouue sule}uoD ‘(sabew! 9/1) aunr yjOE UONdadas youn] pue Ajnr yyg uoNdades youn ‘Ajn¢ puz uoljdeoes youn] ‘auulp uMo}SUePJOP ‘aUNr YJOE JeUUIP ‘suondasay ‘(sebew! G1) sSuaqoy yJased JIS JOSSAJOld ‘SIBPjO} OML "SUIDZ’G| X SWOZ'OZT BINSBAW XIS pue SWDZ'OZ X SWNT’ GZ aINSeaw INOJ ‘SWDZ'OZ X SW9/'7Z SainSeawW auUO ‘saueUBIP Moj|a} pue ‘aim siy ‘uAjorea ‘YS Buunyea} suid jeloyjo UaAa]a JO UOI}DA}]OD ‘J9}9} Jeuosied suo pue sydeiBbojoud 0} Bulyejas aoUapUodsaO0D suIe}UOD AjUD yoseds $,Yy5 ‘Ja}sip jo Ajisuaniun 0€9c0cOND od ‘syudesBojoud ‘19}S|F Jo AyisueniuQ 6¢cO0c0cOYNO S}ULd ‘sydesbojoud ‘J8}s|F JO AyisuaAluAQ 8c0c0cOND QdUdPUOdSAIOD ‘J9}S|A Jo AjisuBAIUp BJEOIIID ‘Ja}S|F Jo Ayisueaiuy 2é90¢020UD 92D20COND S00¢ - S002 oly S00¢ - S002 €00¢ - €002 S00¢ - S002 aly | pooy | We}! | €00¢ - £002 gol €00¢ - €002 sydesbojoud 11 €00¢ - €002 €002 - £002 ay aJEOYIIBO | €00¢ - £002 oly L c002 - 2002 SUNIOA | SUaqoYy Yy}eD JIS JOSSaJOld é ols ‘aouapuodseiuog ‘weying jo AjisiaAiuf €€Oc0cOUD L alld ‘gouepuodsauo5 ‘weuing jo Ajisueaiup c€Oc0cOND ‘€002 Ajnp puz ,uolssiwwod suebic peulejyay ay], WO. NO Jud pue E007 uUUN}NY ‘SMAN AjISJOAIUT ByENpeI Ja}s]N ey, Woy aBed ‘sure}uoD c002 - 2002 aly L eulzebew 1 jUSUUNDOP 1 ScOcOcOND veO7OCOND €00¢ - €002 euwueiBoud 1 c002 - c00¢ c00Z - 2002 "G| a6ed uo sydesBojoyd yyim suoneiqajeo Aep easBap jo yoda sureju0D sBunynd ssaid ‘J8}S|N Jo Ayisueniun awwelbo1g Auowaiad uolyenpeld ‘19}S|F JO AjisuaAlu ‘uaaes abed uo sueadde Yy5 0} uole}ID WOUs VY ‘GO6L Ain ujZ] 4} UO eipuexaly UBENdD pue ||\ puemp z Bury Aq Ajissaatutq 2} Jo Buiuado ay} Jo UoIsed90 ay} UO panss! UONE}AU! UE WO UBye} AjISIBAIUF) PJaYeUs Jo UOHONpoideas pue sayeoyIYeo ‘uolje}10 pe}ud Hulule}uod awuNjOA punog Jay}e9] anjq e JO s}SISUOD aouasajoy ‘Rep owes 0y} uo payenpes6 uowis uos asoUM SaIAeq JAabOY J YIM aduapuodsaoo ‘syaqoy Ape JO} 39491} ‘ue|d Buees ‘ajqejew} ‘sapnjou| “SHaqoy yjaed JIS, Bulpeas J@qe| SAlseype |jeWs SUIe}UOD OS|\¥ *}U0J} 84} UO pjob ul pessoquia SUUJe JO Je09 AyISIBAIUT) YIPIED “YSU Jeyyes}, pes YM eqn} pueoqnies a}eOyINAD pue UoNeyD ‘AySIBAIU) PIeWays JORA|SMEN PlOWeus JO AjisuaniuA ey], ‘AjseAIUA) P|eYWJOUS “‘yooads 10} sajou uayWMpuey sule}uOD yoseds $Y ‘ylpued ‘sajenn jo Ayisueniun eqn, e6esoj}s BJLOYINID ‘yipseg ‘salen jo Ajissaniuy yoaeds s,Y9 ‘AjIsuaAlUA Pleeys LcOcOcOND 6LOZOcOND 81020209 Jaquinn gouUapuodsaoy ‘AjISJOAIUT PIaleUS 0¢292020UD 0002 - 0002 eqn} aBelojs 1 €ZOCOCOND e2OCOCOND 0002 - 0002 sojeq ol L AynuenD uondiuoseq epi SUaqoy Yyjaed IIS WOssajoid JH Olwapeoy 9v0c0c0ND yoveds $y ‘AjIsJaAIUN WeAA-JOUEH SvOc0COYND ydeiBojoud [EIDIYO ‘AYSIOAIUL) EM JOWOH vvy9c0ZOND aJeOWINAD ‘ASJAAIUN HEM JOUSH Jeuuiq Aioyeiqaja9 ‘AysuaaiuQ eA JOWeH auwelbold uonebaiBuog ‘AyIsuaniuA HEA JOUSH cvOc0c0NO LvyOcOcOUD peyepul) S00¢ - S002 G00z - S002 ydeiBojoud 1 "uD Aq WOM “09 - 8/€ Z OZIS ‘TOM ‘uOpuoT ‘aue7 AlsoueYd 6 9 €6 ‘P}] YOOsuaAeY 9 apy Aq ape ‘\X9} Ua}JUMpUeY ‘sule}uOD "SWIDZ'GZ X SWDEOE SoJNSeowW awe BY] “SWOp'OZ X SWIDG'GZ Seunseaw ju ‘A}ISIOAIUT) YEN-JOUSH, U}IM passoqua swe pueoqpsed UMOJg eB UIU}IM pa}uNnowW SaUeHUBIP MOj}Ja} YM B}eEOYINaO sIy Bulpjoy YH jo ydesHojyoud snojoy G00¢ - SO00¢ O41 | “Jomsen Apuy Jossajoig Ag uanig uonesiney ‘AISJaAIUQ eA JOUeH €vOc0cOYND S00¢ - S002 SESS | g00¢ - S002 nuaw | ‘aqn} uonejUuasaid Jayjyes}, pjob pue pai e ul payjos pjaH “G00z JequisAON ule} Aepinyes uo uayyse|9 jo Aeyoey pso7 UOH }Yy 8Y} JO UNOUOY UI PjeH aly 1 QAd | S00¢ - S002 euwesbod 1 S00¢ - S002 S00¢ - S002 0vOCOZOND 6€DCOCOND G00z - S002 sydesbojoud 11 G00¢ - S002 sydesbojoud Z yosveds sy ‘weuing jo Ajisianiup GAq ‘uonebeibu05 aaiHaq ‘weusng jo Ajisianiun ‘yooeds JO} Sejou ua}UMpueY ‘sule}uOD "WweLL goog Ainr 3s} Aepuy payep pue seoimiag wil4 uonenpesg Aq peonpold “SWOL OL X SUIDQ"p] SeINseaw suo YOR ‘uAjOIeD d}IM SI Y}IM BUO pue UMO SIYy UO QUO ‘saqol DIWepeoe siy HueaMm YH jo sydesHbojoud snojoo om} sule}uoD "SWINE Oz X SWIDE'GZ Sainseaw awed Sy] “SWOZ’G] xX swoz'zz Seunseaw juud yoey “weusng jo Ajisuaaiun, yim pessoque awed pueogpseo anjq pue uly}IM payunow si oO}oyd yoey ‘saueyUBip MO}|2} YIM pue vaiBap siy BulAleoe1 YD Jo sjuud unojoo aulu suleyuoD “ped UOI}ONPOJ}JU! SepNjou! Os} “JOJEIO DIJGNd ‘JaIIN4 plaeq Josseajoig Aq uaaib yoseds uolejueseaid ay} jo Adoo ym J94}9860} JaI]eEM UOI}E}UBSOId JoUJeR] YOR|q e U! Pjay a}eoYIED aoua1ajay yoseads uoljejuasald Q a}eoWIED ‘weUING Jo AjisJOAIUQ nue Jauuig seyenpeig AresouoyH ‘epeg }S pue PIIH 3S JO aBaljog ‘weying jo Aysueniun sydes6o}oud Jeuosjag ‘weuing jo AjisyeAiup sydei6ojoud JEIDINO ‘weUING Jo AjIsuanlu/) "GOOZ eUNnr UIOE UO BodR]d YOO} JeUUIG G00z - S002 @JLOIIO | G00 - S002 so}eq 9€9c020YD S€D720ZOYD 8€0¢0C0YUD ZE9N¢c0cOYD vEDZOZOND JequINN epi nuaw | AyWueno uondiuoseg ‘JOpJO D14udeiHoyoud pue sasuedxe jane} ‘Sw jo abaljoD aul ‘Jojayoeg s}uBiuy jo Aja!00S jevedwy ey] a1 BUapUOdsAaOD “SHY JelUOWAIED ysiug pue soejeg weybulyong yyuBiuAdod ‘ja]yOoq UO!}eWOJUI SEepNjou| “Aidai $5 4o Adoo e yyM J8u}860} uoljejnyesBuod Jo 19}}9| |eulBio Jo Adoo e jo s}sisuod saseo Auew uj} ‘Kidai $45 40 Adoo e ym J8u}860} uolje|nyesHuod Jo 19}}9] |eulBo yo Adoo e jo s}sisuod saseo Auew u| “Aides SY 4o Adoo e ym Jau}860} uoljejn}yesHuod jo 19}9] JeuIBO yo Adoo e& jo s}sisuod saseo Auew u| Z661 - L661 Z661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 49}}9] | ajjesseo O8PIA SHA | oly Lb ai b aly L ol | winqje | uunqje 1 sUaqoy Yy}aed JIS 1OSSaJOld aouapuodsaoy jesauey Bulpiooay OSPIA ‘SAIN}}SSAU| SY] JNOUOH JO UjZed, “JEpso jeonaqeudye ul Ajjeseuag Z-O ‘Si9}97 NOA yUeYL “Japso jeonaqeudye ul Ajjessuay N-H ‘Si9}997 NOA yUeYL "JOPJO JeoHaqeudye ul Ajjessuesy 9-V ‘si9}97 NOA yueYL $13} pue spied asoo7 ‘suonenyesBuo05 cLO€OcOND LLO€0ZOYOD 0L0€0c0YHD 600€020YS 800€0c0YNS Z00€0Z0YO G OWINIOA ‘suoNe|nyesBuoD 900€0c0NS p SWNIOA ‘suonejnyesbu0D SO0€0cONS Z661 - L661 wine | 2661 - L661 uunqje | 2661 - L661 uunqje 1 € SwNOA ‘suone;nyesBu0D vooeozcodo “syeulBlio awos ‘saidooojoud Ajwewid “sayeloosse pue spudalj sseulsng pue jeoipiod wo Ajurew uolejnyesBuod Jo siayja] Sule}uOD “s}uawysi|qe}se uoneonpe Jaybiy JayjO pue saijisuaaiun Woy Ajulew uoHe|NyesHuod Jo sia}j9a] Sule}uOD “eyue] WS pue aiodebuls ‘eishejeyy Bulpnjoul peoige wo $ia}}9] ‘pue|buy jo YON au} pue pjayjeyus ul YO UM pajeloosse seoejd pue ajdoed wou uoNe|n}yesBuod Jo sia}j9a] sule}uOD “Spualy |euOSJad BWOS puke (pP10JxO BHulpnjoul) suoljeloosse jeuosiad pey YS WOYM UM SuOl}esiuehjo pue Sai}ISJOAIUl) ‘SUOIJOBUUOD US|a/\\ $Y WO SuO!}EiN}esHuUOD Jo ssayJo] ‘suleyuoD 166 Jequiaj}das pajep uolejnyesBu09 JO SJ9}}9] Ajlej-uoU BOS '766] OUNL Uy) Aepinjes UO ‘panlsool sjuaseid pue ‘pauoydaja} oum ajdoed jo js] ‘p}q] g Auoay, Jo Aiag Aiuay Aq pasiuebio spae7 ul jeaw Ajoyesqajeo & woly sydesBojoud ‘sydei6ojoyud Ajiwey ‘Ajiuey wo Ajurew suaya}] pue spueo suonejnyeiBuoo suleju0D ‘puey s,uAjoleD ul 3}0Uu }! JsOod YyyM Ydesbo}oud asoo} auo ‘$19}}9] pue spied uolejnyesBuo9 Ajiwey ‘sydesHojoud eloyyo ‘ainjiSeAul au} Jo sydesBojoud ‘spaqoy Ape JO} Jay!) injSEAu! ‘uONeIqQalao Ajlwe} Jo sydesBojoud unojoo ‘uAjoseD ayIM SYD WOd pied ‘soda ssaud ‘su Jo Bury Jove 9y} Wo4} J9}}9] (390135 BulUMOG | WO 19}}9] ‘sepnjou; aoualajoy sydeiBoyoud pue eljiqeioway ‘eouepuodsa0g | GwINjOA ‘suoneinyeiBuoD cO0E0Z0NO Z SWINjOA ‘suone;nyesBu0D €00€0cONO 2661 - L661 uunqje 1 L661 sojeq poouzybiuy StL ¢£0c0uD JOquINN Ayjueno uondusseg LOO€0cOYD SHIqOY YYoseD IIS JOSS9JOld LO00r0Z0ND 9002 - 0002 “UOIJELWOJU! Z S|I4 ‘UOISSIWIWOD s}uawjUIOddy sp107 jo esnoH ZOOrOZOND 900Z - 9002 900Z - 0002 | d}l4 ‘uolssiwWwoD sjuswjUlIoddy spo] joesnoH *Sp107] JO OSNOH 9y} 0} pajulodde jou sem YH jeoiyudesBoig ‘siapioddns jenusajod 0} souapuodse.uoo ‘sapnjou} uol}eWO}U! jed1ydesHoig ‘€00Z-000Z Wd} }SJy UO Odds ‘uOIssiwWOD s}juaWj}UIOddyY spso7 JO OSNOH ‘WJO} UOHEUILWOU Pe}a|dWO0d UOISSIWIWOD s}uswW}UIOddy sp107 JO BSNOH $,YH ‘ABojouyde| pue BdUaIDS JO} |IOUNOD au} 0} diysuequiawW JO} YH Aq uolyeorjdde ‘siopioddns yjim souaspuodsaoo ‘sapnjou} OS OP 0} aul} 84} pue ‘Sp107] JO BSNOH ay} jo Yy4OM 9Y} O} UOI}NGII}UOD JUeDIUBIS puke 9AI}D9jJo Ue YEW O} Ayjiqe au} ‘asiy Jo AEM UdSOYOD 4194} Ul JUBWIBAIYIE JO plodad jueoyiubis e ‘aouapuadapul ‘AjHajzUul ‘saiyiyenb jeuosiad Bulpuej}s}no y}IM SaeulWiOU 10} Bulyoo}, 219M UOISSIWIWOD sjuoswjuloddy ay, “spi07] Jo 8SnoH 9ay} Jo WUOjal 94} 10} SJuaWaHuee |eUuO!}ISUeJ} BY} JO Wed Se QQOZ AeIN ul dn jas SPM UOISSIWIWOD S}uaW}UIOddY spi07 Jo aBSNOH aUuL Sp107] JO asnoH vOZ0YND On dJoquin seins sajeq AyQueny uoldiuoseq “uoneognd JO} JON, PayewW Ng UuONeWJOJUI |eJaUaH pue sjoeNsqe payud “spode1 Huljunoooe pue sduepuodsaloo aAeuj}siuIWpe jeJauabh sule}uOD ‘sjuedioed pue sayiwwod BHulsiue6iC ay} JO} UONeWWOJU! jeJUaB SapnjoU! Os|V SHIqOY Y}IED IIS JOSSIJOId UOHEWJOJU] |e1BUS Y s}OeBI}sqy clLOlLO€ONO spsooey jeloueul4 LLOLO€OND JIONSGNOdS3SYYOD 6Z SOANI, 21! a4 feulbuC aouaspuodsaloy OLOLO€ONO SJUeCIOIPed JO Sjle}aq 60010€0YS jehpng 80010€0NS Fal 8 so1syd Jo a}NySU| Z00lL0€0ND siosuods 90010€0YS sjuowabueiy e007] SO0LOE€0YO 6261 - 6261 6Z61 - 8261 6261 - 6261 6261 - 6261 6261 - 8Z6L 6261 - 8Z61 0861 - 8261 SUWINIOA | al L ald | aly b old | al} | aly | 6261 - 8Z61 6261 - 8Z61 aly 1 al | aly b aly | jepjoog | 6261 - 8Z6L 6261 - 8261 6261} - 6261 sJayeads pd}iAu| vOOLO€ONS sa}IWWoD ewwesbold 6261 ‘(SOSNI) Sio}oNpUOooIWIaS LOc0ud uo Suwuij!4 Bujejnsuj uo aduaIajuOD 661 - 8261 “soyebajap Jo (SwogG| x swog’,z Buiinseaw) ydeiBojoud a}iym pue yor|q sepnjou| aouslajay yoieasay po}ejay €0ud JOquINN WO4 UOHeSIBaY 9 BOON BOUBJAJU0D ~~ LOO LOE0NOD g swl4 Hebpojg-sinwuibuey soyIWWOD BulsiuebiC L661 - C961 abuey ajeq €00lL0E0NS cOOlLOEOYNO Ayueny uondisoseq Onl “syeip SWaqoY YJIeD JIS JOSSaJOld pue sajou Buipnjou! ajy Buon, “Eg6L Ul peysiiqnd e1em shulpeedod SUL ‘Wd MO UUM J94}2860} sBulpeaoojd eoueleJU0d 8U} payIpe YO ‘ SHulpascodd, ai}i} ajy |eEUIBUO sbulpee0lq ~~ L00”0E0NOD ‘saidoo z sulejuoD Nua JeUUIG sDUBIaJUVD ~=—- GODPOEOND “saidoo OM sjoeysqy pue weibold, PeJud SOOPOSOND C861 - C861 Z86l - Z86L aly snuaw Zz C861 - C861 S}9]400q 7 C861 - C861 Z861 - Z861 ay | aly | 861 - C861 €861 - 2861 aly L aly L "Q91JOU BDUGI9JUOD ‘uO!esiUeBIO Jo sjleJap ‘sapnjou; sjuediniued j0}SI] "POUeUIY, SI}!} AI [EUIDUC soUueUl4 “UWE “LQ, aH aly |eulbuO awuwelbold ‘ QdUapUOdSAaOD ‘17, aI}} aly |eulbuO y00POEOND €00POSONO ZO0vOSOND aouepuodsai0g ~—- LO0vOE0ND “SUII!4 PHOS UIYL JO 66 V86L - 896L SWINJOA se peysijqnd pue yy Aq pajips-09 a1aMm Shulpas.0id OUL “BOPIWWOD 9DU9IBJUOD 9y} JO JaqUIaL Be SEM YO Z86) ‘Swy!l4 Hebpojg-sinwuibue 7 UO BDUDIBJUOD JPUO!}EUII}U] JS} vOfLOND G86 - S86L L86L S861 L86L - L86L SJIJUDANOS, [SHulpesdoid souaseJu0D Buiysijqnd a1 Ajdas pue 19}}39] Buipnjoxe] ul }day Sw}! edojaaua jo aj}!} ;eUIBUO yesnojno] S861 ‘(SO4NI) S10}ONpuosIWIaS "YS wo Ajdei pue shulpaadoid aouasajuoD ay} Bulysijqnd a1 soiskyd jo ayNjSu| ‘10}|py Buosuods au} wo J9}}9] ‘seayeBau nojoo Jo uONDa}|Oo ‘sHaqoy eyoyeyy Aq jdey Aueip uayMmpuey ‘uoindede a peo ‘(paubis QUO) SNUBW JOUUIP BDUdJAJUOD ‘sUIe}UOD “BOUeI4 Ul G86] |Udy PlaH L86L (SONI) Sioyonpuooiwas uo suji4 Buijzejnsuj uo aduasajuoy ZOEOND JOqUuNN soUdIIJayY Op uo sujji4 Burjyejnsu| uo sIUSIBJUOD £0f0NoO *‘AjuO Nuaw sule}uoD nusW Jeuuiq LOOZOEOHD abuey a3eq AyWuUenH uondiuoseq all4 /212UBD ~=—s LODEOEONO SWaqoYy YD IIS JOSSAJOJd 2861 - 9Z61 v86l - L264 €861 - 6261 eissny “IL E86 L> SLISIA NVOIMSWY, 21} aly eulbuC Z Sll4 ‘SHSIA UBDHOWY “| Z86L> LISIA NVOIMSWV dnosg Aujsiwayd 2323S pijos paliddy, aH aly eulBUC | SI14 ‘SHSIA UeWeWUY €00ZL0E0HO cOOLOE0ND LOOZOE0YD VSN 8 BISSNY 0} S}ISIA 9 BDUapUOdsaIIOD SeaSIBAO Z0e0uo L661 - 1661 L661 - L661 0661 - O661 “SOpl|S JO Sjle}ap pue yJe} JO SUOIIDAS JO }S1| ‘siaded Bunuesaid saluedwoo JO }sI] ‘sajole punosHbyoeq Jo saidooojoud ‘suleyuoD “166 ‘SUE Ul Pj@H “diyssosuods 10} s}senbai a1 souapuodsea.uoo ‘aa}}iWWOD JEUOI}EUJa}U] BU} JO JBqUaW e Se YD 0} BdUspUOdSaION SapNjoU| siadey uonesjsiBay 9 siaAj4 €0090€0HO siodey punoibyoeg uonejuasald cOO90E0YND uonesiueblo LOO90€OHO 0661 - LZ6L L661 - O66L S861 - 861 L66) ‘suii4 yebpojg-sinuibueq UO 89UdIBJUOD JBUOI}EUI9}U] Y}S 90¢0NS LOOSOENYD S861 - £861 €861 - 861 "29}}1WWOD Hulsiuebio 2y} Jo Jaquiaw e Sem YO “VSONSYSANOO W1I4 971, 888 aly peurbuC gouspuodsaoy 9 uoesiuebiOC ‘uonejueseid S.YO 9J sjlejop ‘sjuswebuewe jaAes} ‘eouepuodseJOD BWOS ‘sapnjou| aousaIajay ‘s]e}sAD a1ueHIC pexip Ul Sesseod0Jq UOI}dJosgy jeondO, YH Aq Jaded padh} e sepnjou| ‘sjoesjsqe pue siaded youeasal Jo saidoo Ajiewiud suleyu0D sjuswealby Bulysijqnd (Z8, Sul @7) Jade eujueAoojeujyd, afi} aly JeulBUO siodey yoreasay peysijqnd pue sjoejsqy eouaiajuoy S86L ‘Swj!4 WeHpojg-sinuibuey UO BDUSIBJUOD JCUOI}EUII}U] PUZ 800V0E0HD saquinn on soc0ud 600v0E0HS 861 - 8961 aI | aBuey o}eq Aynueno ‘a0}}1WW0D Hulsiuebic 34} uo sem YH uoidiusseq e861 - €861 C861 - C861 ol | nuaw | ‘[weuing ye PJey PdUsJEJUOD JOYJOUe 0} }NG LUNISOdWAS Siu} 0} a}eJa1 JOU Op Ajqissod $9]OU asey}] Se}OU ‘19a}sod Jo Adodojoud :sulejuoD “eg6} Aenuer UV UO AIsJaAIUA WeUING }e pjay JeulWWaSs 7D] Ue Ye YD Aq UaAIB ye] ‘AJUO NUaW JOUUIP sulejuoD ‘Z86}) Yyouey| ul pjey pue spun y ezug yuey ay, Aq pesiuehio 9861 - 6261 aly | 9261 - 9Z61 joes] | “SJ9}}8|SMeU ‘sdUspUOdsaJOO ‘sHhuljeawW Jo Sa}ou ‘sule}UuOD “sjuawebuewe jeiaueb pue swweiboid Bullejap jayea “uoNOnpuoD Jeo1uj09e]F 10} saiBueuy uojennoy, pajjue uoNejuasaid e aveb YO ‘9L6] Jequiajdas yip7-7Z puejai| ‘4109 ‘abayjoD Ajissaniuy 3e PIPH €Z61 - €Z61 €961 - £961 Ja}sod 1 ‘AlUO 18}SOq ‘}SP}JOg Ul E76] Jequiadaq U}}} UO YD Aq uaAlb anj}oe7 aly “€96) Aleniqo4 wninbo}jo5, pajji} uo ‘s}duosnuew pue ped} ‘sureyu0D SUaqoy Yy}aedO IIS 1OSSaJOJd \CeSOeULY S}EWIA) BU} - SwU|I4 4INWbuUeF, 9g0080€0YHO JAY L suuj|l4 ye6pojg-sinuibBue7 uo wnisodwks ‘dnojs uoissnosiq sjeyshi9 sejnoajoyy SSHONSYSASANOO, 21 14 eulBUC dnoj5 uolssnosiq sje}sAi9 sejnoajoy\ 926} ‘seoepnS IW 8 SPOS UU abseyD 9 AByeuz Jo uoles6Iyy UO BDUBIBJUOD WAHONIA (33)) suseulbuz jeouyoe|3 JO uONNSu] ‘ain}o97 ‘ SJo}ONpUDD -IWas a1UebJO Jo suoleolddy, €96l FYNLOAI 19S, a8 ay eulbuC €96| ‘wninbo||oD SOO80E0YD voos0e0dD €0080E0ND cO080E0YHD LOO80E0YO C661 - C961 shuljaap 9 SeDuas9JU0D J9YIO 80c0uS S861 - S861 Z861 - 9861 0661 - 9861 ‘yoeueH W Aq pasoujne siaded ‘aouapuodsaoo ‘sapnjou| " S8DIANQ SIN pue Jaweg AyyOYOS WII4 Webpojg-sinwbue7q euilueAodojeujyd UODIIIS Pe}Nj}sqns jo saladolg 91J}09}90}0Ud, ‘Jaded sapnjou} aoua1ajoy Z alg ‘Aueuway ‘uabuigny JEYSIBAIU/ ‘AIWAYD syosiueHIO JN} yN}YSu] ‘YOeUeH | YM BoUapUOdseOD | ayl4 ‘Auewiay ‘uebuign, JEWSIBAIUF) ‘aIWaYD syosiueHIC JN} yn}Ysu] ‘yOeueH | YM soUepUOdsaOD "PUIYO, S19 ay JeUIBUO eulyd Ul S}ue}sISSY youeasay |el}U9}Oq Y}IM BdUspUOodsaOy “Auewiad, dj}!} aj jeulBUCO Binquey yeyssontur-sddiyiyd ‘alway eyosiexishyd eyouequoe 4 ‘JO|SSEg “H U}IM BoUspUOdsaJOD “AVIOVS W490 Y99 S3AILISMSAINN SVASHAAO, 218 aly feulbUO Aejoes ap sauesjonn sepnjy.q aujua5 “doysyjom peoueape O.LVN aiqissod ai jesodoid !,suoneoyddy ajqissog sau] :suyjl4 Hebpojg -JInwiBue7 JO saradosd jeoisAyd JEau!q-UON, ‘eouepuodsaOo ‘sepnjou| S861 - S861 aBuey a}eq vOOLOEOHD JOquinN 800Z0€0YD Z00Z0€0UNS 900Z0€0YHD ol L aly 1 Ayjueno uoldioseq opi 8861 - 7861 S00Z0€0NS "UBPOMG, 3I}!} B14 [EUIBLO 9861 - 9861 9861 - 9861 udeiBojoud | '986| Jequisceq Y}9}-SG} UO UAAIB a1N}99] Jo }diDSUeI} ‘sUIeE}UOD "UBLUIEYD BOI, ‘UOsJeAeY PseUOg pue UeWIeEYD ‘UaJEMS GF JO SeWeU 9y} Spsode/ UONded oY }YHU au} Wo’ YpNO} ‘MOJ }SJIJ BU} Ul SI YD “WSN ‘elusoyyeo ‘esequeg ejues ‘Ja}OH JeweI\) OU} ydesBojougd ‘swiji4 uly ye 986) Aleniqe 4 puLz-y}Z | eouesajU0d 9y} }e UBye} ‘(pa}uNOWUN) sWDEZ x swoe'ge Buunseew ‘ydes6ojoyud dnos6 ayiym pue yOR|G BUD JO S}jsIsuOg ~=_- DIUBBCE ‘saduaJaJUOD YOIeSseYy UOPION WIJOYYIO}S ‘winisodwhs solUudIW! —¥LO80E0HO ELOSOEONO SHaqoy Yyyaed JIS sOSsajoud G86l - S86L ydeiBojoud | S861 - S861 a4 b v86l - 861 Aly | ‘(udesBojoud jo asJaAas UO SSaJppe) asepuel| aoul/ JeydesBojoud Aq ueye| “UBWUIeYD 9dI/ ‘OOS g pue ueWIIeYD ‘g}UL9}U] 7] JO SewWeU BU} Spsode/ UO}deo BY] “YH 9y} WO ply} ‘MOJ JUOJ} BY} USI YD “WSN ‘elwoyyeo ‘euequeg eyues ‘|a}0H sewesIp\ au} ye G96) Areniqe4 puzz-u}g} eoUdJaJUOD OU} }e USE} ‘SWIDg’/Z x swoe'ge Buunseaw ‘ydesBojoud dnoJ6 ayiym pue yOeRI|G BUO jo s}sISUOD “QJEOWINSO XE} $,Y5H ‘sjlejap jesoueb pue swwesboJd yyM Ja}SOd ‘sulej}uoD “Stuy WeHpojg-sinuHue7 Buisn sojuosjo9je JejnosjowW pue sJo}ONpuooiwas uo Suu} }eHbpojg-sInwGue7 Jo uowezueyoeseyo pue uoljesedaid 9} -UO P9IN}O9] YO “Puelul4 ‘IMUIS|9H ‘GE86L SUN U}Z-PuE UO Pj2H *1q907-a0A0r Wd JOA JO Adosojoud ‘oun, Sou Wod Seidosojoyud ayOY 861095 JIS Wo syueU} JO Jo) ‘Sapnjou; “UOpUOT JO ByNysU] |eAOY 24} Je YO Aq uaAib ssouppy “SOU9S OU} Ul SAIN}O9] Jo aWIWeIHOJd pa}ejOUuUe sUle}UOD ydeiBojoyud ‘sjeayey D1U0}9e/9 Jo AyjsiwayD ‘saoudJaJUOD YOJeasey UOPION ZLOSOSONO G86L ‘an }su] JaWIWNS pesoueAPY ‘ SJEHO}JE MON JO BINJONS D1U0I}99/4, |LLOSOEONO OLO80EOND V86l - y86L aly | V86l - 861 yoyes| | (SwIl4 g7) saljquiessy JaAejouoyy jo ABojouyoa] pue sous!I9S ay], ‘V861 48q0}90 UJOE UO ,SdIU0I}99]F JO Pjal4 ay} Ul S;EUa}eYy Je;NOajOyy Jo UOHe}O\dxy oNeWAa}SAS aU} - SO1UOI}OS]F JE|NOBjOyy, 4/2} SIy PAB YH “P¥QGL 19q0}00 yg} uo Bulouewwo0o weYNG jo AjissaAlU ‘a6a!}0D playyeH ye PIPH “Aldal pue Joyoyey] yoseBieyy Ja}SIUIP) SW SUL 0} YH WO JO}9] ‘spueo soe ‘nuaw ‘uoneyAul ‘suleju0D “pg6l Aine yg UO SuaNnbayD je pjayyeulas “e961, Arenuer ujp}-ujO} UO pjey SEM BdUaIEaJUOD SUL “COLES ‘elwoyeD ‘erequeg eyues ‘sed|IW YON 62h ‘AydesBojoud asapueW] Boul aydesHojoud “Yo] Je} MOI yORQ ‘Z/ Jequinu SI YD ‘saweu 0} Aey YIM 18U}@60} ydesbojoud dnoi6b e yo Adosojoud aouaIajay sapnjoul “WSN ‘eluoyeD ‘eunjue, ‘yoeag-ay]-UO-UU| AepijoHH = ydesBojoyd ‘sede}INS pljos gy SWII4 UIY] je uaye| “SWO|'gz xX SWwop'ge Buunseew YydesHojoud ayI1ym pue yOR|G = DIUBBIC ‘SaduaJaJUOD YOIeaSdYy UOPION suanbey je JEUIWIAS BOUdIDS SO!UOIOaIW Ue|NDBjO-J! P86l ‘ounjoe7 ‘ ABojouyse | pue a0ualns ul sajuos4 paddy, eBuey a}eq AyWueny 60080€0ND ~gOO8OEONO /OO8OEONO Jaquinn ay €86L - S86L ydeiBojoud 1 uondussaq 6861 - 6861 epuobe 1 8861 - 8861 4sSIp Addoy ,w/e SL "6861 IsNBny U6 0} Ajnf yz UO Bde|d YOO} JYyHIULO} aU] ‘,SdUOI}De/y JejNDajoy, Ssouppe ue aveH YH ‘epuabe pue Ayed WJ0}}e|d oy} JO} s}UBWeHUee Bulees Buljlejap jaays ajbuls ‘sure}u0D 6861 ‘yBiupoOY BOUSIDS YJNO,A JeUO!}eUI9}U] UOPUOT }SLE ‘Jaded s,uospseyory | (Z aded $,YO9 (1 8g6L QOUBIBJUOD YOUN, ‘speoi jaqe| jeulbUuC sloded ‘8g6| ‘eouasajuo0D YoUnZ OcO80E0HO 6L080€0YHO ‘ponBojeyeo UBYM POMdIA JON “‘panBbojeyeo UBYM PEMaIA JON SUaqoYy Yy}ed IIS 1OSSajOlg (8861 90 Alain JOJ) SHEqoy 5 5 - sug yebpojg-sinubue7 Buisq soiuojoe]5 Je|noajo-, Spee jaqe| jeulbuoC 886) ‘Busey jenuuy uonjelossy ysiug ‘,Suy|i4 a1uebiC Bulsp soluos}09/F sejnoajoyy, ‘poseso Ajjeied SIIE}EP JBYJO “SWII4 G7] 9 SPRSqY 28, juod uabueyy ‘s gq ‘o}snooy (seded yg YO) Aeq “Mes ‘y, peal jage| jeulBUC s}oesqy ‘286| Auewiay ‘aouasaju0D uebueyy ‘T}no passoso usaq sey suoneoiqndg YO (Z] (YD) 99/3 sejNDajoW UI ssoLUA|Od (€ BdUa12aJ;U0D 7 Z86} 10} sjoeysqy (L YOO, speed jeqe| jeulbuC ,soiuodoe/3 Jejnoajoyy ul siawA]Od, 9 S}OBIsSqy ‘286| ‘QoudajuoD Webpojg-uinwbuey TeaisAyd [é] uoN doysyiony OJEN) SHEd - YJUeD (p “ONIsued} -oueblo jo uoHeziajoeseyo uolNesedaid) Wi} (€ OU] S8DIABq Slu}O9}90}SNOoV) uelg (Z “ONO1L Buyonpuos jo saipedoid) yjaied (| 286) uabulyo5 ‘Q0UdJBJUOD WII4 Gq, spea jaqey jeulbuC Sued ‘doysyioM OLVN 8 286} ‘uebuNoD ‘Q0Ud13JUOD WII4 yebpojg-sInwbueq 8L080€0YO ZL080€0NS 9L080€0YD 8861 - 8861 Addoy ,v/L S SIP | ‘BWOH ay} ul AB6ojouyoe| pue souaINS, payi}Uue Jaquuajdas ujg UO UOISsas e paileyo osje YO ‘salas ainjoa] SO1UOIOa|a Jejnoejow ay} jo Wed se ,sujl4 d1UeHiO Bulsp soluoo9]3 Jejnoajo~, papijue ye} e aveB YD “gg6l Jequua}das UY}, UO P1OJXO }e PIPH "$}91J29] OM} SUIE}UOD OS] ‘penBojeyeo UBYM PaMaIA JON ‘panBojeyeo UBUM POMeIA JON 2861 - 2861 4sIp Addoy ,/e GL 2861 - L861 4sIp Addoy w/e SL ‘9861 Iudy Ug speed jeqe| uO ajep |eN!U GLO80€0YD sequinn aoualajoy 2861 - L861 Addoy w/e ¢ aBuey o3eq Aynueno uoldiioseq eB ‘penBoyjeyeo UBYM PeMaIA JON 4sIp 1 0861 - 0861 peyepun) “WOOUIA PIOJWIE}S jney pue saqoy UAMd [dis] yJeed ‘USMC Adiyoey ‘moweg MaJpuYy WEII|IM SE Pajsi| S1OJUBAU] (JD) PEWWIT SaLysnpu] sjediwayD jeUeduu Aq epew uojeojdde juayeq ‘O86! Aint prez peysiiqnd pue 9/6} JsnBny 11 pay Uoneoyioads a}a;dwoo ‘g//egzrE ‘OU UOHeDI|\dde jua}ed yo Adoodoj}oud "YOJOJOH uelig pue Ajjaq sayeyy jeeyoip) ‘wnqyoe|g uelg ‘YD Aq jno uaye] s}uauodwog wjl4 uly, Buisudwog seoineq ayisodwog 9a uoHeoyloads juajeg UOHONpOld WIl4 yYebpojg-sinuibue7 Jo} poujay pue Ajquiassy, JO} uoleoyioads cO060E0HD LOO60€0NO S861 - 0861 sjuajeg ebpojg-sinwibueq 60€0HD sUaqoy Yy}aed JIS JOSSajOsd sydei6ojoud dno souasaju0D peyyuepiuy Zc080€0YHD emeH ‘ydesbojoydg dnoig saishyd a}€}S Pl]OS UO BsINOD JeWLUINS JeUO!}eUsS}U| 9z080€0YD ScO80E0HO peyepun sydesbojoud peyepun ydeiBojoud 1 peyepun }9)400q | "Swog’g X SWOE'Z| Bulunseaw joysdeus snojoo QUO 'SUdp'Z| X SWOG' Sg], Hulunseaw ydesbojoud Adoo a}iym pue yorjq BuO ‘SWOZ'E| X SWOQ'OZ Bulunseaw Jauj}O ay} ‘swop| x SWwdE'9z BulinseowW auo ‘dnos6 awes ay} Jo sydesBojoud 9a}i1ym pue yoeR|g OM} ‘sule}UOD "@SJOABJ UO SSaJppe pue sweU sJjaydeibojoud suleJuoD ‘HeEMeH ‘Sd]u01}99|3 Je|NDBjO UO BDUSIBJUOD G86] au} ye Udye} A|qissOg “swdz'0Z xX SwdG'sz Bulunseaw YydesBojoud unojoa “auuweiHold pue UO!}eWWOJU! jeJ9UaH Sule}UOd yojudweg “OLYWN Aq pesosuods ‘wnibjag ‘}uayy Jo Ajisuaniu¢ ye play "Y Aq Suonejouue JOUIW aWoOs ‘s}oeIjSsqe pue swweiboid punog ‘Z66] Jaquiejdes Z1-0} ‘yobueg ‘sajej, Jo AjISJOAIUN) ‘SO!UOI}Da]F JE|NOBjoWO!g pue Je|NdajO\ JO 9}N}}SU] BU} ye PJaH "S9}OU Ud}}UMpUeY ‘;ea}eW uolye}uasaid ‘suononsjsul Hululof ‘sapnjouy “L66) }sod payep Ajqeqoig "yJe} SYD JO yORIsqe ‘awweIHOJd ‘souapuodsaJOO jeJaUED :saepnjou| L661 - L661 aly 1 C661 - C661 OWNIOA | (GVASNI) uonedjsiuiupy ssouisng jo a}nyysuj ueedoiny Suul4 uly] peziuebiC uo adUalajUOD UeEedoINy YyNoy suujl4 yebpojg JinuBue7 jo suonjeoiddy jejua}0d, pajjijue uolejuasaid e aveB yD ‘(V1ON) sajeBuy so7 ‘abayjoD Ajssaniuy ye 166} Jequa}des UjOL-6 PIPH aoualajoy "L66] Jequiajdas 71-6 g0UaJaJU0D Sajebuy SO7, aj}!} ayy JeuUIBUO Suujl4 UlY | paoueapy uo doysyoA JeuoHeuUse}U| 68 dy ueder (Z 6g das jo}sug (L SLOVULSAY, speed age] jeulbuC 686] Jequia}das ‘QOUBJAJUOD |O}SUG 9 B86] Ueder ‘suujl4 Webpojg-sinwbue7 uo souasaju0y JeuoHeuUsa}U| Up ‘066] ‘21N}9e7 yuo BOUdIDS Y}NO, JeUO!}eUJa}U] UOPUO7 ‘penBoyeyeo uaYM pamela Ajjnj Jou s}usWINDOp PJONA YOSOJOI “S]JUBLUNDOP PJOAA YOSOJOI;) Se s}OeNSqe ‘sule}uOD vc080€0NO €c080E€0YD Addoy ,Z/) € ysIp 4 oBuey 93eq Ayueny LcO80E€0UND Jaquinn epi ccO080E0YD L661 - L661 0661 - 6861 uo}diusseq \SOH}O9JaIG pue sJo}ejnsu| SUIqOY YAWN IIS JOSSBJOJd peyepun SUWINIOA | °8, ON Hoda ssesHoid punog BU} JO S}UB}UOD BJOUM 9U} 0} B}e]/91 Jou Aew yng abed ysuy ay} Uo Hulpeay ay} Ss! aAoge aj}1} SII4 “2 peyepun peyepuy peyepun, peyepun peyepun, payepun peyepur al b ol b aly L al ol L aly b ol | 8PIXO ul SwsiueYydeyy AVANONPUDD, “SOJON Yeasay Joyonpuosiwas-jeyay, 2/3} ay |eulBUO JOJONPUOIIWGS |B}PW “Olq} ay yeulBuo ON SAIsAYd Bd}8JO9Y] 0} UOHONPOjU], JUBHOCW}, aI}!} 14 |eUIHUC S}NO Jud Ja}INdWOD “SO}JON YOleasey Jo}decoy pue JoyONPUOTIWS Je}a\, 9I}9 aIy jeulBUO Joydecoy pue J0}ONpuodIWas |e}eW) “SOJON YOeasay Jo}dacoVy pue siouog, 9j}!} ayy jeulBUC "SINC JU 6OVOLEOND SOVOLEOND LOVOLEOYND YOVOLEOND GOVOLEOND siojdacoy pue siou0q “SO]ON Yeasay ~=40V0LE0HND uonoefu) ajqnoq, a1} ay jeulbuC yodsuel| pinbi] “SO8]ON Yeesey uonoefu) ajqnoq, a aly jeulbuC uonoeluy aiqn0q “SO]ON Yeesay SUOHNNGUISIG [EUS}Od, AI}!} a]4 JeUIBUC SUuO}NqUjsiq |BU2}0q E€0VOLEOND ~ZOVOLEOYD LOVOLEOND pejepuf L861 - 6961 peyepun ol | Jobueg "gg6L Arenuer ys}.z payeq “e|D seyBny Aq payidwog ‘(z) pue a0uUaIaJoy (L) S}US}Cq 1G] YESS HY ay} JO A215, payue sodas om} sasiudwoD “QWODU! pue Sae} ‘Sasuadxa S,4y9 HulusaouOD Ajqissod sajou uay}UMpUueY SUIE}UOD OS|Y “P86L YEW! UIOE ‘SOYO S}JUa}eq OY} Je PEAleoay "g0uajaq Jo Ay}siulp] Uj} JO JFUBWAO|dWAa BU} UI AIM YH pue Ajjaq sayeyuD ayeyoiw ‘Aayeg uyor Aq 10} paridde ‘| g69g0¥g Jequinu UoHJeoI|dde jus}eq e|Q saybnH ‘sjuajzeq yPnos | yeBpojg sinw6ue7 Buysixg uo syodey a0uajeq jo Aujsiulpy ‘uoleoiddy jUa}eq ‘,SEdINeq JUSsOSEUIWUN|ON}Oe|5, ‘Sa/EM YLON Jo abajop AjyissanluN VOLEOYD S861 - S861 SOWUNIOA Z 7861 - 7861 aly b S9}JON Yd1eeSOYy OLe0uS abuey ajeq AWueno —€OO60EOND 4equINN op —0060€0H9 uondiioseq 8Z61 - 8261 S861 - O861 aly SUUNIOA | ‘J9}SO4 plaeq Aq s9a}Ou Ua}UMpUeY sUle}U0o osily ‘8261 Iudy uj0z peH!wiqns ‘1a}s04 5 q Aq Jeded paidosojoyd S861 - O861 "sajou ‘epuabe awos ‘saynuiw ‘suie}uoD SHaqoY Yy}ed IS JOSSaJO1d Jedey ‘aoueyioedesy Jaeg Ayyoyos pue seibieuy uoleAoYy UO siouNDg deaq Jo }OaYFA eu], seynulpy ‘Huysayy dnows wil sinw6bueq ‘ Bujsayy dnojg youeasey g7, ai}} ayy jeulbuC Sd]ON 9 epuaeby ‘saynuly\ ‘Buneseyy dno wii4 yebpojg sinwbueq €09001€0YND c0D01€0YND LOOOLEODYS “\NOILdYOSEVOYNLOA 1A du| ‘81 po ‘sve9, an aly jeulbuC ¥ 914 ‘uondiosqeoloe/9 UO SEJDIPY YOIeasey JO UO!}DE]|OD bZ6) Sqeoj}d9/3, 3)}!) a|y jeulbuC € 914 ‘uondsosqeo.oa|y UO SA/DIL YOJeasay JO UON}Da}|OD "EZ61-Z96L | SAY 32/3, A} ay JeUIbUO Z Al4 ‘uoNdiosqeo.joa}9 UO SEjDIEY YOJeasey JO UOI}DE/|OD ‘9961-861 II ‘Say 32/3, a} a4 jeulbUC | ajl4 ‘uondiosqeo.joa|4 UO SEjoIy Youeasay jo uI}OaI]OD 80d0lL€0YD Z0E0lE0YO Z861 - 0861 weying Jo Ajisiaaiup 90LE0YD peyepun) aly L aly 1 al L aly L al | vl61 - VL61 €Z6l - L961 9961 - 8S61 90801€0YS e861 - €Z61 6961 - 6961 peyepun) peyepun “UIIPIYOS pas4 YIM BdUspUOdSaOD ‘sajoe Yoeasal Jo saidoo ‘sajou ua}MpueY JO Saidooojoud ‘saj}ou ua} MpueY ‘sapnjou| aoualajoy ‘6961 Jequiajdas psgz payeq “SJOJONPUODIWWAS DIUeHIO, Hulpeay au} sey UONDS }SJI4 “SaJOe YOJedSa JOY}O 0} SeOUdJEJ9s Hulule}UOD YOOGS}ON "UOJ JE SJBBYS SOO] ‘sIOJONPUODIWAaS SNOYdJOWY, Hbulpesy au} sey abed jsul4 “sajome yoseasas JaY}O 0} SedueJaje1 Hulule}UD YOogGSa}ON aouapuodsaloy 9 SA}ON YeSsay xolayx ‘Aloyesoqe] yoeasay soiskyd ‘AYSAOON] pjesad JG Wodj 19}}97 \sJOJONpUOTIWIaS SNOYdJowY, Yooga}oON Ja]S/qQ Jo AsseAluU MAN \sloJONpUOTIWaS D1UeHJO, YOOGe}ON cOd0lLEONo Jae] | SWINIOA | SUNIOA | aBuey 93eq Ayjueno goreoyd Jaquinn SOd0LE0NO vOEeOlLEONS eOEdOlLEONO E861 - 6961 LOgdOleodo uoldiusseq StL C861 - C861 LZ61 - 6961 ‘uueH YypNe Aq pajuasaid juowbes su uly, “zee, Aew uyg Aepsinu, jseopeoig ‘LZ6L-6961 ‘Aysnpy jeoiwayd jo Ajaio0g ‘Aqsimayd dens jo A1o}siH Ayes 24} ul saipnjs, ‘saj}ou ua}UMpuey ‘}duos ‘sepnjou| duos BIaWeD ‘PHO/A S,MOIOWO] cOOLLEOUD Su|l4 }e6po}g-sinwbue7 uo capi) LOOlLLEOYD C861 - 6961 UOISIAIJAL B OAPIA LLe0uS saqgoYy Yy}aJed JIS OSSajJold C861 - C861 C861 - L861 Z861 - 2861 ‘sajou yBnol Jaq suleyuoD ‘suaded youeasas ‘souapuodsaoo ‘sule}uoD “QJOIUe JSIUBIOS MAN 9} YM pal} alam SydeiBojyoud assay] *a1N}9e| e Buini6 Yy5 Buimoyus ‘swog'z} x swog’9} Buunseew ‘sydesbojoud 9}IYM pue yoeIG JNO} ‘796) Aenige YG] ‘weying jo AjissoAluy OY} JE YOIESSA S,YD 0} Hulajal JSIJUSIOG MOEN WO ajoIWe ‘sule}uoD Sa}ON yBnoy “aouapuodsaloy g7, aij} aly |eulbuoO gouspuodsalloyD JEJOUBD 9 BAENIU] SO1U0I09/5 JE|NOBJOW! OYAS a souepuodsauoyg LLOOLEOYD OLOOLEONS 60901€0YD 809001€0YHD Z0901€0YH9 90901€0YHD peyepun O86} - 0861 V861 - C861 ‘siodedsmou |jeqo|6 wo shuljyjyno ssaid ‘suieyuoD ‘yBnos| sInwbue7 & YM YD Jo ydesHojoud sadedsmou sapnjou| ‘ueBo9 ap jq pue Aajq q JOSsajold 0} Ayaio0g jeAoy ay) Aq epew sem juelb e Jo Jossasse ue SEM YO aoualajoy sydesBojoud 9 }SI}JUSIDS MON ‘@bpy MeN e s}eD ABojouyos| wyl4-ulyL Jo}sisued | a1ueHJOC, }USAU| S}sI}UdIOS, - Bung ssald sbunjnd ssa Jeqo| ‘s||Equjow JO }NO JO}sIsues| DIUebIO ue Bulyey, puny JUsUNsu| [NEd, aI!) a] |eUlBUE URI JUBWUNI}SU] ined ‘aouapuodsauoy Ajain0s jeAoy ‘LOL/E0/8IN1 yooloid SYFOr salu0s}99}90}dO JO} SUUII4 JaWA]Og payejay pue yebpojg-sinuibue7] | NSWSASYOV NOILVYOSVTIOO, 208 aly feulbUC juswsalby UOHEJOGE||OD ‘,S91U01}99}90}dO JO} SUI!4 JawAjOd peyejay pue yebpojg-sinw6ue7, yoday j9a!o1d HE ‘umopyeaig ayouerjeay pue Buljjauun UOJ}D9|J 0} paljddy poujey\ s,o0ejde7, “wezeyy fq Aq Hodes paidosojoud "E86 Jaquieceg js} Wo payoeyy aBuey 93eqG Ayueny SOOD0LEOND vOOOLEOYD Jsaquinn oly | ol L e861 - £861 peyepun uondiuoseq opt SUaqoy Yyyased JIS JOSSaJO1g “yBnog} jul au} Jo Ajwewud SW9g"g xX swo/°zZ| Buunseew ‘ydesbojoud snojoo uanas ‘sule}uoD ybnol| lu) HEeBpojg-sinuiBue7z yo sydeuBoyoud payepun payepun 2861 - L861 6861 - 7861 v86l - C861 6261 - ZBL e861 - L861 sudeiBojoud 7 ol L aly L al b aly L oly 1 SWUNIOA | ‘sBunjno sseid awos sapnyjouy "SJOYOIA ‘|Ge07]-90A0F YYIM JORIJUOD ‘BoUapUOodseaJOO ‘sapnjou| “gouapuodsaoo ‘sued ‘[papey Ajpeq] swog'9z x swo7*,z Buiunseaw ‘ydesBojoyd snojoo ‘y yBnos| sinuiGbue7 JO} jenuew uoHOn}su! ‘s}ayes] ‘s}si] oud ‘sapnjou; “sjayed| ‘a}eq 0} ABojouyoe saAejnjnyy YBnos] sInuGue 7 jo mainey jesauey, JD] ‘{eouepuodsaoo ! ju Buyeos JaAejouopy JO} Jenueyy, Sepnjou| ‘ubIsap a Saj}ou |(j)aouejeg seoeNS pue yBnol| siInwbue7 Jo} yenueyy je}UewWIedx, |D] ‘eunjoeynuew a a1 SHOdal |D] ‘sepnjou| “sasuadxe Adue}jnsuod Jayjo Ajqissod pue aw} ‘sasuedxa Jayjo ‘awi} euoydeyja} ‘aoue}sip Buljjanes} ‘aul} Buiyjnsuoo ‘sure}uod os|\y Jaya] ‘dnossd 9}€}S pljOS au} Ul SaIpN}s sINWHue 7 ainyesojz] apes y alg ‘yBnosy, Webpojg-sinwbuey @u} JO UONONpoJg pue sunjoejnuey| € a14 ‘yBnos, Webpojg-sinw6bueq au} JO UOHONpolg pue sinjoesnueyy " Jesauag yBnos| |q2807-20Kop, af}} a1y JeUIBUO Z all ‘yBnos, Webpojg-sinwbueq @y} JO UOHONpoJd pue sinjoeynuey| SHONOYL 1, 29 ay feulbuo L o!4 ‘yBnosy yebpoyg-sinw6bueq @y} JO UOHONpoOJg pue sunyoesnueyy AayjeA wea] 0} S}ISIA\ Bulpiooay yooqa}0N Z00¢21€0YD 900¢1€0YND SO0Z@lLE0UD voocleOuD €0021E0UD c0021€0YND LO0cLE0YND 9001 1€0YSD 1q207-90A0r cLeoud 6861 - VL6L C861 - O861 C861 - C861 C861 - C861 a}}@Sseo olpne | JO} YD YM Maiajul ue AjjsJy ‘Sw9}! OM) SUIE}UOD Z BpIS “yUeIG SI ‘JSEOPEOI UOISIAS]9} |eUIHO By} WO Uaye} SEM Hulpiooay ‘uueH Uypnr Aq peyuasaid juowBbes sujy uly} - Z86) AeW ug Aepsunu, UO JSBOPEOIG PLO/A S,MOUOWO] JO Bulpsooas punos Ayyenb moj Ala e ‘Ajpuodas “Jal JouyEaH Aq pemalueajul SI ‘wy WeHpojg-sinwbue 7 Buissnosip ‘y5 ‘og6) Avenuer yj] uo Jseopeoigq ‘ay}seomeN Ogg | apis "SWOZ'GzZ X SWOOP DuUNseew ‘ydesbo}oud JNojoo | pue ‘swog’G} x swoG'oz Bulunseaw ‘sydesbojoud snojoo G ‘Swo, Zz} X swog, Hunseaw sydesHojoud Jnojoo 9a1y} JO UOI}Da||OD “uUeH YypNe O} syJOmM Yybhno4} Hebpojg sInwWbHue7 ay} Moy BHululejdx9 YH Jo abew! sapnjou; ‘uueH yypnr Aq peubis sajome yjog ‘esepewieyuq W | pue spaqoy 99 ‘SI|9D Je|0S wyy-sinuiGue /epun)|a}-wuniuped Jo saadold d1€}/OA0}OUd, ‘MOLeg WA puke Heoul/A Sq ‘sHEeqoy 99 ,Swjl4 yebpojg-sinwbue7 jo uoneoyddy jeoibojouyoa |, :suleyuoD aousaIajoy “Z8-G-9 POM SMOOWO | 08-L-Z} SRSEOMEN Ogg MaINE}U| s,yjareg ‘olpey-yjaseo, ann eulbuC Hulpsooay PUNOS ‘pLO/A $,MOUOWO | sudei6ojoud ‘POA, S,MO1OWO] 7861 ABW ‘SMeN SJayoIA ‘Hund ssald ‘PHO $,MOMOWO] uueH yypne Aq peubis YO Aq sajoiuy youeasay ‘pop, S,MOo1OWO | sudeibojoud 6 Bunjno Jededsmau 1 S001 1€0YD vOOlLLEOYSD peyepun aBuey o}eq €OOLLEOUD 4J9quinn etd old | Ayjueno uonduoseg sUaqoy Yy}aed IIS OSSajOjd sudesBbojoyud Aoyesoqe 7] Z00€1€0HD sydesBbojoyd payiubeyy souy 900€ 10ND "swesBelp jeuibuoC, a9 ay jeulBUO sueibeig ‘umouyuUN seyep pue suoleo07] ‘SWdE'OZ X SWIDG’GZeuNseawW YO ‘JUueWIedxe ue Bulwwoped JUSPNj}s & JO JOYJO ay} ‘JUaPN}s © 0} Hulyje} YH jo duo ‘sydeiHo}oud INOJOD OM} !SUUIDG'Q| X SWIDG' |Z aunseew Uj}oqg ‘asn ul YBnoly yebpojg sinwbue7 e Jo Ajqissod sayjo ay} ‘MaIA ge] |esoUaB e SMOUS 8U0 ‘||W3 WOU, ye Uaye} Ajqissod ‘}yBiuAdoo uMojsd 0} JOelqns sydesbo}oyd O}IYM puke yOR|G OM} ‘SUIDp'OZ X SUIDE’Gz Buunseew ‘weuUing JO AjisJOAlUP) BY} Ye UBye} Ajqissod ‘suoysIA Jo dnowb e Bulye} YS UM Aioyesoge| & JO MAIA jesouab ‘sydesHojoud jo uoNoa}]09 pexiw sule}u0D *X0001 8€-9 Pelleqe| SUWIDQ'S X SWD/"O] ‘SWD9'O] X SWIG] ‘wWNZ'O aJeds au} YyIM paljaqe| SWOG'0Z X SWD9'GZ ‘HuNnseaw sydeiBo}oyd a}iyM pue yoR|q soly “SWU9G'Q|. X SWIG’ ZZ BHuunseew ybhno,} yebpojg-siInuibue7 e yo Ajqeqoid ydesBojoyd snojoo auo sepnjou| “uole}Uasald e JO} JO UOH}edI|Gnd e Ul Asn JO} poredaid swesbeiq peyepun syudeiBojoud g peyepun sudesbojoud ¢ oly 1 ol | aly peyepuf) peyepun peyepun) peyepun ‘ssaded jo saidooojoyd sapnyjoul os|y Z Hed ‘Z ally ‘}euayew uoeyuasald aoualajay | Hed ‘Z aly ‘eWay uoejUeSeld "OZIS JIU} O} anp syed om} oju! }I]ds useq aAey jngq aly Quo pewo} Ajjeulbuo Z Weg pue | Wed ‘10 BJO SYOS aly, ay aly jeulbuoC 7 Hed ‘| All4 ‘JeuWa}eW uolejuasald "@ZIS JIU} O} anp syed om} oju! }1|ds usaq aney nq Aji} auo pawo} Ayjeulbuo Z Weg pue | Wed 10 B90 SYOS aly, a9) ay jeulbuC | Hed ‘} ajiy ‘Jeuayey) uonejuasald “WL JaAejouow |, asianel UO pauo|deds auQ ‘SW9G'OZ X SWD9/'GZ JEYJO aU} pue SWIDQ'Z] X SWD/*/ | Bulinseaw auo ‘sydeiBo}oyd a}iyM pue yoeR|Q JeIIWIS OM} SEpNjou} *suoljejuasaid 10} YS Aq pasn salsuasedsuel} PBSYIBAO JO UOI}D9]]OD & Sule}UOD AjeWId Salas SIU] Jela}yeW uoNe}UaSalg €Leoud 4aquinn aBuey 93eq AyuenDH peyepun payepun cOOELE0YND uondiuoseq epi SO0€1lLEOND vooeleOdO €O00ElLEOYO LOO€lLeOYOD \Suuji4 sinuibue7 ploy Ayey ul uojonpuoy SUaqoYy Yyjed JIS JOSSaJOJd 8261 - SL6L 6961 - 6961 661 - 9861 6861 - 8861 8861 - S861 S861 - €861 €861 - 0861 O86} - 7261 VL61 - C961 ‘sajome pasaquinuun LL Sepnjoul Os|y “POL PUB EOL ‘LOL ‘OGL ‘ZHL ‘QPL ‘ZHL Sdequinu Buissi~\) Od pue OV, Ey JoquNN ‘souspuodse0p = OL Gv LOND sUOHONPUOD psy] afieyo-e0eds pue sIWYO payenioy Ajjewuuay | JO sjuawWainseayy peulquioy Aq $i0}e|NsUl-IWaSs U! SjaAe7] pezi|e907 jo Apnjs, 81 Jequiny ‘eouspuodseliod pasaquuinuun 9 [a}e;dwooui] ZOL-LYL SIOQUINN ‘sjuudey 9 sapINY 60ErLEOND 80drLEONS OFL-LZ1 SJOqUINN ‘sjuday g say ZLOE”LEOND OZL-16 SJOQUINN ‘sjuUdey F SEINY 90E%LEOND 06-92 SJOQUINN ‘sjuday 9 Se SOaPLEOND GL-L9 SJOQUINN ‘sjuday 9 SeIWW yOEPLEOND O9-LE SJOQUINN ‘sjuday g SEI EOEPLEOND O€-| SJOQUINN ‘s}udeY 9 sIINY ZOGPLEOND “SpJEMUO 796] WOd} SUONeo!|qnd jo seak Aq pabuewwe suojesiqnd jo js\| posequiny “juawWbey os\y “Z66L Aew pasinal Jayjo ay} pue 166] Jequia}das pasine auo ‘eg6} Jequieceq puz payep auO ‘suoHed!|qnd Jo js!| paequunu aay} Jo S}sISUOD suadeq yaleasay _ gr LEONO GO61 - S961 SUINIOA | Z661 - £861 L66L - C96L ssl] uoHeoIIGNd LOg”LEONO Aq peubis'g96) yey sobueg payeq 10}90q eelydosojlyd jo saibaq OY} 10} UOHeoI|dde ul sayeny JO AjisJaAlUA 84} 0} YO Aq pojueseid sisoy | ‘plobped) H Yq pue YD SISOUL ‘,SPI]OS Ul SJUsND abieyo adeds jo Apnjs jeonesoay)! ¥, suoiesijqnd vLeoudS Jequiny aousalajoy EY S96} L661 - C961 ebuey 93eq Anueny uondiuoseg LOWPLEOND Sisoy | VeLEOYD 9861 - S861 v86l - C861 V861 - £861 861 - C861 861 - C861 C861 - 1861 aly SUaqoy Yyaed JIS JOSSajOJdg 26, Jequinu 9 26, Jequinu ay jeulbuC SWII4 GQ] eulueAdO|eUYd g1qe}s Buneiodioou| seoiaeq 91U01}99]F, SE JequINN ‘eouepuodsa0D |eUIBUO \Suu|l4 WeBpojg -sInwHue7 Jo aajoedsiaq BDUdIDS paddy uy, 16 sequiny ‘souspuodsei05 Suu Hebpojg -Inw6ue7, gg Jequiny ‘eouspuodsaioyD \SO1U01}99]3 Je|NoIjOW, O8 JequiNN “eouspuodsa0D \S9}e}S JO uONNquIsiq e ul Abseuy IWJ8+4 JO JUBWAAOW BU} 0} SUOIIN|OS jeonAjeuy, 87 Jequinn ‘eouepuodsao0g \SuII4 D1UeBIO peyisodaq uunnoe/ Ul BdUEedSaUILUN|OI}N9/4 anig e6eyo/A Mo7 pue uoljonpuoy J291u}99/F, 69 Jequiny ‘eouepuodsao05 S@poig AyWoyoS a1 po-u/Ny Jo saIedold J2E}99/F, 29 Jequiny ‘eouepuodse0D ycavlLeoUo ecavleodo ccavle0do Lcavle0uo Ocdvleodo 6LavlE0Yo 8lLavle0uS L861 - L861 L861 - L861 6Z61 - 6261 aly L oly oly aly 0861 - 6261 0861 - 0861 0861 - 0861 ZLEvle0uo al | aly L aly + aly L *xoq oNse\d payeas pue julidas sulejuod “1 96) judy uyez-U}Zz ‘AueWIaS ‘uabueyy 3€ PIPY 18 SOJNI ‘@0uaIaJUOD JeUONeUJEa}U] PUDDES ay} Jo SHuIPeed01q aoualajay SIOJONPUODIWIAS uo SuujI4 }ebpojg-sinwibue7, gg wequiny \swy Hebpojg -sInw6ue7 Jo suonedijddy jeoibojouyoe |, 79 Joqunyn ‘aouaspuodsa0D 10:8 LPO JO Saedoid J29}99/F, 09 Joquny ‘aouepuodsau0D SOPOlg SIW wily 4Inwubuey/ qu] edA}--, 9g Jequiny ‘eouepuodsa0D \sdoyoedey SOW dU] JO solsuajoereyD BdeLO}U], OG JOquINN ‘eouepuodssa0D Stul4 JeAe|HININ yebpojg-sinw6ue7 soyonpuosiwsas, Op Joquinyn ‘eouspuodsao0g LASSIW wil4-4inwuibuey/qu| uy, Gp Jequiny ‘souspuodsao5D LLavLeOuS Jequinn vlLavle0uS SLEvle0UuS €LavlLEOud aBuey a3eq Ayjuend 6261 - 6261 8261 - 8Z61 cLavleoud 9Lavle0do uoildiusseq epi SUaqoy Yyjaseyd JIS 4OSSajolg SedvlEOdD vedvleodS eedvleouo cedvleoud LedvlLeouS Og av leOuO Z861 - L861 9861 - 9861 2861 - L861 9861 - 9861 9861 - 9861 9861 - 9861 9861 - 9861 sSUu}l4 71 Bunesodioou] sedlAaq SU}Oaje0}snooy, €L} Jequiny ‘aouepuodsaiog \sJaAPjOUOW WEbHpo|g -inwibue7 ploy Aye euiueAoiway\ pexi|] Ul UOeJaUay DIUOWIeH puodas, ZL} Jequinn ‘souepuodsai05 iSEPO!q SIN wIl4 Gq/esuz wo sdusdseulwNjo4j9e|y anid, LL} sequiny ‘aouepuodsao5 iS99IABQ SII pue Jaweg AyyoYoS wIl4 gq] eulueAdO|eUyYq UODIIIS JO SAIAdOJg 9U}99}90}0Ud, OL) Jequiny ‘eouepuodseai05 PIO D1OUSSOOH}-, JO SLUI4 ebpojg-sinuibueq uly -e4yQ Jo Apnys uoHoe IG Uda] ABisau5-yBiH uonoayey VY, 60) JequNN seonjeyedns Ul A}IOLN}998|80IAd, 80 Jequinn ‘eouspuodseo5 2UAq|SOIN opiuy ue jo waAejouopy Hebpojyg -sInwBue7 palepso AyBIH Vv, ZO) Jequiny s}usuodwOo4D BAO OM} Hulule}UOD seoieedns G71 wou uoHeJauay dIUOWJeH puodas, ZO] Jequinn ‘aouapuodsa09 SOHAO Jeaul]-UON JO} sjevayey) WiI!4 a1 MON VY ‘8Ueq|ISOJ}IN-,p-Op!we|Aoape}doay, -N-VLOL, LOL Jequinn ‘souspuodsaio5 06, Joquinu ajy JeuIBUO Sul HeBpojg -JInw6Bue7, 76 Joquny ‘souepuodsa0g 96, Jequinu ay jeulIbuC \seoyeyedns a1ueBsJO JO UOHONPOJd ay} JO} YBnol Jinw6ue7 Vv, 96 Jequiny ‘esouspuodsao5) a1ueBIO uly] -J}]FQ ani 9861 - 9861 9861 - 9861 v86l - V86L 6cavlLEOdo aoualajoy ScavlLeOdo 4Jaquinn uondiosaq Zcavle0do aly L Ayjuend S861 - S861 eBuey a}3eq 8cavlLeOdo 9cdvlLE0Yo SUaqoy yjaseyd JIS JOSSaJOsdg 2861 - 9861 }SIP Addoy w/e SL ‘panBojeyed USYM PaMeIA JON “SWOG'O| X SWOg"p} Bulinseew yore sydesBojoud 9a}iym pue yorlq Jeonuep! XIs Sepnjou| “syaqoy O 9 pue jjassny PD ‘!euuld WL ‘sioujny "Stujl4 Webpojg JinuHue7 JO} SOYDIN BIGISSOd, $! a]l¥ Sy} Ul Jaded Yeip ay} jo 9]}1} SUL "6861 ‘HEMeH Ul SOIUOIOa]a JejNOBjOW UO 89UAJ9}UOD a1 S}!e}Jap SEpNjou| peyepun L661 - 1661 6861 - 6861 6861 - 2861 8861 - 8861 8861 - 8861 8861 - 8861 9rdvleOuo SrdvleOuo yrarleouo evdrleouS cvdvle0uo “suoneoldde ajqissod uay} ‘SUII4 G7] 40 Seledosg jeolshyd Jeauly -UON (2861 YEW SOV) aIWe Uapmog Kein (y 18 38 YOO O}OAY (€ 2861 uer ““SOdIAAP DUJOBjaoO}snooy,, Jeded (Z 9861 29q AjIsJaAluUM BasUeMS JO} Bj MAIADY (| YOO, Spee jage| jeulbuoC siodey 9 SsajolIuy snoue/, \UODIIIS peyue|duy| +J\¥ pue +S\¥ UO Su|I4 Hebpojg-sinubueq ploy aluasiouy-m Jo Apn}s GASHY V, Pevequinuun ‘esouspuodseu05 anbiuyoe | BoUeUOSAY UOWSeP|q BdBLNS UL, EO] JequINN ‘eouepuodse0oD sSU|!4 yebpojg-sinwbue7 jo suonjeaddy soineq O1U0I}NB/F, [pL Jequiny ‘eouepuodsai05 S9DIABQ SII UOSIIS/SWI!4 QT/WNIPel|ed uO Sed UaHopAH Jo sayy, LE) Jequinn \suoneoday BIGISSOd MEY] :sujl4 Hebpojg -InwiBue7 Jo saiadold jeoisAyd JeeUuly -UON, 8Z| Jequiny ‘eouespuodsea05 iS8po!q SIW Wily Hebpojg sInwbueTesguZ WO} BOUBDSEUILUN|OI}N9]F anig, 9ZL Jequiny ‘eouspuodseio5 SABINA 1 ploy d10uesoo}-, Ul UOeJOdIOoU| abseud, ZZ) Jequinn ‘eouepuodsai05 bulpioo8y JEDAO JO} |2UG}Oq YIM SOINJONI}S 2A WIl4 G1 |PAON JO SaIPNS UOHeIyIG U0J}N9/F, 6L | JOquUINN ‘eouspuodsa0D SUUII4 G7] DUJOE|B0JAq JO SBIPN}S poaleyul, OL], Jequinn ‘souspuodsaog \Suujl4 Hebpojg-sinuibue7 buyonpuoy Hulyesodioou| ao1neq eae, DISNooy BdeUNS V, GLL Jequinn ‘eouspuodsao5g LyavlLe0ud aouaIajay 9EavVLEOHO Jequinn Ovdryle0uo aly | aly aBuey a3eq Ayueny 2861 - L861 aly + 8861 - 2861 2861 - L861 6€avlLEOUS sedvleoud Zeavleoud uoldiuoseq epi 0661 - O661 E861 - €861 peyepun peyepun ‘aouapuodsaoo ‘aAy Ajloiqnd ‘sepnjouy ‘SOI JOSS9JOJq YIM BOUapUOdSAIOD JOUIW ‘sajoIe Jo saidooojoud ‘sapnjou| ‘suondes ujim sydesbojoud a}i1ym pue yoR|q sepnjou| yebpojg-sinubue 7 ‘(sydei6ojoud a}YM pue yoR|q Hulpnjoul) suoNesj}snyy! ‘syesp ‘sapnjouy “swyI4 0} uojonpoujul jeovoj}siy e UO Ja}deyy ay} a}OJM-09 YO “‘panboyejeo UBUM POMBIA JON 9861 - 9861 Addoy ,/e S 4sSIp | “ysIp 84} UyIM Ajjoexe puodsaioo Jou Seop UO!}EoI|Gnd 40} JUas 1a}deYd ay} JO UOISJAA JeUy BY} JEU} Hulule;dxe ajou e Aq paiueduioooy “Ajn¢ yjy9z peyeq “‘panBbojeyeo USYM PeMAIA JON uoneoiqnd }SOq - SwuII4 HeHpojg-sinwibueq, ‘\GSuINDAY LON AYOLSIH -MOOS, eH aly jeulbUC yoreasay punoibyoeg ‘Ja}deyo AJ0}SIH - ,Stujl4 Hebpojg-sinubueq, |EUOIPpY ‘Ja}deyD AJO}SIH - ,Stuj!4 HEBpojg-sinwubueq, ‘4OOd YALdVHO AYMOLSIH, 21 aly feulbuC SUOI}EI}SNI|| -Y Syeiq ‘Ja}deyo A10}S1H - ,Stujl4 HeBpojg-sinwuibueq, SUO!}EI}SN]|| ‘J904M JelDedg g Jaydeyo 400g sHaqoy 9, 2} aly |eulBUC g Jaydeyo - swijl4 yebpojg-sinwibueq, "(Suu G7] UO yoog) | daydeyd YOO ‘400g, aI) ay jeulBUO | Jaydeyo - ,swuyl4 ye6bpojg-sinwi6bueq, Z S14 ‘SuOHe.SN||| 2 syeig jeul4 a1 sduapUuodsaIOD - ,Swul4 YeBpojg-sinwibuey, | Ofl4 ‘suoneysny|| 9 syeig jeul4 Ou! SIOYSsI|qnd YM soUapUuOodsa|OD - ,Stujl4 HeBbpojg-sinuubueq, $JO}NIJUOD pue suaysi|qnd jim souapuOodsaloD - ,Stujl4 Hebpojg-sinubueq, \SJO}E|NSU]-IWaS Ul UOONPUOD |edU}O9}q, Yoog pesodoig OLOVLEOYD 6097 LE€0YHD 800VLE0USD ZODvLEOYD 90DVLEONSD SOOrVLEOYD vOOrlLEOYS €OOrVLEOYNSD SHaqoYy Yyaed IIs JOSSAJOJd SIP 1 0661 - 6861 6861 - S861 L661 - C861 GL6l - OL61 aly | aly L ald | oly | 9861 - 9861 Addoy ,v/€ G ‘9861 Iudy UiZ pajep jeqe7 aouaIajoy ‘sisdouAs e sule}uod os|\y “‘paje|dwoo JOU SEM YOO Si4j ‘JUaWeeIHe ‘Joessqe ‘souUspUodsaON ‘suIe}UOD ‘O66/ Ul UOHeIOdIOD bulysyqnd winuald Aq peysijqnd ,suyi4 yebpojg-uinwibue7, 0} suajdeyo om] pajnqujuoo pue pajipea 49 OPVLEOYD Jaquinn syoog eB aBuey a3eq Ayjueno cOOrVLEOND LOOvVLEOYD O66! - OLE uolndiusseq SHaqoY YyJaed JIS JOSSAJOIg SODIABQ Y SOIUOIJOS/Q BjeOS Jejnoajo; ‘siadey yoieasay punoibyoeg Z00S1LE0HS “UOISNYIG, a} ayy eulBUC \uoisnyiq, ‘siedeg yoseasay punoibyoeg 900S1E0YHD ‘ONOL, 21H aly feulbUC ‘suodedq youeasey punosbyoeg SOOS1E0YD “oneubew, 2191 a1y jeuUIBUC oneubeyy, ‘siodey yoreasay punosbyoeg voOSlLEOYS \SO1U0I}09|9 Jejnosjo-, siedey yoseasey punoibyoeg €00SlLEOYD C861 - C861 8861 - €861 aly | 9861 - 9861 9861 - 9861 ‘suoded youeasal ‘sure}uoD "EQ6] ‘SWI G7] UO S}JuaWaINSeaWW Ayiqeauued yno HulAues jo Ayiqissod pue }IsiA oJ asJUaD YOeEasay dg Wo4} Ja}}9] ‘se}ou uayUMpuUeY 'gg6] ‘HOdal $.YyS Y}M Jeu}eb60} Jaded © 99J9J9J 0} YD 0} Bulyse sunjen, Wo Ja}}9] ‘suaded youeasa, ‘sapnjou} "9861 JsnBny jE} ‘40}ONpUDD DISULU] UY “ONOLIAo@pejoo-41 LIL JO Wil4 HeBpojg-sinwibue7, Jaded ay} jo jemespyym a1 ueder ‘Ayjsnpu| 10} Aloyesoge7 jeoluayo JEUOIJEN WO J9}}9] ‘sioded yoeasal ‘sojou Ud}UMpUeY ‘sepnjou| "Hodal SY YM Ja4}@bo} ,SuUII4 PIOS UY], 0} payiwiqns Jaded e 9aJaja1 0} YD BHulyse elonbas JalAas|y WoO4j 19}}9] ‘souor Y 9 popes! H y ‘.pjal4 oneuBey e Aq suyji4 yoebpojg-sinwbuey pue suuj!4 JInwbue7 Jo Buapso, Buipnjou! sueded yoseasal ‘sapnjou| “ SOIUOIJOB] se|NDejOWJedns, ‘yoda ‘1 g6L Od uo}Buiysen, ‘Aloyesoge] youeasay jeAeN ‘S8dIANq D1U0I}99]F JejNoajOy\ uo doysyoM, ‘dnosg Aosiapy soluoijo9]F3 Je|NOBjOY By} 0} punosHyoeg, :sBuiddijo sededsmau ! suonesddiy 91u01}99/5 10} saniunuoddo SUa}sAS Je|NOajOWy UI UOeSIUeHIC Jas, ‘sueded yoseasal ‘sapnjou| ‘Z86L AlMOHS pue jueId sauysny Aq Aoueby syoaloig yoreasay psoueApy souajeq JO} posedaid suojeosijddy jejusjog si pue ABojouyos | wi!4 yWebpojg-sinwibue7 jo juawssassy, ‘Sw! 7] uo suoneoijddy jenuajod jo js!q, ‘ssaded yoseasal Jo saidoo ‘sapnjou| ‘JSOJ9}U! PIDOW 81 BdUapUOdsaJOO ‘sHuljjno Jadedsmou pue sajope suizebew ‘sapnjou} aI | oI | S861 - 6Z61 6861 - 6264 6861 - £861 C861 - O861 siodeg punosbyoeg “Aouand 21, any ayy jeulbuo Arougnd 9 sbulyjno sseid aouasajay “SOJOIUE MAIASJ BJM 0} YD Buluolssiwwoo pue Gulsasajas si YO SOjOINe 81 YO pue suaysijqnd usamjeq souaepuodsaioo sule}uod Ajjsoyy "SIOYSIGNd, Of} Aly |eUIBUO sojoluly MalAey pue Bulsaiajay oJ SJOYSI|IGNd YIM BoUepuodsaOD JeJaUay siadeg punolbyoeg 9 Ayolqnd GLEOYD cOOSLEOND LOOSLE0YNSD C861 - C861 aly | LOdvlL€0uS Or lteoyd 4aquinn uondiuoseg eplL c86h oBuey 93eq AyWueny aquepUodsaLog /eJaUa5 9961 - S961 aly | “S|el10}N} pue $9Jjn}99] JO UONqU}sIp pesodojd pue asinoo SW JO UONduOsap pa}eoljdnp pue pad} pue sajou aunjo9] ‘sule}uOD peyepun) peyepun “S9}OU BIN}JO9] SUIEJUOD ‘Bulyndwoo a4 sajou pue siaded suiejuo5 996} - 8S6L suadeg wexy 9 sajoy Buryoeay glovoyd SUaqoy Yy}ed JIS JOSSaJOld ‘OSw) SdIN}JO97] JOJONPUOIDIWAS, 9]}!} |eUIBLO. $91N}ON97] JOJONPUODIWISS ‘Sa}ON 91N}997 (uondg'y1) saiskyd ul suojenbz jeonewayjyew, apy |eulBUO soishud ul suonenb3 jeojewaujey ‘Sa}ON 31n}097] “(uondo ‘y,) Burwwesbolg 9 sisAjeuy JeEQUEWNN, a} |eUIBUO Buruwesbo14 pue sisAjeuy |eOWauUNN ‘se}oN 21N}9e7] c0glov0dS cOElOvOdD LOdLovordS piemy a0ual9s Jo 10}00q €OVLOvVOND “plZ6L AINC UIZL ‘AANDN SuweboJd uoleBasBuos ‘uonejnyesbuo0o JO spsed pue sia}ja] ‘swop'G} x swog’Q| Buluinseaw ‘saqos sIweapeoe siy Buream Yd Jo ydesBojoud y}Husy ||N} a}iym pue yOR|gG QUO ‘sWIOE’Z] Xx SWDp'O| JOYJO BU} ‘SID G’GZ x SWO Z7'OZ Bulinseaw auo ‘ssaip sIWepeoe sly Ul YD JO sydesBojoud unojoo om} ‘p761 Aine ‘ayeoyipeo sureyuoD “Bunyno wededsmau !,spijos ul sjuanDg ebieyD eoeds Jo Apnys jeonesoey| Vv, JO} UaAes aBed uO papsooal Ss] ‘q'Ud JO pueme SYD ‘@PISUl POLOSU! SJO}OOP pue SJ9}SEW JO} Jo }sI] ssed ‘apisu! payesul Ja}}9] peyuud sapnjou! ‘auwesbojid uoebeiBuos Jo saidoo om) sule}uoD "e96L Aine uygz ‘smaN Apjoany Saje\\ YON ‘juewWjUIOdde siy Bulyodss Buljjyno sededsmau suleyuoy vL6l - vL61 VLE} - E9614 S961 - S961 e961 - £961 Jainjoa7] se juswjuloddy LOVLOVOYNS puemy “G'Ud cOVLOvVOND aly | Buryno Jededsmoau 1 Jobueg ‘soyeM ULION Jo abajo Ayisuaaiun oabuey o3eq AnHueno splemy 9 sjuaujuloddy VLOvVOYD Jaa1e9 D1Wepecy vous VL6L - LO6L £002 - 0961 LovoydS JaqunN aouslajoy uondiuoseqg C961 - L961 aouapuodsauog |ejauey LOGLOvOYND "SMaJPUY }S Je |OOYOS JaWWNS puayye 0} pue youeasal Jo spoujew ul Hulules} JO} diysjuapny}s yoseasas 2 JO pueme dy} 1 YOeSSayY |eLU}JSNpu| pue OyI}USIOS Jo juUsBUedEeq OU} WO Ja}9] ‘796, AWenuer ug) Sevo}esoqge] soisAyd Mau jo Buluedo 94 s}uawnoop ‘s}s1} Buipees soleweyyew pue soiskud ‘sapnjouy 996} - L96L sajl4 joalqng 9 aouapuodsaui0g Gtovoyd SUaqoy Yyaed JIS 1OSSajJOld 6261 - 6961 9961 - V961 “UONEWWOJU! JeUSPYUOD pue |eUuOSJad sule}UOD "$Q0UdIAJAJ JO} S}senbas pue paipn}s sasinoo ‘s}/NSoJ UOHeUIWeXa JI94} BuIUI@DUOD S}UapN}s Y}IM BoUepuodsaOo JEHUSPYUOD ‘p~9KG] 18qG0}90 ‘sjIdnd jelJo}n} Jo saweu ‘sule}UOD pasold "ayeI1Q oul (obueg) SJUSPN}S SedUsJaJ9y, 9]}!} ay |euIBUO SOOUdIOJOY cODLOVOND paso|9 je1auas LOOLOvVOND sjuapn}s 9L0rv0YD 6264 - V9O6L GO6L - 8S6L 9961 - €961 aly peyepun payepun peyepun “syejNosO JeJUsLUpedap SWOS sUlIe}UOD OS|\Y¥ “suonsany wexy SOIUBYOIW JEAA JS}, OI) aIy |eUIBUC siadeg wexy soiueyoayy Jee, }sul4 aouasajay “Soido} JeJBAS UO Sa}OU SUIe}UOD “poulejes uaaq sey Japso jeulbuo ay] “JapsJo yeouewNu Ul JOU ae }Ng paJaquunu ae sainjoe] }SOW “JUBIZ 8iN}Oe7, BOJaq SaiN}O9] ON ‘paulejei uaeq sey Japs jeulBuo ay, ‘sapso jeoUeuNU U! jOU Je jNg paJequunu ae SsaiNj}o9] JSO/| ‘suadey sinouoH Jobueg, ann ay yeulbucC suedeg wexy sunouoH “SJEHOIN | ZH, ON aly [eulBUO S9}ON ‘s}eUO}N| ZH | d]l4 ‘Se}ON a1n}oe7 ‘(uondO YL) sojueysayy Winjuend, aj} |eulBUC solueyoosyy WuN}UeND ‘Sa}ON 31Nn}0e7 Z OII4 ‘SOJON BsN}O97 90810709 oly L oly + al | aly | oly L vOELOvVOND 4saquinn aBuey a3eq AyWueno "Sa}OU aN}O9] ‘sule}UOD 60810709 808 l0vOHD ZOE LOvONS uoldiusseq ont SO8LOvOYS pejyepun ‘yo pasodsip] sqiu ued om) ‘[Jo pasodsip] yu! Hulmeip ayilym ayosn| Yyalzsny ueyI|aq JO aJo0qG Ajdwa 4)ey ‘[Jo pesodsip] yul UeelB YUIND Jadns jo ajjjoq Ajdwa jyey ‘sdwwe}s uBI9I0} Jo UONDEI}09 ‘VO6L SUB SJOJONPUODIWAS sep onbiskyd e7] INS jeuO!eUE}U] SsesBUOD Jo} aBpeq aweu s,Y5 ‘E961 JUaYS eyny}su| Apnjg peoueAPY OLWN Jo} aBpeq eweu s,yY ‘sioded oyNUa!I0s 0} Bulejes spueo xapul ‘sulejuoD ‘y961 Buds Z ON anssj ‘JUsWYedaq soIskYyd 9U} JO} AAI}E}UaSeJdaJ Jes Se pajsi] SI YO “UOPUOT ‘J891}S UOZIND ‘Ja}OH UO}HuIysSe/A\ ‘e961 Aine WG, UO PjaH ‘plobpa.l H y JG Bunuasaidas papuaye YO ‘JS! JSEN6 ‘nuaw Jauuip ‘sureyuoD SUaqoy Yyyased JIS JOSSajJOlg ‘youyne Aq Ajjeoneqeudje pobueuy ‘Pll SPISU! SHBQOY *H’O, peweu si xog pexog ‘slodeq ONUa!IOS - Buajay spied xepu] Jobueg NON 24} 40 Apog juepn}s ay} JO oulzeHbey BoUaIDS ay] ‘,UyWUdZ, 0LGLOvOYSD 600l0v0YD Ayed Aepyyig ew] youeesey pamopuz Wl "SJOYsignd, a} aly |eulbUuC $y00g }Xe] a/Ge}INS a1 BdUBpUOodsaOD 800l0v0YD Z00lL0v0YHD spied Savas ainjoe] ‘Aja100S jeoIlsAUud 900 L0v0NS v961 - C961 xoq | y96l - V96L SUWINIOA | e961 - £961 9961 - £961 S961 - C961 aly | oly L spe G 9961 - £961 soulzebew Z 9961 - v961 SOWNIOA Z 9961 1990}90 8 €961 19q0}90 a}eZeH SOQGLOvOND “sjl€}Op JAapsO ‘syaysijqnd ym souepuodsao ‘sule}uoyD ‘JUBPISAJG-3dIA pue Jainseal} SEM YO “G961-¥961 ‘v961-E961 ‘(seidoo om) €961-Z96| SUOISSAS SIBACD ‘s1eaK OM) JO pouad e 10} Bouasge JO aAea] & PajuesD Uaeq Sey YD ay} spsooel ‘g abed ‘996] 18q0}90 10} ayezeD ,/ abed uo paepiooes SI SoIsAYd JO JusWpeda|aq au} UI J91N}O97] JUe}SISS\ se JUaWUIOdde $Y ‘JUOJ BY} UO UBM ,bSy sHaqoy °9'9, SCY E96] JEqG0}9O JO} a}}eZeH "WSN ‘uoNelOdJoD xoleX ye 4JOM YoJeesal ansind 0} aouasge jo anee] UaAIH UBeq sey ay Jeu} syodeJ pue uolssas 9y} $O BuluuiBaq ay} ye 1981N}99] 0} UONOWOJd $y spiooal gp aBed '99-G96| UOISSes (~O6L) BPEL ‘SZ ‘SPIIOS ‘WaYD ‘sAUd "T ‘) ‘ssoyonpuooiwes Ayundwy ou! uojoefuj abseyD voeds, pue (7961) 76 ‘vl ‘S1aHe7 SoIsKud ‘sayy UOISNyIg Bulpnjouy UoNoefu] ejqnoq, ‘plobpe H Y YyM diyssouped ul YD Aq pausiiqnd sueded om, spi0del Gy a6ed “YD 0} ‘Gud JO pueme 9u} Spso0e! Sp aed ‘Gg-~g6G] UOISSES "GOBL 19G0}90 g ‘ade} OAPIA UO $AiN}O9| Jo Hulps09as QJ JUaWaddns jeuoHeonpy sow} ay], WU0} Woda Jo Adooojoud ‘,speo7 a1njoe7 Jo Avewuwins, ‘awayos vei6aq MeN UO sejoU je]UaWedep ‘S@SJNOD pue s}uUswWebHueUe Hulyoes} oJ sueded jeyuawpedsap jesouaBb ‘syiew juapn}s a1 EZOpUayy JOSSEjOJg 0} J8}9] ‘sepnjou} “a|qejewl| ainjoo7 ‘juswyedeq SOISAUd OU} JO HE}S JO }SI| ‘SelODS WeX JUBPN}s BWOS ‘}sI}4OoG ‘HEJS JO SISQWUIOW JUdJOJIP JO} JUD}UOD B1N}O9] Jo UMOPyeaIg ‘snqe||As 2} SSNOsip 0} sailed Hulyiom pue shuljoow jeyuaupedap jo sjieyap ‘sapeg 5 y ,buiyoea| uo owe), ‘ain}o9] yoes Jo so1do} Jo uMopyeag pue Sesinod JO aulj}no oJ siaded pue sowew a6aljoo ‘sepnjou| ",L MNON Sasunog aunyoe7, apy jeulBUC L alq ‘UOHey}siulWUpY JusUpedeg soIskud \Z, B}OU ay jeUIBUO, Cc aIl4 ‘UOHe}SIUILUpY JUdWpeda|aq solsAUd 199-S96} UOISSES 8 GO-p9G] UOISSES ‘sjuaupedag Jo speay jo syoday, cOGLOVOND Jaquinn aoualajay apll S961 - C961 aBuey 93eq aly + Ayjueno vOodlLOvOYD €OdLOvOYS v961 - VO6L uondiusseq 0261 - OL6L 6961 - 6961 8961 - 8961 SULUNIOA | SLUNIOA | SUWUNIOA 1 "SaJeM JO edu ay], payjue seen uo Buljyjno sededsmau e& puke eyjolog H ‘euaddesyjUY ul A}ANONPUODDO}JOUY 8y} UO JeUAa}eY Bposjoa|y YO soueNnyu) OU], Jeded Bulpnyjou! AWNJOA Jo YOR Pue }UO Je SW}! BSOO] |eJBAeS ‘saL}Ua Me} LUE), 896] Joquiajdas uj9) UO Aqua sul SHaqoYy Yyyaed JIS JOSSAJOIg Aseiq 4seq €O0dcovOyo Aieiq 4seq cOEcOvONO Kieiq 4s9q LOadz0v0Nd GL6L - 896} seuelq gc0v0y9 vL61 - VLEL 6961 - L961 oly | al | “yL6L Aine ug ‘SJ S}2J0ES |eINIHO au} $0 Adoo paubis e Bulpnjou! esowaydea ‘wes6aj9} pue J19}}9] ‘spueo uonejnyeibuoo ‘aseajai sseid 'z aBed uo JuawjUIOodde s,.yH Bulyodeai PLB) JOQUIBAON ‘J9}S/F JO AjISISAIUF MAN 9Y} JO ,UaI/Ng, ‘sepnjou| “Aoyesoge] Buryndwod sei au} Aq y5 0} peubisse si Jaquunu gol e yeu} Bujsenbal 198}9] ‘yaunjoe7] JoIUSS jo Jsod ay} Huldedoe 19339) $,.Yy9 Jo Adoo ‘JORIJUOD $,Y5 JO }dI1999J Jo JUsWIaHpajmouyoe ‘puejal| Ul UOL}EPOWWWODNe Hulpuy pue SA ay} WO |eAOWA 91 BOUapUOdSaOD !sapnjou} ‘Jsod © UI Pa}SaJa}U!I 8q PINOM YH JayjOYM Hulinbus 43}s|q Jo AjIsJOAIUQ MAN eUL JO Sebing VY N WOd J9}}9] ‘JUaWAa}e}s yUeG '996] S/N ey} 10} esiA e Bulule}yqo a1 Assequwiy Sf 9y} YIM BoUspUOodsalOD ‘sasuadxea |PAOWAL 9J Sjle}ap 1191N}O97] JolUaS se JUaW}UIOdde S,YD Bulwuyuod jlounod aainoexy AjisuaAiup ay} Woody Jaa} ‘Sepnjou; soiskyd JO JOSSajOJd se juowjUIoddy €O0VCOvVOND “ANN-VSN eAOW, 29 ay |eUIBLC J9}sIn Jo AyIsuaAIUA MAN - WSN WOY sropy cOVCOVOND VL6} - 9964 0861 - VO6L L961 - 9961 aly | JEHO gor eulesajog LOVZOvOND aousIEjoy \SPIJOS ul S}JUdIIND ebseyo a0eds, UPI |IOUNDD YoJeasay BoUdIDS uolyeo!|qnd Aiessaniuuyy yjalyi4 sayesowawwoy juaujuloddy Jaunjoe7] dn 942} - JOU UOISID9G S$,Yy5 BuNdesoy J9}}07 SWIe|O aiN}Ipuedxe ‘eouepuodseaoo ‘sule}UuOD 19}S|F JO AyisuAlup MON juoujuioddy VcOv0N9 9961 - S961 vel - VEBL 9961 - 9961 aBuey o}eq AyQueny €LGLOvOND cLOLOVOUD LLGLOvOYNSD Jaquinn ‘9961 Ainr 3sLz peed uondiuoseg ay 1 oly b ol Lb cOvONS epi SHIqOY YYIeY AIS JOSSBJOId “UBDOWY DYUBIOS, WO S}Udes ‘S8}OU 9IN}Oa] ‘ Aepo] solsAYyd, WO} Sajole Jo Saidooojoud ‘sapnjou| ‘OL61 Aew payep si jaded aud “9961 ‘Sele Jo Ajisuaniuf) Woy Joded uoneuiwexe pejuud 5.96] 190 LH, peywew SOSIDJOXO JOJOBA ‘sioded ajdwexea ‘sasiojaxe ‘saj}ou aiN}O9] ‘sapnjou| “‘paulejol J8AO9 aly JeUIBUO “996] ‘Jaded solsAyY ‘JOobueg ‘sajep, JO AjIsueAlUp ‘826, eunr/Aey ‘p Jaded soiskyd paddy ‘weuing jo Ayisueniun ‘SUOI}NJOS pue suaded uOl}eUILUeXAa Ja}S|f JO AjISUBAIUF MEN ‘sule}UOD ‘6961 Alenuer G} ‘OSL L-er1L1dd ‘SON ‘ZZ1 “JOA MeIAay JeoisAyd aU], ‘SMaIg “Y pue ‘Jazeey"O"'Yy ‘sHaqoY °9'9 ‘Iseyljn| ledwis ‘uoibay uondiosqy je}uewepun4 84} Ul LUNUNI||a] JO seladosd jeondo, ‘sydes6 ‘sajou ainjo9] ‘696) Asenuer ‘Aepol soiskud, ‘0961 IWdy ‘z Jequiny ‘99 ewnjo, ‘syodey soiskyd, ‘UUNW ‘Ay pue Aajsdy N ‘sHaeqoy °9'5 ‘syoyonpuosIWEaS Ul UOH}ONPUOD DIUOI}99/ JUspUsdaq sin}esodwa], ‘sapnjou; ‘Joded uoleulwexe Juawssesse senuljuoo ‘sieded ajdwexea ‘sjnopuey pejulid pue sajou ainjoa] sule}uOD saiskYd 089 ‘sa}ON an}oe7 S09c0v0YND SIOJOS/\ ‘SOJON 91N}0e7 voocOvOND ‘\GOEd SUOI}sANH, A/}} 14 |eUIBLO siodey uoneulwexy soed €09DcOvVOND SJOJONPUODIWAS ‘Sa]ON 21N}9e7 c0O0cOvOND LZ61 - SS6L 6961 - 6961 8Z61 - 9961 0861 - 6961 O61 - OZ61 O86} - 9961 L261 - L261 AWNJOA | QUWUNIOA | LOOcOvOND 920709 GZ61 - SL6L vL6l - VL6L Aioayl aAe\\ LOZd ‘SA}ON 81N}0e7 siadeg wexy 9 sajoy Builyoee, ES|]2Q YO $0 }NO Joysisues| e ayew NoA ued, “AQUaAON Uj}OZ UO auN}O9] JeunBneu! ue eveb YH “Sainjoa] o11GQnd jo sepuajeo e Hulpnjou! yoeq pue yuo, Je SWI}! BS0O7 aoualajay "JUOJ} JE SLU}! BSOO] ‘SaljJUa Me 4 ‘716 Jequiajdas YjQ-p 10}O9/Iq OY} O} JUe}NSUOD uJe | -WOUS e se judWjUIOdde ue YH Bulayo juawysi|qe}sy sepey jeAoy 24} WO4 19}}9| e Buipnjoul pus ye s}aays asoo] sule}uoD ‘salsjUa Me4 "JUOJJ YE WA}! SOO] BuO ‘saljjUa AUBW JON Aieiq 4seq SOEcOvOND SWUNIOA | QUUNIOA | QUWUNIOA | €Z61 - €Z61 €Z61 - €Z6L aBuey a}eq Anueny Aeiq 4seq 80d8c0v0uD Kieiq seq ZO0Ecov0uo Aieiq 4seq vOodcov0Nd Jaquinn antl "SaljUua Me uondiusseg Kieiq 4seq 908c0vOND GZ61 - LZ6L 9261 - €Z61 “s]UaPN}S-Xe LO} S9OUSI9J9J JO} S}Sanbeu jenUapyUod ‘sapnjou} ‘yeah oluapece Aq pebueue s}jnsei pue syiew ,s}uapnjs jo sjlejap jeljuapyuUod sule}UuOD LZ61 - 8961 “yeok Olwapece Aq pebueue s}jnsei pue syiew ,s}uapnjs jo sjlejap jeluapyuod sule}uOD SWaqoy Yyaed JIS JOSSAJO1g ‘Pesold LZ/0Z6| dnoig sinouoH seein "paso|d (Z) syseW yuapN}s “CRY SHIEW SHOGOY JOSSajOld, 9]}!} ay feulBUO (1) swe juspn}s €03c0v0ND cOAcOvVOND LOAcOvOND vodcov0ydd €0dc0v0yd "@ZIS IBY} 0} ANP yds useq aAey yng 8] BUO pawo} AjjeulBuo Z pue | sed Z Hed ‘saynuipy ‘pseog yalqns soiskyd ‘@ZIS JIBY} 0} aNp yds usaq aney jnq a] BuO pawoj AjjeulBuo Z pue | syed | Hed ‘saynulpy ‘pseog yoalqns soiskyd “plobpeai| sossajoig Jo} Adod, payiew aie siaded awos “soiskyd |eUBUO | aii4 ‘seynuiyy ‘pieog yoalqns soiskud ‘\yZ6| }desg> pseog yoalqns soiskud, 231} aly jeulBUO Z liq ‘saynuipy ‘pueog yalqns soiskyd ul spseog Joalqns jo sejnuly, a) 0861 - 8961 sjuepnjs dc0v0dD 9261 - yL6L 9261 - VL6L (9261 ludy ‘Jeded ‘yey Wip/) 3 84} peeoxy S}UBJD YOIeasay solshud, ‘sioded ‘sa}nulw ‘souepuodsaoo ‘sapnjou| “LZ6| Jequieceq UG] ‘IadeYg UBAID UOJUIEC/PIIYOSUJOY aU} Ssnosip 0} Buljeew a4 ssebing JQ 0} YD wold owewWw ‘saynuiw ‘[9z eBed uo soiskyq ul Japeay e se pajsi] SI YO] Je}S|N JO AysueAlUA MEN Buy} }e SBOUaIDS JeDISAUd, ‘Sepnjou] CLE} - 8961 cZ6l - CL6L cOdc0v0YeD LOdcO0v0uD vL61 - OL6L vL61 - 8961 ‘sepuabe ‘saynuiw ‘sapnjou| ‘CL6) Jequisseq payep ‘1| soiskyg Auoyonpo.juj, 10} snqe|jAs ‘sajou je0}n} ‘sapnjou| “syayoes} soisAud jaAe7, 7 }e payoauip Ajqissod ‘p16 ludy U}LL- ug esunoo Aep 3aiy} e Jo ajqejatu!} pue syuedioiped Jo jsI] © SapNjoul Osjy ‘,Spl|OS Jo Saedoig jeo}Oe/F, G Ja}deyD pue ,spijos jo samedoijg jewdaY], 7 Ja}deyD BurjuM JO} ajqisuodsas sem YO Ja}SiN Jo AjyisueaiutQ MeN ‘Wes soIsAyd ay} Jo SIaquuaW Aq payidwo0o ‘SPOS Jo soIsAYd SY], WO sjoes}xe pue UOHeo!|Gnd jeuy AjUO sule}uOD yl6| esinoD Ja}sez ‘Spljos jo soiskud ‘Sa}ON aun}oe7 90DZ0VOND Jequinn aoualajoy abuey 33eq Ayueny pieog joalqns saiskyd dc0r0y9 SJEHOIN| WL Z09¢0v0YD vL6l - VL6L aI | uondiusseq apy cZ61 - OL61 9Z61 - 9261 vL6l - PLEL vl61 - VLEL 2261 - SL6L 6261 - 8961 “ssoiboud S,JUepnj}s e UO a}epdn jeluspyuod ‘}sod saipn}s yoJeasay ayenpesH}sod Sul}-||N} e se SeuOYU] H Gg Buyjuiodde saya] ‘diysuejoyos yoseasa |lOUNOD YyoJeasay BouUaIDS e JO} SUOH}eEdI|dde Bul}iAU! Bd!1}OU ‘sule}JUOD “UONELWUJOJU! |el}UBpYUOD pue jeUOSIEd SUIe}UOD “UOIJEWUJOJU! JeUaPYUOD pue jeUOSJad sUIe}UOD “UOIJEWOJU! |eI}UBPYUOD puke ;eUuOsJed sule}UOD “UONJELUJOJU! |eI}USpPUOD pue jeuOSsJad sule}UOD ‘soisAyd a}e}s pljos DIUeHJO 81 NNN }e diysmojjay e a1 suoleo|dde pue sduapuodsaoo jesaueb ‘awayos diysmojje |O] au} 81 BDUapUOdSaOD JeJQUdBH ‘saouUaJajaJ JO} S}senbas jelUapyUOS ‘sapnjou| SHaqoy YyyaJed IIS JOSSAJOJd 9lAcov0No GlAZOvVOND vlLacov0dS €bAcovOuo clacovoud Lbac0vouo oue|O”d | ‘paso|d diyssejoyos youeesay "paso|D SWEIIIIM HY 40 “paso|d HeH00 GM “peso|D pueig Vf 4d ‘peso|D “AeunW 8° JG, enn aly jeulBUC Aewnw g ¥ Jq ‘s}juapn}s yoleasay “‘pasolDd ‘OUR|Od ‘| f 40 uleds “1 1] Sevoyesoge7] SAI LISUSAINN SVASHAAO, 2139 Aly feulbuoC f Iq ‘s}uapnjs yoeasay ‘pesolD suonesddy diysmojje4 9 Aaljaus VW 1q ‘sjuapnjys yoeesey “pasolo Bujeay uekig ‘s}uapnys yoseasay “‘paso|D “Aqusy ¥ JW, 288 aly feuibuC ‘s}juepn}s youeesay Aqusy VY “‘paso|D “SEWOYL D G, a9 aly |eulBUC sewoul 5 q ‘s}uapn}s yoeasay ‘peso|d ‘SL/VL6) S89} L 9]}!} B]y JeUIBUO (SINOUOH-UON) $989}N | "‘paso|y €Z/ZZ61 See}NL “‘paso|d S99}NL ‘(SINOUOH-UON) $99}N 1, CL/L LE O861 - 261 6261 - €Z6L 0lAcOvOND 604c0v0ND OL61 - 6961 8261 - LZ6L "SQ0US19JOJ JO} S}SenbaJ jeNUapyUOD ‘sapnjou| "SQ0UdIAJOI JO} S}sanbai jenUapyUOD ‘sapnjou| "SQ0U9I9JOJ JO} S}senbaJ jeNUapyUod ‘sapnjou| aouaIajay “S]UBPN}S-X9 WO} S8OUBIAJAI 10} S}senbai jelJUapyUOD ‘sapnjou} “S}UAPN}S-X9 WO1y S9OUGIAJ9J JO} s}senbai jeNUspyUod ‘sapnjou; "SJUBPN}S-X9 WO S8OUBIAJ1 10} s}senbei jelUepyUod ‘sapnjou| vOAcOvOYND Jaquinn aBuey aj3eq Ayueny aly | aly | aly | eZ6l - LZ6L 9261 - €Z61 GZ61 - LZ6L 904c0vOND S0AcOvOYND 804c0v0ND Z0AcOvVOND uoldiusseq epll “ QUIEJB|OD SUaqoy Yyaed JIS JOSSaJOJd 926} uonebeibu09, aj) ayy jeUIBO uojebasibu0d §= 9D ZOVOND “Ayed wooed Jo sjieyap ‘.sbuipaacojg jo Japso, ‘swwesGHoid ‘sapnjou| ‘0-62 sebed uo saw jesanes pouolusW SI YH ,9/-GZ61 snyoedsosd ajyenpeiy, ‘7¢ aBed uo soiskud jo JOSSAJOJg SE Pd}Si] SI YH ‘Japyoog saoualds jeaisAyd ‘Seoualds jeoisAyd JO JOOYDS J9}S/F 4O AjISJBAIUF, MON, :49q By} UO S! BUeU SY ‘Jeyed| peyepun 9Z61 - VLEL vl6l - vL6L OL6L - OL6L ‘ soiskyd Ja}S|p 40 AjISISAIUA MEN SUL, OWLS] ‘Selpn}g ABseuy ulasunog =‘ Saji JUSIIND WEYD ANN, 2!) aly jeulbuo OSIN ewiy-Hed s}enpeib}sod, Jayee| Jeded syejnoped JoyyN4, :sepnjou| Z aIlq ‘saishyd jo sleyQ ‘PEeso|D ‘ploBpad, JQ Josseoepeud siy wo a}¥ Siu} pa}Ueyu! Ajgeqoid yD ‘jeluapyuod payeyy /Buno, JOssajoid “pZ6) AW puzz Aepsaupa/, uo seoyjo syojjaoueYD ~S9IA 94} Ul PjSYy aq - saPIWWOD UOIO9J9S JO SJaquUeW |eUWSjU! Jo Hussy ‘soisAyd JO JIEYD, 3)}1} ayy jeuIBUO GO04ZOPVOND poayepun yooqesjou 1 L alld ‘soiskyd JO PY ~~ HOAZOVOND “NNN JeveUD, 8 a4 eulBUO Jo|jaoueyyD JO uolelje}su| 9 uO!}eJOdIOOU] JO JapeYD JO WUeIN “So]NUIW ‘seoUdJajal pue suoleo|dde jenuepyuod ‘suleJuod “pajulodde Ajuenbasgns sem pue uolisod siy} 10} palidde yS “ajqejewl} ‘sooibaq jo JUaWJaJUOD pue JO||BdUeYD OY} JO UOI}E]|e}Su! BY} 0} YH HuljpAul 19}}9] |, UNOD jo suequiayy jo }s!q, a}sjq JO AjisyeAiup MON 24} JO UO!}EJOdIOOU] JO JaWeYD jo yueIB yo Adoo pajuud ‘sapnyjou| "yoog jo JeaJ ye sajou jo sabed asoo] jesanaesg ‘asieyey ‘soluyds}AjOg ‘UO!es}SIUIUpY ‘ABsauz ‘soiskyd jeoipayy ‘soisAyd jooudS ‘soisAyd jo sunny ‘Ayjsnpu| ‘ys1loisAyd & JO UOI}IUYeG ‘seyenpesBepuN ‘s}uepnj}s aeyenpesHy}so4q ‘soishyd pal|ddy ‘soiuojo98/3 ‘uO SuO!}Oes Sapnjou! YOIUM yOOgEaj}oU py “‘POUIE}OJ JOAOD OII} JEUIBUO “NNN ‘saipnys ABseuz ul asunoyd OS ewi}-WeY ayenpeb}sod, UO Jae9] ‘GZ6L 0} dn AD $,Y9 Jo Adoo sulejuoo osjy ‘bulyoea|, pue ‘youeasay, ‘ Ayysiuayd, ‘,soisAyd Au, ‘(siayoes} Boualds jooyos jo Ajyyenb pue Ayyenb ay} eAojdwui) ,asiejeyy, ‘buuaeuibusysoisAyd, uO SuoNoes sapnjou| aly 1 ‘poppe sjeays asoo} Auew y}IM YOOg asidJexea ply ue JO S}sIsuOD AjuIeyy + Hulyoea| soisAud JO 9}e}S 9J AII4 JeEIQUBDH ~ 1LO4ZOPOND UOISIAOId BHulyoee| pue Bulyoee| soisAyd uo s}yBnou] jo yOoga}ON JeseUeN SGNIVYSA109 J2}siq JO Ayisyeniup MON SHEGOY 9 9, 2}!} ayy jeulbUO 4ZOFOND Jaquinn aoUdIIJaY op GL6l - LZ6L O86L - r96L ~=EO4ZOVOND ~=7ZO4ZOPVOND aBuey o}eq AyWuenH uondiusseq sajlg yoalqns 9 eouepuodsel0g = VL6l - VLEL 9Z61 - CL6L ol Lb spied diysiaquiow ¢ GLZ6l - yL61 aly | ZZ61 - OL61 $}9)400q g C861 - 9261 suoneoyqnd z ‘JOMOd ayeJauab 0} JusuUIpeEdaq soiskyd 9} JO JOO dy} Ul BdeUINY Jejos e dn Buljyjes syuapnjs om) 34 Bulyyno sededsmau ‘19}}9] ‘sule}uoD ‘QL61L-GZ6L ‘SZEL -pZ6L ‘€Z6L-ZZ6] ‘Spoued oy} 10} spueo diyssequiew pauBbis sule}u0D “GLEL Indy UI6Z SWI] YSU] OUL, ‘PZ6]) J8qG0}90 Ul SoIsAUd Ul JOSSaJOlg se JUsW}UIOdde siy Burodas Yy5 Jo ydesBojoud Buipnjou! ‘siawAjod oiueBio uo Yyoieasal Bulusaou0d gjolpe ‘(~/6]| 19q0}9O PUZZ JE}}87] SMON, WO BuO pue VL6L 19Q0}90 puzz ‘,Sewl] Ys] Py{, WO. duo) AjISIBAIUP), BY} Jo doyoou 2u} UO ABsaua JeJOs Jo Apnjs a4 sajole aU} ‘(UO!}IPUOD 100d) UOYeAA S L 4 JOssajold YM YD Jo ydes6ojoud Bulpnjou! Buyyno ‘sureyu0D "S80UdIDS jeaishyd JO JOOuDS pue juaWYedag soIskYd aU} JO} $}a]4OOq a}eredas pue ‘ajOUuM e se Ja}S|f JO AjISISAIUT, MEN Uy} JO} Sasnyoadsoid sulejuoD "yeys soisAud AjISJAAIUN BU} JO YIOM BU} PS}eUIpPJO-09 YO “2861 ludy ‘Buyjuud puooas pue 9/6} JsnBny Huyuiid yssy ‘19}sS/q JO A\ISJOAIUT) MEN BU JO HE}S YM UO!EJOGeI]OO U! SJOOYOS puejal| WAYON ul slayoes} soisAyd Aq paljdwioo ‘.spijos jo soisAyd au], SUIEJUOD SUaqOY Ye IIS JOSSBJOld \BOeUIN JejOS, a1 Wodey ssad spied diysuequiay| ‘siayoea| Ajisuenlut Jo uoHeloossy 9lAcOvOND GlAcOvVOYD yoleasay ay shuns sededsmon vlLdcOvOuD sesnjoedsold €LAc0OvOdO Sjidnd |eAe7,V SOISAYd JO} JX@1 ‘SPOS JO SIsAYq BYL “pesold SWEIIIIM HY 4G 8 URIINWOW 1 f JC ‘Sells YeIS ‘paso|a “weyjoquibbip, 2139 aly jeulbUO weyjoquibbiH 5 | 4d ‘sall4 HeIS cldc0voud LL4ic0voud 0lAZOvOND GZ61 - SZ6L oy “UOIEWUOJU! jel}UapYUOD pue |eUOsIad suUle}UOD vL61 - LO6L cZ6l - L961 O86} - SZ61 oly L "UONEWOJU! JelUapyUOD pue jeuOsJad sule}UOD *XOJOX ‘UBLUSSAID £ INE ‘SISAJOYdOI}D9}90}0Ud JO} s}JUaWBIg DUeHIO JO SaINUdIOIYA WiNJUeNH pue solsWa}oeseyD ssey-0}-abseyo, ‘,uewssald ¢ ined ‘spinbiq Buyejnsuj ou! syuawbig a1ueHJC JO SwII4 peyesodeay wnnoe, wo uoNoafuy aBieyD jo Apnys V ‘onl ‘Hodey Asojeioge7] seouains siydesBouex, ‘19}s|F JO AjisOAIUl) MON ‘soiskyd JO JIeYD By} - JUsWJUIOdde siy UO YH BuyjejnyesBbuoo edUapUOodsaJOD ‘SJBUILUEXA |EUIA}X9 91 BDUBPUOdSAIOD ‘sUIe}UOD aouasajay “sueld s,Joopyyose ‘pjobpas| Jossajosg Aq uoljuaj}es 10} Adoo payseu] ‘| saoua!I0S JeaisAyd JO JOOYDS UOHepoWWODNe JO ajNpayosS || Bseud, Sepnjou| “Juels juswdinb3y soishud, ‘ajnpeyos soisAyd el|buy yseq {(Ayjsiwayd) (jsiq Aveyuawajddns) seouaios jeoisAyd JO jOOYDS 94} JO} JUBWdINby HBuiyoes| jo ajnpaugs, ‘peyejouue ‘(soisAydq) BDUsdINS JeaisAyd JO JOOYDS ay} JO} JUaWdiInby Buiyoea| jo ajnpayos, ‘sulejuoD sJaulwexy Jeusla}xy ‘plobpeu) JOSSAJOJg WO1 YD Aq payeuul Ajqeqoig ‘euresaj09 Buipjing, ay aly jeulBUE s6uipiing ,OON pue snyeseddy auresajo5, pue ,sbulpjing pue snyeseddy aulesajo5, sajj ayy peulbUO snjereddy eBuey 33eq Ayjuend 8961 - v96L aly 204Z0v0ND Jaquinn opi 604c0vVOND 804c0v0ND uolndiuoseq SYaqoy Yyyaed Is JOSSajoud ‘S]SIWaYo dIUeHJO jo suoneojdde adiAap 91U01J99/8 BY} UO Pa}e4JUBOUOD JI JEY} UI MN ey} Ul anbiun sem pue [Dd] Aq paoueull sem a1NjI9] SIY} O} Bul]NGLyUOD YOJEaSAl S,YH Swi} SIY} Jy ‘,Ssojejnojeo pue sayojem Joy shejdsip dluowoaja ayeouqges pue spiYys oejsue aonpoldas 0} Moy ‘syiom Aydesbosax InOjoD pue ayiym pue yoeR/g Moy ‘ade} oneuBbew pue WIOlDIW aye - pasn aq Ue SJAaj|iy P|aEeM ‘ajdwexa JOJ ‘MOY SULI9} a/dwis Ul UIe|AxXa, 0] papuajU! YH a/njo9] SIYy JaJS/AN JO AJISJBAIUN MEN OY ‘SaIAHoy jeinyjnD pue seinjoe7 /E1QUADH JOY BaIWIWOD ay} Aq pebuewe sjuana jo ewiwesboid e Jo ped Se G/6} JAQWIAAON YJZZ UO ainjoa] e BAe YO Ul GL6L - GLEL éS/2G YJoW JO JNO JOJSISUBI] & AYeW NOX ued, ‘ainj2e7 Hé0rv0Y9D yosnquy| YURI SHEqoy ayoveyo "YS ym pseddig ayoyeyo Ape 9 uelg JIS voOcovodS ydeiBojoud dnosd ‘z/6} soiskud UI JOOYDS JOWUWNS SaI}ISJBAIUN YSI}}OOS c0OcOvOND 9Z61 - 9Z6L ydei6ojoud 1 ZL61 - ZZ61 ydesBojoud 1 "SWDG'8 X SUID |p] SAINSeaY| “PsOJXENA ‘9/6] [Udy peuondeg "JUHU WO’ UJUSARS ‘MOL JUD ‘payeas SI YH “suaydeibojoud uy} pue SHEqoY s}oeYyD JO asJaAJ UO SSeippe pue sWeN ‘yyeouJapuN uoldeo U}IM pueog UO pajunoy, “WoY'OZ X WOE seinseaw JU G26) Aveniqe Ulp payeq “SWOE' OZ X SWUIDg’GZ SaInseay “Aueuqiy AjissanluQ Wweying ul Uaye} A|GISSOg “HEMa}S 9 JapUNo, ‘|jeEysIeyy Aq UONIPSe puocsas \saisAyd, $0 Adoo & Y}IM JeNpIAlpul UMOUYUN puke Yd Jo ydeuBo}oud 9L6L - cL6L 9/61 - 9L61 9Z61 - yZ6L sudeibojoud z GL6L - SZ6L ydes6ojoud 1 yeMea}s 9 JepuNod ‘Jeysseyy ‘,SoISAUd, ‘QZ6L SUN PUZZ PE}yep SWDE| xX SWOZ GZ pue 7/6] payep SWdG’g| xX SWd/ pz Bulunseaw ydeiBojoyd auQ "UD - paidoDd 9/6) Jequiajdas uioe pajyeq "E16 Jequiaceq UIT) JOUUIG B}EUSS ‘€76] SUN Ug] ‘Puejal] WIBYYVON JO JOWUBAOH 9y} Adua||a0xF SIH JO }ISIA ‘,youeasay pue Bulyoersa| -AjIsJOAIUA) By} JO UON}OUNS SUL, ZZ6) JOQUWOAON SOUSIAJUOD ,SAI}ISIBAIUA) ‘OU S]Ie}eEp SUIe}UOD peep soisAyd Buoy Aajswyjen 9 G 1q Bunuioddy owayy ZlLAcOvVOND 4J9quInNN aousIajay sydei6ojoyd 920r0Y9 syudeiBojoud jejJuswpedaq LOOcOvOHD €Z61 - CL6L ol L aBuey a3eq AyWueny s}uaAz epll cOOcOvOND 8l4dcOvOND uondiuoseg SUaqoY Y}aJeD JIS JOSSAJO1g 9261 - 9Z61L 9Z61 - 9Z6L Bulddijo Jededsmeu 1 al | ‘9261 Ainr pigz uo Jaseapy weying ay} ul Hoday “QUIEIBIOD ‘1a}S|Q JO AISIOAIUA MEN OU} ‘JO|}E0UeYD-ed!, ‘Sebing ‘VY "NJ 0} uoNeuUBbisad Jo 1a}9] SepnjoUu] ‘eoUspUOdseOD suIe}UOD juswjUloddy s,yH 31 Bung ssald $91U0J}098/4 pue soisAyd paljddy Jo juowyedag ‘iossajolg se juawjuloddy cOvEOrOdD LOVEOPOYD 9Z6} - 0961 juaujuloddy veor0dD v00Z - 0961 weying jo AyisiaAiup £0v0ud GZ61 - SL6L G61 - SL6L S261 - SZ6L vOHZOVOND “soloualedsues} peayJaAo ‘GL6L JOQUIDAON psgz ‘eulzebew Jersasqo, ‘BulAdoo snojoo Jo sajdwexe ‘SJ9}epa}UNOD Aq soulyoew XoJeX JO asn a1 Hund ededsmau ‘sapnjou| "21N}D97] SYJOW, B11} O14 [eUIBUO y d|l4 ‘yoreasay punoubyoeg 9 sueded Bumon, ‘pue|buy weuing JO ‘AlUM SHEeqoy 99, ‘speed aif UO BJON 2uN}Oe7 SUJOW, 9/9 B14 JeUIBUO € d|l4 ‘youeasay punosbyoeg 9 suadeg Buon, aoualajay ‘solouasedsues} peauysano ‘sueded yosease ‘sej}ou ua}UMpuey ‘sepnjou| ‘sojoipe yoJeasal ‘Sajou Ua}UMpuUeY ‘SpUBLOYJON ‘ONL e}nWsu| yoreasay Jeqqny pue soisejd noun] UeA fF JG WO Jaye] ‘solousiedsued} PBSUJOAO ‘996] ‘psojAeCH J pseyoly ‘sseoojq d1ydesHosayX au} JO 901}9e1q pue Aloay| au} 0} UOHONpOL}U] Jog Y ‘AydesBoJey, ‘sule}uOD "SalOUdJEdSUBJ} PESUJBAO ‘Sa}OU Ua}MpUeY :Z7/6]| ‘SewWwO] ¢ W ‘JO] 40} ave JUeLOdu! AjjenUajoOY & Se SOIU0I}N9]F, ‘94N}O9] By} Jo Bolj}OU Hulule}uod J9}S/-F) JO AyIsJaAlUN Mau BU} ,UNAI|NG, ‘ain}o9] puaye oO} Ajtiqeu! QJ BDUBPUOdSAIOD 'Z7/ 6] ‘|O| ‘wl eHew| jue}su) SAHisuas uoI}Oe/F JO] 40 sepedoiy, ‘siaded yoseasas punosbyoeg ‘}a)y00q ‘ Saiqy JaujOa|9 USAOMUOU WO} ape WNIpewW Bue} deayJUAS MoU e 9}8J}]I4, :SEPNjou| “sjeulbuo ‘ainjoo7 SYJOW, 213) 14 JeUlBUO | ajl4 ‘youeasay punoubyoeg »g siodeg Buimon, "21N}D97] SUJOW, O99 ay |eUIBUC Z 9I4 ‘yoseasay punosbyoeg 9 suadeg Buimon, LOHZOvOND 4equinn ontL GZ61 - SZ6L aBuey 33eq ald | Ayueno COHCOVOND COHCOvVOND uondiuoseg SUaqoYy Ye JIS JOSSAJOJd “UO|IONPUOYD JO sdUapUsdag sin}eJodwa | ‘G861 payep Jaded uoneulwexe auo sapnjou} SOAP ‘SOON 91N}987 cODCOvVOYND ‘uolenby Yodsues| uuewzZ}0g ‘aw} '6/6) YD Aq Jes suonsenb wexe ‘Spljos ouljeySAO ul EusWOUsYd YOdsue,} jed1N}Oa]9a ‘UO Sajou sepnjou| SS}JON 2iJN}o97 LOOE0vOND b86l - LL6L siadeg wexy 9 sajon buiyoea! IEOVOYD S861 - v86L SWINJOA Aueiq ¥seq 808e0v0No V861 - €861 QWNIOA Kieiq 4seq ZOEe0v0NS C861 - 1861 SUIN|OA Aieiq 4seq 908e0r0HD “yoeq L861 - O861 SUWINJOA ye BSOO| pued diysiequiew ,siayoera| AjISJAAIUA JO UONeIOOSsSy sapnjou] Mieiq 4seq SOe0rvONS 0861 - 6261 S@WNIOA Kieiq 4seq vodeorvOdd 6261 - 8Z61 @WNIOA SWINIOA S@WIN|OA Kieiq 4seq cOseOvONS G86l - 9Z6L 8261 - ZZ61L ZZ61 - 9Z6L Aeiq 4seq LOdeov0yd Aieiq 4seq cOeeOv0Nd ay} JO UOHeJ}Siulpe ay} Huluedu0d WeYeJ J | J ‘Juswyedap aoualajoy Jeys!IBay ay} YIM adUepUOdsealJOD SUIe}UOD PUe JBAOD jeUIHO Ss}! Ul peule}es UBEq sey aj} Joyjo ay, “sbuljjno Jodedsmau ‘9/-696| s}uapnys Jo sydesHojoud yesyod JENpIAIPU! *69-896| S}uepNys jo sydesHojoyd pespod jenpiaipu! :g9-2961 sjuapnjs jo sydesBojoud yesyod jenpiaipul ‘¢96| Ja}sez [¢] uewyedep 904M JO] ydesHojoud Jnojoo 796) euNr [~s}UepN}s Jo] YdesBo}OYd a}1yM pue yoe|q ‘}uawAo|dwe ainjnj pue s}jnsaJ JUapN}s ‘uOISsas YORS JO} ye}S JO S/IE}OP ‘SAPN|OU! YOIYM BUO Say OM} JO Pa}SISUOD aI xOg JeuIBO ay) ‘weusng je soiskyd jo Juawyedeq JO JOSSaJOJq ‘}YBUAA IG JOosseoepaid sly WOd YS Aq pajeyul suedey ‘dV G10 ‘O4, an aly jeulbuC }YBUM JG JOSsajoid JOSS9DEPSlq S,YH - Buibuojag suedey EOVEOrPOYHD 4sequinn aBuey o}eq AyWueny seuelg g€0r0Y9 vL61 - O961 oy L uolndiusseg eplh SHaqoy YjaJeD JIS JOSSaJOld poyepuf) ‘sejou uda}}MpueY pue pedA} Y5 ‘ssoded wexea pajuud ‘sapnjou; v86l - L261 ‘se}ou ua}uMpuey pue pads} Y5 ‘sueded wexe pejuud ‘sapnjou| siadeq Wexy "SW2|GOld HZ, Of}} aly |eUlBUO SWE|GUdHZ 60DE0POND 800€0rOND “paulejas JOAOD ayy JeUIBLO “saidoo oO) ‘ueded (NS6 10} WesbeIq ‘SEWOU] ‘FIV, }UOI UO S}U@WIWWOD JOYYNY UUM ,SWUB|GOld |eJBUaH, aj}!} ay peUuIBUO SWa|qold |eJauayd ‘swexy /ODEOPOND V86l - O861 ‘ssoded juapnjs Buljesapow a1 abayjoD Ayu ‘uyjqng jo Ayisvaniun U}IM BOUapUOdSeaIOD aWOS ‘suOHsENb wWexe jeu pue yep ‘sepnjou| ‘penbojejyeo USYM PEMBIA JON “Spied BoUaJaJo1 UB}UMpPUeY JBU}JO OM} PUe Sapl|s @WOS JO UIHIO BU} 0} Bpod INOjOO US}MpUeY & JO} LEQEOGOND 9esS ‘paiojs AjjeulBiso uaeq aney Adu} se Ja4}960} }day ueeq evAey Aay} ng sainjo9] Jayj}O ul pasn Ajjeulbiio uaaq aney Aew sapljs awWo0S pejyepuf) — Saplis WWGE 869 O861 - €Z6L peyepun “JOPJO pesiuebio Aue ul aq - weadde jou op }Nq Way} UO syequuNU BOS BAY SAapl|S " JOUI4 JesINEN, BSeq au} UO paljaqe| Ae} pseoqpieo e ul paio}s Ajjeulblo awW0S suolejueseld —_*Y SAiN}O9] JO} SEPI|IS WWUGE JO UOHOEIION ‘Og ‘Apsouzy uoyeanoy ‘eainjonsjys ‘SWUII4 G71 40 Apn}s UONOeIYIG UOI}O9|F JO} Sepl|S WeUNG jo AjIsJaAIUA soiskyd paljddy jo juswyedag ‘Jassny ¢ 5 ‘pbay jou uondiosqeojoe|y ‘wayd 9 Buiddigq sueeds ‘sppo ‘pio A ‘yBnos|, seeds ‘uononpoju| 9 AIO}SIH ‘PIO'A saseds ‘saueds 9 yBnol| ‘suojeoinjddy ‘auaoeiyjuy ‘ds ‘AlojsiH saueds ‘WaYW ‘seeds yoeseyo 9 Buiddiq ‘oju] poos ‘saiskydoay ‘Bbuljjauun] ‘saseg/qu] 9 ainjonsjg aueds ‘uondiosqeowjoa|y ‘(L) winssod :S}ua}UOD pue BWeU S,YO JIM paljeqe| Sapl|s BWOS “saidooojoud ‘ayeinjsod S,youe|q pue uoHeIpey jewWeY], ‘€261 ‘Aelieys A y pue Buyeay S g ‘SHaqoy 95 Aq Jaded ‘wniuajas spljos Jepsosiq ul uoNdiosqeojo9|35, ‘O86L ‘soiskud paljddy ‘siaded uoneuiwexea ‘saj}ou aunjo9] ‘sepnjou| "S8}OU 9JN}O9] !4OO}X9} WO Ja}deyd ‘SUO!EIIOSO pajdnod, ‘sajou jeioj}n} ‘sieded ajdwexea ‘saj}ou asinoo :sepnjou| “Snowedns, sajou 31n}o9} SeAen Areuolye}S pue arissesboig uo Afsaug, $a}ou 31nj}99] ‘soiskyd Jo Juaupedag ‘Aauins jo AyisuaniuQ ‘MOH 5 Y 1G .SWad | ebels ‘SSAA, ‘YOO }X9} e WO SJa}deYd Jo saidooojoUd ‘sjuaWedxe ‘sapnjou| “snojedns [é] syex sonen, a} a]y peulBUO so|dwexy sane ‘Se}ON 81N}997 “ SUONEIGIA, S]}!} ay JeEUIBUO SUONJEIGIA ‘SE}ON 81N}D87 Aioaul wnjuend H ‘Se}ON 81N}997 ~~ SGODEOPVOND EODEOKVOND 4aquinn s0uUdI9JOy uoljdio9saq one payepun S| | aBuey a3eq Ayueny ~90DEOPONOD PpODEOvVOND ‘Asoay | wnjuend HZ, e}!} ay jeulbuo sUaqoy Yy}aed IIS JOssajoid Z861 - C861 Z861 - O861 peyepun “SsHOd~ai siseu} ‘SI2JBP BAIA ‘SeouaJOJoJ ‘WUO} UOI}eEd!I|\dde ‘souepuodsao) :sapnjou| “UONEWIOJU! JeEUOSIAd |el}UaPYUOD SsuIe}JUOD "S$89}N} SIY JO} YS Aq ud}UIM SeduUaJajJos pue Soda jeNUapyUOCo AjyBiy sureyuod os|\y *S89}n} JO S}si] pue UONeWOJUI Je1QUEeH SUIe}UOD ‘peso|d “\(Z8SSZq/Y9 J8J Oplussiy WNI|eS uo sediAeq WiI!4 @71 Oe!o1d (e}onH) sewoy! ¢ N ‘uapn}s ayenpesb}sod, aj!) aIy |euIBUOC sewoul f N ‘ayenpesbysog ‘paso|d “SAD ‘SeoudIajoy ‘S99}N] PJOWeH, O39 a1y jeulBUC S99}N| PlayyeH "Sa}ou Ua}}UMpUueH yoseds awogjany ,s}uaepn)s 10} so}ON c0deov0yd cOde0v0YdD Lodeov0rdd O661 - SLEL sjUapnjs deor0yD C861 - 8261 "L861 Pue O61 (YD Bulpnjoul) ssejo Buenpes6 smaipuy js Jo yoee SWOQ"P|L X SWO}zZ Bulunseaw sydes6ojoud ay1uM pue yoOR]G OM) SEpNjoU} “wexy eiskejeyy puejal| SeXy SMaJpPUY JS, a}}!} aly |eUIBUC seeibaq ,soiskyd JO} JoulWeXy jeUle}xy VLOEOVOND HZ ‘S@}0N 21N}087 €LOCOvOND V86l - 861 peyepun peyepuf) “suoljsenb pad} ‘sajou us}UMpuey ‘sepnjou} ‘yeuayew uoljejuasad ‘salias 3injoa| pue asjueD Yoeasay parjddy pjeyjweH a1 sil2}ap ‘SHaqoy 5H 5 Jossajoig Aq ,soiuosoaIFW sejnoejoyy, pepnjou! YSIYM SELIOS 91N}D9] d1\GNd 40} sjusWabUee SAI}esSIUIUpe ‘sepnjou| aoualajay pue aoual0s ul sJeluol4 paljddy,, ‘sounjoa7] jesauay, 9}}!} a}y FeuIBUC ABojouyos | pue soua!0s ul SdaljUoJ4 paljddy, ‘sainjoe7 jesauey "OZIS JIB} O} anp syed om} ojUu! }]ds usaq aney yng aI} uo poo} AjjeulBuo Z Wed pue | Wed “SUOI}N|OS pue siodeg ajdwex9, aj}!} ayy peulbuC Z Hed ‘SuO!}NjOS pue sisdey ajdwexy ‘@ZIS JOU} O} anp syed om} OjU! }]ds u9aq aAeyY yng aI} auo pauUo} AjjeulBuo Z Wed pue | Wed “SUO]N|OS pue suodeg ajdwex3, aj}!} ayy peulBUO | Hed ‘suolnjos pue sioded ajdwexy "sajou ua}UMpueY pue padi} YD ‘sieded wexe pajuud ‘sapnjou| ‘$9}OU Ud}UMpUeY pue pad} YH ‘sueded wexe pajuud ‘sapnjou} OLOEOVOND 4JOquinN epi cLOEOvVOND payepun al | aBuey a}eq Aynueno LLOeOvOYS uoindiusseq SWaqoYy Yyaed JIS JOSSAJOIg Pasoio “JUSY PleMy ased ONS ‘SaINJONNS SI JUeoSeuILUN|OIOeIy Ae}eEg TAIN UaPNS Yoeasey, 9/1} ay |eUIBLO Kayeg uyor ‘Juapnys youeasay ‘paso|o | JW, ani aly jeulbuC esepeweugq W | 4q ‘Juepnys yoreesoy “esepewweyg W ‘pasol9 “YOJSIOH “g “JW XO, On aly eulBUO YOJDJOH ueUg ‘JUuapN}s YoJeasay €LGeo0v0dO cLGeOvOHo LLQe0v0uS ‘paso|g ansuyyd d ‘ayenpeibysoq OLGE0vVONS ‘paeso|d sewoul dD ‘ajenpeib}sog 600E0r0YNS v861 - O861 0661 - ZZ61 8861 - 861 S861 - 861 861 - 861 v861 - 6261 “UONeWWOJU! JelUapyUOd sUuIeJUOD ‘SIS@U} a sjle}ap ‘eouapuodsaOO ‘sapnjou; “UONEWOJU! JelUSpPyUod QWOS SUIL}UND ‘SIS@Y} 91 S]le}ap ‘seouaJajas ‘aouaepUuOdse.OD ‘sapnjou| “UONEUOJU! |EI}UBPYUCD BWOS SUle}UuOD *AJOyesoGe 7 S]JUBWOINSeay\| SOU}O9j9IG UOISIDSIg Z’HI4, JOUJO BU} JEpPUIAA JOPOedeD} 614, peuojdes auo ‘yore swopy'|1Z xX SWOp'g} Buinseaw syudesbojoud d}IYM pue yOR|G OM} ‘SIS@U} 9 Sjle}ap ‘eouapUodsaOO ‘sapnjou| “UONJEWJOJU! |eEUSPUOCD BwWOos sulejuog “jaded ‘suji4 uly, auiueAdojeujyd JO SaIadosd 9}99|}90U984 aU, ‘SHOdai ‘diysuejoyos NYAS a1 sjlejap ‘eouspuodseaoo ‘sapnjou| “UONJEUOJU! JeIJUBPYUOD SUIe}UOD ‘diysuejoyos ASyyD a sjiejap ‘Alajjamal pjob jo aseyoind 40} s}diaoed ‘lIounoD yoieasey Bueeulbug pue adUaIDS 9y} WOd pseme Ue JO} UOH}eOI|dde ‘aouspuodseaOo ‘sapnjou| “UO!JEUOJU! [ENUSPYUOD SUIe}UOD “WUO} UOeoI|\dde OY AS ‘s}juswaebuee sisay} ‘ainjoe7] sew}suYD 2U} YIM YON] POOH YH Bulysim pied yOn| poob ‘aouepuodseauoo ‘sapnjouy S861 - ZZ61 O66} - 9261 C861 - SZ6L 80de0v0YHO ‘peso|d pAor] d ¢ ‘ayenpeibysogq ‘paso|o “peweuny YW 4G - (HOS) elshejeyy peweynyy yesey pewuweynyy JW, 219!) ay |eUlBC yesey peweyny sp ‘eyenpesby}soq “UONELWUJOJU! JelUuapyUOD sule}UOD “SIS@U} a1 S|le}ap ‘souapUOdsaOD ‘sapnjou| "SQ0UdIBJOI JeIJUBPYUOD ‘ apiydsoud uunipu] je}sAuD ajHuls ul uoldsosqeosjoa/5, seded jo soue}da00e 81 SUONEDIUNWILUOD 9}€}S PI]OS, WO 19}}9] YO yyM Jeded julol ,4uj pue sped Buljejnsuj-lwas ul uondiosqeoujoa]3, ‘aouapuodsea.oo ‘sapnjouy aoualajoy ‘peso|d “WL “AUUIDSWY, 819 aly feUIBUO AyuuIgow WL ‘eyenpei6ysog ‘pesolD ‘(YOO a! |-Wed) UBMO 9, aI} aly |eUIBUO UuaMOC 4 ‘ajyenpes6}sog "paso|D *(paemy Ajisuaaiu=)) Jean 1G G4 ayenpesbysog, aj} aly |eUIBUC l2N Ill G ‘ayenpesbysoq “UONEUNOJU! |eUOSIAd jel}UaPYyUOD sUIe}UOD ‘yoda sjosijjadns ‘yoda eAIA ‘aouapUuodseaOd !,sd1U01}09|80}do JO} Swjy Hebpojg-sinwbue7, pg6l ‘Woda: qud sea jsuy ‘sepnjou| “UOIJEWOJU! [eENUSpPYUOD *,SPI|OS Je|NOBjOW JO SUI|I4 pasuapUod U! SUONeWOJSUeI | jesnjonsjsg, Aewuuns sisau} ‘sjuswebuewve eAIA ‘aouUapUuodseOD ‘sapnjou| SUIE}JUDD aBuey o3eq Anueny Z861 - €861 aly | vOCE0vOHD Jaquinn epi uondioseq ZOGE0vOND 9g00e0v0YD SOGE0FOYND L861 - 9Z61 6861 - 1861 “UONJELUJOJU! JEUSPYUOD SUIEJUOD “SeoUaJAJeJ ‘eoUuapUOodsaOO ‘sepnjou| “UONJEWJOJU! JEUBSPYUOD SUIE}UDD ‘“SeoUaJEJeJ ‘eoUapUOdseOD ‘sepnjou| ‘peso|d e861 - 8Z6L “UOIJEWJOJU! JENUAPYUOD SUIeEJUOD ‘SeoUeJAJeJ ‘eoUapUOdseIOO ‘sepnjou| SUaqoy Yy}aed IIS OSSajosd Lcde0v0uD OcdE0vOHO 6LGE0v0NO 8Lde0v0yoD Z10e0v0YNo 9lde0v0Nd ‘pesold “says saBpoy ‘juapN|s Yyoeesey, 9/31} aIy |eUIBUO says Jabpoy ‘juapnys youeesay “peso|d “sueaz ¢ jebIN juapN}s yuRasey |D], a} aly jeulBUOC sueag f |eBIN ‘JUapN}s yoeasay “ume Ineq JUapNs Yyoeasey, a/}!} ay |eUIBO ulpey ined ‘Juapnjs youeasay “‘paso|y “saoualns Jo Awapeoy eseulyd) en “IW JSHUSIDS YeEseY, 3]}!} B14 |eUIBLIC enH JW ‘Juepnis yueesey ‘Paso|g “seuor ejabuy ajole9 jue}sissy youeasey, ay}!} a eUIBUC sauor ejabuy ajoleg ‘Juapns yoeasey “pasojD HeUUId pooyeyy bue| ueloiuyoos yoeesay paiosuods Aessajd, 2i}!} ayy jeulbuC leuuIg pooyep bue| ‘Juepn}s yoreaseay ‘Ppesojd ‘ Pyul enjq ul uayUM eeu] Jamo | W [yul enjq ul peuljjapun sweu] uUosdwoY] ueLIg S8DIAE8q JOJONPUODIWAS/WII4 Jinw6bue7 ul uolyeziisuasg-ahq juspn}s youeasay esed (SYS), 21}!} ay jeulbuO JO|MO + | SHI ‘JUaPN}S YoIeasay ‘paso|g “UOIIM 1D] SPIeMY aseD ONS “Iss youeaseay JolUuas ‘seolneq Duds 9a] eAI}Isuas AjjeoiweyD sexeg "S$ JUEpNs Yyoueesey, a/11) eIy |eUIBUO Jayeg anajs ‘juaepnis yoreasay 6861 - €861 ‘gouapuodseoo sule}uoD 8861 - 7861 “UOIJEWOJU! JENUAPYUOD SUIe}UOD ‘SeoUaJEJe ‘eoUapUOdseOO ‘sapnjou| 6861 - L861 8861 - O861 “UONEUOJU! JENUSPYUOD SUIE]JUOD ‘SedUaJEJe1 ‘eoUepUOdSaJOO ‘sapnjou| “UOI}EWUIOJU! Jeluepyuod sule}UOD ‘SiS@U} a SjleJep ‘eouepuodsaoo ‘sepnjou| “UONEWUOJU! JENUSPYUOD SUIeE}JUOD “SedUaJEJe1 ‘aoUepUodsaOO ‘sapnjou| 6861 - O861 al | vLGeov0Nd JOquinn aoudsajoy eptl aBuey ajeq AyWueny GLGe0v0do uondiusseq C861 - C861 C861 - C861 aly + 2261 - 9L61 8Z61 - 8261 oly ol C861 - C861 C861 - 861 aly + oly + 2261 - LZ61 SHIqOY Y}oeD AIS JOSSBJOJd (eujseAeyind ap) uas esjiWweyBues uy ‘eeulwex y jeusa}xy “\yunquip3 ‘AUSIOAIUF WEM-JOL9H YOOpplY euol4 ssi Bulurexe jeue}x3, 9)}) a]y jeuIBUC yoopply euol4 ‘aeurwexy jewa}xy “MNOon pUd - UlEWIOD,O G, afi} aly jeulbuC UIEWIOD,O GQ ‘eeulWUeXy jeUusa}xy “\PJOXO - SBJOYDIN JW Gd, eR aly jeulbuC SPJOUDIN JI ‘BeulWeXy jeusa}xy “alzuayoeW G y JIN Burujwex 3 jeusa}x3, 919!) a]4 |eulBUO alzuayoeW C > JIN ‘eeulwexy jeusa}xy “uopuo7 jo AjissaAlU 45] Bues Buon, IW Bulurwex3 jeuse}x3, 9139 ay |euIBUC 307] Bues Buo, JW ‘deulWweXy jeuse}xy ‘ Ainquajued Gud - Aapeey V &, 2119 aly jeulbUC Aajesy v y ‘eeulwex a jeula}xQ ‘{UMO1IG MaJPUYy - Gud Bulujwexz jeuss}x3, 979) ay jeUIBUO UMOJgG MaJpUuYy ‘BeUulWeXy jeusa}xy veadeov0dd eeadcov0do ceAde0v0HO LEae0v0yO O€ae0vONO 6cde0vONO 8cde0v0Ho ‘juaWjUIOdde jo Ja}}9] Sule}UOD AjUD 8Z61 - 8261 0861 - O861 aly 1 aly L oly b aly L oly L L861 - O861 8861 - 8861 ‘uopuo7 ‘abayjog Arey uaand ‘umey H G JOssajoidg pue xassqJ jo Ajisuaaiuc ‘Aaiphy ¥ g 1g UeeMjeq soUepUOds~aJOD SapNnjou] yoimseg g Jeboy ‘aeulwexy jeusa}xy “ B}SCOMEN - PUd njBoseyyeskeg g, ay) aly jeulBUC njboseyyeskeg g soulwexy jeule}xy “paso|d ueyYy D W JW ‘eeulwexy jeusa}xy ‘ Kioyesoqey BHuveeulbuz jo Ayissaaniup alejay-ly JW Gd Burujwex 3 jeuse}xy, 2} ay |eUlBUC aIejoy-|y JIN ‘Peulwexy jeusa}xy Ayisuaniun HOA MNEW-EPGY DL, An) aly jeulbuC IEW-lePqy © 1 ‘eeulwexy jeule}xy ccQEOVOND JOquinN aoualajoy ol L aly L Zcedeov0ud 9gcdeov0Hd oBuey a}eq Aynueno Scde0v0Nd yede0v0do C861 - L861 8Z61 - ZZ61 uondiiosaq en €cae0v0No “ eouepuodsaoy SUaqoy Yyjaseyd JIS sOSSajOldg P86l - ZZ6L oly L V86l - L86L aly 1 S861 - OZEL “snyoedsoud ‘uonesj}siuiwpe a6a}}09 pue s}uapnjs Buluiaou0d BdUSpUOdSaOD :sapnjou| "e961 ‘ABojouysajolg 0} JueAgJaY AYeY Bulmon, Webpojg -JInWwBue7] OYAS 3y} Jo suonoy, ‘dnojg uolssnosig soju0sj99a/F JejNdajoy\ 24} JO SIN}Ny pue sal}IANOe 9y} d1 S}JUBWIWOD ‘eoUapUOds~aJOO ‘sapnjou| ‘ANID PaipuNnH OM] ISN] PJayJEH Oy} 0} UONAOSGNs s,YyO 81 JO}}9] ‘puny JeEUOWAay WeYeIS ue] By} 0} UOHVEUOP S,YH oJ ‘souejes dlwapedoe al Jaya] '776] Auenige 4 ug) ‘SsHeqoy JOssajosg JO} AWE Y JOUuUIG, 21 Sjle}ap pue }sI| }SanB ‘jyauaq ssauyols 9J JE|NOIIO ‘sapnjou} ‘aBa]10D pjawjeH, 213) a1y ;euIBUO aoduapuodsaoyg ‘abajjoD pjeyweH ‘ BOUBPUOdSAOD ONS, a}}} |eulbuo aouepuodsauo0g (OYS) [lbuNOD Yyoseasay sDUsIDS)}~=- pOl4EOvONO EQAEOPVOND. ‘ peyossy - si9}}e7 weung jo AjisuaaiuN, 2}}!} a]4 jeulBUO aouspuodsaOD sAeysIUIUpY ‘v8 424 ‘ (PIO) eouapuodsa0D jesaued, aj} a]y jeulBUC ZOACOPOND v86l - O861 ‘Y861L-E861 Pa}ep SI a1 a4} Jo Ajuofew ayj “euepuodsa.oo ‘sule}UoD souspuodsei0g ~=— LOAE0VONOD L661 - 9L6L Sally Joalqng 9 aouapuodsaui0D —_ FEOVOND *‘Sazis snoueA ‘[Og6] ‘PseMy |eOWay] uoselWwer payepun sydesBojoud »z ZL61 - 9Z61L oy b 7861 - 2861 7861 - Z86L ue|YY 24} YIM pajuasaid Bulag uapnjs e Jo OM} Buipnjou! Aessajd JO uosjIA\ Uelg Aq uani6 uol}e}Uasasd Sased BWOS Ul) QUd JI@Y} YIM pajueseid Bulag s}uapnjs jo sydeiBbojoud a}iym pue yoe|g g] 'SW9G'0Z X SWDZ Z| SOINSEAW 9UO ‘SWDp'GZ X SWIDE'OZ BINSeewW ANO} ‘asunoo Aq pednoi6 sjuapnjs jo sydesbojoud yespod ay1ym pue yoRIq ‘sepnjou} pleqais Vv ‘eeulwexy jeuja}xy "Gd (elpuj) ewueys pueyd ysaJen JW, af} ay jeulBUOC BWJIEUS pueyd ysaJen JW ‘eeulwexy jewe}Xxy syudeiBbojoud “eAejey $0 AjisuaAluf UlL YO] UBD JW - OSI, O94 A1y jeUIBUO Ul] YO] UES P| ‘BeulWeXy jeWe}XQ “Spee jo Ajisuaniup eUuL jeuse}x3, ay) aI jeulbuiC ybuls defiey ‘sourwexy jewe}xQ yBis defiey Buruiwex 3 SeqeoOvOND 4oquinn sdUdIOJOY ZECEOVOND 9EGEOPOND 861 - SZ6L aly 1 aBuey a}eq Ayueny 6ECE0VOND 8ECdeOvVONO uondiuoseqg one “UOHJEWIOJU! [eUOSJEd puke jeNUapyUOoo SUIe}UOD SUaqoy Yyyasey IIs JOSSajO1dg “UOIJEWJOJU! JeEUaPYUOD SuIe}UOD S861 - 9261 L861 - O86} 861 - 861 V86l - C861 ‘saoualajal ‘juaWAO|dWA $,yY45 Jo SUOI}IPUOD pue SWJ9} ‘SuOnOWOJd pue s}usWjUIOdde Ye}s 31 BoUSPUOdSaJOD ‘sapnjouU] “ain}puadxe juawdinbs pue ainyuin} a) WEIN 0} |IeWS] WN, {Sule}UOD ‘yoda py ‘siaded asoo] pue s}uawWWOoo [2] SHO suleJUOD “Eg6l Alnr ‘sayiwWOD MaINey 98} Ag posedald JIN Wold OWS ‘sjle}ap JUNODDe ,auN}Ipusdx J L861 - L861 "Spoof f Iq JO} seyo Jeuossad e Huljeaso jo Ayiqeyins ay} Bulpsebai Ja}siBay UL 0} Buljpeys Y Y JOSSAJO1g WO JO}9] ‘L8G, euNnr puz uo Buljsow JO Sa}NuIW !) 8G] JEqWeAON U9] UO Bul}eeW Jo} EpUaby ‘sule}uOD V86l - L861 ‘sa}IWWOD jeaddy AjissoniuA ‘asjuEeD YOeaesay paljddy pjayyeH QJ sjlejap ‘syeqoy 9 5 JOssajoig Aq ,soiuosjoa|y Je|NOBjoyy, pepnyjou! YOIYM SAAS 91N}O9] D1jqnd Jo} sjudWabHueUe SAI}eJ}siulLUpe ‘sapnjou| ‘Pesold HEIS sjunoooy je}uswyedeq AYISIBAIUF) BU} JO JUSWUIBAOH pue dNJONJ}S By} UO HOdeyY, “[uNoD YsHug, Oph aly [eUIBUO ounod ysnug “pesojo sdiysuopeoy pue sdiysiossajoig UO sa}IWWOD “dnojig youeasay parddy pleyyeH ‘e6aj0D pleyyeH, 2191) aly jeulBUC dnoig yoessay parddy pjayyey ‘e6ayj05 playjyeH ssooulbug J2d1JO9]y JO YON su] a4} Aq soIsAyq parjddy ul aai6aq (sinouoH) 9Sq 2u} JO UOHE}PIDOV BU} JO} UOISSILUIGNS ssaoulBuz Je01}99]F3 JO uO}N}}Su| ay} Aq soluosjo9]4 pue Buljndwog ul 90/6aq (SsunouoH julor) 9Sq 84} JO UOHE}IPIOOV 9y} JO} UOISSIWIGNS 9Lae0v0dO GLAeOvONO vlLAcov0dd €lLacov0dS claeo0v0ud LbLae0v0Hdo OlACOvOND 605E0v0HSD £861 - 9Z61 C861 - C861 QWNIOA | C861 - C861 QWNIOA | aly L aly L aly | S861 - 1861 0861 - 9261 ‘podai punog ‘suojeoijqnd jediouid jo }si| aso] sule}uoD 7861 ABW UNL | BaHWWOD UONE}PalD0Vy a4} JO }ISIA BU} JO} paredaid ‘odes punog 7861 Ae UL | SEH!WWOD UONE}PaLoOVY a4} JO JISIA ay} JO} paredaid ‘Z86L ‘SOIPNJS POA S,MOIOWO | 0} sanBealjoo om} pue YH Aq }ISIA 81 BOUapUOdSaOO SapNnjou} abayjog Aan "eba}0D AyisueAluN, 3} ay |eUIBUC abHayjo5 Ajyissaniup " WOOY UOWWOS Joluas aBajjoD pjayyeH jo shujaoyy 269||05 plaveH, a) ay jeulBC sBujsoyy WOOY UOWWOD JoIUaS abajo pjeyyeH ‘suaded Buljaaw ‘aouepuodsauoo ‘sapnjou; “WOON UOWLUO4 JOIUSS 94} JO JaqWIaW & BWIODAEq 0} YH 0} UOI}E}AU! ‘aBaljoD au} UM payeloosse sjooyups Jo }sI| ‘eouapuodsadoOo ‘sapnjou} ‘Qn|9 abpug aye1\dnNq YyOsS abHaljoD pjeyyeH os Sueded ‘aouapuodsaos< ‘sueded Bulyaaw ‘sapnjou| ‘gni9 eBpug PleyjJeH 410} 1Z0-¥Z0/60/L0/HO Ose 8a aoduaspuodsa0Dg Ogg 803S€070HS SOAE0vVOND 4Jaquinn aouaIajoy aBuey o3eq Ayueny Z0A€E0v0NS 90AE0VOHD 861 - L261 ol | uoldisseq epll 861 - €861 SOLUNIOA Z “SUOISJOA JeEUY pue Yep sule}uOD “ZG SUN U}p UO Pd}ISIA JoEHIeW SSBOUL C861 - C861 sydesBojoud gy} C861 - C861 2261 - LL61 9261 - 9261 SUUNIOA | ol | aly ‘nuew pue uojel}ul UOayoun] ‘swoy, "Ee X SWIG’ }SOJ BU} ‘SWIDE'OZ X SWDG'GZ SaiNseawW uO ‘JuaWpedsq soishyd au} JO SIBqUIaW JEaYJO pue YO Aq paluedwoooe WeyinG Huljisia JoueBieyy SSeOULIG HYH Jo sudesHojoud unojoo g} ‘surejuoD ‘sjuawabuewue a1 siaded ‘souapuodsaoo ‘yoda ‘suie}uoD “LZL6L Aine Up] uo jespayyed OU} 0} JISIA S,UBEND OU} WH JO swuWeJGOId au} Jo Saidoo OM) suIe}UOD SIA SJoseBeyy SSeouUUd HYH 796) Aenuer ygz ‘weuing ‘[99n] DOHIWLWOD S}UCID AjISISAIUAF BU} JO JISIA, jespayyeg WeYING O} Ybinquipy jo 81NG OY} HYH F U9END 24} WH JO USIA *JOOYDS UY} O} PISIA S.YH Buimoyjo} sjidnd wo si9}9] NOA yueYL SIA JOOUDS JoIUNr sjoleBey] 1S sUaqoy YyJaed JIS JOSSAJOIg €86L Ae; ug) ‘eey!wwod saoinag aje}s plloS JO }ISIA ‘lounOD Buueeuibuy 9 aousINS SOAE0vVOND vOAEOVOND €0AEOvVONO cOdE0vVOND LOAEOvOND L86L - 9L6L SHISIA AEOKOYD peyepur) spied Z gjome 1 L661 - 6261 ccAe0v0uo 2161 - 9Z61 a Lb S861 - S861 L861 - L861 “weYING Yea] ey al} | | UayM JNOUOY siy UI pasiueBJo youn e ye YD Aq uaaiB yoseds e JO} sa}ON peo ssoulsng “Aemes, 219 aly eulbuo soiskyd paljddy jo diysiossajosd JO} Buimaieju] ‘Aemjes ‘abajo Ajisueniun yoseds |J]EMaIe+ JO} SAJON ‘wWeUING jo AjissaAIUy aoualajay “L86L ‘JooudHI}E}U] “yyEY WO JoJAe] g Ue; Aq ajole Ue yo Adooo}OUg "L66) wie) Aueydid3 }SI] ‘O1N}D97] PJeyJeH ‘Joos solnjas WeUOWS| Ul ‘6/61L-9G61 ebaljoD PJOWEH JO Jayseyy ‘YLompY AY Auoyjuy sewoy, ‘Aepi|joH sipy pue Aepi|joH 194 JOSsajold JO9]/F JOJeNUeYD-3d!/\ BY} JOSW 0} UOHE}AU! ‘sule}UOD "9861 ‘solskyd palddy Ul JIEYD SE JOSSBOONS S,YH JO} JUsWASsIPaApe ‘(¢ ebed uO sbHuipjing Hulseulbuy pue soiuosjo8}4 pue soiskud paddy au} - uolsua}xe pesodoid ay} uo aoe) gE) Aew ‘unaying weusng jo Ajiseniun ‘pg6L eunr ‘ubisag Jonpoig d1U0N9a/F ‘,weUiJng ye yYoJeesey, ‘1 96] Jequisoeq ‘TL IN ‘Sixesdyiuosyaje ,| F4weyo wnz wWIl4-g7] WOA, ‘sule}u0D 89UT!9S JO Hy :Buljjapoyy jeonewauyjyey\, 6lAe0v0NO abuey a3eq Ayueny Lcae0v0uod OcAE0v0HO s}UaAQ 8bae0v0ud 9861 - L861 aly | uondiusseq sBunjnd ssaldg ZLAcOv0Nd 4aquinn etl peyepun sydesBojoud Z YO Jo ydeuBojoud WeIUOd + ZOHEOPVOND “yoea SWIDE'g| X SWOG’z| Bulunseaw sydesbojoud ayiym pue yoRlq Z "SWDE'O| X SWD9'Z| OzIS ydesHojoud dnoJb e jo jousdeus INOJOD BUC ‘@SJBABJ UO ,S9!U01}09]/4/HuljNdwod, uoNdeo yyM OSE] eunr payep ouo ‘6/6] ounr pajyep auo ‘punosbyoeq 9y} ul |espeyjED WeUING U}IM doyoos ay} UO Uaye} BOS ‘Aay BwWeuU Jeded e avey syudesbo}oud INO} ‘SOZIS SNOUEA ‘s}uapN}s pue ye}s ‘JuawWpedap soiskyd AjIsusAIUN au} jo Ajqeqoid sydesbojoud dnos6 ayiym pue yor 9g} ‘sulejuoD spunolyd 9 sbuipying sUaqoy Yyyaseyd JIS 1Ossajoig poayepun peyepun payepun sydeiBojoud g “SWIDG'g X SWOZ'E] SeiNseaw Yyoey “SWUDE'G| X SWO/'ZZ Sainseay| ‘JEpew SsAeJOW SWWOD eB spjoy uOsJed BUCO ydeiBojyoud | = ‘auyeay 31n}o987] soisAyd 9y} apis}no Hulpuejs YH Bulpnjou! snoj jo dnoig ‘puey SHaqoy suljoueyd ul }ebpojg 9g sInwbueq uljyues4 ulluefuag SMoUs J9}SOq ‘solsAud jo ease ysijeloads s,yyqsed SUI} 7] lun weung, sped ajou }I-}sod UjyIM payoeye yoeg uo uoNded ‘J9}Sod e 0} }xou Hulpuejs YD Jo ydesBojoud plosejog JNO|OD BuO jo s}sisuoy “AYSJOAIUA, UBUING }e Uaye} UB9q BAeY - PaAsijag ydesBojoud 1 AjissoniuA) WeUING Jo syoysdeus INO|IOgN ~=6GOHEOPOND auyeay] 31n}oe7 soiskud 8U} apis}InO puemy Buljussasg YO POHEOPVOND WII4 G7] Ul SI9BUO!d, J9}SOd PY EOHEOPVOND \90UdIDS O86l - 6Z6L syudes6ojoud 91 sydeuBojoud jejusupedsq {LOHEOrVOND O86 - O86L sydeJ6ojouyd HEd0r0OHD v00Z - y00Z Z861 - Z86L 6861 - 6861 ydes6ojoud 1 “}4Bu ay} UO BuO ay} SI BUO Hulyoo| }S9g “SIy} UVES JOU aAeY NOA ase U! JsN¢, JUBWLWOD US}UMpUeY Uj ‘6861 J9quuedeq 0} JOQWSAOCN ,GYOMSSVd, WO “YO pue Joojg piaeq JOSSEJOJd ‘SPOOMA UYOL JOSSaJOlq ‘soIsAYd paljddy jo Jossajojy }sod ay} JO SJapjoy ae1y} Jo YdesHojoud e Buimoyus Burjjno Jadedsmau peidosojoyd pue Swd]}"O} xX swoz'e} Buunseew ydesbojoud ayiym pue yoR|gG * Jay4}960} sueddiq, ‘uoneyAu! 0} saijdas ‘umMo] WeUsng ul JUuNY aJNSEA} OD 0} SAN|D, ‘seapuayje jo }S!| ‘ewuWeIBoid ‘souspuodsaoo ‘s}uapn}s youeasal Jo sydesBojoud pue sayepdn yym aunyooigq ‘sepnjou| ‘sal|das ‘saapuaye JO }S1| ‘UONePAU! ‘Sapnjou| “psojxO JO WeYJNG }e UOISIAJadNs siy JeapuN PeyxJOM OUM SjUe}sISSe JO S}UBPN}s YOJESSSJ JOWIOJ SYD JO} UOIUNdY “NID UoIUNdY-YH5, 2} ay |euIBUO uolunday psJojyxO pue weuying ‘dnoig yoessey wil4g@1SHY9 puaeyaep uoIUNaY dN0Ig YO = ZOOEOvONO \SIOSSAJOld JO JAISNID V, EOOESOPOND OD€O0rO0YD sequinn aouasajoy aly | aly | abuey a3eq Ayjueno suoluney Onl 002 - Z86L LooeovoyNo uondiuoseq sUaqoy Yyyaed IIS JOSSajold S861 - S861 S861 - S861 S861 - S861 L661 - L961 S861 - S861 ol | P4JOJXO JO AjissJOAul) 8u} ye JUBWYedEeg HuLeeUIBUy aU} Ul WeEYD e poy AjjUussINOUOCD O} PUR |VF-WOY] YIM JSUBIDS Joly JO sod ay} dn aye} 0} Ajissanluy weying wo saow siy Bulurejdxe YS wo py] ABojouyoa| wooy uea|D 40 IEIG W JIN 0} S861 Eun Uj) Pe}ep Jaye] ‘sbulmedp ‘paywiy swa}sAs JIy Uea|D pue Py] UBA|D [00D U}IM BOUBPUOdSaIOD ‘sapnjou| “@BeIO}S WOU] Pue PJOJXO jo AjisuaAluUN 8} UBEMjeq JUSLUdEIHe JOeIJUOD ‘!psoJXxO 0} WeYING WOd JusUdinba Jo JeAOWA 31 SjJUaWAaBbUee jeloUeUY yg SHul}sOD ‘aoUepUOodsaO0D ‘SODIOAU! ‘pay SHulul) |eEuJSNpu| JOOS|OH Y}IM yJOMUAEded ‘sapnjou} ‘VEOSOND OSE 99S eyeq jeondo Ajisueq YBIH, uO YOM 9J || WOOY UedI|D MAN JO UO!}EI/E}SU| cOVrOv0ND juoweaalby 30eI}U0D 9 SHul}sOD UyIM PJOJXO 0} WeYING WO SAO] JUBUdINby cOVvOvOND IWZ WOU ‘}sUA!IDS JalYD pue AysJaA!UP) PJOYXO Je diyssiossajojg © 0} JUBUUJUIOdAe jUIO! a1 SUO!}E|N}e1BUOD Jo sJa}a] SUIeE}UOD aly L juewjuloddy JUIOF UO UOT}E|NJesBUOD Jo S997 LOVWvOvVOND juawysi/qejsy Vrov0ydD “IIS UJOUL €0SOND Salsas ose 8aS afajjop asousseig ‘diysmojja4 99 BDUaIDS Hulsaaulbuy JO JusWyIedag ‘diysiossajoidg BuljisiA ‘psojxo jo Ajissaaiun *psojxO ye S}uapn}s a3enpeibysod pue yoseasad S,y5 UO Sail} Ose ale BJ9YL "INS-UOY] 0} Bulzejas Sua}! YIM dejABAO BWOS SI 3194} yBnouye ‘psojxo Jo AjISUBAIU 9Y} 404 Ajaind syuowaebuewe dAI}eI}SIUIWUIpe 0} Huljejas Sally ase UOIJD9S SiYy} Ul panBoyeyeD “SWUIDQ’g X SUDZ’E]| SouNseawW YyoRa ‘awed AWE, SHaqoYy 5 4 jold uesjpey q 08 99d SE'ON, 8SJ9AOJ BY} UO peuoNdes sydesBo}oyd snojoo om} sule}uOD £0861 dnolg wij sInwbue7 speas asianos uO uoNdeD saeuey Aye, juapnys “YJOIED, pajjeqe| edojaaua ue u! paio}s AyjeulbuC Bulyoludid sjuapn}s dnoid yebpojg-sinuibue7 2 YO "SUIDG’g X SWE] Seunseayy “Bune |I1Y e JO Apis ay} UO Huljjis s}UapNj}s UWM YH Jo sydesbo}oud joyusdeus unojog 9OHEOVOND Jaquinn aoualajay O861 - 0861 sydesbojoud Z uoldiusseqg eplL 0861 - 0861 ydesBojoud 1 oBuey 93eq Ayueny vovoud ZOHEOVOYD 2861 - y86L aly | “sasinod Hueaulbus uo siaded ! Ayeg Bunion, | W3 JO HOday, ‘aousa!9s BHuuseulbug ul sioded uoneuiwexea AjissiaAiuQ psojxO ‘suayoes} soisAud jo A\ddns 91 aduapuodsaisoo ‘s}sod Bulyoes} a1 aoUapUOdSAaJOD ‘p40jJXO JO AysJOAiul) ‘SHY JO Ja}SeY| JO BauBap ay} Bundaocose yD a Je}9] ‘sepnjou} S861 - S861 SIP Addoy w/e Sb ‘panBojeyed UBUM PEMalA JON 8861 - 2861 aly | “AD ‘eo0uapuodssauosd ‘yoda, ‘sule}uoD SWIqOY YD IIS JOSS8JOld "(Buiysee |) PJOJXO JO AjisuaAiUH, aL B14 ;eulBUCE Huiyoes | QdUdIDS JOOYOS pue sjenpeh}sog /OANI ALISYSAINN + G86) HeAPY - GHO4XO }sod Buyeeulbue Je|nd9jOW “OANI ALISYAAINN + PV Sug Je|Noajow) SeoueJ4 , peas sjaqey jeulbuC jUsWAasILOApY }SOq BusauiBuz sejnoajoy\ ‘\diyssossajold HuNIsiA, aI} ay [euIbUE SOIPIANOYW YOIeasay Jo yodey OLav0v0NO 608v0vV0NO 808v0v0HD ‘98 LHOdsdy DAW 98 Idy 98 99q yodey ALISYSAINN GYO4XO dnoig d1U0I}99|F Je|Noajop\, speed jaqe] jeulBUC syoday dnos9 soiuosjoa|F sejnoajoyy ZOEvOvOHO ‘dnoig youeasay SOIUOIJNI|F Ie|NIjOW, fj!) ay peuIBUO dnoig youeasay sojuo0sjoa/y Jejnoajoy| 9g0Ev0v0NoD 9861 - 9861 SIP Addoy ,b/€ SL L661 - 9861 ‘panBoyeyeo USM PaMealA JON "L66BL JOQO}O ‘ueder ‘IyeZeYO SolUOI}Oa|W Je|NIajOp\ uo wnisodwhs Sdf UIs ‘066 Jequieceq ‘ueder ‘oAyo] ‘soiuos}09/9 Jejnoajoyy uo wWinisodwiAg jeuoleus9}U] 8 sjlejap ‘soy SsolUOJjOaja so1sAYd jo uejd yBnol ‘aouapuodseaoo jesauab ‘sioded Hurjsaw ‘suleyuoD ‘ueder ‘EMeYOSOH OIYSIYD JQ ‘|Iseug ‘OJAV\ Bp gq OS]9aD JOSSaJOJY !yeWUEq ‘ypjajunig Aey ‘ooixayy ‘Ul}OIg WII JG ‘elAejsobn, ‘olsespuer A4q ,pueyeziims ‘uspsuey ¢ ¢ 4g ‘yy soUspUOdseOOD sepnjou| O66} - 8861 8861 - C861 6861 - S861 “UOIJEWUOJU! |eIJUaPYUOD puke ;euOsied sule}UOD “SOWIOH [Ned JQ JO} JoUIWeXe Ue Se Huljoe YD a1 sueded ‘ssoyew AjisJOAlUN 31 BDUBPUOdSAIIOD ‘suejNoUIO AyissaAUN ‘sapnjou| S}SUSIDS SCASJBAC WO S}ISI/ 81 BOUBPUOdSEeIOD epeuey ‘egoyiueyy jo Ayissaaiun ‘pued PJEMOH JOSSAJO1q YIM BoUepuodseOD WOM d D Jossajojq UjyIM eouapuodse0D "PJOJXO JO AjIssaAIUF), O99 Ay |eEUIBUO UO!E}SIUILUP YY aHajjop pue souapuodsao0y ‘(AYISIBAIUP) PJOJXO) BDUBIOS Huveeulbuz “}daq, aj} ayy jeulBUO UO!}E1}SIUILU PY a6a}joD pue asouapuodsa0y ‘IWa-usoy |, 81 aduapuodsea.O= ‘sAep uado WHO} U}XIS JO} SJUDWUaHUBE PUL SJBLUJOJ U}XIS 0} YeadS 0} Jao oJ adUspUOdSAIOD ‘sJe|NDIO BoUaIDS HuLeeulbuy jo juswyedaq ‘sapnjou| SOsvOvONo vosvOv0ud sajl4 Joalqns 9 aouepuodsauo0g gvor0y9 Jaquinn aoualajoy epll c0dvOv0yo cOavOv0ud abuey a3eq Aynueno C661 - 8861 0661 - S861 L664 - LO6L LoadvOv0ud uondioseq 6861 - 8861 ol 6861 - 8861 O66} - S861 aly L spied Z 8861 - 9861 aly L 0661 - 8861 SOLWUNIOA € ‘0661 ysnBny Jo} dnoiB yoseasas sy Buluiof sskZ 1q 34 BdUapUOdsSaOD ‘sule}uOD “SUUJI4 G7] UO BDUSIBJUOD JEUOEUIO}U] Y}p BU} 0} PayIWWOD Apeasyje si ay se uoneyAU! ay} Bululjoap Ajdai $,y5 ‘sjeuayeyy jUsH1)}9}U] UO doysyOA |EUO!}EUs9}U] BY} Ul aJedioed 0} UO}e}AU! ‘Sepnjou| “YD Bulpnjoul asjanas 9u} UO SainjeuBbis }UBia suleyuod ‘gg6] euNnr g ‘saljlesuaA ye JOUUIP W3O, JO} Nua -gg6} [Udy YjOZ ‘JeUUIG UOSUI|MeY ey] JO} NUaW :9g6] Asenuer ujg} ‘iauuiq ayuAA SPWOY] JIS JO} NUdW PUe UO!e}AU! ‘sapnjouy “yooqpueH »O/\-eSINOD ‘06-686 YOOqpueH esJn0D ‘68-8861 YOOqpUeH asinog ‘sulejuoy “LO6BL Aint 9 uO psojxeE ‘abaljog BsouaseJg je pjay uoIssnosiq AjaIN0S jeAoY e Jo Hoday ‘uoNnesogeljoD Ajisyaaiuf-Ayjsnpu| uo sjedsy uleyad, !,/961 Yue] Z| psojxo ‘abajjog asouaseig ul pjey Aujsnpu] ul s}sjuaios pue si9aulBuz uo uolssnosiq e Jo yoday, ‘Gg6| Jequwajdes y}9g pa}ep ajou HulaA0d ‘sapnjou] “UONELWUJOJU! JO} YH 0} ANY sejoysiIN Aq uaaib sueded SUONEDIUNWWOD,9},9 | seq sepnj}y-aq jeuojen aujuag ‘sskZ JQ yy soUapUuodsaOD 6LEv0v0ND ueder ul saduajajuoD 8LavO0v0Hd pueg sseuisng ZLv0v0ud snus JeuuIg 9LavOv0uS syooqpueH esuno5 GLav0v0ud €00¢ - 9864 sjuapnys oOr0rv0YD SWaqoYy Yy}ed JIS JOSSaJO4dg S861 - S861 al | al L aly S861 - L961 8861 - 8861 "SJE|NDIID BHaIjOO !psojxO Ul SaI}IOe} MOU 91 BLUIUSEO 4 JG 0} souspuodsaoo ‘sHhuljeaw JO} sioded pue sajnuiw ‘sapnjou} “UONEWJOJU! |BI}JUBPYUOD pue |eUOSIad BWOS SUIe}UOy 296| ebaljoD esousseig ‘ASNpu| Ul s}sUSIOS pue susoulBuy diysainjoo7y 9 diyssossajoid JID e& JO} uOeUIWON "P1OJXO, OB]! O]y [EUIBC aoua!ns Buuaeulbuz jo Aynoe4-qns aouasajay ‘Buusoulbuz sjeuayeyy ul diyssapeay JO} Suonedijdde ‘suejnoulo aoual9S Huuseulbuz jo juswyedag ‘!7g6] ‘eoua!I0S Hulaeulbuz jo juswpedeq PJOJXO JO AjisVeAIUN UO POddayY jeloeds seul] dy], ‘so1u0s}99a)/4 Je|NDajOW) UO BSINOD 1.66] JO} Sayeads pajsabhns ‘suojsanb wexe pajsebbns ‘jues6 jy WOU, a1 eouspUodsaOO ‘OG6) ‘ BuiBewi peway | oj9a|a0IAq JO} SuUj!4 YeHpojg-sInwbue7 jeep uO!Isues| -oUeBIO Od, ‘}S!| uoHeoI|gnd payepdn ‘og6] Suoissiwipe a}enpeib Jo }sI| ‘sapnjou| ‘paso|g “ psOjxO JO AyisuaAluy ‘goualos Buueeuibug, ay!) ayy peulBUC uonejsiuiupy abajo pue seinjoe7q al L Aynueno 0661 - 8861 oBuey o}eG vLavOv0ud €Lavov0uo clLavOv0ud LLGvOv0yud 4aquinn opt uondiusoseg “UONEWOJU! |eI}UBPYUOD pue jeuOSsJed sule}UuOD SUaqoy Yy}aed JIS JOSSaJOd O661 - 8861 8861 - SZ6L 0661 - O661 0661 - 2861 ‘suodai uolsiiadns ‘aouapuodsaoo ‘sapnjou} ‘diysyuapnjg AjssaAluy PsOJXO/IWA WOU L ‘gouspuodsaOo ‘sule}uoD “aduapuodsaoo ‘sule}uoD “UOIJEWJOJUI |eI}UaPYUOD pue jeuosJed sule}UOD ‘gouepuodsaoo ‘sapnjouy “UONEWJOJU! jeUAapyUOD pue jeuosJad sule}uOD “peso|d 68/886} J0}/NOg WeY|, A) ay yeUBUO Ja}InNog yew "PUL, d >, Sl} aIy JEulBUC apued dq euUusHyY ebeY g ueoungq “peso|d “Ald |O}SIQ }2UU0G,0 BIN YO, ay ay jeulbuo []2UU0G,O s/n OLOvOVOND 6097070HD 8090v0v0ND LODvOvOND L661 - O661 ol | ‘gouapuodsaoo ‘1, 66) Aine ‘ SWII4 UY] a}sodwog diuebiC/BIUeBOU] DU}O9|e0JAq, SIS@U} ‘sepnjou| “UONEWWOJU! |eUapyUOD pue jeuOSsJed suIe}UOD c661 - 9861 oly 1 O66) eunr ‘,adIAaq Ayunoas e Ul BSF JO} SWII4 UIYL a1ueBiC JO uOesa}OeJeYD |edI}dO, sisau} ‘JUeWAO|dWe JO} UoNeo!|dde IWS wou] ‘Ww0} uo!edI|dde juapnj}s YOueasa ‘{aouepuodseJoOo ‘sapnjou| “UONELWUOJU! JEI}JUBPYUOS puke |eUOSJEd SUIe}UOD ‘peso|d Aydin, 6iei9 9097070YHD ‘paso|9 “paulejas JOAO9 a) JeUIBUQ *“,UOSpNy maJpuYy WEYING 286}, ANN ay |eUIBUC uospny MeipuYy SODvOvOND 9861 - 9861 0661 - 8861 C661 - 8861 “PILOH PIAeG, an aly |eUIBUO pueay piaeq “peso]d “gouapuodsaod sule}UuoD “UONEWJOJU! jeUapyUOD pue jeuosiad sule}uOD “1861 ‘suoneoiddy abesojs eyeq 40} su! yebpojg sInwubueq jo saredosg jeoI}dO pue jeinyonuyjs, siseu} ‘ydeuBojoud S}IYM puke yoeRIq ‘soda uolsiAadns ‘souepuodsasoOo ‘sapnjou| “UONEWJOJU! Jel}UapUOD pue |eUOSJEd sUIe}UOD aouasajoy ‘peso|d uung ele iq ‘Paso|g 68/8861 JMOOD uous, ai} ay jeuIBUC 84009 UOWIS “paso|d ‘ELVLOEL8 ON J@J JUBPN}s B}ONH, J8A09 aj }UOI} JO BPISU! UO UBPHUM VALISMYSAINN GHO4XO dnold DAW - diysjuapnys YOOIGIOD PseyoiY JW), 919!) ay feulBUOC YOOIGIOD PJEYNY eunr ‘sw Webpojg-sinwBue 7 “seduaJajal ‘soda uolsiedns ‘yoda suaulwexe ‘'9g6] ul yoay3 OujOajaoiAY ay], SIS@Y} ‘sapnjou| "SJa}deyo sisou} ‘soda uolsimiedns ‘saouasajas ‘sapnjou| “UOIJEWUOJU! |eI}UaPYUOD pue jeuOsJed SUIe}UOD O661 - 9861 aBuey aj3eq vOoovOvOND c0OvOVOND cOOvOVOND LODvVOVOND JOquinn epiL aly Ayyueno uondiuoseg SWaqoYy Y}aJed IIs JOSSaJOJd SaNISIOAIUN) usiug ul yoreesay o16a}e11S "| 98-L-2z aunjoa7, spea jeqe| jeulBuC 986] eun}oe7 ‘ sanisueAluQ ysiug ul yoreasay o16a}e1}sS, cOdv0v0ud s}nopueyH 9 jevayey UOHeUasald Lodv0v0YS 9861 - 9861 O661 - 8861 Addoy ,.p/E G }SIP 1 aly | ‘penBojejyeo UdYM PeMaIA JON ‘0661 ‘yuapn}s |lYd’q 40} jesodojg esed, ‘salouaiedsues} peauseao ‘sapnjou; 0661 - 9861 $a/njIa7 dv0rv0y9 9861 - 9861 ysIp Addoy p/E SL ‘penBoyejyeo UBYM PaMaIA JON “‘peso|D ‘98/Z/r1 “[,2e|NWWoO}, Ule}Ye0 you pepnyjou! jou abed s}ua}u09] saipnjs siy UO Oded S,LUI] WI] “Ps0JxO, Spedi jaqe| jeulbuC podey ,wi], JUapN}s Yyoueasay GLOVOvVOND “peso|d * O}@ SJa}a/Sa1|deJ) sjueoiddy (p (sjlejep HEAP) HeApy (€ uosinod (Z 84009 (1 dIHSLNSGNLS HOYVASSY ALISYSAINN GHOSXO/W3 NYOHL, speed jege| jeulbiC sdiys}uapn}s yojessay “pasolD jeddo| suuy 0661 - S861 ‘panBojeyeo usyM paMaiA JON }SIp Addoy w/e SL €00¢ - €00¢ Jay9] | “UOIEUOJU! JeENUSPYUOD pue JeUOSJad SUIe}UOD AjjeENUE}Og "YD 0} J9}}9] BuO sule}uOD “UOIJEWJOJU! JEHUSPYUOD pue jeuosiad sule}uOD ‘siaded pue sjoesjsqe ‘syodai uoisiiadns ‘sisau} ‘ ssaAejouop| Pexi JO sapedolg jeojdO pue uojesedaiy ay], ‘Auenb Juayed ‘ Guibeuw| JEWJAY| DU}O9J@OIAq JO} SwUjy Webpojg-sinuHue7 jejayy uolisues | -oueblo, ‘eouapuodsaos ‘om) ped pue suo ed usemjaq sapnjou| jJeuosied sulejuoD Z Hed ‘uOspyeyory Wi) ‘peso|d ‘8ZIS IBY} - anp syed om} oju! }I|ds uaeq aney yng aj} Quo pawJo} Ayjeulbuo Z Wed pue | WeY ‘\uospseyory | JW XO, a ay jeulbuo | Hed ‘uospyeyoiy Wi} ‘suaded pue sjoesjsqe ‘SuodaJ uolsiedns ‘sisau} ‘ siaAejouopy paxij\| JO Seledolg jeodoO pue uolesedaid ay], ‘Auanb juajed ‘ Buibew! jeway} 9Uj}O9a}a0JAq JO} SWI} yebpojg-sinw6ue7 jeyew uolisues|-ouebioc, ‘eouepuodsauoo ‘sepnjou; vLOvOvONS CLOvVOvVONS LLOvOvOND JaquinNn aoualajoy ont “peso|d cLOvOvVOND 0661 - S861 al | aBuey a}eg Ayueny uoldiusoseq “saluedwod ajjuad Ajo djay pue uonejauabed }soog - Salyeniul SHaqoy Yyased JIS OSSaJO4g €661 - O661 L661 - L661 sydesBojoud p ue 81 £66] Wo Huljnd auO “LE6L pue OBE] Usemjeg BuNjep Ajwewid ‘pesequunu pue ‘diydeibojoug uosuayoiq yey Aq AydesBojoud, yoeqg uo payiaqe] “swop’z} x Swud9°Z| Sainseaw YydesHojoud yoeQ “EO0SOPOND 94 ul Bund ul peonpoida ydesBojoyg “Je|DQ UOY JOSSaJOlq ‘|lounoD SSN JO ueWUIeEYD puke JO|JBOUeYD 9d!I/-Old ‘pylyopOOD Hay apy ‘Auejasoas diuapeoy ay} ‘Aa|bu,y uel JW ‘UOI}EDOAUOD 0} 9] aU} ‘Ag}eaH WI} Jd ‘WAS JO JUapIsald ‘US, YyJeqezi|F ‘18040 JULUN|\y a4} ‘Aeumog J8}8q JW ‘UOIEDOAUOD Jo UeWUIeEYD ‘Aajpeg uyor Jq ‘Ale}asN9S pue Jensibay ay} (Ya} 0} }y6u Wood) Udu} pue pulyeg Bulpue}s UuO\UIeG p07 ‘(payeas) YS yyM YydesBojoud dnou6 e si ydesBoyoud yynoj ay, “suCOW WEI/EH JO UOJUIEG PO} BY] UOH JYHry Oy} ‘JojaoUeYD BY) PUe YO jo ae sydeibojoud aay, “ysap siy }e payeas YD Jo sydesHojoud snojoo uno “UOHEUOJU! JLUOSIAd BWOS sule}UuOy 0661 - 6861 6861 - 6861 “AUSIOAIUT) PJ@YJeUs ye SJENpIAIpU! JNOJ Jo SUOISsesduUI [é}S4y] SYD e6ed se] ay} UO 10} }daoxe AjdwWa ‘yoog sseuppe ‘sepnjou| ‘AYISJOAIUL) JOJSeyoURY ye Boejd e Hundadoe jo Ajijiqissod a1 sajou ‘S9}OU MaIMA}UI-a1d Ajqissod ‘A}ISJOAIUT) PJ@eUs JO diysuojjaoueYyD-sd1/\ JO a0ue}da00e 981 suoluido 84} dn BulyBiem sejou ua}}UMpuUeY sule}uOD aly | aly b sBulynd ssald 9 aseajay SMaN vOVSOVOND sydeibojoud cOVSOvVOND ‘pesolD aouepuodsalog cOVSOVOND S9}ON B0Ue}da09k-81q4 LOVSOVONS jJuaujuloddy VSOv0YD 661 - 6861 9002 - v86L P1Ialyeys Jo Ajissaatuy sov0ud USUM PEMAIA JON ‘Spsed BoUsJAaJ91 US}UMpUeY JEY}O OM) puke sepl|s OWOS JO UIHIIO BU} 0} BPOd INOJOD UayUMpUeY & JO} L[EOEOGOND 2eS ‘penboyjeyeo ‘(Sauoyesoge7 yoseasay |eljUaD) 7YD payjeqe| aie Aou} se wou] wo. peyeulBuo aAeY BWOS ‘paio}s Ajjeulbiio uaeq aney Aau} se 18y}960} }dey useq eAeU Aau} 1Ng $ainjo9] JayjJO u! pasn AjjeulBlo ueeq eAey Aew sapijs aWOoS ‘JOpJO pesiuebio Aue ul 9q 0} seadde jou op yng weu} uO SJaquNU BWOS sAeY Sapl|s BwOS SUOI}E}UBSAIq4 9 SOIN}D97] JO} SEpI|IS WUGE Jo UONOa}]OD “plOjXO Jo Ayisuaaiup ‘eoua!INS Buyseulbuz jo yuswpedaq pue aweu sy ULIM paljeqe| Sexog easy]. c0dvOv0Nd Jequinn aoualajay antl peyepun Sapl|s WLUGE gg aBuey a}3eq Ayueny uoldisseqg €661 - C661 c661 - L661 L661 - 1661 SWUNIOA | OLUNIOA | SWNIOA | "JOAOD UOJ} @pisu! 0} pedejojjas shunsew AjyaIN0g jeAOY Jo sayep Buljsi) pseD Kieiq 4seq €0ESOv0do Mieiq 4seq cOesov0ydd Kieiq seq LOesovoydd 000¢ - L664 seueig gS0r0d9 SWaqOY YJ@JeD JIS JOSSaJOld L661 - 1661 0661 - O661 YD seunjes4 “166] Jauo0ods yw “PISWEUs Ul OA Se, SPBdJ JUOIJ UO 9}OU }I-}SOq “SAPP QO] }Suy INOA a}eI1Ga|99 0}, abessaw au} YIM apisul SounjeuBis yp) Sule}uoD ‘pueoqesoos @Y} UO INC JON OOL, YPM eq JOHxOLIO e Bulpjoy seyYyM JayxOLI9 Ul passeip | pajyep pue peubis peo apewpuey “aue] Buiyyeus 7g ‘YoiD Bulyyeus jo sjleyap juabe a}e}sa saidooojoud ‘spies yon| pooB ‘uoledoja1 81 UOJUIEG PO] WO J9}}9] ‘sesuadxe jeAOWAL SYD puke souapisa sio|}eBdUeYD-9d!/\ 81 BDUaPUOdSaJON ‘suIe}UOy ‘panbojeyeo uayM 0} paus}si| Alin} JON 200 ul Ske OO} ISJl4 SHO ayeuqa|an - pied OLVSOVOYS “,SYJUO/] Ma JS} PlAWeUs, aH aly |eUIBUO SUJUO|\ M24 }SJl-] 91 BOUBPUOdSAaIOD 60VSO0V0YD L661 - L661 ayjesseo olpne 1 0661 - O661 ayJesseo olpne | O66} - O661 ayjasseo olpne | "SmaIMa}U| OIPeY, jeqe| |eulBC awwelbold jSeJe91g PJeyjoys olIpey Ogg ‘MalAE}U] “goueuly juapn}s ‘umoBb puke UMO} ‘10]]2DUeYD-9d!/\ 8q 0} palj|dde ay Aym syoelqns Jayj}O ysBuowe sassnosiq “L66) Alenuer pig payep ‘Jad005 UOjUI\A JOEMAIAJ9}U] “‘penbojeyeo UayM 0} pa}si Ajjn} JON "JO|JBOULYD-8dI/\ q 0} palj|dde ay Aym pue ‘soueuy pue SUEO] JUBPN}s ‘soIdo} JeU}JO }sHUOWWe ‘SaSSNOSIG “UMOUYUN JOMaIAJ9}U| “plalyoyus ‘weg Wa}sea/\ Ul pjay ‘}sod siy dn Burye} YH - sod Maie}u| ‘panbojeyed UBYM 0} Paus}s!| JON aouaIajay ‘0661 YOJeW PUZ UO Pjeljeyus olpeYy Oda Jo} Aeq Auuar ujyIm MaiAseju! ue Jo Bulpsooes Hulurejuod ayJasseo olpny ‘766| Avenuer ul umeip uapseb Jamo] JeaJ JO} sjesodoid adeospue| JO} suejd jo saidoo Z Sule}UOd OS] “A}ISJOAIUP) BU} U! BDO SYD Jo A\qissod paubisun pue payepun auo pue ad1jj0 SadIAJas Hulpjing pjayeus Jo Ajisuaniup eui 40 [AYP Ag O66] JEQUISAON U! UMeIP ‘SUB, JOO} }Sul4 pue JOO|4 puNno’d 9y} Huimoys sue BHulyyeus /g 0} Bujejas sauy ‘}loued painojog ‘sbhulmeip/suoisseidwi sjsie pue suejd ino} sure}uoD playeus o1Ipey Ogg YIM Ma!ayyl 90VSOVOND PIayeus Wed WAaj}sa/, ‘MAIAa}U] OI|PEY SOVSOVOHD Jaquinn etl c661 - O661 sued oBuey a3eq AyWueny 80VSOvVOND ZOVSOVOND SUONeJa}\¥ UBpsed pue Buipjing uondiuoseg “JOUUIP Je UAJOIED Pue YH JO SwWOQ'Z] xX SWIZZ] SUaqoYy Y}aJedD JIS JOSSaJO1dg E661 - 661 C661 - C661 C661 - 2661 c661 - C661 Z661 - Z66L C661 - C661 C661 - C661 L661 - L661 Buunseaw ydesbojoud snojoo ‘eg6} Yew ‘eolewer 9 pepiuls| ‘sepnjouy C661 Iudy 9 youey ‘s}ueAy — 8DDGOPOND €66) Aenigey 9 Aenuer ‘s}ueaAq = Z0DGOFOND ‘766 ‘Je9,A Oy} JO UBIOISNY| Buno, pjayjeys a1 eo;}0U payepuN ‘sapnjou| 766} JOqUI9Daq 9 JOQWSAON ‘s}uUeAQ 90DGOVOND "pleyeus 40 Ajisueaiuy ou} ye ue] pue euljay Jo abewiew Jo} Aieuoie}s Bulppam suleyuoo Ajuo ysniny ‘Z66L Iudy Y}Z ‘Ja}seono|D yo sseyong ay, HYH Aq Ayysuag JedluljD JO |OOUDS au} JO} Bulpjing Mau au} Jo Buluedo ‘sapnyjou| ‘Aysnpu} puke sdJaWIWOD JO JequieYyD pjalyeyus au} JO} suWeIBoId JoUuUIp |enuue ‘suuwWeIBHoid jsee4 ,suayjnD ‘auiwesGojd Jauulp uoHenpes6 ‘sowwesbod uoljebeibuod ‘jae135 Bulumog OC} }e Youn] Jo} NudwW pue UO}e}AU! ‘YOJD ay, ye Aed Hulwuemesnoy JO} s9oue}daooe Jo }sI] ‘suleyuoOD Z661L 19q0}90 ¥ Jequiajdas ‘sjueAQ —GOOGOVOND Z661 ysNBny ¥ Aine ‘sjueAQ =—- PODGOPOND 2661 eunr g Ae ‘sjueAy —€0DGOVOND Z661 Iudy @ youeW ‘sjueAy cOOSO0VOYND L661} ‘s}ueAg LOOSOvOYD “suoNouny [EIDIJO 0] SNUAW PUL SUOIJE}IAUI! Se |JaM Se SJayol] aeay) pue |/eqjooy ‘spueo pue siayja; NOA yuey) jeuossed apnjoul sjuaAF 9661 - S661 SLUNIOA 0002 - 6661 6661 - 8661 8661 - L661 Z661 - 9661 vOOd - L664 s]ueAZ 9G0r70YD @LUNIOA SWINIOA QUINOA SWNIOA “BWUNJOA ay} JO YOR ay} UI pede} shuljoaW GOAD jo sajeq “QWUNJOA JO yORG Spsemo} pajde}s ,L00Z/000Z JeuUeI|q PIeMIOY, aousasajay “QLUNIJOA JO yORq ye podwejs sajep 76/966] SuonebeiBu05 aeiHaq, pjayjeus jo Ajisuaniup pue ,46-966} Ul lOUNOD pue sayIWIWOD jo sHhujeeyy Jo B1qQe}OWIL, OAD "JOAOD YOR Apisul 0} pajdejs eyuD Aepljoy BOIPO SJO|JaoUeYD-BdIA\, PUE JBAOD JUOI BpISU! 0} pa|de}s 66-8661 0} 96-G66| SUOHeDeA puke SJa}SaWas jo s9a}eq, Pjayyayus jo AjisJOAIUA) Aeiq 4seq 808SOv0Yyo Aieiq 4seq 608S0v0YD Mieiq 4seq ZOEeSOvOYNo Aeiq 4seq OLaSOv0ydd Areiq seq SOsSOv0YND vOdsSOvONdD 49quinn Aeiq 4s9q 9g0ESO0v0NSD S661 - V661 v661 - £661 SWNIOA SWUINIJOA aBuey 93eq Ayueno uondiusseq Aieiq 4s9q aptl sWaqoy Yy}ed JIS 1OSSaJO1dg S661 - S661 S661 - S661 S661 - S661 S661 - S661 V661 - y661 aly oly 1 aly | ol |b ol L /Playeys 40 Aysuaniuy ‘JO|JBNUBYD BOI SHBqOY 5 yjoaleyd JOSsajoly Aq savas an}oe7 Vv, aodeBuls jo Ajisuaniup jeuonenN ay, Aq peonpoud ja}yooqg ‘sapnjou| G661 Ae ‘s}ueAg 8c2DS0vVONOD G66} ludy g YoueW ‘s}uaAZg G66 Alenige4 ‘s}ueny G66) Auenuer ‘s}ueny 66] Jequiasagq ‘s}uaAz ZeOS0v0HOD 9zZOSO0VOYNO SCOSOVOND ¥COSOPOND v661 - E61 v661 - VEEL v661 - 661 al | ald | aly ‘[umouyun aaydesboj}ne] s}ay91} paydeiHoyne awos osjy “dieys siosuods um Ajqeqoid ‘punoy jjeq}oo4 pa}iup sea}seyouepy ye uAJOUeD pue YO Jo swog'Z| X swdg’z|, Buunseaw yoes sydesbojoud snojoo om} sapnjou} 66] JequanoN ‘s}uaAy €cOSOVOYND V661 19q0}90 ‘s}usAQ ccOSOVOND 66) Jequiajdas ‘sjueng LeOSOVOND v661 - E61 v661 - V661 v661 - V66L al | aly 1 aly v661 JsnBny ‘sjueny O0cDSO0vVOND v661 Ainr ‘sjuenz 6LOSOvVOND v66) eunr ‘s}ueAz 8LOSOvOYD €661 - €661 v661 - VEEL 661 - £661 v661 - V661 v661 - V66L v661 - y661 v661 - V661 oly | ol | al | aly L aly | al | y66) ld ‘sjueAz 9LOSOVOND 7661} Aew ‘sjuenz ZLO0SOv0ND v66) Yoey ‘s}ueAZ GLOSOVOND ‘[~ueBay] auAer Aq peubls swwes6oid jaljn¢ pue oawoY “2010 JO Suleyo Huleam jng UMOUyUN sJenplaipul ‘swiog’Z] X SwWOg’G Bulunseaw YdesBboj}oud snojoo e sapnyjou; ‘sesauieg asor Aq paubis uolje}Aul pue awwesbojd sapnjou| ‘yoseds SYD $0 }X9} SapNjoU] “Sdi}s |}2q}00} payUA Pjayjeys YyIM painjoid uAjoueD pue yd jo swiog’z| x swdg’/ | Buinseew ydesbojoud Jnojoo sapnjou| E661 18qG0}90 9 Jaquia}das ‘s}ueAg "661 Ainr Aepijoy youas, af) uonoes jeulBUC €661 Isn6ny ¥g Aine ‘sjuang €66| Jequieoaq 9 JaqUaAON ‘s}uaAZ 6090S070HD 4equinn aouasajoy ‘661 Aine ‘aoues4 !sapnjouj €66) eunr 9g Ae; ‘s}ueag y66| Aenuer ‘s}usay €LOGOVOND y66) Aeniqe 4 ‘sjuang vLOSOVOND ol L oly al | e661 - £661 661 - C661 aBuey a}eq Aynueno clLOSOVOND LLOSOvONS OLOSOVOND uoldioseq anlL SUaqoy Yy}eDO IIS JOSSajOjd Z661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 aly 1 al | a | aly 1 aly | oly al | aly aly L al L aly 1 "eYUL] WS PUe IPU O} JISIA JO} Ayesaul}! ‘sepnjou| 266} Avenuer ‘s}uaAQ 8YOSOVOND 266} YEW ‘'S}UeAQ _OSOSOVOND 266} Aenige4 ‘s}ueaAQ 6YOGOVOND “SdIA JeujO pue Buueaq UOY JIS WOd Ja}9] JO Saidoo ‘sapnjou; “suaujo pue uAjoleD ‘YD Jo swog’z} x swog’g}, Buunseaw ‘ydesbojoud snojoo ‘sapnjou| "Eg BayIGne UapjOy Ajisuanluy pjayuesD ay} ye uAJOeD pue YO JO Swoz'Oz X SWOg"py| Bulinseaw sydeiBoj}oud nojoo OM} ‘sapnjou] 966} Jequiesaq ‘s}ueAQ—- LVOSOVOND 966] JeQqUWAAON ‘S}UGAQ §=9POGOPVOND 9661 48q0}90 ‘s}ueAg SvOSOVOND 9661 Jequiajdas ‘s}uaAq vrOSOvONS 9661 JsNBny ‘s}ueAy €vOSOvOHO 9661 Ainr ‘s}jueA3 cvOSOv0HoD 9661 eunr ‘s}uaAz LvyOSOvVOYSD 9661 AeW ‘s}ueag OvOSOvOHD 9661 ludy ‘sjueny 6ENSOVOND S661 - S661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 aly al | aly | 9661 - 9661 S661 - S661 S661 - S661 S661 - S661 S661 - S661 8e€0S0vV0ND 966) Aueniqe4 ‘s}ueAg al L al | al | aly | aly | 9661 YoueW ‘s}UueAZz aoualajoy 6cOSOVOND Jaquinn G661 18q0}90 ‘sjueAZ S661 IsNBny ‘sjueay G66] eunr ‘s}juaAz G66 lL Aine ‘sjuaaa O€DSOVOND G66] Jaquiajdas ‘s}uaAq G66) JOQuUdAON ‘s}usAQ G66) Jequisdegq ‘s}usAg aly ol | aly 9661 Avenuer ‘s}uaAQ 9e90S0vV0ND veEdSOvVOND S661 - S661 S661 - S661 SeOSOvVOYD ZENSOvOHD €€OSOVOND c£EOGOvVOND LeOSOvOND oBuey o}eqG Ayjuend uoldisseqg eB SUaqoy Yy}aed IIS JOSSaJO1g 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 8661 - 8661 al | aly aly + aly | oly L al L al | oly | ay | aly aly + ‘uAjoseD Jo ydesbojoud podssed Jnojoo e Hululeyuoo ,a}ueBiwwW] ON jap OUO}euBIyy O}USWUNDOG, e Bulpnjou! oolxayy pue pepiul| ‘obeqo| 0} SIA e 0} Buljejas Sw}! ‘sapnjou; ‘ysomueded pajejas pue uonebaibuo9 ye uani6 yoseds $.y5 ‘sapnjou| “guejdolee ue uo uAjOJeD puke YD JO swog’O| x swoG'g Bulinseaw ‘ydeiBojoud plosejod snojoo pue }seF Je Oy} 0} JISIA JO} BUIWeIBOJd ‘sapnjou| 866] Jequiecag ‘s}usAg LZ9S0v0YD 8661) JequwsanoNn ‘s}usAg OZDSO0v0HS 8661} 19q0}90 ‘s}usAR 699S0~0HD 8661 Jequwajdas ‘s}juaAg 899S0v0HD 8661 IsnBny ‘s}ueAy Z99S0¢~0HD 8661 Ainr ‘s}jueAR 999S0vV0ND 866} eunr ‘s}ueAg S9DSOVOND 8661 Aew ‘s}jueA3 v9DSOVOYD 866} Iudy ‘sjueAy €990SOvOHD 866) Yoey ‘s}UsAg c990SOvOND 866) Aueniqa4 ‘s}usAy L90SOVOHD 866) Arenuer ‘sjuaaz 099S0v0YHD 2661 - L661 2661 - L661 2661 - L661 Z661 - L661 2661 - L661 8661 - 8661 2661 - L661 aly L aly L aly ol L aly | oly 1 Z66]) JOquweAON ‘s}UusAQ 266] Jequieceq ‘s}usAg aoualajay ‘uAjorey pue YH JO SWO]'O]} x SWwOZ'G} Buunseaw ‘sojoud luuinje aiodeBuls, paysew edojaaue ue ul sydesbojoud JINOJOO Bay} pue JSP J+ Bu} O} HISIA JO} BuUIWWeIBOJd ‘sapnjou| 2661 49q0}90 ‘s}UeAZ LGOSOVOND Jaquinn 2661 JsnBny ‘s}jueag 266] Jequajdas ‘s}uaAg aly aly L al | 2661 Aine ‘sjueng vSOSOvVOND 266} Aew ‘sjuenz cSOSOVOND 266| euNr ‘s}usAg €SOSOvVOND 266} ud ‘s}jueay 2661 - L661 2661 - 2661 SSOSOvVOYD 9SDSO0v0YD 6S9DSO0v0YD 8S0SO0v0YD ZS90S0v0HD al L Aynueno 2661 - L661 aBuey a}3eq uondiusseq eB SsUaqoY Y}aed IS 1OSSajJoldg ‘“ageibeq AreiouopH ue jo pseme siy Buipsebos Apauuay aosnr pJO7 UOH 3Y SY WO J9}}9] ‘spuenpes6 Ayesouoy oJ sjlejep ‘sepnjou| 0002 - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 000¢ - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 000¢ - 0002 0002 - 0002 000¢ - 0002 6661 - 6661 aly ay 1 aly aly aly L ol L al | aly | al | oly aly L al L 000Z JequisAON ‘s}uaAg v6DSOVOND 000Z 19q0}90 ‘s}ueAZQ €690S0vV0ND 000Z Jequeydas ‘sjusAg 0002 }snBny ‘s}ueny c6OSOVOND L60S0V0YD 000z Ainr ‘s}uaaQ 0002 eunr ‘sjuaaz 000z Aew ‘s}uenz 0002 Iudy ‘s}juaaR O69SO0VOND 6890S0v0HD 8890S070ND Z80S070HD 0002 YUeYW| ‘s}usAQ 989S070YHOD 000z Aenige 4 ‘s}ueag S89S0v0YHD 000z Auenuer ‘syuaag v89S0v0HD 666] Jequiedag ‘s}uaAg €80S0vV0YHD 6661 - 6661 6661 - 6661 6661 - 6661 al | al b ol L al L aly L al + al | 666] Jeqweaaon ‘s}usAq 6661 J8q0}90 ‘s}ueAy 6661 Jequiejdas ‘sjuaAz c80S0v0YHD L80S0v0YND 089S0v0YHD 6661 - 6661 6661 - 6661 6661 - 6661 6661 - 6661 6661 - 6661 6661 - 6661 ‘Joujoue pue uAjose9 Jo swog'Z]} x swog’/ | Bulunseeaw ‘ydesbojoud snojoo ‘sapnjou} aoudlajoy cLOSOVOND 4Joquinn 666) YJeW ‘s}UeAy 666} Id ‘sjuaay 6661 Aew ‘s}ueag 666} Ainr ‘sjueag al L aly L oly L ol | 6661 JsNBny ‘s}usAQ 666) Aensqa4 ‘s}uaAg 666] Auenuer ‘s}uaAq 6Z9DS0v0YHD 666] eunr ‘s}usAy ZL90S0v70Y9 6661 - 6661 6661 - 6661 9Z9S0v0YND €LOSOvVOYD GLOSOVOYND vLOSOvVOYND 8Z0S0v0HD uoldi9seq oBuey o}eq Ayjueno epi SHaqoy Yyaed JIS JOSSAJOJd (26 Arenuep eipuy, ann ely [eulbuO elpu| ‘L661 - 48q0}90 AayIN], 9 ay |eEUIBLO Aayin 96 Jaquiasaq - leqnq, a}) ay JeulbUO leqnq ‘9661 ludy - eisAejey 9 asodebuls, aj) ayy peuIBUO eishejey 9 aiodebuls "96 YeW - eye) 2/9} O]y eEUIBUC eYeW ‘SOISJOAIUQ U}JBeMUOWILUOD JO UOI}EIOOSS\/ 9g0d0S0v0YD SodsovOND yoasov0dS €0dsovOyo cOdSOvOYND “966 Jequisdeq ‘eiskejeyy abaljoD sJojAe| pue pjayyaus jo Ajisuaniun, pny diysiouped SB9SIOAO (NOAH) [!lounog Ayyjeno uojeonpz seyBiy ‘sapnjou| ‘Aresauly! ‘Huoay ueay Ao7 0} aasBap Avesouoy JO} uolyelo ‘aseajas ssoud Bulpnjoul aiodebuls ul pjay uoleBasbHuoo e 0} Bunejes siaded ‘sureju0D alodebuls LodSOvOYND 2661 - L661 Z661 - L661 9661 - 9661 9661 - 9661 9661 - 9661 v66l - VE6L LOO¢ - VEEL peyepun) ‘“gouapUuodsaLloo pajejas snid sjuawabueue janes ‘sawwesbosd apnjoul sjisiA SHUISIA gsov0y9 660S0v0YD 0002 - 6661 0002 - 1661 S}SIP Addoy , 2/1 € Z aly L “soueB JO} eiawayde ‘sule}uoD ‘panbojeyeo UBM PaMealA AIIN} JON ‘SAWVSD SLYSAY, a aly feulbuC sBulyng Jadedsmony 9 Blawaydy - sawed ‘sjuaAy “SysIP UeMjeq UO!}edI|dnp awos “QUIDIPA|\] JO |OOYDS ay} JO} JeHpng Hulbeuew 91 owewW yesp sapnjoul os} *J2}0} Ul SE] Gp “syoafqns snoweA UO sUO!sanb zinb yoy ay] sule}uOD aoualajoy “Sseapl JO} Jdey SHuljyjnd pue saweb preog wo. s}a|4ooqG JO uondajas pue siaded zinb sulej}uod os} ‘sedlonul ‘auiM pue nusw 81 SB}JOU ‘YOUD BUY] Je Pjay SuOHOUNY 0} Bulyejas SBOd!OAUI JO }sI| ‘Sepnjou} ‘Juasold asou} Aq paubis uAjoued pue Y5 JO} JauUUIp |JaMale} JO} NUaW ‘sapnjou} “sowey, 8 SAWVS HOS, ani aly jeulbuoC Seed ‘s}UsAy SOWIE 9 UO!}EI}SIUIIPY ‘suonouny Yold aul, ‘s}ueAy 969S0v0YND G6OSOVOYND J9quNN 0002 - 0002 aBuey o}eq 869S070YHD Z690S0V0ND uondiusseq ont SUOIJOUN |BID0S Jo S}sI7 ‘s}uaAZ vO0Z - y661 66bLO0000000 ol4 b AyjnuenD 000Z Jequiacagq ‘s}juaAg Z Hed ‘eiskejey 9 Buoy Buoy 6661 - 6661 “uoneonps JeybIH ul abueyD Jo juoWabeueW, paj}i} SEM ye} SIH ‘Buoy Buoy ‘wnioy ,sjuapiseig pue ,siojjaoueyyD-2d1A\ ay} ye ayods YO 6661 - 6661 aly | "J2}0H e|-uBueys ey} ye Youn] lune ue ad sjlejap ‘s}oeujsqe anjoO9] ‘sapnjouy ‘WNJO4 SJUBPISA1d PUL SJO|JBOUBYD-8TI\ 9LGGOVOND 66 |udy - eisAeyeyy/Buoy Buoy, 9)}!} ayy eulBUO | ped ‘elsAejey 9 Buoy Buoy = ‘WNJO s}UapIsasd PUL SJO|JBDULYD-89I\ + GLGSGOPOND SWaqoy Ye JIS 1OSSaJO1g 6661 - 6661 S661 - 8661 oly b aly | ‘UO8] OAONN JO AjISJOAIUL) WO PJ@LWJOYS 0} yISIA Aep a1 suaded ‘sapnyjou| ‘ODIXAW = 66 Yyoey OA MaN/eUeHY, 919!) a14 [eUIBUO 410A MON 8 SUEY “SEB. J8GO}OO - OIXE\, BI!) BIy |eUIBLIC OUXeN 86 48G0}90 - oBego| 9 pepiui1, a9 ay jeulBUC obeqo| gpepilull vLGSOVOND ELGSOVOND ZLGSOvOND 1 }GS0v0NO 8661 - 8661 8661 - 8661 a4 b ay b 8661 - 8661 8661 - 8661 Z661 - L661 eiskeje g asodebuis "@ZIS JAY} O} anp syed om} oju! }I|ds useq aAey yng aI} auo paewo} Ajyjeulbuo Z Wed pue | WeY Z Hed ‘POW YINCDS "8ZIS JOU} O} anp syed om} ou! }]ds useq aAey jng aI} uo pauo} AjjeulBuo Z Wed pue | Wed 86 Ayenuef - eoujy yynos, a} ay jeulbUuO | Hed ‘Boy YINCS "26 ludy - yseQ sey, a) ayy jeulbuC jse4se4 “S661 Aner ‘umo] aded jo AjisuaniuQ BY] ‘JO|eoUeYyD-sdIA ‘Qjeydwey ejaydweyy JG jo }ISIA 1 Sioded ‘sapnjou| “AYSJOAIUN) Pleyeus ye ouloipew BHulApnjs Ja}yHnep Joy 0} MAIA © Y}M J9a}uUBnNep JOY YUM PlelJeys peysiA eHunyesewiny g O Sup ‘exUeT US Jo JUapIsald aUL “YOID ay] Jo UapseB ay} Ul s}senb pue Ja}YyBnep Jay ‘eBunyesewny SIN ‘UAJOIeD ‘YD Jo ‘SwWd)'O]) x SWdg’*p|, Bulunseaw ‘syudesBojoud snojoo GdJU} SUIEJUOD “a}edYISO YYIG WOUS s,uA}OJeD Jo Adoo ‘ayeoyW90 YLIG S,YO Jo Adoo ‘ayeoyiy90 ebewew s,uAjo1eD pue Yd Jo Adoo ‘sapnjou| eyue US JO JUapISaq Aq yISIA winjay pue eyue7 Sg elpu| 6O0GSOVOND g800SO0v0HD ZOGSOPONS JaquInNN aodudIaJoy op OLGSOVOND 2661 - L661 a4 eBuey a}eq AyWueny uondiuoseg L002 - 1002 0002 - 0002 0002 - 661 0002 - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 000¢ - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 0002 - 0002 6661 - 6661 SUaqoy Yyjaed JIS JOSSaJO1d “BION 1S PEPIUL] ANN ay eUIBUO elon] IS pue pepluu | 0002 AON 81-SL OA MAN, an aly jeUIBLO Leasov0dd 440A MON O¢asovOydo eulyd 000z JeWUWINS 00'80'0€-SZ O1SO, ANH aly jeUlBUO o1sO vsn ‘00'S'ZL-EL VSN, ONH ay feulbUC eulyd ‘0002 Ia eulyD asodebuls eishejew pue jsez Jey, aij} ay jeuIBUO alodebuls 9 eisAejeyy 6cOSOvOYND 8cdsov0dd ZcQSOv0OHD 9gzc0SOvOHD scasov0yod eisAejey, ‘indwn7q ejyeny ycqsov0yd ‘pepiuu| ‘uleds jo yod ‘siaded uonebasbuoo ‘;o09z Avenuer ‘uonjeonpy JO 90UaI9JU09 34} JO Buluado jeWJoj ye ave YH Yoseds Jo }x9} ‘sepnjou} ‘uAjoseD 0} sjlewia pue sajou ‘sule}uo0d AjUD “JOSSOJOlg SEM YH alum Weuying ye Juapnys e Aiqissod ur], Woy EG} Jequiacag UZ} payep Jaya] Sepnjou| “Ajuo suiwelbold AeNION ecaqsov0yd 6661 - 6661 6661 - 6661 vsn ‘yBingsyld ccQsov0dd elpu| g ByUe] US "66 JOQUAAON - YSN, 29 ay |eulbUC VSN 66 Jequiajdas - eisAeyeyy, pue 6661 ysnBny Weg 9 eIshejeyy, os|e 66 3489S HOdI, a4 aly jeulbuC “Aya1n0g jeoisAyd UBDWeWY, Pay}i}JUe UON}OES SEpNjou| “AleJoul}! OJ Sjleyap pue uolyepAul ‘eg pue eisAejey| pue PSIA JUsNbasgqns S.YyH “AjISISAIUP 8Y} UM UOHeJOge}}Oo ul awWWeIBoOJd JEDIPSW & JONPUOD 0} WOd BIGeuUs 0} pjayjeys jo AjisuaAlup BU} pue sulsipay\ Jo abajjoD yesag UseMjaq JusWdeIJHe asiyouey e 0} Huljejai sjoded payoauuod pue shuljjno sueded smau ‘aouepuodsaisoo sule}UuOD aoualajoy ‘sjuedioied Mojja} pue uAjoleD pue Y5 Jo 9sou} epnjou! sydesBojoud ay] ‘spied aAlseype uO pa}unowW aie sydesBojoud 8y} pue JaA09 pajuud e sey wingje ey, ‘swog'Z] x swog’/| Buunseaw yoea ‘sydesBojoud snojoo gz Jo winqje ‘sbulpeecoid peysijqnd ‘sepuiq Bu e ul peuleyuoo auuWeGoJd pajyuud jelojo ‘sure}uoD 9 eIsAejeyW ‘AUIDIPaY Jo BBaljoD a "66 Ajnr ensued, 9y) aly jeulBUC BABUBD NYO € ye ‘eisKejey 9 Buoy Buoy ‘wnJo+ S}UapISig pue SIO}|JBDUeYD-3d1/\ aBuey o}eG Ayjueny Z1QSOv0HD Jaquinn 6661 - 6661 SewNjOAg 610S0v0ND -cdSOvOuo 0casov0Nd uoljdiusseq eB 8lLdGSO0v0No ye "NOD 0} saydeeds ‘Avesiqgi7 ysiug au} ul UaAIB aunjoo7] UOJUIeEG aU} JO UONdIOSUeL} ‘sepnjou| "‘Pasapslo JON “sayoseds Jo} spseo ydwoud pue saidoo payejouue sule}u0D aly aly + 0002 - L661 8661 - L661 v661 - VE6L 8661 - L661 8661 - £661 000¢ - 6661 0002 - 0002 6661 - 6661 8661 - 8661 2661 - L661 9661 - 9661 S661 - S661 L661 - L661 LOO¢ - L664 “panbojeyeo UBYM PeMaIA JON ajesseo O8PIA SHA 1 aly | aly | 4sSIp | Addoy ,Z/L € "JNO S}Nd a}Jasseo ay} US} pue BOO SIY Ul UOHONpOjUI SEAIB YH ‘oapiA uOHeNpesB pEG] Woy }diaoxy "S8|UNWAJ9O UO!}eHaiHuod ye YH Aq uanib sayosads jo spued }dwojd pue sayoeads jo saidoo payejyouue surejuoo Ajwewud ayy Siu “SalUOWAJB9 UOI}eHaiHuod ye YD Aq uaAID sayddeds jo sped }dwod pue sayosads jo saidod pajyejouue sulejuoo Ajueuuid ay) SIU, ‘Sally Jaded ul Sayoseds Jo SUOISJAA Je}IHIp Ajqeqoud ‘saj\y plop YOSOIOI ZG SuIe}UOD “‘panBoyeyeo uayUM Ajje}0} PaMaIA JON aly L al | a aly | SUaqoy YyaJed JIS JOSSaJO1g | Hd 0002-166) ‘seyseeds “uolenpely Bulsunn, af}!} a]y eulBUO. uolyenpesd Buisuny ZL SS0v0ND 9lSS0v0ND Bulusdo uojenpels ‘uonebaibu05 GLASO0vV0ND Z ued ‘saido5 pejejouuy ‘uonebesbu05 vlASOvONS | ued ‘saidod payejouuy ‘uoijebhaibu05 €Lasov0dd 0002-6661 ‘seyseeds cLASOvOND 000z ‘seyoseds LbaS0v0eS 6661 ‘seyoseds 0lSS0vV0ND 8661 ‘seyoseds 6045S0v0H9D 266) ‘seyoseds 805S070YD S661 - 661 Addoy ,Z/1 € v661 - y66L C661 - 661 C661 - C661 966| ‘seyoseds Z0ASOv0HD 4sSIp 1 oly | ol L oly L al | SIL ajjesseo Olpne PY si | ‘ponBoyeyeo uayM sajly Uado 0} ajqissod Jon "S661 AINF WIDE “PIOWeUS OIpeY UO yseopeoig YO JO maivajul Jo }Jduosues} pue [ayesseo olpne uo] Bulpsooes ‘sepnjou; G66 ‘seyoseds G6 SIlOyMAal/ G6/76 SeYyoveds, speed jaqe| jeulbUC G661-7661 ‘seyooeds aouaIajay "S]JUBA9 JUENbAaU!I BJOW Se |jaM se S]UaAa JUapN}s ‘Nod pue yejJs 0} Sassayppe apnjoul seyoeeds ‘0002 aUNL UIQ] [OUNDD eoUaIDS ay} Jo YouNe] ay} Je UBAIBH YOseds sapnjoU| €661 ‘seyoseds €0ASOvOND ¥66| ‘seyoseds vOASOvOND 7661 ‘seyoseds cOASOvVOND L661} ‘seyoseds LOASOvVOYD aBuey o}eqG AyWuenD 4G0rv0Y9 Jaquinn seyoeeds ent 9045S0vV0HD SOASO0vVO0HD uondioseq "SOAIM/USWOM JO saedosd oy} a1 sajonb pue sajou ‘saj}ou ua}}UMpuUeY ‘sapnjou] "pjlyo e se pue }siwayo e se Jayoyeu] yosebsey Jo sojoud Jo saidooojoud pue [Lyeyoyeu| josebsey\] SUSqoy H W pue yeuljar 5 H H Aq ‘JaAejouopy © ul Uea}soUuop\ Jo uoneoyiuodes ay], seded oynualos yo Adoo ‘saiouasedsue.} se AjIsJaAluf PJayeus Jo sydesBojoud jo suononpojdes ‘sapnjouy ‘C661 ‘SHV JO Ajalnos jeAoY ‘ainjoa7] uoHepuNo uoHeoNpz JeybIH ‘yuomysy WP Aq ,S2]}0g PIO Ul SUI) MAN JO Se]}Og MAN U! SUI PIO - Ainuag }S}Z au} ul SaIsuaAlUA, JO }duOSUeN 'ZEGL ‘2OUBIaJUOD qOAD QU} 0} YO9edS s,a}e}S Jo ANe}JaINaS ‘Ua}WeY UYOr Jo JduoSsUeL ‘AjISJIOAIUA Pleyeus pue Auedwod |siaj}nD ay} UsaMjeq Sul] G1 BIDeUIT 18}9q WO} J9}}9] | PSJBAODSIG JUBWI|J MAN, ‘3}8H-bury 5 Gq Aq ,aoue!ldS pue Aajeyus, 0 Adosojoud ! lIounog [AjunoD] ay} 0} JUaS S19} WO s}oeIXy eulnusd, :sejonb jeouo}siy pue Aesa}| JO UONDA||OO ‘sa}ou Ua}UMpUeY ‘SjusuuNdOp pue shuljjnod wededsmoau jeouo}siy Jo saidooojoud ‘sapnjou} peyepun peyepun peyepun peyepur) peyepuf) 661 - Z661 payepun peyepun) SUaqoy Yy}ed JIS JOSSaJO4d S all4 ‘Sueded payejay pue saiouasedsues) v all4 ‘suedey payejay pue saiouauedsues | € al4 ‘seoussedsues | \Z% SIOMAIA S.A, 2} By [eUIBUO Z O|l4 ‘soouasedsues) “|b SHOIMAIA S,OA, BN By |eUIBUO | ol4 ‘solouasedsues] Jevayeyy punosHyoeg 9 Sa}ON BuIop, O0€saSOvOND 6cAS0vV0ND 8cASO0v0YNS ZceASO0vVOND 9¢5S0v0ND ScASOvVOND aly L aly | aly L SO]ON Burop, ycASOvOND 0002 - L661 8661 - 8661 L661 - L661 a1N}JO97] ODIXE//\ €cASOvOND "S9}OU Ud}}UM pueY YyM Yoseds pajyejouue ‘sule}u0D “pasn saiouaiedsue.} Jo suolonpoidas pue ,ain}oe7] ooIxayy, pepeay sejou Ua}UMpUeY Sule}uUOD ‘,SOSIQ puels| Hesaq, :Areiqr] ysnug ‘ainjoe7 uojulegq ‘7661 Jaquaceq Uj}Z} ‘UOJUIEG PJO7 Jo jeJaUNy aU} Je SSouppe SJojjaoUeYD -89IA ‘0007 Jequiacaq UG} ‘NOD 0} ssauppe SJo|jaoueYyD-201/, ‘IMEWUSPWUd, puke JlejuelT JO qnjOQ Auejoy ‘auUlg JayeYD ‘sepnjou| aoualajay ‘sayoeeds pjeyjeys, api jeulbuC SO}JON pue s}duosues | 8661) Jequieoag UIP) ‘IlOUNDD 0} SSauppYy S,JO|}a0UeYD-9d1/\ L66) YOJEW ULL ‘|lOUNDD 0} ssauppy SJo||aoUeYD-2d1/, 1661 YyoJeW Uy Aepuow yeIS 0} ssosppy SJojjaoueYyD-ad1\ AY, a9 aly |eUIBUO L661 UIE UIP ‘WEIS 0} Ssauppy ‘panBoyeyeo uaym POMBIA JON ‘SpUOdaS OE SE}NUIW Op ‘UOI}EING “UOISIAD]a] AjISIeAIU pleyeus Aq peonpoid ‘yoseds jo }diJosues} payejouue ‘sulejuoy a] | “Pelapso JON ‘seyoseds Jo} sped }dwojd pue saidoo payejouue sule}uoD “S8}OU Ud}}UM pueY Y}IM Yoseds payejouUe ‘sule}uoD L661 - L661 0002 - L661 a}]@SSed OAPIA SHA | 8 Sel 7 6LaS0v0u9D 8lLAS0vV0HD JOquinN aBuey o}3eq Ayueny ccASOv0ND -eaSO0v0ND 0¢cSS0v0Y9D Z Hed ‘0002-1661 ‘seyoeeds uondiusseq opt SWaqoy Yy}eDO AIS JOSSajOjd ceASOvVOND payepun peyepun) peyepul) L661 - L661 peyepun) “sdiysiaquiaw |ed0| SHaqoYy YjJaled ‘sajj} sisou} ayenpeiby}sod juaced Jo sajdwexa ‘sanianoe aoyjo jeuoiBas ‘aunjoniys juowabeuew ‘wesbeip aoiyjo jeuoiBas pjayyays jo Ajyisuaaiup ‘sepnjou| “L661 Ye Ulp pajep Ajqissod ‘AjISJOAIUP BU} JO} SUBId BiN}NJ ‘s}oeJjJUOD pue s}UeIB YOJedSal ‘S}UBPN}S 91 SONSIE}S !,BdUdIDS JO Sealy B|qe}!O}dx3, ‘,sjoouoS ayenpeld spsemol sug jo sasneg, Aouaiedsues} ueyUMpUeY ‘sepnjou| QL ajl4 ‘suede payejay pue saiouaedsuesy GL al4 ‘sioded payejoy pue saiouasedsuely SUOIJOBUUOD e907 ‘PL gll4 ‘siodey payejay pue saiouasedsues) Lyas0v0YNo OvaS0vOHD 6esaS0v0ND el ‘siadey payejay pue saiouaiedsued | cb ‘siadeq pajejay pue saioussedsues | 8€aSO0v0NO Zesasov0do LL ‘siaded payejay pue saiouaiedsues | 9geASOvVOND SeASOvOND payepun peyepuny, peyepun) peyepur) OL ‘siaded pajejay pue saiouaiedsues | 8 ‘suodeq poayejay pue salouasedsuel | "Y5 Aq udm suoldes jeoiwoo Aq paiuedwoooe ase sydeiBojoud ‘suaujo pue uase|Qow Jeydoysiyo ‘uUeWwsIeY) OOH ‘Heppoys uyor ‘qOAD ay} JO BAIINDOXF JaluD ‘YOIMUe/\\ BuUeIG ‘YH BHuilpnjou! Juana jeloos e Jo SWIDg'Z] X SwWd6] Bulinseow sydesbojoud Jnojoo y ‘salouasedsues} peayJaAo se pasn saqol Jo|JaoUeYyD-adIA SIU Ul YS Jo SyudesHojoud ‘saiissaAiuA ul Burusea7 pue Buiyoea| jo spsepuejs pue Ayyeny eu, 0} Bureau sBulyjno sadedsmoau ‘Ang JUBPN}s OOEF & BONPOU! 0} GOD Aq jesodoid pue Buluue|d o16a}e1}s uo suoded pue sajou uayUMpuey ‘sapnjouy “salouasedsue} se pasn pjawjays jo Ajissaniun 24} 40 sydesBojoud ‘sajou ua}yMpuey pue qOAD 2 SajonyH ‘sapnjou| Z ajl4 ‘suodey pajejay pue saiousiedsues) 9 all4 ‘siodeg payejay pue ‘saiouasedsues] 6 ‘siodey pajejay pue soiouaedsues) L€AasoOv0ud Jaquiny aoualajoy payepun pejyepun eBuey 93eq Aynueno vesasov0yo e€AsOvOyo uondioseq oth oI | aly | SUaqoy Yy}aed IIS JOssajoid ‘Teannoexy Ajayeg pue yyjeoH] ISH 2u} pue AjsaAluA 3y} Bulajonul aynyysu! adA}-Aepese4 e dn Buljas JO yOodsod ay} Japisuod 0} pawo} dnoib e jo sioded Huljoow ‘sureyu0D “€661 -ZG GL SHunasayy Aepesey, ayy} ayy jeUIBUC sBunsey) Aepeie4 €04SO0r0ND Z66L - Z66L aly C661 - C661 OULUNIOA | L661 - O661 ‘yoseds yed pajejouue ‘salouasedsuel} se pajuasaid SONSIE}S AISIOAIUT PJ@LWJeUS ‘s}uapnys pjayeys Huyoidep Ajqissod Joyoafoid peayseao ue UO asn Jo} sydesHojoud Jnojoo abe] uaAas Jo jas ‘68-8861 (THO) Sevo}esoge7] yoeasay |es}UaD ||Q WOU Ul }JUaLU}SeAUI 21 sweJbeip ‘sioded sayiwiwog Buluueld o1bayesjSg ‘suone}uasaid JO} salnuasedsues} ‘dnoig Buluuejd jeoisAyd uo siaded ‘,uonesouaey QWODU| S9}ON Buyoug suaqoy Jossajold, ‘sued o1Ha}e13s paysijqnd sUMOID JO} BuluUe}d, :,G661-166) Suluue|q pue Buipun4, -sepnjou| 266} J9G0}90 ‘sane }JU9D9y, ZOAGOVONO Buluueid +104S07V0NSD 6661 - 0664 Abajeys __4GOrOYOD 0002 - 0002 Addoy ,Z/L € 0002 - L661 ¥sIp 4 214 | SGrAGOVOYND L002 - 1002 Addoy ,Z/L € + \sSIp "ESL SOYMAIA, Spead jaqe| jeUIBUO SOPIIS JULOqIBMOd YOSOIDIN 9G ‘\C8L-L SJOQUINN SIIO4 MIA, Speal jaqey jeulbUC c8L ‘0002 Arenuer pue 666) Avenue _Sayoaeds soisyd JO 94N}}SUI JO }SI| Jeg SepNjou! Os|y “week Aq pebueuy ‘panbojejeo USYM POMIIA JON “SPJed soUsJaJaJ US}UMpUeY J8Y}O OM} puke Sapl|s QWOS {0 UIBIJO BY} 0} BpOd INOjOD Ua}}UMPUeY & JO} LEQOEOGOND 2eS "JOpso pesiueBio Aue ul 8q 0} Jeadde jou op }Nq Way} UO SJaquNnU BOS aAeY SapI|S suolje}uasald —°B SB1N}O97] JO} SEpI|IS WWIGE JO UOHDAIION SOlGnd ays jo Alun ‘[o!s] ja}UeUpedaq, ‘s}Ua}UOD pue SjelIU! SYD YIM paljaqe| Saplis BWOS ‘paio}s Ajjeulbiio ueeq eney Aau} se J9y4}a60} }deay useq avey Aau} Ng $9in}O9] JeUjO Ul pasn AjjeulBluo Ueeq avey AewW sapljs awoS ~| SIOQWNN SEPIIS JUIOdJOMOd YOSOINI) = vyASOvVONO ‘00,-16, Xepuj Yyoseds, ay!) a]y JeUIBUC xepu| evasOvONoO ~—_ZVAGOVOND JOquinn aoudIajay on peyepuf) = S@plis WWIGE BZ abuey o}eq Aynueny uondioseaq SHaqOY Y}eD JIS JOSSAJOJd \salouajadwoy aJ05, Z09SO0v0YD sper ey JW 909S0r0YD playuig apAjg Jossajoig SODS0v0YD 0002 ‘eouspuodsa05 vOoOSOvOHD 666] ‘eouspuodsa0y €09S0v0HO 866] ‘eouapuodsa0D “L661, ON} ay jeulbuoC 266| ‘aouspuodsa0D cODSOvVOND LOSSOvOND 950709 v661 - YE6L 0002 - 0002 c00¢ - 1002 0002 - 0002 6661 - 6661 al | 8661 - 8661 ay, “E661 J9q0}00 HOdal ‘Ssaloua}adwio0yD 3105 ‘Huysayy ajqe| punoy VWUIa, ‘YD Aq Ajqissod sajou uayMpuey ‘saj}ou JaA09 Ua}}MpUeY BHulAuedwosce YIM a4j}UaD ABojouyoe| uo}Hury|ig ‘yyWMpe7 y 1G Aq Jaded ‘soiBojouyoa| Aay pue saiouajedwoy 3J05 Jo uoleoyiuapy], ‘sepnjou| "YOID SUL }e WNOD siuud} ay} JO aseyoind ajqissod a1 Ajdd1 $y pue syer wey WO J9}}9] SUIE}UOD “PlaWjeys 40 Ajisueatuy a4} JO A1o}siH, Bulssnosip a1 s}uawaebueue Buljoow pue sdUapUodse0d AloJONpou}u! SuIe}UOD “OXNSeA 9 OIYOI, WOJ4 ‘IOUNDD BdUAaIDS ay} JO JUpISeig se pue ebaljoD UOS}JO\\ JO JUBPISe‘g Se S}UaWUIOdde siy UO YH BunjejnyesBuoo pue BOL INOS a1 BdUapUOdSeIOD ‘eyUeT US a1 BoUepUOdS~aOO ‘suIe}UOD "|Nysseoons useq sey abuayjeyD asudiajyuy aouaINS 9u} Jo Z BHe}s U! Pig $,Y5 }eU} Bulpoda Abojouyoa | pue aduaiods JO BdIJO ay} WO J9}}9] ‘uMO] adey jo Ayissaniupr) ‘UeY| JOSSEJOJd YM BdUepUOodsaOD ‘eyUe 7 US ‘UOISSILIWOD ABojouyoa | pue aoua!ns jeuoHeN ‘eseyasalip, qoy 1q 0} Ja}9] ‘suleyUOD "sjuapn}s snuuses3 ysiuul4 ‘puejuly ‘nyin{ jo Ayissaniuf ey ‘wes y Jossajosd ‘eAiuejay jo Ajisueaiuy ‘Wepnweburyey jg ‘ujim souepuodseoo suleyUuoD “BdINO JOUuIged ‘UOISIAIG Bulyje}S Ueadoiny WeAI}S JSe4 ‘UMO] Eded Jo AjISJOAIUA YIM BOUsPUOdSeIOD ‘sUIeE]UOD LOOd - L66L 6661 - S661 ay | 2661 - L661 aly 1 saji4 Joalgns 9 aouepuodsauo0g "S9}OU Ud}MpUeY ‘\\\G] 81 BdUapUOdSaIOD pue siaded ‘sayWWOD Buluue|dq 9169}e1}$ ay} 10} AIN}UaD }S]}.Z BU} Ul UONeEONPA JayuBIH, YD Aq yoda ‘ABaj}e1}s uo ajole peseq peog e Bulysijqnd 81 BOIYO JeudIBay ‘oJOaIG ‘poombpay, UAjWeYy WO OWS |EUId}U] ‘sepnjoul osjy “G66, Suluuejd oiwapeoe pue a}esodjoo siaAoo Ajurew dai ‘9661 Areniqe4 ug ‘doysyson, ABojouyoa | Josuas a1 siaded anijessiuiupe Ajurew !966) Asenuer ujpz ‘Bujeow jybiseso} ABojouyos} a1 sueded aniesjsiuiwpe Ajurew ‘GE6] Joquieseq yp ‘Wuo}sulelg }yHIsaJ0} a4 Sueded ‘GEG 18q0}90 ISLE ‘uoIssas Bulwwo}suleig ABojouyoejoig a1 siaded aniesjsiuilwpe ‘966 YOeW YyZ ‘Youn| Buryiom ABojouyos} Josuas ‘uo sueded suieju0D vOASOVOND Jaquinn aouasajoy Buluuel]g olwapecy pue ayesodio5 SO0ASOVOND suuojsuleig 9 Shuljeayy ABojouyoe | aBuey a}eq Ayueny 9661 - S661 aly 1 uondiuoseq ent “diysuejouos aayiqnr pesodoud ‘sE6) ‘PI@WJoUs Jo AjisJaAIU) 94} Pue eIPU| ‘IYJEG MEN ‘yYeesay JeL}sNpu| PUB DIJI}UBIDS Jo |OUNOD ay} UBEeMjoq Hulpue}siapuUN Jo UNpUueIOWSW jo Adoo ‘asojeBueg ‘sauoyeioge7 eoedsolay JeUuOI}EN 34} Y}IM eouapuodsaoo ‘uoIqiyxy eeiqner ‘,uoNesBa}u| uUBIsogq WajsAs, ‘sapnjou| S661 - S661 9661 - 9661 2661 - 9661 "JUSWSOAU! PUL Eped} [eJa}e]IG a}OWOId - eIpuj] pue yA ey} JO SJO}SIUI OWL OY} Aq EGG} U! PAWUO) Sem diysueuped YSHg-Opul ay, “@lWaYoS diysmo}|a4 seyiqne, ‘sepnjou; "966 Auenuer ‘Aiesaun}! elpu] $y ‘eaneniul diysuauyed Ysijiig-opu| ay} 21 sjleyap ‘aouspuodsaisoo ‘suleyuoD “UOSJOSIN Y JG Wod OWsaW HulAuedWoOD0e pue }a]yOoOq sule}uoD “Ayyend buryoea |, sajou uayUMpueY ‘866 OUNr PuEz JO} Sa}oU Buyoaig jlounoD pjayjeyus Jo AjissaAlUuA ‘Sse}ou Us}UMpUeY ‘,Ss}UaeUdO|aAaq |eUOI}eN, ‘}uaWe;ddns uoneonpz JeyuBiH sow, ay, wos ajole Jo Adooojoud ‘sjesodoid S,Hodey Buesg 3y} a1 pa}ybiyBiy suojoes YyIM ,UOHeoNpy JayBiH JO} Aouaby soueinssy Ayjend au} jo using aul ‘ApyeENH JeyBiH, ‘surejuoD "uoleyNSUOD JeUOIBaY DIYSHIOA S,(\WSy) BOIBWLUOD pue Sainjoejnueyy ‘su JO JUBWebHesNOOUZ au} JO} AjaID0S jeAoy 94} Buimojjo} payesoueb ,buiusea 7 ajqeyoig, Jaded e sulejuog 2661 - 9661 L661 - L661 8661 - 8661 SUaqoy Yy}edO JIS JOSSajOid siodey punosbyoeg 9 aouepuodseaoy ‘diyssaued YSi}Ig-Opu} S661, 211) aly JeUlbUO G66l Aew pez ‘seuUIG SUOWWWOD JO asnoH ‘diyssauyeg, Ysi}ig-opu| ‘8ll4 HSILIYE -OGNI 9661 + S661, 298 ay |eUBUO Z aI4 ‘aouspuodsauo0D ‘diyssauyed Ysiiig-opu| “diyssauped YSig Opul, 2/}!} a]y [eUIBLE | a}jl4 ‘eouepuodse05 ‘diyss9uped Ysiiig-opu| Oulyoes| AjIsuanlup sAHOayyA JO} Souljapind, ABojoyoAsq jo juswpedsaq ZL9S0v0ND 9L9S0v0YD SLOSOVOND vLOSOvVOND €LOSOVOND 8661 - 661 6661 - 8661 Aouaby soueinssy Ayyjend, cLOSOVOND ‘Buoy Buoy jo AjissaAlup aU YIM Sul] 81 BOUBPUOdSaOD ‘sapnjoU| ‘\HOVAYNLNO ATYVA, 884 aly /eulbUuS Buiuee7 ajqewoig, ‘yoeesno Aywey " SJUSPISAlq BSaUlyd, pue ,PiO uonoy 104, a} ay jeUIBC Buoy Buoy Jo Ajisuoniup ‘pesold ‘Nvo ces ‘AaI1eA adoyH ‘piojueg ‘Mo}JOH auUL ‘IJEH Puojwieg ‘sBulpjoH |JeH psojweg ‘ueWwUIeYyD ‘saxhg YBnH JIS, aN ay /eUIBUO \Ud}ENNS ueishejey eu, ‘SexAS YBNH JIS “uolenys ueisKejeyy ay], a1 BoUapUOdSaIIOD Jo Salas HOYs ‘sule}UuoD ‘us AoueynsuoDd pue yoieasay ‘Aajuejysuip, PIAeG WO YD 0} J9}9] paj}ejas pue 966] ‘neeing uleyUg Ul }seAU] ay} Aq paysijqnd ‘wopbury pa}up au} Ul BoUa!}eoxy YOJeasay JO saujUaD jo AoyOaJIG, ‘sule}uOD 809S070YD 4saquinn aouaIajay *Jeuossdd Ajjou}S, peysew Jaya] JeuIBUO 8661 - 8661 8661 - 8661 aBbuey a3eq Ayueny LLOSOvVOYD 0L9SO0v0YNS ‘UIE}g U! }SOAU}, eB al b aly | 609S0v70ND uondiuoseqg SUIQqOY YD AIS JOSSBJOJd "2661L-l66l SHSLLA1 NOLNIVG GHO7, 213} ay eulbUuC uojulegq pso7 8c9DS0vV0ND qifeN PYON HS ,oyeq Ze9S0v0YHD uMO| adeg jo Ajissaniup “sseak - Hulpsoooe papinip jij ;eUIBUO py] eoepe}uj Ouyse| In4 9c9DS0v0HO ScOSOVOND ABojouyoa | pue adual!ds Jo solo yeDSOvVONS Aysnpu| pue apes} jo Juswpedeq €cOSOvVOYNO ‘6861 AeW ‘playjoys jo Ajissaniur ay} JO Suo}jeouUeYD -901/A\-Old pue JOINSeA] ‘SIO|JBOULYD-O1d O} H/C] JO} SOON, ‘9}N}}SU| sqoiy oy} a Avejnoed ‘yp Aajpiey wi Jj 0} Si9}9] Jo saidoo ‘sapnyjou; “AYSIOAIUL) PleyWjeus wold seiBbep Ayesouoy ue jo pseme 31 BOUBPUOdSaIOD "UMO| Bde4D 0} }ISIA pasodod ai sjle}ap ‘qjoudwey ejaydweyy 1g Jo|jJadueYD-9d!/A\ Y}IM BOUBpUOdSeaIOD ‘sule}UuOD ‘suoded payejau pue mewiin4 nweso yjim souspuodsaoo ‘sule}uoD “9661 HOdey ssaibolg }ssl4 }yHIsas04, ‘pueigAq 9 SIado00d ‘.GE6) JOQUIDAON ‘HOday jeul4 ‘Jaysues| WOddns jenq 9u} JO MAIAAY ‘ABojouyda| PUe BdUdIDS JO BdIHO, ‘eouUapUuodss|OD ‘Ae paqoy JIS Aq aBueyo a}ewjo Uo WOdad !yH Aq pauleyo ‘syayoueasay JO} suyed JaqIeD dey 0} dnol5 Man, 34 aseajai ssid ‘suleyuoD “AI ‘AQT J8}8q UOH yy Aq Yyoseds ‘,ain}jnD pue uONedwod :uoNeAouy), ‘Bulules} ebenbue| eseueder ai siaded ‘jun jeysnpul Buysixe ue Buluay}6bue}s Jo} AYIsuBAiUA) Pjayjeys Aq uoleoldde ue jo Adoo ‘asipedxe je}snpul ysiug Jo peoige ssousieme Buisiei oJ sjleyap ‘eouaepuodseaoo ‘suleyuoD “UMOIg JEBoY JG WO 13}}9| HULBAOD YPM ,SOI}IIGISSOg BIN{NY ‘saipNeay jueseig :uONeONpy JeyBIH ul Bulyoea| pue youeasay usemjog diysuonejay ay, Yoda sule}uoD 6661 - 8861 0002 - 0002 9661 - 9661 0002 - L661 2661 - 9661 L661 - 6861 L661 - 6861 0002 - 0002 0002 - 8661 9}N}}Su] UO}dwWeYjnNoS ccOSOvOND Ayainos jeAoy aul “UOReONPY JO UOISIAIG, OPN a1y [EUIBUO uoljeonpz jo uolsiaiq “suejnosto Ajurew sure}uoD ‘podas youeasay jenuuy ‘SdI}IANOY JEIDIBWWOD ‘GG-066] UP|d DIwWepeoy ‘UOHeONpy jo uOIsIAIG ‘sepnjou} “AJOJIMpI pue Hulsuny jo JOOYDS ay} 0} jeAOY SSedULd SUL JO PISIA OJ 19}9] ‘dijlyuq sou SsseUuYybIH jeAoy SIH pue usanyH eu] Ajsefeyy aH Woy jepew e Bulnisoas YD Jo swoz'zz X swogz Bulunseaw suo pue swiog’z} x swo9'g| Bulunseaw uanas ‘sydeibojoud Jnojoo }ybia ‘snuew ‘suonjeyAu! ‘[}UsWUIBAOS pue Ayjsnpu] 0} yoeoasjno jeyUsWUOLIAUZ, 91 JOUUIM OZId B SEM Pjalyjeus jo AyisusaiuA] ODOT SsseuUIM 9Zud |, aby d1U0I}99)/5 au} U! SAI}IUeLUNH 9y} 0} sseooy BulwJojsues|, sisdouAs ‘saiouasedsue,} ‘shunjno ssaid ‘sapnjou| "JOISOUD JN - Juas salouasedsues} BulAuedwoooe pue aJjuso yoseasal jeoIHojouyoe} peouenpe ue jo ubisap a1 JuapN}s jeunjoo}!youe WO. Ja}}9] ‘suleyuoD aousalajay ‘YALSSHO, 218 a1y jeulbuoC Ja}SaUuD 087] JIN sez Aesianiuuy s,useny 6L9S0v0N9 aHBuey a3eq Anueny LceOSOvVOND O0cOSOvVOND 000¢ - 2661 v661 - V661 8LDSOV70ND 4Jaquinn epll aly | aly | uondiuoseg 6661 - 6661 2661 - 9661 L661 - L661 0002 - 6661 Z661 - S661 al L 0002 - 0002 Jaye} | "juowAojdwy pue uojeonps jo juswpedeq au} Aq Jaded ‘sauljdiosig payejay pue sojewaujeyy ‘AousINS Ul a]doaq payijyeEnH jo smoj4 ay, ‘ewwesbosd ‘aouapuodsauoo :sapnjou| ‘1661-9661 Je0A DlwWapede 9uy} JO} s}UeIB jeydeo ejnuWUO} pue JUusIINDI 81 BDUBpUOdSaI0D “L661 Ul! YOID ay je |JaUOp) eul|NeY pue YH Aq pajsoy sjusa 0} Huyjejas Ajuleyy "SJOYJO pue ‘oue7 Bulypieus je ayes Nod siuus} 91 Hulddijo ‘yomue, JO Ajisvaniun aU 1a}U9D ABojouyoajoig euljoseD YYON ‘AjsueniuM Yseuoy ‘Hulsog ‘IOUNOD BOUdIDS JO uNjJONJ}s 91 S9}OU Ud}MpUeY ‘sayeA\ JO} jlouNOD Bulpuny uoneonps JeyBipy ay} 0} JusUjUIOdde Jo} Waape ‘ydesbaja] Ayreq ayy ‘Ajyisvaniun ay0Ay ‘!dnosg sniogd ‘wo. sia}jea] sapnjou; ‘JBa1}S HuluMOG OC} Je UOI}dada SJa}Siul\) PW, & puaye 0} YD Aq a0ue}d90908e jo J9}}9] e yo Adoo osjy ‘JUuawAO}dwz pue uoleonpy JO} JuUsuUpedag ‘Ayejaloas JUBUBWJd ‘pueydig JeeYoIP) ‘}UeWAO|dwWyA pue uoleonpz 10} 9}e}S Jo Aueyau0as ‘pueydays uel||ig ‘eouajaq Jo Auysiuipy ‘a}e}S Jo Ayejas9ag ‘OIIIHO J@CYOIPY ‘WO S1d}}9] SepNjou| "YD Aq yday pue SIA WO YD Aq paaiaoeai $19}}9] Jo Saidoo suleyuOD "Saunsojoua pue |lOUNDD YoIeasay seoualos jeoiskyd pue Buraeulbuz ‘|4S Jo Joyeulpso-05 ‘Mowe 4 UYyor WO, J9}}9] Sule}UOD SUaqoYy Yad JIS JOSSAJOJd uoleAouu| pue aoua!ds UO doysmoMA |Ld LyOSOv0YD sjues9 jeydeo ejnwio4 39435H Ov9OSOvVOYNO siayja7] nox yueYyL 6EDSOVOYNO ‘NOILOV HOS, 818 aly feulbiC \uonoy JO4, jesaues 8€9S0v0YND SJOJSIUI|) JUBLULAAOS WO $19}}87 ZeEOSOvOHD (14S) eayeniuy yuswdinby o168}e13S DUYIa}AJOd A}ID PjaLeus [uoisiniq soishyd paljddy] yyim yoejuoD PJOJXO JO AyissOniuA JO|JeoueYyD-edIA ‘seon7 Ul|OD L661 - 1661 v661 - £661 ayjesseo OSPIA SHA | L661 - L661 0002 - 0002 c661 - C661 L661 - L661 ‘owWewW HulaAod pue Jaded jeuoijisod surejuoD J9}9] | Jae] | Owauw | oweuw | oly | ‘giqibay}! aweu SJapuas “Je}e] UeyUMpUe}H “plawjeys jo Aysseniuy wo aeiBap Areiouoy ue Jo pueme a1 Seon] Ul|OD WO J9}}9] UayUMpUeH “pjajeus jo Aissaniuf ‘neaing juawidojenagq jeu}snpu] pue jelojawwoy ‘aquioospueH g ¥y JG Wod OwawW pue podal sulejuOD ‘panBoyejyeo UBYM PaMIIA JON “YON YOO7, swwesboid ogg 2U} JO} 9UO Bulpnjoul YS UPIM SMAIAJO}U! UOISIAD|9} JO SOUSS & SUIe}UOD *sbunjno sadedsmau Jo Joquunu |jews e sule}UuOD “SeWeS dy} Hulbe}s ul panjoaul sesso} jeloueuy Aue dn yoid 0} Builsajuesen6 asnejo Ajiuwapul ue uBis - juUeM JOU pip Aeu} se pig 1104} Maipyym Ajjenjusene pjaljeys “pjeyyeys ul sawes UJJESMUOWIWOD ZO0T 24} PIOY 0} JUSPISSJd S,Wed} Pig 94} SEM YO jaued ABaj}eys jeu}snpuy ay} jo Woday Aiayimpiy pue Bulsiny jo a6ajj0D JUaJ] YON pue pjayjeys SOAIElU] DIWApeoVy julor AyisJaAIUA pue D1UYdE}AJOY sBuyno Jededsman ‘sowes ujyeemuowwodg SMOIAIO}U] UOISIAR]A | ‘SAwWeS YeeMUuoOWWOD 6cDSOvVOND 4Jaquinn aouaIajay “‘soseajal ssoid pue judWA}e}s JUIO! ‘sule}UuOD aBuey o3eq Aynueno v661 - 661 aly uondiuoseg entL 9e9DS0vOHD SEOSOvVOYD veosovodd eEOSOvVONOD ceOSOvOND LEOSOvOND 0€DS0VOND SUIQOY YD IIS JOSSIJOJd “O@SOding UOWWOD, aj} a}y eUIBUO saoueul-4 9 BduspuodsaOD ‘dnolD5 AIOSIApy Bsoding UOWWOD pjajeays "@SOdindg UOWWO, a}}!} a] FeUIBUO sioded Busey ‘dnoig Aiosiapy esoding uowwoy pjayyeyus 1 PPO SIO|POULYD BdI/\ 76, 90 FL U4 wnisodws lui, spee jaqe| jeulbuC L661 J9q0}90 UH] ‘WINIsodwWAS |uI/\| vyS9S0vV0YD €SOsS0v0YD cSOS0v0YD * Buruseay + Buiyoee| 6661, 2191) a1y jeUIBLC 6661 ‘Hbulusee pue Bulyoea) uolesodsoy juswdojaneq pjaljeus ,Uolsuawiq jeLysnpu| ey} pue ABojouyoe| pue aouaios,, sajuedwog jo dnoig uapbho aul ‘uewIeYd ‘uapho Weqoy LSOSOvVOND OSsOSOvOYD 6y9DS0V0ND 8v9S070YHD 8661 - y661 S661 - 661 aly L oly L L661 - 1661 Addo 2/1 € }sSIP 1 6661 - 6661 2661 - S661 £661 - C661 0002 - 0002 ‘siaded pajyeloosse pue seynuiw ‘sapnjou| ‘dnoig AJOsIApYy 2u} JO IEYD SEM YO ‘panBoyejyeo uaymM sajij uado 0} ajqissod JON ‘sajqe| enbea pue sajyjoig papeld uo Jaded UO!}E}|NSUOD BU} 0} aBsuOdsa a1 Aoueby soueinssy Ajjeny au} a1 sieded pue eduepuodseuos ‘bulyoea| uoHeonpz JeyBIH JO} yiomewes4 JeudeN UL :UOHEYNSUOD 17] VL/G6/L JEINDID dOAD 0} esuodseai ‘asiosexa UOI}E}NSUOD & O} 9}NqII}UOD 0} UO!H}e}AU! ‘ BuluJea] pue Hulyoes| uo elulueIBOld yoJeasey, ‘|IOUNDD YOeasay jelo0S pue dIWOUODF ‘sepnjou| ‘uoHesounwWas pue JUsWUIOdde Jo sua}a] ‘sule}UOD "uD Aq papusny “E661 eunr ys}z ‘AjaID0g jeAoy ‘ABojouyoe| pue BdUdIDS JO} UO}EpUNO 9u} Aq pesiueBio uolssnosip JaUUIP pue 31N}O97 QINPSU] DYO/SEWOd||aM Zvy9DS0vV0YOD L002 - L002 2661 - L661 8661 - 8661 S661 - S661 L661 - L661 Bulyoea| pue yoreasay Ul BOUd}|99x>F JO} premy Bulpuny ‘s}sanB sauuip Jo }sI] ‘19}}9] ‘sule}yuoD "Sqooer eq JOSSAJOld pue yjyIws wir jg yy Bujeew a1 souaepuodsaoo jalig sule}UuOD “pPjayeus jo AjissoAluA) ‘SJOqUINN JUapN}s ayenpesbysod pue awoou| youeesey uo ejeq aniesedwod, ‘saiouaiedsue.} uolejuasaid ‘sonsijeys ‘sbhurjjnd ssaid jo saidooojoyd ‘aseajai smau ‘sule}uoD “sajou ud}}UMpUeY “Ssoulsng 0} ebpajmouy Burjoauuod, |MAL ‘eyemuyesg UeADG WO Jeded ‘seoinosey jeoibojouyoe| pue juawidojanag Jonpold JO} 34}UaD PISYeUS OJ Se}OU US}MpUeY ‘salouaiedsues} Ua}yMpUeY ‘sepnjou] “SalouaJedsue,} |,Swu|I4 G7, Pal} Sa}ou uayWMpueyY ‘uo!eo!|qnd Joy uoljesedaid ul sioded pue yoieasal }u9d9J 3 sjlejap ‘sajqey}euul} ‘Sepnjou| aoualajay "YD ‘siaujo ysbuowe ‘Aq pE6| Jequiaj}das puz uo pajeinBneu! sem ‘auiyshquag ‘uo}xng ‘Auoyesoge7 yoeduy| abueyo ayeu|g ABojooz juejd aayesedwiod jo UP ONAN 24} yeu} speas yyeauag uoljdeo oy] ‘[paweyun] swog’6z x SWO] "1 Z Seunseay| “eel pseogpsed ajdwis e ul pajunow si ydesBojoud snojoo ay ,aseg ebpajmouy ay} YIM Ssoulsng BujoeuUOD, Joyjaoueyy B01 YM Buljaayy ysIA asodeBuis “,b66L 4990}90 GOUdJBJUOD Ja}Seoue7, 9}}!} ay |eUIBUC QOUdJaJUOD Ja}Seoue] “UONoY, a1) aly |eUIBUC Jlounod Yyoleasey JU@WUOLIAUY JeUONeN SvOS0vV0ND vvOS0v0ND 9661 - S661 ydes6ojoud 8 ai / CVOSOVOND JaquinN epi aBuey o}eqg Anueny uondiusseq 9v9S0v0HD €vOSOvONoD ‘000Z Su@A09 Aj}sow 9}! ‘pe6l AeW UOL peyeq ‘Ajuo aseajes ssaid Ayeiqr ysijug ‘sureyuoD Z alls ‘(NNM) OMEN SOHISIOAIUT) SPIMPLO/A L old ‘(NNM) JOMION SANISIOAIU SPIMPLOM\ SUOI}D9||OD Sai}IUBLUNH jo uolje}0}dxy ay} 9 Yoeesey sel}iUeWNH a1 Aresqi] ysiug ay, ym sAlentu) JUIOr “aunyesa}!| ‘suodai ‘sapnjou| "$JOJOAIIG JO PleOg al} JO Jeaquiaw e sem YO Ayaln0g aoualos ysiig aAes ayL p66) GOUeJaJUOD 4O45H 9y} ye uaWeY UuYOor Aye}a19E8g UOH}eEONpy Aq yoseds Jo }x9} ‘sBuijno sadedsmau ‘waysAs Bululwexa |eusja}xe au} a1 Sioded ‘sapnjou| aly b oly | €00¢ - 6661 0002 - 6661 v661 - y661 0002 - 8661 8661 - C661 2661 - L661 2661 - L661 9661 - 9661 S661 - S661 SHaqoy Yyyaed JIS JOSSaJOd Z99DSOvV0YHO 999DSO0V0YHD S9DSOVOYNO v99DS0v0YD €9DS0vV0YD c99S0v0YHD L99S0v0YO 099S0v0YHD (ODSH) ounog Ayjend uoweonpy seybiHq "L661 SAHOO 910, ai ayy jeulbuC 266| ‘douapuodsa0D ‘dno uosiery AjI9 [pjayjeyus] 2661 SOLW 910, 21 aly eulbuC 2661 ‘sBujeay ‘dnoid uosier AjI9 [pjayjeyus] "9661 D710, anh aly jeulbuC 966} ‘dnoJ5 uosiery AyD [pleyeus] 970, ny aly peulbuC : alld “S66) ‘dnoJo uosrery Aud [pleweUs] “910, an ay jeulbuo L 8l4 “S661 ‘dno uosiery Aj! [Ppjayjeus] 10°38 ul Bulseau| :eun}n4 au} JO} Bulyeaouuyj, Jedeg uonensuod |1q 9 Ainsea, ‘Jowueg uoneyojdx4-uoeaouy ay, A6ojouyoe | 9} BOUBIOS UO Ba}IWWOD J9/9aS aly b aly | ol | aly L aly L aly + aly S661 - S661 ‘gouapuodsaoo ‘susded Burjaow ‘sapnyjou| “aouapuodseauoo ‘sieded Buljaow ‘sapnjou| “gouaspuodsaoo ‘sueded Burjsaw ‘sapnjou| "8661 YEW UIST? IL ‘WUN UoHeAouU| ‘JOPOIG ‘BIPPEy JIe}SI}\V WO 19}}9] {JU@WUNDOP UO!}e}NSUOD :suIe}UOD aouaIajay “QOUBPUOdSAION ‘SOUAPIAS S,YD JO }doSueJ} ‘sepnjou| “Ayysnpu} 9 apes] Jo JUsWYed|q au} WOd 166} ACW IG pe}ep SUIS JOSSaJOld Jossaoapaid $,45 0} Ja}}39] pue 166] AeW ISLZ payep Jay] sule}uOD uoleAouu] UO SsMaI/ BuIyaeS dW AaiII7 49} UOH FY YL WO 19997 SSOSOVOHD JaquinN ZS9SO0vV0ND 9SDSOvVOND oBuey a3eq Ayjuend 6SOSOvVOND 8S9S0v0YD 8661 - 8661 2661 - L661 L661 - L661 uondiusseq epi "UONJEWOJU! [EUSPYUOD puke jeUuOSJad SUle}UOD G6BL - S661 "SJB|OYOS |ENPIAIPU! 81 BDUaPUOdSAaIJOD puke sjleJap SUIeE}UOD = C661 - C661 “dW aMed APdyoad JIS UOH JY BY Y}IM BOUapUOdsaOD SEpNjoul “UONEWUJOJU! JElJUSPYUOD pue JeUOSJEd SWOS SUIe}UOD ‘adoing ula}sez ul sjoejuo5, ‘suejoyos inqijeoxy ysed Jo sassaippe pue saweu jo }sI| ‘o1qGnday yoezD ay} jo luWN|Yy Jnqijeoxy ay} a1 sioded ‘S9}JOU Ud}UMpUeY YH ‘ajqejewl} ‘soueuy a1 soUapUodseON ‘Hujeeay| $99}SNI] BWaYOS uNqIjeoxy ay} Jo} epuabe paysebhns ‘g966| equiaj}des O€ 0} GEBI 19q0}90 | MAIAS ‘UleyIG Ul BulUIeJ} JO} JUWaEIBe Jo 198}9| Yelp ‘swayos ay} Jo jno Bulseyd ay} aJ Jaye] Yep ‘eunyoog ‘sapnjou| 6661 - 9661 SUaqoy Y}aed IIS JOSSa}JO1d “paso|D VE/EGBL SIE|OYDS INqI|eOXy ‘@wWaYdS diyssejoyos Jnqyjeoxy “S661 AONSGNOdSANNOD, 219} ay feulbuo eouepuodsa0D ‘E66 ‘BWaYdS diyssejoyos inqijeoxy EOHSOPONO ZOHSOVOND ‘pasojD Jesauay ‘awayYos diyssejoyos inqijeoxy LOHSOPOND 6661 - E661 ‘aWAYIS AiYssejOYIS jNGIeOXF ay} JO aajsnij] e SEM YO awayos diyssejoyss sngij@9Xy___ HSOPOND 7ZDNGOvONOD spied sseulsng 129G0v0YH9 “UONEWOJU! JeUapYUOD puke jeuOsJed sule}UOD f661 - C661 peyepun yoda | Spleo Z 0002 - 0002 S661 - 8661 winio4 Ayiunwwoy Bulures| pue uoweonp9 OYAS ye uoloe JO} sjulod sejnoled pue eHhsawe 0} s}ulod ulew jo Arewiwins Buipnjoul ‘e66} J@qWeAoN puz uO pjay Buyjeew e yo poda ‘suleyuoD “PISIYSUS ‘AjddJ SYD pue sasajou e Se joe O} Bulyse YD 0} Jaya] ‘AD ‘190d oy) |eoN|Od-Ayed uou e se juawWUIOdde JO} PaJEapISUOD 2q 0} BIPPlY UAUY}EY JO} WO} UOEUILWOU paya|dwiod :sepnjou| ‘diysuguyed 91 sajou yep ‘aouapuodsasoo jaliq ‘AD S,YO ‘suleyuoD “yoJeasas OWNUSIOS pue JeoIHO}OUYI9} @SBUIYD 91 S}9|4OO ‘,WNJOY S}USPISAJd SAI}ISIBAIU/ JEUO!}EUI9}U] OY} JO} awwelbolg Yesd, ‘L007 ‘eulyd ‘Ajisyeaiu Builuey ‘Bueir juapiseig pue Ayissaniufp BueilayZ ‘ued JUapISald jO }ISIA 81 BOUBpUOdSaOD ‘siaded Bujoow :000z ul BUIYD 0} YO Aq YISIA 81 BQUepUOdseIOD ‘sapnjou| ‘peso|d UOISSIWWOD s}udWUIOddy SP1O7 JO BSNOH ‘eIpply uANUJeEyY PY] BSNOH Jeo!peyy, 29} B14 JeUlHUO O1d SSNOH JEdIpe/ F Plel4eus jo AjisuaniuM usemjeg diysiguUeY € olf ‘(NNM) YOMJON SaiIsIeAIUN SPIMPHOM 89DGOPOND JaqunN aouaIajoy op 0ZDGOVOND 6B9NGOVOND €002 - 0002 oly b eBuey a3eq Ayueny uoldiuoseq 9661 - C661 2661 - 9661 9661 - y661 L661 - 9661 Z661 - 9661 ‘sjuapnjs jo syodas jeuy pue sjuapnys jenpiaipul Buloejd a4 siaded payejas pue Bouapuodsauioo Ajulew sule}UuOD P66) ‘UOIdedel ‘saaj}sni| JNGIeoXy ay} pue jlounod ysiug ey} jo siaded Huljeew ‘sioded payejas pue sowwesboid puaysem jenuspised ‘sapnjou; “elpu] Ul BWIBYOS uNnqijeoxy au} Buidojanap a1 saiuedwoo Buuosuods yjIM souepuodsaOD BWOS SEepNjoU| “UONEWUOJU! JeUapyUOD pue jeUuOsJed sule}UOD "SJe]OYOS JENPIAIpU! 81 BoUspUOdSeOD puke sjlejap suIe}UOD sUaqoy Yyaed JIS JOSSaJOd “ SNOSUBISOSIW, 2I}!} BI [EUIBUO sle|OyoS inqijeoxy ‘awayos diyssejoyos snqijeoxy “UNGNMVOXGS, en aly jeulbuC SOYUSIM }Seg 9 UOHeIDeiddy Jo siayja7] ‘awayos diysuejoyos snqijeoxy s}UaAF 9 sBunaayy ‘awWaYoS diyssejoyos snqijeoxy .Z661 AONSGNOdS3ANNOD, 91) aly [eulbUC aouapuodsalog ‘1661 ‘@WaYoS diyssejoyos Inqujeox3 16/9661 S1B|OYDS INqueoxy ‘9661 ‘ewWAaYOS diysuejoyos inqujeoxy 9661 AONAGNOdS3SYNOO, 3h} aly eulbuoC eouepuodsao09 ‘966| ‘BwaYoS diysuejouds inqijeoxy “pasolD €LHSOVOND cLHSOVOYND LLHSOVOND OLHSOVOHD 60HSOVOHD “UONEWUOJU! [eNUapyUoD pue jeuOSsJed sule}UuOD S661 - S661 S661 - y661 9661 - 9661 2661 - S661 "SJeJOYOS |ENPIAIpU! 81 BOUBpUOdSeOD puke s}le}ep sule}UOD G6/PE6L SUB|OYOS sNq\jeoxy ‘y66) ‘BWAYOS diyssejoyos snqijeoxy “\V66L AONSGNOdS3SNNOD, FH!) Aly [eulBUO aouspuodsaoy ‘y66] ‘@WAaYIS diysuejoyos Inqijeoxy 96/S661 Sie|oYydS JNqIjeoxy ‘G66L ‘BWaYoS diyssejoyos inqujeoxy ‘S661 FJONSGNOdSSYNOD, 31} Bly [eulbUO eouapuodsaiog ‘G66| ‘ewayYoS diysuejoyos snqijeoxy “Sue|OYOS JENpIAIpU! 81 BoUapUOdSeOD pue sjle}ap suIe}UOD vVOHSOVOHD JOquNN aouaIajay epi 80HSOVOYD ZOHSOVOHD 9OHSOVOND SOHSOVOYND v661 - VE6L al | oBuey o}eG Ayueno “UONEWIOJU! |eNUapyUOD pue jeuOsJed sule}UOD uondiusseq “‘penbojeyeo UBYM 0} Paua}si| JON SUIqOY YD AIS JOSSIJOId ‘wa}sAs uoleonpa ajodebuls pue maiAes JusWSsesse AjI}enb 84} paessnosip YH ‘jesiesdde ue JONpUOD 0O} payIAU! SEM YH ‘syjHus}s UMO S}I SSESse O} UOISIDBP Ss}! pue DIUYDE}AJOg UY 9aHN UO YH YIM uoissnosiq “ajodebuls ul euaie aoualoS Of] pue jedIPeW UO gjOIWe OIpeY “‘sayoaeds 10} S8}OU US}WWMpUeY ‘UIH Bef UC] O87] JOSSAJOJg JO snouoy ul Auowaies pueme uu ae6N Jo puali4 peysinBuyjsig Jo} swiwesBojd ‘Aieiauly! ‘sajou uayuMpuey 'Yy5 Aq pewuopyed ypne diwapece a siejap ‘siaded Buyaiig ‘aouepuodse.uoo ‘sapnjou; ‘panBoyejyeo UBYM PEMaIA JON \UOIPy UOOWWAYY aU], ‘MalAa}U] BIodeBuls ol|peysSMEeN ZOIGOVOND 9002 ‘SIA =: SOISOVOND “UI y - sobessoy AuojejnyeiBuoy Auessaniuuy —OH AJOd uu aa6N, speai jaqe] jeulBUO sobessoyy MoyeinyesBuog Auesianiuuy YOv —SOISOVOND payepun ayesseo olpne | 9002 - 9002 €00Z - €002 ayjesseo O8PIA SHA | €00Z - 8661 oly L L002 - 1002 yoalgo 1 aly b a4 | psemy uOo}e}Uasalg DIUYIE}AJOd “NNV JSON, 28 aly jeulbuo €002 ‘SIA ~—- POISOVOND 000z - 000z O66 - PE6L " IOM JUBWOJaAep puke YoJeasal UO a}eJ]UBDUOD pjnous AjIsaAIU YYNoy :olwepedy peumousy ysijUg, a aoe ‘aouapuodsaoo ‘sapnjou| "YD Woy aBessow & apnjoul Oo} peraijag “Alesauly! HSIA €00Z «L002 des ul sHeqoy Yale JIS Aq ape Suoeniasqg¢ UO df\-mo}|O+ }! SN}E}S, ‘S66L ‘.PIeWEUS Jo AjlssaAluA 24} YIM UOHe1OgGeI|05, Jaded ‘souepuodseoo ‘sapnjou| “abayjoD UOS}JO/\\ Aq PauolssiWwWod Y5 Jo Wesod au} Jo punosbyoeq ay) ul peAespod SI pleMe SIU] “L007 Jequuay}das Y}g UO pajusseld ‘|E}@\\| pue sse|d aoduapuodsalo4y ‘Ajd21 YIM YO 0} 199] Adoo sureyu0g = ‘puemy UU 8aBN Jo pus peysinoBujsiq ‘(90P0YND) abajoD uosyjoj Jepun paenbojejeo ase aIUYIa}A}Og oo ecian uUuy aabN YJIM UOIIA@UUOD S,Y5 0} Buljejas sieded saypny ‘pleme uuy aabyy JO puauy peysinbuljsig ay) pepseme sem YH sJaYypn pauaeyjbuaejs a1aM OM) BY] UBEMJEq SAI} BY} SO66L OY] U] ‘SOBEL AUea ay} WOY sazep pjalyeys jo AjIssaalu/ 84} pue DIUYDaJAjOYg UuY BebN UBsEeMjeg diysuolejas ay alodebuls ‘aluyoaj{jog uuy aebn IGSOvOND uuy 826N Jo pual4 peysinbuysiq — €0IGOPOND SOLOS 9N}ON7] BDUsIOS LOISOvVOND eBuey a}eq Ayueny uondiusseqg 4Jsquin on —ZOIGOVOND 9002 - v66L 2002 Ildy uj 6661 - 0000 0002 - S661 “UOIEWOJU! JeUBSPYUOD pue jeUuOsJad sule}uOD “UONEWIOJU! |eNUapyUOS pue jeUOsJed sule}uOD “UONEWOJU! JeUSpyUOD pue jeuosJad sule}uOD 0661 - 6261 "SUIS G 5 JOSssajoid Aq }day AjjeuiBuo ayi4 000¢ - 2661 “UONEWJOJU! |elUaPyUOD pue jeUOsJed sule}uOD SUaqoy Yy}aed IIS 1OSSaJO1g ‘pesold “AVWSIVudd Vv, 218 aly feulbuC sjesieiddy uMO S,YD ‘paso|D smalAay Alejes s0rsov0dS Z0fSOvOND “peso|d “TAWSIVUddV, 21} aly feuibuC y 9ll4 ‘yesieuddy 9 smainay Alejes 9g0rsov0dS sorsov0udd “peso|d “OZIS JOU} O} anp sped om} oju! }I|ds uaeq aAey yng a4 uo peuuo} AjjeulBuo Z Wed pue | Wed *‘SSINV1IVS 4SHS O AINN, 2818 aly feulbUuC G UueY ‘¢ ajl4 ‘jesteuddy 9 smalAay Auejes “pasolo “SAlWV1IVS 4SHS O AINN, 214 aly feulBUO L wed ‘€ aig ‘yeseuddy 9 smainay Auejes “‘paso|D "SOUE|eS, a3!) ay [eUIBUO C yeY ‘Z alg ‘jesteuddy 9 smaiAay Auejes “pesold “8ZIS IBY} O} anp syed om ojU! Ids useq aAey jng ayy auo pewuo} AjjeulBuo Z Weg pue | Wed SAHe|esS, a} ay |eulbUO L ued ‘Z alle ‘jesieuddy 9 smainay Auejes ‘Peso|d | aly ‘jesiesddy 9 smainay Auejes vorsovoydS corsovOydd 6661 - 9661 2661 - S661 661 - L661 0661 - 7861 “UONEWIOJU! JeNUEPyUOD pue jeUOSsJed sule}UOD “UOIJEWUOJU! Jel}UaPyUOS pue jeuosJed sule}UOD “UONJEWJOJU! |eNUaPyUOD pue jeUuOsJed sule}UOD “UONEWOJU! JeUSPYUOD pue |eUOSsJed sule}UOD cOrsovoydd LOfSOvOHD S]UAPNIS 8 HEIS rGOv0yD Jaquinn aouasajay ant aBuey a}eq Ayueny 000¢ - r86h uondiuoseg sUaqoy YyJaed JIS JOSSaJOld “UONEWIOJU! jel}UapyjUuoD pue jeuosjed sule}uOD 0002 - S661 0002 - v661 0002 - S661 6661 - S661 ‘poombpa,, uAjWey ‘PIeAA pilneq ‘Agjsujep, BHioay ‘Ajasuyjen Uoqezi|y ‘ojAe) uopeyy ‘J0|Ae | UYOL !AABO}S Ja}alq ‘sajquies AOY -JO} S9dUdIAJoJ SUIe}JUOD “UONEUWOJU! |eEUSPYUOD pue JeUOSJad SUle}UOD “‘peseld eipualey ‘Ajay ay!) awed WeN\sS ‘abe JOA] ‘UeAOUDG,O uyor ‘|]e2uU0G,O aN ‘sveApW) YEW ‘UUNY Gog ‘AJea}UOp| PuesaD ‘ulIpeY [Ned ‘AJaUUIDSy UeYy ‘ABYoy\ JION JO} SPOUDJOJO1 SUIE}UOD “UONEWUOJU! JeNUapyUod pue jeUuosJed sule}uOD “sImo7] UYOr ‘aouUaIMe7] UYOr ‘JaAe7 UYor ‘Aede7 dijlud ‘Aey uelg ‘snuujey Ja}8q ‘sauor pineq ‘euo}suyor qog 10} SedUaJaJa1 SUIE}UOD “UONEWUOJUI |eHUSPYUOD pue jeUuOSJad SUle}UOD ‘uOSspny MaJpuy ‘YWemoH ueybne/) ‘auunoghauoyH UljOD 4g wNs|IH JUAD Ossajosd ‘UOSeH puewiag ‘suey Aey ‘suey Arey ‘uouuey jeeyoipy JO} SooUaIAJO1 SUIE}UOD “UONEUWNOJU! JeNUapyUOS pue jeuosJed sule}UuoD “paso|o poombpa/p-s ‘s}jsonbay soualajay ZLfSOvOND “‘paso|d d-W ‘sisenbey souaajoy 9lfSOvVOND “pasojo 7-f ‘s}senbay souaiajay SLfSOVOND ‘pasolo H ‘s}senbey sousiajay vifSOvOYNS 0002 - €661 ‘paso|o d ‘s}sanbey asoualajyay elLrSOvOudd 0002 - £661 0002 - v661 v661 - V66L S661 - S661 "MOS UR] ‘SUOGID J@EYOI|\ JO} S9OUdIAJOJ SUIE}UOD “UONEWUOJU! jeNUapjuoD pue jeuosJed sule}uoD "XOpUl SUIE}UOD OS|\y YeYyONOg qog ‘Aewag ley ‘seueg ue;Y ‘|]eMUsY Oad ‘Aaisdy uewoNn ‘uewaply Aejyoes JO} saouasajel Sule}UOD “UONCWIOJU! JeNUapyUod sule}UudD ‘Nq UOpJOy ‘esepewweyq SWIeYG ‘19}x9q SHI ‘Aeq Ja}eq ‘psoymelD palsy ‘uadoog Aveo ‘@4OOD UOWIS ‘yBnojD Aver ‘suanlyD Aeuyoas 0} S9oudIJaJOJ SUIE}UOD “UONEWUOJU! |elUapyUOD pue jeuosJed sule}uoD aousliajoy "YD 0} Ajisuaniuy ~~ Jayseoue 7 ‘Alo}SIH UeOLaWIY Jo JOSsajoldg ‘ajeaH FW WO Jaya] ‘sule}uOD “S|jIq auoYydela} Jo yuaWAed 31 YD 0} BOUBUI Jo JOJOSIIG ‘wedieag PIAEQ WO} 19}}9] ‘JO|Ja0UeYD Bd1I/A-O1q JOIUSS BU} JO} WUNWeJOUOY ‘OJIM SJO|}BOULYD-BdI/\ BU} JO} S2SUadXS 91 YO WOd Jaya] ‘sule}UuOD “paso|d auIPJeEMIeD FY JG UO WIeUD JEUOSJAq & JAJU0D 0} UOHepusWWODeY ‘Ppeso|d d-D ‘s}senbey soudajoy clLfSOvVONO “‘paso|D d-V ‘xepu| ‘s}senbay sousiajay OlLPSOvONS 60rSOvOND JOquNN BOUBUI-+ JO 10}9911G YyIM BoUspuodsaOD Ja}}9] | al | aBuey o}eq AyQueno uondioseg epll LLFSOvVOND SUaqoy Yyjaed JIS JOSSaJOJd “SOHISIOAIUN, ON! A|y [EUIBUO SOIISJOAIUF) UO BjOIY BIGISSOg 90MSOVOYND JOOJq 9 YeJG 1a}deyuD ‘SONOUIN BY} :OAleNIU] SSa}UZ|OY, SOMSOVOYD pny Wwapesy qOAO ‘jueweajddnsg JOWO|SMON PJeWoys jo Ajisusaiug vOMSOvVOYND “WOL, 8 B14 eulBUO (VOL) Juawssassy Ayyeno Buiyoee | yodey jenuuy PIOWOEYS JO AjissaAlUA ay} 0} SpreEMO4 €OnSOvOYD cOMSOvVOND sBunjny sadedsman LONSOvVOND peyepuf) vO0d - v00Z Jaydeyo yooq | L661 - L661 S661 - 661 2661 - O661 uayumpuey ewos pue ,,g Aepyyig Addep, uondes ay} yy ‘uoneonpe Jeybiy uo sajoipe yo saidooojoud ‘}x9} uayUMpuey ‘sule}uoD "So}0U “O'C'V 0} }yBie Buiyjos eos indsjoH Weyusyo] e Bueam ‘yD Bulueseidas ‘uobelp ysja( & JO UGS e Jo Adooojoud e si papnjoul osjy “YS Aq Bunybiyybiy pue suonejouue BWOS ‘pjayyeys jo Ayissaniup au} JO Auo}sIH Aseuajuad ay} :suejoyos AjI9 |89}S, WO J Ja}deyYD 40 JooJd pue yeig "YD Aq payejouue si Ajissaniup au} Ag panssi jU9WAE}e}s JUOJ4 ‘Seinpeood pue saioijlod souesnsse Ayjenb sAjyisuaniup) ay} Jo uoHebSeAu! pajlejap pue juspuadepu! Ue BuIMmo}|o} pjayjeus jo AyissaniuA ay} Aq paysijqnd sbulpuy pue yoda ay} jo Adoo e si siu, “S}UDLUYSI|Ge}Se UOH}EONpS JSYyUNY |e JO} G6-E66] S}INSel JuaWssesse Hulyoes} D45H IN} ‘sjuawssassy AyyenyH Bulyoee| JO syinsay ay} jo Arewwng pjayeys jo Ajissaniun, ‘S6-661 s}|Nsey Jueussessy AjljenD Bulyoea | 4O4SH 94 Buuaeuibuz jeunjonys pue |IAID JO JuBWYeda|q JO|JaUeYD-ddI/\ Old ‘UOIPJE/AA J9}9q JOSSAJOld 0} UO}N4 YeIeS WO OLUBW !,Pjayjeys jo AjIsJOAIUP BY} ye JUBUSSESSYy Ayyjend Buiyoee|, Woda ‘aoe sadedsmau jo Adosojoud ‘surejuoD "YD Aq payybiybiy suojoes yyIm seidoo0}oud “saiqe} enbes] uo uoNoes e sulejuoD ‘saidooojoud pue shuljyjno sededsmeu jeulbuo sapnjou| L002 - C661 vO0c - 0664 “UOIJEWJOJU! |eI}UBPYUOS pue jeuosJad sule}uOD S661 - L661 0002 - C661 suonealgnd ¥ SSad MGOvVOYD “S}USPN}S INO} JO} SUUO} WOdss ssasHoud pue xepul SOPNOU! OS|Y “UOSPIEYOIY WI] ‘19}]NOg ye JO} SPOUdJAJOJ SUIE]JUOD “UONEWOJU! [eI}UBPYUOD puke jeUuOsJad Sule}UOD aoualajoy ‘paso|o U-d ‘xepu} ‘sjsonbay asouaiajay ‘sjuapn}s yoseaseay “paso|D ae) ‘sjsonbay asouaiajay ‘s}uapn}s yoseesey ‘poome A yoer ‘spoon yuel{ ‘ynupoop, Auey ‘sweijiy ues ‘swelj|iA\ Uyor ay, swe JOBoy swe UIGOY ‘Swell PIAeG 10} SeoUdIaJo1 SUIeE}UOD “AOA INA {UUNG B1OUJed ‘@YOOD UOWIS 10} SeOUaIEJO1 SUIEJUOD “UONEWUOJU! JeUapyUOD pue JeuosJed sule}uOD “‘paso|D A-SWEIIIIM ‘S}senbey souaajay OcrfSOvONS 61LfSOVOND 8LfSOVOND 4Jaquinn eB 0002 - £661 aBuey a3eq ANueno uondiuoseq sUaqoy YyaJed JIS JOSSajJOld Buipjing urey Ajissaaiuy jo suleyg uo YO 901S0vV0HD spunoly Ajisueaiuf ul youag uo YO S01S0v0YD SPUNOID AjISJOAIUN PJA4YeUuS ul uaye | SudesBojou, JNO JO }aS vO1SOvVO0ND BIO UI YO ‘sydesBojoyd WesWOd c01SOV0YND uunq|y ydesbojoud LO1SOvVOYND sydeibojoyd TSOvVOYD ul youaq e UO Bulj}Is YD jo ‘swog’y | “SWOp'g| X SWOQ"| | SAINSeaY] “SOBEL PIelWeUuS Jo juAQ [Burpying] Bpjq urew jo suleys uo yore, speai ‘ydesHojoud 9y} JO 8SJBADJ BU} O} YONYS BjOU }I-}SOd UO HulyUM s,uAjOUeD Ul ‘uONded jeuIBUO “‘punoiByoeq au} ul SHulpjing AjissaAlUA) 8U} YIM SpuNOID AjIsaAIUA) 2U} x swoz'z, Buunseow ‘ydesBojoud “SW9Q'Z| X SWO/"g Sainseaw YdeiBojoyd yoeg ‘punoi6byoeq ay} ul Bulpjing AyISJOAIUF) YOUG P2s BU} UM AjISUBAIUA PJaYJeyus Jo SUMe] BU} UO UBye | “spuey siy ul YOdal uado ue Hulpjoy si ay sabew! awos U] ‘PUIYaq |JEM BU} UO Sa}eoyIeO BasHap AyeJOUOY SIYy U}IM ySEP SY uo Bulls SI YD “Jeays BuO UO peoNposda swd,"E| x SwUudG Bulunsesw yore ‘syudeiBojoyud inojoo 8aiy} pue swo¢g'1Z x swoz'G) Bulnseaw yore ‘s}uld a}IUM puke yoRIQ Z ‘S}@@YS JOL}JUOD JNOJOD Basu} JO }8S ‘suoljdeo ON ‘AjISuaAIUF) QU} JO SJOQUIDLW JOYJO YIM PUL S}UBAP |eIDIYO ye YO Jo sydesHojoud pue sydesBbojoud yesyod snojoo pue a}iyM pue yoR|g Op Sule}JUOD “eded ONSSI} JO SJeaYs YM PsAeapaju! LUNGje YdesBo}oyd yoo] Jay}ea] anj|g peyepun ydesBbojoud 1 peyepun ydes6ojoud 1 peyepun sydeibojoud » payepun sydesBbojoud 9 peyepun uunqje 1 payepun peyepun ayjosseo OSpIA SHA 1 8661 a}jjesseo O8PIA SHA 1 6661 - 6661 joe | ‘6661 Indy UHL JUBIULOY Yoleasey, 10} YO Aq usm a/INY ‘panBoyejyeo USYM PaMaIA JON ‘uoIHal UJOOUIT/aJIYSHJOA BUY} JO} BUUUeIBOId Smau |ed0] 9gg e ‘Jepuajed, uo Jseopeoig “gE6]) Ayes wody Bunep Ajqeqosd ‘pjaiyjeus ul g0UdJaJUOD UO}eEONpy pue|buy jo YWON ay} JO} sane ays se uoleonpy Jo} aye}S Jo Aueyai9ag ‘dW playdays ueliId YIM Buryyem YO jo dijo joug aoudsajay }SUI4 PJOYJOUS OJ MAIAJO}U] UOISIAD]O | “yoeasjno Aye playjeys oipey Ogg uO Jo}jeoueYD -29IA ZE/Z/EL, SPed jaqe| jeuIBUC \yoeasjno Ayes, PlOWEUS OI|PEY Ogg ‘MaIAJa}U] OI|PEY PleWeUS ‘gouaJajuog uoleonpy puejbuz jo YON 6661 ‘\uBiupo4 yoJeasey ‘sanje/ UeLIO}OI/ QdBIGWIZ 0} BDUAIDS 40) YBIY SI}! AUM, ‘uoleonps Jeybiy o}uo Buiob Playeus ul ajdoad BunoA jo siaquinu aseaJou! 0} sAeNiul yoessjnO Aye, Spm pjayeus e uo pasnoo4 “ZE6G] Aueniqe4 ujE]| UO papsooay C661 - C661 ayesseo oipne | OLMSOvOYNS 60MSOVOND 80%SOvOYD ZOMSOvVOND Jaquinn epil ebuey a}eq AyWuenD uondiusseq "BAB9|S JO Bde} UO UONEULOJUI ON ‘A-evSe GW pue SYaqoy yyaseyd JIS JOSSajO4d poyepun ydei6ojoud 1 juawealby uesawy-o|buy BuluBIS YD = EL TIGOPOND jUsAQ apis}noO 9 seueyUbIG pjaweysS YIM YH SLISOPOND uyor ‘aujuaD YyoJeesay ay] joBuluedQg =v L IGOVOND Buipjing smeuyey JOSSAJOld JO|JBOULYD-3dIA-O1d YM YH = ZLTGOVOND yWe|Q uoY uyor Alejaioas pue jeyjsibay YIM YD ~—s LL TSOPOND Aa\ped peyepun sudeiBojoudG peyepun ydeiBojoud 1 poyepun sydei6ojoud Z peyepun sydeiBojoud Z u] OL-LvSE GW ‘S-OVSEQW ‘9L-ZESEGW Siequinu souaJaja ‘o1ydeiBo}OYd uosuexd1q yey Aq Aydesbojyoug “spunoi6 AjissaAiuf ay} ul JUaAe Jel0os e ye uaye} SydesBojoud 9a14} pue Buipjing urew au} Ul pue ‘UuO}UIeEG pso7 Buipnjour ‘saueyubip Ajisuaaiun sayjO YM YD Jo sydesBojoud OM| ‘SwdG’Z| X SWdG'g} Bunseaw yore sydes6oj}OUd uNoOjOo BAY JO 18S “@SJOABI UO QO}, JOQUINU BdUdIBJOY “JENPIAIPU! paljnUapIUN Ue UYIM spuey Bulyeus sl YD “C66] YOJeW Plez UO ajUaD YOIeasey au} pauado Ajjeioyjo YD “swdE'g), x swoQz Bulinseaw YydeiBo}oud snojoo auC "@SJBABJ UO ,G-| 4, JoquINU soUaIaJay “a]qe} au} uo peAeldsip ose shey uedWoWy pue Usiiig ey, ‘JueweeJ6e ue Bulubis ‘seqol dIwepece Bueam yjOq ‘JenpiAlpul payiuapiuN Ue YM a]Ge} puNnol eB je payeas SI YD “SwWdE’6 X SWIDG’Z| Bulnseaw ‘ydesBojoud snojoD ‘2-098 Ppue 0Z-Z098 SedusJaJoy ‘AydeiBojoyuY siaBoy yey }yBuAdOD ‘swog'zZ] X SWOg’g] Seunseaw YydesBojoyd yoeg ‘yenpiaipul peynuepiun ue UM GUO ‘Me|D UOY JOSS9JOJq Y}IM BUO ‘YH Jo sydesHojoud Inojoo OM. ‘JENplAipul payuapiun ue YyIM S| YS ydesHojoud Jeyjo ay} “WwiY 0} }xeU Bulpue}s Agjpeg UYor YyM Bulpying ule 84} Ul 4SeP SIY ye pajees si YS ydesbojoud duo u| ‘swo¢g'p] x swoz'Oz Buunseaw Jay}0 au} pue SWIDG’Z| xX swd/°g] HBulinseaw suo sydesbojoud Jnojoo OM ‘LZ-CySEQW Pue 0Z-ZPSEQW Sequinu souaJejaJ ‘O1ydesBo}OYyd uosueys1q yey Aq AydesBojoudg “saqos oluapeoe Buleam ase uojuleq pio] pue YH ‘uojuleg Ape pue pio7 0} uoneyuaseid e Buryew YO JO ‘swop'Z| X SWop'g, Buunseaw yoes ‘sydesBojoud snojoo OM “@SJBABJ BY} UO JaquINU soUaJaJaJ & SEY juud yoeg “oiydesBojoyud uosuaysiq yey Ag AydesG6ojoug ‘swop'z| x SW99°Z| Seunseew Jud yoeg ‘Huny ae pjajeys jo s}ud powey YoIUM uo |jeM e jsuleBe sydesBojoud jy ‘seqol olwapeoe siy Buueam si YO "W2z ‘j01 Bou GLOY 491 O14 “ALZ OLS PlaWeys ‘peoy Uo}saW|ed g ‘Bd1YO SuOHejay DNGNd ‘pjayjeys jo AjissaAlUA) BU} O/D JaUOOdS YW UR] Aq YdesBo}oUY ‘000Z ‘yeUs ul AuoWsle9 sasHap jeuy | pue yJaIeD, spea. ‘yudesBojoud 8U} JO BSJOABJ BY} O} YON}S B}OU }I-}sOd UO HuljM s,uA}OIeD Ul ‘uondeo jeulbuoQ “swog'g) x swd/°z} Buinseaw ydesB6ojoud pesyod snojog ‘WL7 $01 Bou 1281 JJ O14 “31Z OLS Pleyjeus ‘peoy uojsewjedq Q ‘BOO SUOHEJAY DIqGNd ‘pjaljayus jo AjisuB@AiuA By} 0/D JeuUDOdS W ue] Aq sydeuBojoug ‘swog'y X SWOY'e SounseawW abe! yoey ©‘*sydesBojoud ad} podssed jo sabeut jeouap! 9} JO Jeays JOe}UOD INO|OD peyepun ydesBojoud 1 payepun sydesbojoud G uojuleq Ape pue pio7 0} uojejuesaigq 01 1G0V0ND JUL, JORUOD ,a|A}S HOdsseg, INO|IOD ~=—. 20 1S OVO 4Jequinn aouaIajay sydes6ojoud INOJOD SUIN JO }8S ‘S|eIOYJO JEUIO pue UOJUIEG POT UM YH Auowale9 eeibeq jeul4 ‘uAjoeg 9 uJaIeEg aBuey a}eg Anueny uondioseq op ~=BOTISOPVOND §©g0TSOFOND payepun yoays yoeju0d | ~ poayepun ydei6ojoud 1 L002 - 6661 6661 - 8661 8661 - 9661 9661 - 661 v661 - £661 661 - 1661 SWUNIOA SWUNIOA SUWINIOA SUWINJOA QWWINIOA SWUNJOA “ssouppe pue aweu ‘ajyep :uanib sjlej}oq “ssaippe pue aweu ‘ayep :uanib sjie}oq “ssouppe pue aweu ‘ajep :uanib sjlej}aq “ssaippe pue aweu ‘ajep :uanib sjie}oq ‘ssouppe pue oweu ‘ajep :uaaib sjiejaq ‘sobed pV 8SOO] 89Jy} YIM JeujeHoO] “ssesppe pue aweu ‘ajep :uanib sjiejaq YOOg ,SIOWSIA YOID OYL YOOg ,SIOHSIA YOID OYL YOOg ,SIO}SIA YOID OYL YOOg ,SIO}SIA YOID OYL 4OOg SIO}SIA YOID OYL 9ONSOVOYD SONSOVOYD vONSOVOYD CONSOVOYNS cONSOVOND YOO ,SIOJSIA YOID UL LONSOvVOYD SHaqoy Y}aed IIS JOSSAJO1g GO0c - L664 SOO ,S/O}ISIA NSOv0YD Jano Aeq }Sil4 ‘Y66) OUNS UHL O|SO ‘plaquewes ysiBojouye| - eyaung ydeibojoud ‘AYISIOAIUT JUsWEbeUeYW asodeBbuls VONSOVOYD COWSOVOYD anbeld Aseuayuay ‘Buoy Buoy jo AjisuaaiupQ cCOWSOVOYD v661 - y66L peyepun aunyoid 1 pue}s 9 ydesBojoud 1 ‘JA09 Aep sil poewes4 “SWOZ'O| X SWOPE] SaINsealwW YUdesbo}OYUY ‘pue}s YOO} Jayyes] © YM O1|A0e UO paseous SJBay}O pue YH jo ydesHhojoud unojoo vy “1661 Judy ‘buoy Buoy Jo AjissaniuA ‘O|}aoueUD -901A ‘Bunyo-niA BuayD Jossajoig Aq paubig ‘pjayjeus jo Ayisyoniun @y} Jo Aleua}uayD eu} JO UOISeDD0 By} UO Buoy BuOH jo Ajisuaniup au} Aq pajueseig “8Seq UBPOOM Be UO pajuNOW anbeld joaya azuoig “Bulul] JOUU! JOSYO JOAJOA anjg “Buljoo} pjob yyim xoq yoo] Jayyea] anjq e UO palo}S “ZEG] YUeW UIGL ‘NOD JuaHey ,}NO Bulddo|,, Jo uolsed90 ay} UO Dd dnolg uosaa|H Cf W Aq y5d 0} pajussaid Jamo} SJaAe|YOUG YOO] JBAIIS BAI}EIOWBWIWOD Z66/ - C664 2661 - L661 enbeld 1 C661 - C661 Jamo} sJaAe|youq | payepun ydesBojoud 1 JOMOl | SAIeIOWaWWOD NO Bulddo| yno| jueHhey aoualajay “SWOL OL X Swog'p]| Bulinseaw YydesBojoud snojoD "SW9Q'Z|, X SWING] SAINSBaW 9UO Puke SLD] 'O] X SWIG] soinseaw ydesBojoyud auC ‘[é] HEIs AyIsueAIUA PJaeUsS jo Jequiew Jaujoue pue [¢] s}uapnjs 99044} YIM YD Jo sydesBojoyud snojoo OM “SWS 'G] X SWOE'OZ SAINSBay JUSAS pa}eaJ Pjaeys jo Ajisua@aiuq e yOu Ajqissod sjuapnjs jo dno & YIM YO aiid 80UUd HYH uM udesbojoyg dnoig Bulpying ule AYISJOAIUL) PJ@lWJeys Jo Jousdeus SUOI]EJUBSAlq WS0v0uyD ZL 1S0v0Y9D 91 1SO0V0YD Jaquinn oBuey a}eq Ayjuend peyepun syudeibojoud Z peyepun ydesBojoud 1 uoldiusseqg apt LOWSOVOYND 81 1SOvV0YSD SUaqoy Yy}aJeD JIS JOSSaJOd 9002 - £002 0002 - 0002 0002 - 6661 0002 - 0002 oly | Jee} | oy b yoog | 0002 - 0002 I]Eq}OO} | L00¢ - 1002 ‘S8iN}ON7] SSHSqoY au] a sjlejep sule}uOD $ainjoa7] Speqoy ‘eunyedeq-jsod 600S070YD “uAueW spseBay puoy abseyo ul Nok WIM ALISUSAINN G13 14435HS JO} SIEBA JAIWAIG SHNdS JO} SICSA JOIWAIY, PequUOSU! yYOOg yOeqnieH ‘Juosaid HulAes] e Se YH 0} pajuasaid pue ‘spaqoy uAjoseD Buipnjoul ‘sonbeajjoo Aysuaniun pjayjeus Aq peuBbis jjeq}00} 18090S 897 198}8q JO|JBOULYD-Old 0} J9}}97] 800S070YD ‘$1987 NOA yUeY], 9/31} ay |eUIBUO sjuawjuloddy MON 91 UOHe|N}esIHUOD Jo s19}97 sepingy Suey Inds}oH weyus}o |, juesaig Huinea] j!eq}004 pauBbis ‘juesaig Bulaesy “ Suonenoiddy IU PIeWeEUS, a9 ay |eUlBC piemy/ Jed, ay} JO AjIsJOAIUA PapueMyY PlalJeuS Z00S0v0HD 900S070YD SOOS0vV0YD yoOSsOvOND €00¢ - L002 €0OSOVOND s}UdWAaAaIUOY jedioulig pue uolssnosiq JeaAopuey "yoda jenuue 100Z/000Z OY} O} UOHONpOU! SJO|JaDUeYD-SdI/\ BU} JO Adoo pajyejouue !s}jnsei Fy 31 eBueyoxe jrewa ‘yoiD aul ye sQuUIp Aoy JO SI] ‘s}ueWaAalYyoR jedioulJd UO sajoUu Us}UMpUeY ‘syodas jenuue JO} JO|JeNUeYD-8d!1A\ ay} Aq SpseMIO} JO Saidoo ‘uOISSNOSIp JO} SOIdo} 81 BOIYO SUOHJE/OY DI/GNd PlaWoays jo Ajisuaaiuy ‘wy Je6oy wo. 19}9] ‘sepnjou| “B1N}N} OU} JO} SOUSIM Seq YIM peubls ‘sanbeajoo adyjo ayjo pue uAjoleD Aq pepunowuns YO JO ‘swog'9g] x swoG' || Buunseaw ‘ydesbojoud iunojoo pe}unow ‘yIB Bulaea] $,y5 0} S1O}NQU}UOD JO }sSI] ‘WNOD pjaLjays Jo AjisuaAluA ay} JO JOQUIBW 94!) B JO UONDOI9 9J J9}9] ‘Nua YoD SUL SeWSUYD UMOD pue UMO] ‘JNOUOY S,Yy5 UO JeuUIP pue UO!}d9deu SIAID JO} NUdW puke Ue|d 9/qe} ‘SOYSIM ]Saq JO SJa}}9] ‘WeOd sJO|]|a0UeYD-sdI/A pue sjediould,:(se}ou yoveads Bulpnjoul) jeuayeyy |JamMese4, pajjaqe| uoNOes ‘snuew JeuUIp ||emele} pouBbls ‘paubis ‘ buysayy Bulusoyy Aepuoyy $,JojjaoueyD d!/, JO} NuawW Youn ‘Ayed Hulaes] 31 $i9}9] NOA yuUeU} ‘sHuNjno sededsmou ‘@AOW 1194} Bulounouue UAjO1eD pue YH WO $ja}j}9] puepue}s ‘sepnjou| “Sassaippe Mau SY JO uoneoynou ‘Aed ,suojjaoueYD-2d!A 91 Buyno sededsmeu sapnjoul os aoualajoy $19}}87] NOA yUeUL 9g sjuaAy Bulneey aseajay SSdjq pue uoleubisay jo Jay}e7 jewu04 eBuey o3eqg Aueny cOOSOVOYD LOOSOVOND L002 - 0002 peyepun) ayy 1 aly b uondiusseqg ainuedag entL OSO0v0YD Jaquinn 900¢ - 0002 “AHLYOMTIWLS L002 - L002 L002 - 6661 0002 - 6661 0002 - 6661 0002 - 6661 Nor, pajeqe| Ayjeuibiuo sayou ‘AyYomye}S uor JOSSajJoJY JUaPISAq Buoy wo. 19}}9] ‘sbuyeaow pue sjuand sejnBai a1 sjreyap ‘sureyuoD "SJUBPN}JS |IYq'G UOS}ON\ 24 AYYOM|2}S UOF WO J9}}9] ‘1007-0002 Pue 66-866} SYOOqpUeH aHa||0D UOs}o\\ ‘S661 Alnf JSLE papus yea sjunodoe Yelp aHajjoD UOS}JO/MA ‘}SI] Sseuppe abaljoDd uos}jo\A ‘AYOMIJE}S UO JOSSAJOJq U}IM BdUBPUOdSAaIOD ‘Y}ILUS PIAEG JIS ‘JUaPISeldg SNOIASId WOL Jaa] !410M Huipjing eHajop pesodod ‘}OAJOWUWOY Jey JOSSAJOJd JO JuaWUIOdde aJ UONOS ‘sapnjou; *$s900jd uoljoajas au} Bulinp Yd Aq pasn Ajqeqoid pue Aouapisaid 34} JO} BulAjdde jo uolyesapisuoo Buuinp apew sajou uayUMpuey ‘JuaW}UIOdde a1 saseajes ssaud ‘sapnjou| "juawAojdwea auij-yed ajqissod as Ayouny U}JeaH SilySpsojxO Wwod} UAJOIeD YM BDUBPUOdSA.IOD ‘A}ISIBAIUT) SOYOOIG PJOJXO “JOIJQBOUeYD-ddIA ‘UO}dA H JOSSajOJd YM Ajdas pue J9}}9] ‘suleyuoD ‘Juawajddns jeuojeonpyz Jeubiy sow) aU Ul JUdWUIOdde $,Yy5 Jo Bdl}OU ‘sMO}|a} JO|USS YIM Buljeew jeWUOjU! ue 91 J9}}9] ‘aoue}da00e SY pue JUsW}UIOdde jo 19}}9] JeIOYO ‘sepnjou; ol | ol | al | aly SWaqoy Yyaed JIS JOSSajO1g SSLNSAS GNV SONILASW S9D3STIOO, 21} Ay feulbUO S9}]ON JeAopuey 9g0V9070HD “FONSAGNOdSSYYxOO 0002 LISNLAWWOY. pue ,abaljod uos}onA, 211) a] |eulBUE souaepuodsaoy Ajeg SOV90V0YHD S]UBWADUNOUUY SSAJq 9B SEJON |BEUOSIOq vov9g0rv0ND suonesiuebic PJOJXO JOUIO Y}IM BOUBpUOdsSaIOD aouapuodsalog g JUSUJUIOddY JO JAYO JEIIYO “LNANLNIOddV NOSJ1OM,. 21 aly feulbuC aduapUuodsaOD »Y JUBWASILSApY cOV9O0OvV0ND cOV90V0YHS LOvV90v0YHS LOO¢ - 8664 6661 - 8661 aly L aoualajay *9SIDIOX9 JUBLUSSSSSP YI1JP9S9/ 9} yBnoiy} AjIss@AlUN PjyJeYys Bas 0} JapsO Ul L00Z [dy |WUN AyISIBAIUF) PJOYJOYS UIYM BAI}Oe pees YO *,.007 Auenuer } UO Pe}s JeIDYJOUN SIY a10J0q, Jye}S BHajjoD pue sMoOjja4 UUM SHhuljoow jeUOjU! BHuewe pue Wa] SEWSeYdI|W 9y} Bulinp uosjjoq, Je BWI} BWOS puads ‘UOSJJOAA pUe Pjalyjoys Uds9Mj}0q SUI} SIY }/dS pjNoOM oy Wd] AsejIH }SIJ BY} 104 yeu} AjIsusAIUN pjalyeyus pue aHajjoD uosjjopAA YUM JUSWdIIHe ue pey 9H *L00z Aienuer ul juapiseig Sse 8d1jjo dn 400} YD P10jxO jo AyIsudaiug“ ‘abajjop uosyop, juoujuioddy v90r0YD 9070HD Jaquinn ent aBuey a}eq AWueny 2002 - 8661 uoljdi9seq “ SIUOW pue udJeUS, JO SWOg’g X SWDZ’g Bulunseaw ‘ydesbo}oud pesOd snojoo sepnjou} SUaqoy yjaeD JIS JOSSaJOJd Z00Z Jequiajdas OLO90VOHD zooz sniny 6099070YD zooz Ainr 80909070YHD zooz eunr Z099070YD z00z Aew 9099070YD Z002 Iudy SO099070YD 2007 YUE vOd9070ND zo0z Aeniga4 €0909070YD zooz Avenuer cOD9070YND L002 LOO90v0YD SJU@AZ 929070YD c00¢ - c002 c00¢ - 2002 c00Z - 2002 c00Z - 2002 c00¢ - 2002 c00¢ - 2002 c00Z - 2002 €00¢ - €002 c00Z - 2002 L00¢ - 1002 2002 - L002 "yse0} 84} HuuiNnp YD Aq uanib jesodoud 10} sajou uayWMpuey UM J9yj}a60} JouUIG UOHeNpesd pjawjeys jo AjisuaaiuA ay} Jo} Nua Sepnjou} "yJOA MAN UI IULUN|e PsojxO 24 SW}! SepNjou| ‘nuew peubis sulejuoD ‘(3O4SH) pue|buz Jo} jounod Bulpuny uoyeonpz Jaybiq ay} Jo buno, PIAeQq 0} SUOI}ONPOJ}U! ByeW O} Pjey JOUUIP & BJ $19}}9] NOA yUeY} ‘sepnjou| “suoNouny [2ID1JO 0] SNUEW PUL SUONeJIAUI Se JEM Se SJayI] 24Je9Y) pue jjeqjooy ‘spueo pue siajja; NOA yueY} Jeuosied apnjoul s}JUeAZ G00z - v002 vO0d - 2002 "Ym Aq sajou ua}UMpuey pue sioyjyey 3 Ud|aH Y}IM Sebueyoxa |lewWa BWOS sUuIe}UOD "SWd9}I MA} SUIe}JUOD “Q1N}O97] SHOGOY JSul4 Guy} JO} sjuaweabuewe oJ sjie}jap sapnjou, “(4yy) esiojexy juswssassy yessay QU} Ul BOUBWOLAd S,pjalyeyus Buimojjo} YH 0} sebessew AsojyejnyesBuoo Bulpnjou! ‘abayjoD uosyjo,, ye JUSWIUIOdde siy Jaye AjIsuaAIUp PayeUus UM JUBWAAJOAU! HuINUI}UOD $,Yy5 0} sa}eja1 a]4y Siy} Jo Aofew oyL aouasajay M0}SIH Pleyeys jo Ajisueaiuy PIeWeUs Jo AjisuaniuA ‘JO|JaoUeYD-2d!IA ‘Jayonog qog JOSSajolq U}IM eoUspUuodsaOD PIWWeys JO AVSIOAIUN YIM JAAO-SSOID “Hamase4 Piayeys, a} ay |eulbUO aouepuodsalog LOag0v0yd cOe90v0NO cOe90v0uo g90r0y9 Jaquinn epi 9002 - 1002 900¢ - L00~ aBuey a3eq Anueno uondiusseq voO0d - vO07 yO0d - v00Z vo0d - 002 yO0d - v007 €00¢ - £002 oy 1 old | aly aly b al b €002¢ - £002 €00¢ - £002 a | al L €00¢ - £002 aly "JUaAB UMOUUN Ue je s}senb UyIM UAJOIeD JO S}ud Ja}NdWODd sapnjoUu] “suUOISedDO jeIN0S jJelolWouN pue eloyjo 0} Buljejas snuew pue spseo ‘sia}}9] NOA yueU} Sule}UOD "SUOISBD9D0 JEINOS |BIONJOUN PU JeIDIJO JOU}O 0} Huljejas SW}! SUIE}UOD OS] *,SJBUUIG UMOS Pur UMO], S,Y5 Buljyejai ZINb pue spied ‘sua}j9] NOA yUeY} SuIe}UOD "sajou punosbyoeq jediydesHoiq awos Hulpnjou! ‘suoiseooo |e1I90S JEloyjyouN puke jeloyjo 0} Bulyejas SuoNe}AU! pue Si9}a}] NOA yuUeY} sule}UOD, “SUOISBD9O |BID0S JEIOYJOUN PU JeIDIYZO JOJO 0} Hulyejas Sw9}! SUIe}UOD OS] *,SI@ULIG UMO pue uMO], SY Bulyejas snuaw pue spied ‘sia}a}] NOA yueY} sule}uOD “SUOISEDDO |eBID0S jeloyjoun pue Jeloijo 0} Bujejas SnuewW pue suO}e}yAU! ‘Si9}}9] NOA yUeU} SUIe}UOD "SUOISEDDO JEID0S JeIOYJOUN pUe |eIOIYYO JAU}O 0} Huljejas SW}! SUIe}UOD OS|\y *,SueUUIG UMOS puke UMO], S,YH Bulyejai sped pue si9}j}9a] NOA yueU} Sule}JUOD “SUOISBD9O JeIN0S Jeloljoun pue |eloJ0 0} Burjejas snuew pue suoleyAU! ‘si9}}a] NOA yUeU} SUIe}UOD “sJayjo pue uAjoled ‘Y5 Aq peuBbis nuaw ,suoWWOD Jo asnoH jo Adoo ‘surejuoo AjUD SUaqoy Yad JIS JOSSAJOJd v0oz Aew 6cO90v0ND 700z Idy 8cO9070YD vOO? Yoel ZcO90V0ND yoo Aieniqa 9z99070HD €00Z Jequsseq SCO90PV0HD €00Z JequsAoN yceO90V0HD €002 19q0}90 €cO90VO0HD €00Z Jequia}das CCO90VOND €00z isniny LcO90v0ND aly | aly aly €00¢ - £002 €00¢ - £002 €00¢ - £002 €002 - £002 €002 - £002 €00¢ - £002 €002 - €002 £002 - £002 €00Z eunr 6LO090V0YHO e002 Ainr 0ZO90v0HO ald | aly L al | al | al | “"elugeouy uO UONOeS Sapnjou| aoualajoy LLO90vOND 4Jaquinn €00z Aeniqe4 Z00Z JOQuISAON €00z2 yey aly L al | aly 1 €002 Iudy ZL09070YHD e002 Aew 8LO9070YHD C002 1990}90 9lO09070YHD €00z Auenuer vlLO90v0HD Z00Z Jequisseq €LO90VOND GLO90v0YHD cLO9OVOND eBuey a}eg c00¢ - c002 c00¢ - 2002 c00¢ - c00¢ uondioseg AyWueno eplL L002 - 1002 AeNION ‘uabieg LOog90v0ND SUaqoy Yyyased IS JOssajosd 900¢ - L002 ‘aouepuodsaLoo pajejas snid sjuawabueue janes ‘sawwesbosd apnjoul sjisiA SUSIA g90r0y9 "GO0z AeW iG] UO SeYsiuy pue 100Z dy UIGZ UO SHE}S “YOID aU, pay, ‘sSeuppe pue oweu ‘ajep :uanib sjle}aq “sbuos olsnw Jejndod pue esedo WO} $}9e1}x9 Bulule}ucd ade} ayjasseo olpne ‘saj}ou Ua}MpuUeY ‘sule}uOD ‘sjeays zinb pue sajou snoaue|jaosiw sule}uoD JeJauay ‘sewes OvO90v0HD S00¢ - 1002 peyepur) S00¢ - €002 peyepun 2002 - 2002 9002 - 9002 S00¢ - S002 QLUNIOA | oly oly aly L old | oly | oly L vo00d - vO07 yOOg ,SJOUSIA €vO90vV0YHO SOZZIND SISNW ‘sewed cvO90vVOND sBunjng sededsmon ‘sowes LvyO90v0HD 2002 9002 6EO90v0HD 8€9090v0YHD ZEN90V0YHO g00z y00Z Jequiasaq yo0d - v00~ vo0d - vO07 vO0d - vO0Z7 v00d - vOO? voO0d - vO0Z7 oly | oly | oly 4 al | 9€99070YD vO0Z JequisAoN “spseo Maj e Sule}UuOCD AjUO “uonesqajag Aleiqiy uelajpog Vv, pue obaiq ues euwelbod }ISIA SYD Sapnjoul Os|y “SUOISeD9O JeID0s jeloyyouN pue |elOYjO JOY}O 0} Hulyejas sSnuawW pue sja}}9] NOA yUeU} SUIe}UOD “SUOISBDDO JeIN0S |eIOWJOuN pue |eloyo 0} Huljyejos Snuaw pue spied ‘sia}a] NOA yUeU} SUule}UOD “SUOISEDDO |BIDOS JaY}O pue UOH}EINOSSY pjayjyeH ye s}senb s,uAjole9 pue YH Burjejas snuew pue spied ‘sja}}9] NOA yUeY} SUIe}UOD ‘VSN ‘Og uoj}Buiysen, Jo AjaI00g AjIsuaAIUA PsOjXE BU} JO WIaYYOSY a];a4yDoYy Wo. Joe] e pue ysng AueH 1q Wo jlewa NOA yueY} e sule}UuOD AjUD “SUOISEDDO |eIDOS jelOWyoun pue eloyjo 0} Hulyejos snuew pue spied ‘suaya}] NOA yueU} Sule}UOD ‘ZOOZ-ZZ61 Spsemy AJO}SIH UOS}O/M\ 8U} JO SIBUUIM JO }sI| ‘JEZE7 UM JOUUIP ye UAJOIED SJIM SIY PUB YO Jo sydesHojoud Jo suononpoideai unojoo om} ‘sapnjou| “SuOISed90 |e1ID0S JEIOYJOUN PUe |eIDJO JOY}O 0} Bulyejas SUd}! SUIE}UOD OS] ‘,SJQUUIG UMOS pue UMO], S,Y5 0} Buljyejas snuaw pue spied ‘siayja] NOA yUeU} SUIe}UOD aouaJajay O€O90VOHD 4Jequinn 7002 Jequia}des eeO90v0ND vO0Z 1990}90 veo90v0NoD vooz Ainr LEO90vV0ND vo0z jsniny cEO90VOND al | aly | aBuey o}eq Ayjuend voO0z - v007 oly | yooe eunr antl SeO90v0ND uondiusseg swaqoy Yyjaed IIS sOSSajold "@ZIS JOY} O} anp syed om} oyu! }I|ds useq aAey yng ai} auo pouuo} Ajjeulbuo Z Weg pue | Wed “eNSNY/9007 WNioy diysiepee7 eleysny 4, a9 a1y jeulbUO } Hed ‘wnio4 diyssapee7 eljesjsny-y/N ‘elesjsny Ajlsuaniufp eYeSO ,yoessey Diwepeoy jo uonenjeag ay, ‘Z Wed ‘ueder "8ZIS JOU} O} anp syed om} oju! }I|ds udeq aney yng a4 uo pauuo} AjjeulBuo Z Weg pue | WeY AyisJOAluf) BEYESO ,YOIeESaY dIWEpeoY Jo uolenjeag oul, ‘| Wed ‘ueder AysJaAlul jeoiBojouyoe| BueAuen ,buiyoeo) QOUdIDS U! BOUa||9Oxq, ‘eiodebuls \UJMOID DIWOUDDA JO BdIAJBS 9Y} Ul BOUaIJaOXJ DyNUSIOS :yoJeasey pue saijisaaiun, ‘Aje}| L+G907v0YD 01090v0HD 60d09070HD 8009070YD Zoag0v0y9 “ISPOW 40 P22J91q 84} UO BdIAPY AJEUILUIJAJq, ‘,(YeIP) |JEPOW JOY peuajesg au} uO SdIApy Jeul4, eded sjapoy| paiajaid ‘jadey sayoeoiddy peouenpy, ‘AeJoul}! ‘GOOT euNnr puz UO sHulpeedoid jo ydiuosues} ‘Buiules; pue UOHEONPy ‘BOua!dS JO} Ja}SIUIW ‘UOS|aN UBPUSJG UO} aU] Aq ssauppe Buluado jo Adoo ‘,a1n}99] | S4qG, papijue uoNoas !souapuodse.oo, Pd}}J}US UONDAS !,SJd}SIUILU Y}IM BDUBPUOdSAaJOD, pal}}Ue UONDES ‘sjeNsIA PEdUJOAO Jo Saidoo YIM WOME AjjeEND YyoIeasay ay} 10} dnoig AJOsIApy HEdxy au} jo WeUD se YOseds BWODI9M S,Y5D JO }x9} ‘shuNjeow dnoig Auosiapy Yedxy puly| pue puodas jo sauewuuns ‘saepnjou| “AUSIOAIUT) BEXESO }e pjay wWnisodwAs jeuoneuwesjul ue je ,youeasay dwWapeoy jo uoljenjeAy ay], uo yeads 0} papuajul YO “QDIAPE S,JOJOOP SIyY UO 9d!1}OU LOYs je paljaoued sem UedeFL 0} ISIA SYD “AYISJOAIUT) EYESOE je pjey winisodwis jeuoneueyul ue je yueasay IilWapeoy jo uoljenjeAy ay], uO yeads 0} papuaju! YO “QDIAPE $,JOJOOP SIY UO Bd!1}OU YOUs }e paljaoued sem UedeF 0} JISIA SYD ‘y007 Jequiajdas 1-9 ‘AjISIOAIUA) jeoiBojouyoe | BueAuen ye pjey bulyoea| aouaios ul aoual|e0x3, Jeulluas ay} ye SSoippe Huluado jauq e aveb pue papuaye yD S002 - S002 S00 - v00Z vo0d - vO0~ vO0d - vOO? S00¢ - vO0~ €002 - £002 vo0d - vO0~ voO0d - vO07 “YIMOID DIWOUODF JO BdIAIBS BU} Ul BOUa|JaOxy DNUBIOS ‘youeasay puke saijisuaAlup, SSesBuoD ay} ye yeads 0} payIAUl SEM YO ‘(QVvuy) esiosexyg Juawssassy YyoJeasay oJ aHueyoxa jIeWa SUIe}UOD (QV) esiolexe juslussesse YyoJeasas e Bulpiebas suoissnosip pausaouoo Ajulew ySi/, "yOS}naq UO}NH JUbUAdOD ‘eipu] 81 SOPG| BU} WO Bunep ‘swoe'oz X SWOp'Gz Bulinseow ‘sydeiBojoud a}iym pue yoRIG JO Jas e SapNjoU] aoualajay “Joyas uoHeonpy JeyBIH SYA ay} JO aun}ny au} 10} SeAOW pjog, uo ayods YH YOIUM Je PIINd ,sayenpesy oIUYyoa}AJOY asodebuis 9u} Jo Huljeaw 10} aojOu ‘awuWeBoJd ‘}lounoD Yysug ey, Wo4 Ja}9] ‘sepnjou; 7 Hed ‘elpu| "@ZIS JIU} O} anp syed om} ojUu! }]ds udeaq aney yng ayy uo peuuo} AjjeulBuo Z Weg pue | WeY | Hed ‘elpu| eljesysny SOa90v0YHD aBuey a}eq AyQueny Auewses 9g0090v0YHO aodebuls eBil cOG90v0HD Jaquinn €002 - €002 c00¢ - c00Z ol Lb aly | uondiuoseg voas0v0YyS €0d9g0r0YNO SUaqoy Yyyaseyd JIS JOSSajJOId "G0 1498S OVHO Gud, pause yoseds 10} so}ou ‘souor uUAA,A Aluaq un|y JO JNOUOY Ul UsAIH YOVeds 40} sa}oU ‘abaljoD PleyyeH ye uaniB yoseds Jo} sajou ‘!gooz JewuUNs ‘AjISJBAIUT UBW|OdONjE\\ Ja}seyouey| 84} 0} UdAIH yoseds e JO} Sa}OU US} MpUeY ‘sapnjou| “L00Z eunr UG] JOUUIG UOHeEpUNOY aU} JO} YOoeds ua}UMpUeY ‘Q1N}O9] BUBP|EH-UOS}|O/\\ BU} JO} YOOeds US}MpUeY ‘suIe}UOD ‘\SAHOSIdS, 21} aly jeUIBO Z S|I4 “Sa}ON ‘seyoseds "seyoseds uos}oM, 2/91} a4 [EUIBLO | al4 ‘SaJON ‘seyoseds c0390V0ND LOA90~0YHD S00 - S00c L00z - 1002 900¢ - L002 ‘S]JUaAa JUaNbAaU! aJOW Se |JEM Se S]JUdAa JUaPN}s ‘NOD pue pes 0] Sassesppe apnjoul sayoeeds sayoaeds 490v0YD 9002 - 7002 vO0 - 2007 Z Hed ‘uWNiy YSN "OZIS JOU} O} anp syed om} oju! }I|ds uaeq aney jng a4 Quo pao} Ajjeulbuo Z Wed pue | Hed | Hed ‘uWNiy YSN 9La9070YD SLd90v0YD Sy} aly | 9002 - 9002 900¢ - 9002 “BOWIWWOD S}UBI AjISuaAIUT) By} Jo oday ‘Buoy BuopH ul uoNeonps seyBip, ‘uoNeonpsz jo aynyWysuj Buoy BuO Oy] 0} SIA a sjleyap ‘Buoy Buoy Jo Ajisuaniup @seulyD aU 0} HSIA OJ sjleyap ‘ABojouyoa| pue aoua!ds jo AjisuaAluM Buoy Buoy ay] 0} HSIA 91 sjleyap ‘Huoy BuoH Jo AjisJaAIUA BU O} PISIA 4 SyleJap ‘AjIsJeAIUA uewbuly 0} }ISIA oJ sjlejap ‘Buoy BuoH jo Ajsuaaiuc AjID 0} YSIA a4 S}le}ap ‘AUSJOAIUL) D1UYDE}AJOg Buoy Buoy 24 sajou ua} UMpUeY $,Yy5 ‘sepnjou] “Sa}IWWOD sjuesd AjisJOAIUP) BU} JO JoquUalW e se Buoy BuOoH pa}isiA YO “elawayde Jayujo ‘yoaeds poyus e aneB Yd YIM Je UIH BAA ULL 097] JOSSaJOJd JO} AUOWaJaD pleMy UU deHN Jo puals4 peysinBuljsiq, Jo} auiweiBod ‘uAjoreD Ape Jo} auiesBod jeioos '9}}9] yeNIUI ‘suleJUoD “900z Ainp¢ a1uYyoe}Ajod UU BeBN 0} UAjOIeD puke Yd Aq jIsIA Yo] We} ‘Mol JUOM BU} Ul Hulpueys SI YD “9007 WNJOY diysiapeo 7 eljesjsny-yf au} ye Uaye} SWOZ’G] x SWOZ'OZ Bulunseaw ‘ydei6ojoyud snojoo dnoi6 ‘,dousig Ja}siuly, pal}i}Ue UO!}OeS SaANeNIU] JUBWUIBAOH ueljesjsny ue ‘ Ayjiqy s,eiesjsny Buryoeg, ‘,sajdiouud Hulpingd ‘eleujsny ul yoseasay jo yoeduy) pue Ayjeny au} Buissassy ‘ylomawel Ayjeny yoseasay, ‘.siadeg SHaqoY }SOd, paj}ijue UONOeS ‘9002 Ye Wnsoy diyssapee7] euequed, paljijUe UONOas ‘sapnjou| aoualajay “PNENSNY/900~ WNsJo4 diyssepee7 erjeqsny yn, ay aly jeulbuC Z ued ‘wn04 diysuepee7 eleysny-y/ ‘elessny da}IWWOD s}UeID SaiisuaAluA ‘Buoy Buoy d1UYydEe}AJOYg UU BebN ‘asodebuls €LQ90v0YH9 aBuey a3eq AWuend 9002 - 9002 ayy L cLG90V0ND Jaquinn eB vLG90v0HD uondiuoseg SUaqoy YJaJeD IIS JOSSaJO4d S002 - 1002 ‘yourqed Bully $,Yy ul pasojs Ayjeuibuo0 a1aM Ady} Jepso ay} Ul pa}si| aJB 9ZAGOVOND - LOAGOVOND Se!4 SOISIOAIU seasJaAQC Buipnjou| jeuoleuse}u| L04907V0HD 200 - VEEL sajl4 joalgns 9 aouapuodsauog A9DVOYD “SMAN JUBI9y, JEY}O au} ‘ AYISIOAIU pJOJXO ye soBueyD Jusd9yH, paj}i} BuO ‘saloussedsues} OM} SUIeE}UOD ‘penbojeyeo uayM pamalA Alin} JON selouaiedsues| ‘sayooeds 0l39070HSD “Aya100g jeolnNeuosay jeAoY ay} 0} siajes Ajqissod aseo UO 9}0U }I-}SOq “9002 EUNL YG] payep UONe}UaSaId JUIOGJeMOd YOSOJDI|/\ 9002 eunr ‘,Ww0}S Bulayyes ay} sAogy Bulsiy, peyepun) 9002 - 9002 S002 - S007 go + aly peyepul) aly L SIP 1 €002 - €002 6059070YH9D 8059070HD Z059070HD 9059070YHD "SOPI|S JUIOGJOMOd JO Saidoo Jaded payejouue ‘sulej}u0D SOPI|S JUIOGJAMOd YOSOJOI;| ‘Seyoa9eds ubiedwey juawdojaneq yoJeasay dIWapeoYy 9y} jo ply ul Wa0u0D €002 - £002 aly | €002 - €002 Addoy 2/1 € ‘penboyeyeo uayM pamela Alin} JON ajjesseo O8PIA SHA | ‘AYSIBAIUF) UEdE JeUOHEN !ypued eslpul ay} Aq paonpold “E00Z Jaquiaydas UIGZ UO UAAI elpu| ‘1yjeqg ‘JUawebeuew pue diysiapesq €00Z Jaquia}das yjGZ UO USAIN “SUOI}E}UBSaId JUIOGJEMOd YOSOIOI\] SUIE}UOD “‘panBojeyeo UBYM PaMeaIA JON aoualajay ‘salouasedsuel} peaysaAo ‘suie}uoD ‘uonebasbuo4 ye uanib A\qissod yooeds payepun ‘9Q0z Ajnr ul uaai6 yoseds ‘youn uonjenpesy JO} $9}OU ‘JaUUIG UOH}eEpUNOY aHaljoD yOeqwig ye uaAIH yooads JO} 19}}9] NOA yUeY} !GQOZ Jequuaydas g ‘youn| Aep easbap ye uanib yoseds JO} ajqissod sajou ‘cogz yoseds aw0djam JO} Sa}OU pue SMO}|a} Mau $0 ys ‘ueddns jayng juapnjs Man, Je UBAIBH YOseds JO} sajou ‘sule}UOD €00Z Jaquiajdas ‘aouaJajuod9}0 | ‘SOI}ISJOAIUF) UI YOIeASaY Jo juowabeuey pue diysiapee7 ‘soinjoe7 “€0 Iudy 3H aodebuis, ay) aly jeulBUC €00z ‘asodebuls ‘uoneonpsz JayBipH JO} soueinssy Ayjeno 7 UOS}OM, B/}!} Ay [eUIBC € 9I4 ‘SoJON ‘seyoseds 9002 - S002 aBuey ajeq SOA9070YHD vOA90v0YHD €059070ND 4aquinn etl aly | Aynueno uondiuosaqg SUaqoYy Yy}aed IIS 1OSSajO4d 9002 - c002 9002 - c00¢ 9002 - £002 9002 - L002 “‘Ayjeoneqeudje pebueny 9002 - L002 aly | ‘|HUuNOD sseulsng asodeBuls ay} ulof 0} yD Buniaul suowAS sseuosJeg Wod Ja}9] ‘sepnjou| “AN OSIW YSHLO - SHILISUSAINN, 288 aly feulbuC Z Hed ‘SOISIOAIUN YN “OZIS JIU} O} anp syed om} ojul }1jds uaaq aney yng ai} auo pewWoy Ajjeulbuo Z Weg pue | Hed “AN OSINW YSHLO - SHILISMSAINN, 218 aly feulbuC | Hed ‘sansi9Alu YN “eHeysny, 219 ay |eUlbUC elyesjsny Z Hed ‘(Oggs) jlounod sseulsng ysijug aodebuls "O@ZIS JIBY} O} anp sped om} oj! }I|ds useq aAey jNq aI} 9auo pewJo} AjjeulBuo Z Wed pue | Wed L Hed ‘(OgaS) jlounoy sseuisng ysiug eodeBbuis ‘ louNoD sseuisng ysiig asodebuls Ogags, en aly jeulbuC (oggs) jlounoyd sseuisng usi}ug aiodebuls ‘(Sanisuaniun JO} yYIOMaWeI4 BoUeINSsY ApEND) auodeBbuls - NAV, a} aly eulbuoC (NAVD) SOISIBAIU/) JO} YIOMOWeI 4 soueinssy AyjenD ‘aiodebuls “BOUBIOS JO UOHOWOJd 24} JO} OOS NVdVP, 29 aly feulbuC DUdINS JO UONOWOIg BU} JO} AJaIN0S ueder "S OSIW JYOUVONIS, Fi} ay |eulbUO asodebuls “\FYOdVONIS A10d NNV JSON, 214 ay feulbuC asodeBuls s1uYyda}AjOdg uu 8ebN ‘OON-ONOM ONOH, 2119 aly feulbuo (99n) Bd}IWWOD sjueIg AjisuaAluA ‘Buoy BuoH clA90v0ND LL4d90v0HD 0149070YHO 6049070HSD 8049070YH9D Z0A90V0ND €049070H9 9002 - 9002 vood - £002 vO0d - c00c yo0d - 2002 aly ol L aouaIajay “S9}OU 91N}O9] US}UMpPUeY ‘sepnjou| cOA9S0VOND 4Jaquinn al | aly | oBuey o}eq Aynueno S0A9070HD vOA90POND €00¢ - 1002 9002 - S002 uondussaq oil 9049070YND SHaqoy Yyased JIS JOSSAJOJd ‘JOUUIP 1 SjleWe Jo aBueYOXe AjJsowW SUIe}UOD ‘JOqqY UO]MAEN ‘|OOYDS JAAO}S }e SaO}eJOGe| BOUBIOS MAU 3U} DUlUsdO YO a sioded sapnjou| ‘perowas sueded sayiwwos pue suejnoi9 SO00¢ - S002 9002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 7002 9002 - 1002 9002 - 9002 c00¢ - 2002 aly | al | aly | €00¢ - C002 L002 - 0002 aly b aly | SN] SwjNYylere7 yci90v0ND 6cA90~0HOD 8csA907V0ND ZcA90v0ND 9¢4A90V0ND S¢cA90V0ND €cA90V0NO ccd90v0NO b2490v0NOD 0¢490~0HO SIXOAB}U| ‘BMA JOP ULA pjeuoGg Jadiq uYOr JOSSAJOJd JO INOUOH ul AyeY JaUUIG J9}S/F JO Ajisyaniut ‘dueys ueyjy Jossajoig ebaj09 uoyuyjana, 213} a]y eulBUO abHayjoD uoyBuryjean, ‘U8 INS seJEM AONADV LNAWdO1SA50 HS13M, 21 aly feuibuC Aouaby juswidojansq Ysa, asidsuj ‘sns | awjnyerey \HSOMN NOILVONGA GVHD 10} TIONNOD MN, en aly jeulbUC uoneonpy ayenpeid Jo} jlounoDd YN (SOWNON) s}s]}UaI0S Alesodua}u09 Jo Senlyoiy OU} JO} WU, BuinBoyeyen jeuonen ‘\dnoig jjessny, 298 aly jeulBuC dno |jassny “PIOWOUS, On aly eUIBUO playjeys jo Ayssaniuy “"SaleM JO AsIeatun, ap aly eulbUO sajen jo Asueniun ‘(gaBuno, pio) ALISUYSAINN XASSNS, 21} aly /eulbUOC Ajisianiun xessns “\(YS9YNSW) ‘INN YALSSHONVW, 219 ay |eUIBUO Ayissaniun Ja}Seyoueyy “AyssJaAiur |OOdIaAr, ayy} ayy peuIBUO AjIsJOAIU JOOdIeAIq S002 - 2002 €002 - 2002 L00¢ - L002 aly L S002 - S002 S00¢ - v002 alu aly + aly elpu| SAINA WWHYNG, 28} aly eulbuC Ayisuaniuy, weying €l490v0Y9 Jaquinn aoual1ajoy aly | ol L oly | aly + Gl4907V0YD vl4d90v0YHD L00¢ - L002 S00¢ - £002 aBuey o3eq Ayyuend 61490~0YHD Z1490v0YN9 81490~0YHD 9l4907V0YD G00Z - 1002 uondioseqg epi SUaqoy Yyjaseyd JIS JOSSajOjd 9002 - 7002 S00¢ - 1002 9002 - 9002 G00Z - S002 S00z - 7002 S00z - S002 voO0d - vO0~ oy ol L aly L aly | ol | aly | aly 1 "9002 eunr 1z ‘}ybIULIOy YoIeasay JO} YH Aq usm oddhns Jeng JaAo Jeng eu], aoIVe Jo Adoo !yoddns JO} Jang Hoddns jenq, a}}!} SApl|s JUIOg JAMO JO Saidoo Jaded ‘surejuoD “O1JUSD OU} YSI|QE}S9 O} suejd 31 souapuodseaJoOo ‘uejd Huljeas ‘saapuayje jo }sI] ‘[abajog UOS}O/\\ je pjey] nuew Jeuuip ‘sureyuoD “Gooz Ajn¢ u}p ul pauado sem sey SIPPIW 8Y} JO BANIIND JeUSyep] PU Hy BUY} JO} B4JUBD YOIBSs|y IWNEY} SUL “GO0z~ eunr ‘yeusnor 1S ‘swwul) uaydaj}s ‘4A ey) Ul Ajisua}U| GPY Buisiey, aoe jo Adoo ‘yoda ‘surejuody “GoOZ eunr U}g}-UIg] UO pjay sem doysHo/A "|Wewa Huuaaod puke Gooz Jequiaydas /Z-9Z UO UllJEg Ul Pjay ,yoeasay pepuny Ajjeaqnd jo uolenjeag, doysyJom au} UO Hoda pajuud ‘sureju0D “pooz AeW ujp uo Aouaby Bulures | Jayoee| 9} pue sijiyS pue uolyeonpsz jo juoWPedaq ay} Aq pasiuebio @0uaJajU09 Aep auo siy} Bulunp uoleyuasasd aynulw Gg} Yous e aveb YH “‘Buluea| Duojayi| payejas J991e9 0} uol}Nq}UOD Hulpue}s}no ue spew srey OYM suoOl}esiuehio pue sjenpiaipul 0} pajussald 007 Ul OWHD Aq jepew Avesiaaiuue ue papseme sem YD wWa}sKs }Oe}UOD UOS}O/AA €vsj90v0NO dnoig esnods cvs90v0NO 18002 puokag :juewssassy pue Bulpun 4 yoseasay, ‘80U9JaJU0D |d3H Lyij90v0Y9D ‘peso|D aujUaD YoIeesay NEY 8 INEUY JESSEN JOSSE}O1d vL0Z -yO0Z JOMaWeI 4 JUBLU}SSAU] UOH}EAOUU| 9 BDUBIDS, doysyo/A BHpuquied \youeasay pepun4 oO uonenjeng, ‘doysyon, \SJOOYOS Ul soHeWaUj}ey) pue ABojouyoe | ‘goual0s jo Alanijaq eu} Bulyoddns :SS8DONS JO} E|NWUO4, ‘aduaJaJUuOyD Ayjeouqnd Ovs90v0HS 6€4A90V0HO 8esA9070YS Zes90v0HO 9€490V0HOD vO0d - v002 vO0d - C002 €00¢ - L002 S00z - L002 S00¢ - S002 aly b al | al | aly L aly L (SYD) ajuag AlosiApy pue yoleaseay siaase9 “ UOS}OA\ UO S9}JON YJOeO, OH} B14 [eUIBUO SOJON UOS}O/NA SINOUOH a1 SanbealjoD 9 spual4 0} JUBS SUO!}EiN}esBuOD Jo sJa}e7 S98 YON aujuay Bulusea] aoualos jo Buluedo Z ajl4 ‘JUawssassy Yoeasay Ul SOLO] JO BSF BY} UO CoYsyJONA P1OJXO ‘Sezzinb JO} sej}ou pue sayep uayWMpueyY ‘¢Q0z Jauuig Aeq uonepuno, ye yoseds Jo} sajou ‘saj}ou uayWMpuey ‘sepnjou| aoualajay ‘uoneoqnd Jo} uonesedaid ul Ajqissod jeueyew uonjejuesaid sjeyeeds yoes Jo saidoo ‘sulejuoyg " [eulbuo, payjeqe| osje auo ‘SOPl|S JUIOGJOMO, ,SIayeads jo saidoo Hululejuod ,pO'6'0Z OUaIEJU0D SOLJOW], PA|]aqe] Y}OG SGD OM} ‘sajoe pue sueded pajejas ‘(OYS3) JIOUNOD Yoeasay JeIN0S 9 DIWOUODF 9y} Woy eyep ‘siayeads Woly SOPI|S JUIOGJBMOd JO }NO Jud ‘uOIssNosip BulsuewUuNs Jaded ‘sapnjou| ‘\dOHSMYOM SOMMLIAW, 288 aly feulbUC | ajl4 ‘Juawssessy Yoeesay UI SOLO JO BSF BU} UO doysyO/A PJOJXO "SOIM INE, O99 ay |eulbUC SdIHO SWOH 9} 0} JOSIAPY DYNUBIOS JOIYD ‘SOIIM [Ned JOSSEJO1d 0€49070HD Joquinn ‘aly L aly oBuey o}eq Ayjuend €€490vV0NO cesA90v0YNO S€sA90v0HO ves9g0v0YNO vod - 002 S00Z - S002 uondiusseqg eptil L€490v0YHD SUaqoYy Ye JIS JOSSAJO1d “UOS}JOAA PJO7 YIM BOUBPUOdS=aJOO ‘suaded Huljeow ‘sapnjou| “JeSING Bba}jOD UOS}JO/AA YM BOUBpUOdsaOD Adod :sioABAINS paseyeyD ‘YOOHUAA Q S2|A}G SoweL UjIM BoUspUOdsea0D Adoo ‘sued ‘sapnjou} “SJENPIAIpU! UO Sa}oU USs}}UMpUeY ‘shuNeew JO} a]qe}eWW!} ‘sapnjou; JUBUOJaABQq S}IS UOS}O/\\ ‘ASNOH SdOHSIA, 29 aly feulbUuC @SNOH S,doysig aul “uonepuNnoy uos}O///Siedeg punosbyoeg, 2191) a1y jeulBUO siodey punosbyoeg ‘uonepunoy UOs}jo/\, ‘peso|d SMO}|94, 391} O14 |eUIBUO SMO}|24 YAM SHuseyy Aes “MalNay Jo} Jodeg yoddns, 9)}} ayy jeulbUO sioded MAIADY 9 Bulsayy dnosg ABayeS poyje~ UOHeDO}||\V SOINOsay julor vy, ‘9002 ‘P40JxO Jo AjissoniuF) ‘JUaWUNDOG UO!}EYNSUOD ‘AjISJBAIUA ayeIHa}}oD au} JO} | AJewUUNS WYHUP, ebejjoD Uuos}O/\ ‘900Z JOEQWOAON 6 SJaded aduUaJajJUOD ‘saj}ou US}}UMpUeY ‘sepnjou| ‘jyHlupo4 youeasay ‘JoHOdaY ‘LaqIN eyseyeN YPM |!ewWs ‘sajou Ua}WMpUeY ‘sule}uOD "yje} e JO} Jeuayew se siaaulbua pue sjsijuaios jo Ajddns 9y} ul Saaieniul SQ UO UOHeWWOJU! pa}Senbal YO YVEL, 218 aly feUlBUC dno Buiyson, uonecoj|\y eounosay julor dvaY 800Z }SOd UO ZIDIpW YOIeasay JO} S9}ON jeusyeyy S/N ,ss9eulBuy pue s}sijuai0s jo Ajddns, ZSA90~0HD 9S49070HD $SA90~0HD vSA90V0ND €S490v0NOD cSA90v0ND LS49070ND 0S4A90V0HD S002 - vOO~ 9002 - 7002 L002 - 1002 L00Z - L002 L002 - 1002 9002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 9002 - 9002 vO0? - v661 L00¢ - L002 €002 - 2002 €002 - €002 uespueyoeweunsiy), eWweYy 6¢¥4A90V0HO ‘juowebuewe Buljeaw Bulusjsouoo Ajulew eHueyoxe jlewy ‘SSOP, 8H ay JeulbUO jeuayeyy eounos snosowny SISH 8 (NSdO) dno Buree}s Aojoq si9}snio "salouasedsues} peauyJeAo ‘sajou Usy}MpUeY ‘sepnjou| ‘Ainqsules pio7 Aq payeniul Bujeaw e ye UONHe}Uasaid e aai6 0} payiAu! Bulag YH a Sueded jo Jaquunu jjews ‘sule}uoD “Ayisuaniun Hburelayz ‘BuluBueyZ woy [ewe ‘yesey Woy jee JeUOSJad ‘sule}UOD OS|\Y “IUIEY] JOPUIALY JIS JOSSAJOsq ym abueyoxe jlewa ‘souapuodseo0d ‘youn 0} UOIe}AU! ‘suIe}UOD “SSOUISNG |IOUNOD SOUBIDS 91 BOUIOS JO} B}E}S Jo Aleyasoas sapur Aueyusweiyeg ‘Ainqsules pio7 yjim eouspuodsaOo ‘,UOH}EAOUY| Ul Bul}seauj, Jo youne] as Ainseas| ay} 0} Aue}a198S Joly ‘Buayeog neg UOH }y 0} Jaya] ‘eousIos ul UBIpP}IYO Jo UOHedIoed SSESJOU! 91 UBIPIIYD JOJ Ja}sIUI) ‘OHpoyY JoseHseyy 0} 19}}9] ‘(SeiBojode siy juas YO) Awouod®z jeqo|5 e ul ulejug :asudueyuy Buloueapy, e0ueJajyu09 OU} Ppus}e 0} YH 0} UMOJg UOPJOS WO UO!}e}AU! PUL JA}}9] ‘suIeE}UOD aoualajay SJ9}SIUI JUSWLIBAOD Y}IM BoUapUuOodsaiOD dno’ uoneonps sJojAe | 9¢49070YHD aBuey a3eq AyWueny elpu| JO} JoUOISSIWUWOD YBIH Svij90v0YHD vvysA90v0NO Jaquinn 87i9070NO Zvij90v0ND yvo0d - c00c aly 1 uondiusseg ot SHAqOY Y}JeD IIS 1OSSaJOJdg slaye7] ,sjJuapisaid 8949070YD “pasojo SMO]|9-4] PUB S}UePN}s a}yenpeIgH 2949070HD Ajssaaiur) aye169]]0D dy} Ul UOISIAOJg a}yenpesbHy}sod, ‘Peso|D ‘LSSM ANOL, 219 aly feulbuC Ayainos jeAoy 24} Jo moje SE JSON VW JOSSAJOJd JO UONEUILION 99490~0HD S949070HD SAIYOIYY YBUO}SEq v9490~0HD L002 - L002 LO0¢ - 1002 S661 - S661 g00c - S002 9002 - 9002 900¢ - L661 “LOOZ Ul JOHO7 SJUSPISAd }SIY S,YO JO} payeaso Ajqissod “YS Aq $9}0U US}}UMpUeY pur SJ9}}9] pajuld snolAad Jo saidooojoud ‘sule}uOD “UOIEWUJOJU! |EIJUaPYUOD puke JeUOSJEd sule}UOD *9}0U BulaA09 YIM Jeujebo} sease yoalqns peoig Aq pejsi| SMo}|a} pue sjuapn}s ayenpes6 Bululrejyuoo ayy WIS "G6BL Iuay UIgL payeq “YS Aq peyyBijyBiy suoioes ‘9a}}!WWOD spiepue}s pue Aoljog jeuoneonpy ‘SOIPNJS SJENPeID JO} BaPIWWOD S,pseog JeJOUSH JOWO} BY} JO YIOM }U999J BY} UO UOH}DaYaJ JO NO Hulswe }UBLUNDOP UOISSNdsip e sule}UOD “UOIJELUOJU! |EI}UBPUOD puke Jeuosied sule}UuOD ‘goduapuodsaOO Jaq SUIe}UOD “UONCWIOJU! JeUapyUOD pue jeuoSsjad aWOS sule}uOD ‘,eBajjoD Uosyo/y ye SanIAoY Bulsiespun 4 pue juny Buiuaujbuajs ye paw aaijeniu] MAN vy, Jeded ‘JOJ}OBIIP JUBWdOJaAap Jo JudWIUIOdde a1 Suaded ‘Hulsieipunj 31 suaded ‘souuwesbod jusdojaAap aHa}jO9 Jo snje}s 9y} Oo sjlewea ‘,ubledwed PJOJXO 94} JO SeHe}S pue Saseud, SEPI|S JUIOgJEMOo, Adoo piey ‘sapnjou| “abayjod UOSJO/AA UM UOeIOOSsse Jo} AJaIN0S pue ‘sonsn¢ ‘me JO} UOHeEpUNO Y ay} WO JesodoJd ‘sapnjou| “peso|d Bulsieupun 9g ubledwed piojxoO €9490~0ND L00¢ - 1002 QI} | uol}eloOSsy UOS}JO/\A Pue lUWN]Y c94A9070HD 9002 - S002 SO0¢ - S002 ‘agduUSspPUOdSAaIIOD ‘sule}UOD “AYSIOAIUNT) SOYOOIG PJOJXO Je 94}U9D Bsidia}Uy ay} pue P1OJXO JO A}ISIOAIUF BU} Je 94JUBD BSUdJa}UQ BOUdIDS Pl0JXO Oy} UBEMjJeq BIN}US/\ julor VY ,suinauasdasjUuy psojxO, ‘,eduaseig jeudIHBay s,puo0jxo, ‘ueded ‘puny ebualjeyuyd asisdiajuy aoualdS oy} pue pun uoleAoUU] UOHeONpy JaYyBIH au} 0} payiwiqns spig J sjle}ep ‘}s1| }sen6 ssauisng 0} uedO PsOJXO ‘selouesedsues} peEayJaAo pue soijsie}s HBulpuny youeasa ‘sapnjou| “ PJOJXO }e S}JOe}UOD Ay}snpu|-sseuisng, dO, 84 dew pull ‘0007/6661 PUe 6661/866] Siosuods |elysnpu! OIL = MN S,P10JxEO do} jo }sIj ‘uOeAOUU] SIS] ‘YOOD WI] 1G WO [fewea :sule}uOD aouaIajay syulq Ausnpuy ‘A}saAluQ, ployxO “‘paso|d JOOUdS ssouisng ples ‘diysuossajoid Bunisi/ 10} suoneoiddy “UOIJEWUJOJU! |el}UaPyUOD pue jeuosJad sule}UuoD pun uoneaouu uoeonpsz JeuBiy €00¢ - c007 aly 1 0949070YD 6S4A9070YHD 8S490V0HD JaquINN onl abuey a3eq AyWueny uondiuoseg we, dilud L949070HD L002 - 6661 SUaqoy Yyyased JIS JOSSaJO1g P41OJXO Jo AjissaniuA ‘eg BoualNS ayoqheg jo @SeUd MAN jo Buluado |euaysiulpy [Ello “paso|D “AS TS9GCIN TAHOVY, 284 aly feulbUC Aa|6piw jeyoey uym eouspuodseauo0g L8490~0YHD 0849070YHD asjuaD ulLieg Yyeles] ey 6249070YHO ullieg yeres| JIS 8249070YNO Bulpsiooay olpny Haou0D UOS}O/A\ 22A490V0YHO 2002 - 9002 9002 - 9002 €002 - £002 vod - c002 aly | voO0d - v00Z ayJasseo olpne | "yIEg BOUBIDS ayOIGbeg pPJOJxO Jo AjlsuaAlup ay} JO sayIULWOD JUusWAaHeUeY] ay} Jo UEWIEYD aI} BUD ye SEM YO ‘dW pue qIW Bulyeg slejsi\y UOH }Y OY] 0} Saye] Sapnjou; “UONEUWUOJU! JeENUaPyYUOD pue ayeaud suleyuoD uosuyor ue] J "YD 0} BulBuojeq Ajqissod ‘s}s9} jeoIpaw jalg Jo s}jNnseu ‘sapnjou| “Qu]U94 BU} JO UOISSAJdW! Sse ue Jo sydeuBojoud pue saiouasedsue,} ‘uljiag Ape] 0} J9}}9] ‘suleju0D “abaI]0D UOS}O/A JO UOIVEpUNOY 9} JO SOON, UlLieg Yeles], ‘7007 ABpo| psoyxO ul peysijqnd aaiyoe s,yeles] JIS uo ajolYe ‘| BuIAU| SI psoyxE, PEyUE YO Aq sejou uayUMpUeY ‘7007 yey €, suizebeyy | 4 ul peysiqnd uleg yeles| jo suaya) Aes ou} UO BjDIPe UNO Pood jo jaydold, ‘abajjoD uos}jop, pue yeles| 11S jo selouasedsuel} ‘a1jUad youeasas DIWapeoe MAU & O} SUOI}eEUOP BbeJnoOOUS - peonpoud ulyeg yeles| JIS jo sjejap jeoiudes6oig yim asnyoog ‘sapnjou| ‘yO0% EUNL Y}IOT ‘UOS}JO\\ ‘W90U0d UI UBPed-|EAOY eYyse}eN pue UeWSOH Jeze7] JO Bulpiooay ‘G00Z euNnr 4}gz Payep ‘SOI DAdf Se paso}s J9}U9D aGnjy ay} Jo sebew! JoWaju! E, Sule}UuOD ‘y00Z OUNF UO] UO aiN}oR] UIEg Yeles| Jenuuy ay} BAeb pseddojs wo, ‘pueddo}s wo] pue uewdiq useiney Wo si9}}9] Sepnjou; ‘uleds JO JUSpISasdg BUY} WO JO}}9] pue yeyun|g pineg WO. J9}}9] Sapnjouy “Ajjed1HojoudsYyO pasiuebio JON v00d - 007 2002 - c00Z SO00¢ - S002 qd 1 9002 - 1002 G00Z - S00Z 9ZA9070YND ol L oi L al b aly b aly | ol | G d|l4 ‘eouapuodsaiog jelauay sydesBojoyd s0ue}u| ‘asj}UuaD ebny aoualajay ¥ 9|I4 ‘Bouapuodsa04y jesaUay “LIVM NYO, 28} aly feulbuC € 9]I4 ‘eouapuodsauoy jesauesy “LIVM NYO, 219 aly jeulbuC Z 94 ‘AduapuodsaO0D jeIaUey “LIVM NYO, 219 aly feulbuC | ajl4 ‘aouapuodsaioy jessuay Auiog Alua}H yim eouepuodsaog ‘peso|d suonenyesbuo0D JO S1a}J97] 9B s}sonbey soudJajay “UOJEWOJU! |eUapyUOD pue jeuOsJed sule}uOD 69549070H9D JOquinn vlA90V0ND GZA90V0YND vo0dd - 002 9002 - S00Z LZ490v0Y9 0249070H9 aly L Aynueno SO0¢ - £002 aBuey a}eq €ZA90~0HO cZA90¢0ND uondiuoseq epi "YD Aq payybijybiy SUOI]DOS SWOS ‘| 00Z 19q0}DO PE UO pjay Buljoow e jo saynulw sule}uOD "Yd Aq payy6ijybiy suojoes ym pue pe}ejouue sioded surejuoD ‘Jaded |eljuapyuod duo Jo SuO!}Das pa}ybyBiy sey YH “yb jeloueuy e o} Hulyejai sleded sayiwiwog sasodind |eJauay jo Jaquunu jews sule}uoD “PsOJXO JO AjlsJOAIUP) ‘JO|JEDUeYD-2dIA\ ‘SeON7 Ul|OD YM BoUspUOdS~aJOO ‘sule}UOD SWaqoy YEN JIS JOSSaJOJd “peso|D Bunsayy ABa}e1}S jeloeds “pasolo sjuay uo Ape, Buryop, ‘pesolD uoljoejoueg — dd}}IWWOD sesodind jeiuas juswWjUIOddy - Bd}JIWWOD UOsIe!] ssoulsng vOO9070YD €099070YD cO990v0YD LOD90v0YHD 2002 - 8661 UOHE}SIUILUPYY 99070YD LO0¢ - L002 L002 - v002 9002 - 9002 L002 - L002 G00 - S007 2002 - L002 S002 - S002 G00 - 7002 “JOPSIIG ‘ayjeo}ayy Jouer 1q ‘auwelb0ld GVHD MN 2 Sapi|s uolej}uasaid Jo Adoo ‘gooz Jequiaydas Yy6 ‘JeybIH sew) ey] ‘Aingsures p07 Aq ajoiye ‘seap) jyBug sno, aseys pue Inoqubiay poos e ag, ‘sooz Jequiajdas ujp| ‘aouaiaju0D Jenuuy GVHD MN e sieded ‘gq/Go0z Jee, DIwepeoy Buling Buvo}uopy pue juowAed uo ajepdy spun Bulures| sijiy¥S seqoy, ‘sepnyjou| “playyous jo Ajissaniup ‘youeasay JO|JBOUCYD-9dIA\-O1d ‘UOSUI|WO] Y JO8d JOSSajol4 WO Jaya] ‘AUOWAaIe9 Buluado say} ye yooeds a}ouAay ay} 9AI6 0} YS Buljiaul say9] ‘sepnjouy Good ‘ewwesBod QYYD YN 9849070YHS ‘yoRssge ‘}x9} ‘syeup ‘surejuoD "SUaq UOS $,YD WOd [lew AjiwWe} SUIE}UOD OS} (SAdSW) AjalD0g JeW0}90q Sod JOOYDS JedIPa|W) Piayjeys jo AjissOAIUA G00 eunf ‘,wopbuly peyup du} Ul YOIeSSaY Diwapeoy jo uolenjeAg ay], sulIzebey| PsojxO ul ajo “AMNGSNIVS, 21 aly feulbuoC 20J6eq AiesouoH aIqISsod ‘a\|IAIN| yo Ainqsules pso7 B9UdIBJOY ‘v6 1] suanbaug }e JeEUIWIaS BDUaIDS 9J JaYyo}eU] JoueHseyy Ja}Siul) SW OU WO J9}}8] NOA yUeY} Jo Adoo ‘yes]UaD pjaWjeyus di) WogeD pueyory UOH 3Y SUL :SPIEPUL}S JOOYDS JO} }E}S JO JO}SIUI ‘di PUEIIII PIAeq ‘Ayissoniur) BuelfayZ juapiseidg ‘ayuNA ued ‘ss8doNS JO} | 4S ‘uoNeonpy JayBiy pue soyyny ‘Bulusea7 Buojayiq 10} aye}S Jo Ja}SIUI| ‘dq UOSUYOr uelyy ‘UOI}eJOge||OD Ajisuanlup-sseuisng JO MAaIAdY Wequue7 ‘juawssessy YoJeasay JO MAINEY ‘(W_LH) Ajuoujny enssiy ueWNH ‘sapnjou; "S19}97 JUeVOdUY}, a1N)) a]y |eEUIBUC S|EIIYO JUSWWLUBAOS PUR SJO}SIUI| YIM SJ9}}07] v00Z - 2002 ol L aBuey o}eq AyUueny c849070YHD Jaquinn S8490~0YHO v8490~0HO €849070YD uondiuoseg op sUaqoy YjaJeD JIS JOSSAJOld “UONEWUOJU! JeNUapyUOdD pue jeuosJed sule}uoD G00¢ - L002 “Ol WIS GO0¢ - L002 HEIS H90¢K0YD ‘peso|d siaded payejay 9 souapuodsaio0g jeiauaD LOH90V0ND 9002 Joquajdas pajep seabed awos ‘“adlAsas jeUOWAeW pue ssaUi|! SY 0} Bujejai sioded Buowe punoy ‘abaljod uos}joj, ye JUsWaBeueW pue uolesiuebo 0} Bulyejas Ajqissod saj}ou ua}Mpuey Jo yYOoge}ou ‘sule}uoD “S}SI] yooq pue aniyoe ‘sjauiqed Buljly $45 JO $}Ua}UOD By} Jo s}sI] SUIE}UOD “SJBOIYO a6a}}0D UOS}JO/AA Y}IM UOISSNosIp JO} Se}ou pa}ybybiy sureyuoo AjUO SO}ON ‘UO!}EI}SIUILUPY GLO90v0YD S}sI7] BAY 9 Bulji4 vVLO90VOND diysioyoosd Jolunr €L590v0ND 9002 - 9002 peyepun) 9002 - 9002 SO00Z - S002 S002 - S002 LOO¢ - 8661 “sajou uayMpueY ‘sule}uoD 900¢ - 9002 c00Z - L002 S00¢ - S002 “ [lenuayo, payyue uoNdas sapnjou| “UOIEWOJU! JeEHUBPYUOD pue |eUOSJad sUIe}UOD aJNpsc0J/q youn] uojenpesy cLO90v0ND ‘aujusd YOeasal DIWapeoe pasodo,d a siaded ‘saiouaiedsue} :dnolig ABayes}S Siwapeoy 3y} Jo shuljeow a1 suoded ‘sapnjou| uolepowwoooy da}IWW0y juasudojanaq ebaljoD uos}jop, aujUaD YoJeasay dIWEpeoy pesodold 9 dnolg Abajesjs olwapeoy “pasojo sayIWWOD UOHeJeUNWAaY aoussajay "YS Aq payejouue Gooz |udy Is1z uo pjay Bujeew yo saynuiw sule}u0D ‘Jaded uolssnosip QOUBUJZAOH 9y} 0} BsuOdsal BOUdJAJUOD YeIP ‘JONAIOS Ajsueaiun BueilayzZ jo jeuinor ul peysiiqnd ‘ sanisuaAiluN eseulYyD ul JUewWMOpPUy didouyjueliyd jo JuswWabeueYy UO sisfjeuy, ‘sa}ou Ua}yWMpUeY ‘sepnjou} saBaljo5 Jo soualaju0D “paso|o SMO}|24 Apog BulujaA05 pue Apog Buluseaoy ‘diyssoquiew a1 suoded :g66] ‘,a6a|09 OU} JO SOUBUIBAOS BU} UO 99}}IWWWOD-qns ay} jo HOdey, ‘sulejuoD Vd}IWWOD diysiaquiayy pue sdiysmojja4 Z0990¢0Y9 aBuey a3eq Ayueny SOD90v0YND Joquinn LLO90v0ND 01990709 6099070YD 8099070Y9 oly 1 aly 1 S00z - S002 8661 - 8661 uondiioseqg anlh 90990709 2002 - L002 Jaya}, ‘200¢ Avenuer ujg1 peyeq ‘yeoneqqes siy 0} uolsua}xa ue JO} }sanbai $,y5 0} Buleaibe 19}}07] AyYom|e}S uor JOSSOJOJY JUBPISAJg Huljoy wo J8}97 LON9070NS Z00¢ - 9002 [EDHEQqeS M90vV0YD SUaqoYy YyyaJeD JIS JOSSAaJO1g c00¢ c002 - 2002 7Z00c Jaquiajdas 6 aiodebuls SY SHaqoy Yee JIS JOSSAJOld, speas uoNdiuosu| ‘uolNduosu! pue Swe Jo yeOO YIM anbe|d uapoo/, ‘Z00c Huodeue}yemunsiH eAuey wos Yoddns pue djay JnoA je 10} syuey] aedUIS UUM ‘spaqoy YjJaIed JIS JO4, Speas UOIdUOSU] “JAAS |JELUS YOO] J@AIIS, aiodebuls ‘Ajisuaniufn jeolbojouyoe | BueAuen wo anbejg uolejyuasald corg0v0ydd BuodeueyemunsiH eAuey Wody YI LOrg0v0uD c00¢é - c00c SUONEJUBSAld £90¢0YD payepun sydesbojoud Z peyepun) syudesbojoud p uoayoun7 e BuljsoH YD vOI90v0YND v00d - v00Z sydesbojoud Z ‘ysnbny yOE payeq “ajqibeyl! einyeubis jj2WOSUIM BHulyoo] NOA jo siy} ay! }yBiwW NOA yyBnou] *(Ajpeyejeq) YOUN] S,9}8q WO [DIS] xid awOs Jo Saldod ‘yJa1eD seAaq, speaJ peo BulAuedwossy “‘swog*Z| x swog’, | Buluinseaw yoea ‘uoayoun| e Bulsoy 3]Ge} By} Jo peay oy} }e Huis YS Jo sydesHojoud snojoo om ‘sule}uoD "SWO]'OL X SWOZ'G| SeunseawW yoey ‘Hulpunowns spjaly yy Wea}s & 0} Ajiwixod ul aye] [JEWS JO puod e sjoldaq ‘siaded uos}jo\A SYS YM poly Ajjeulbuo sydesBbojyoyud snojoo yoysdeus ino} suleyuoD "y00Z Jaquiajdas 4}0Z payeq ‘swd/'Z| X Swd/*/ | Sainseaw Yyoey ‘apis}no uaye] “UOS}JO/AA ye Wea} JOIUaS sIYy YyIM Ajqissod Yy5 Jo sydesBojoud snojoo om} sule}uoy “@SJOAO UO SISAJeUYY L00z Jequiaydag ay} ul pal”, pue ,GN9 ZXO POyXO abal}oD UOsyoN SHEqoY YjJaed JIS, “SWOG' Pp] xX SWO]'O} Bulunseaw yp Jo yesyod snojoD aousl9jay sydesBbojoug edeospue 7 " SOAIYDIC puleg Ziq, peyew adojaaue jeulbuoC sydesBojoud dnoig L00¢ - 1002 ydesBojoud 1 syudesbojoud WesWOd LOI90v0YD aBuey a3eq Aynueno €019070YN9D cO|I90v0ND sydeibojoyd entl 19070Y9D Jaquinn v00d - L002 uondioseqg SUaqoy Yy}aeD JIS JOSSaJOd 2002 - LO0Z ayy 1 " SJudWAaDUeLY |eJOUN S,JUAPISAld, ‘SSHAGOY YJOeH JIS YIM payeloossy spun Aujsnpu| pue apes) jo juswpedaq, ‘ebajjog uos}o/, }e SAIIANOY jUaWdojaneg UO jUuapiIsaig ay} Aq Wodey snjejs, :200z Auenuer }si¢ uo Jesing pue juapisald Buljoy ay} 0} uanib se sodas 9aiy} sule}u0D “UONEUWOJU! JENJUBPYUOD pue JeUOSIad Ule}UDD SW}! BWOS aouaajay ‘sJoquunu auoydeje} UyyM senbea|joo/spualiy @WOS puke SJaquaW AjiWWe} JO }SI] ‘WeyWeS eueIg WO jleWwa ‘KOWC/A JW 0} J8}9] Yeup ‘asodeBuls Jo AjisuaaiuAQ jeuoenN ‘Juspisesg 8Y} 0} JO}9] Yesp ‘saeued jeuOISSajoid $45 91 SejoU Ua}UMpUeY YD Aq pjay suonisod a4 Aingsures pso7 0} [lew ‘Ja}SUYD 0} J9}}9] ‘Sepnjou| sjuewebueuy jesaun4 9 SHOday snjyejs JeHUSePYUOD abuey o}eq Anueny 2002 - 9002 al | EOM90PONO uondiuoseg ‘paso|d eouepuodseliod ant §=©Z0N90FO0ND 4J9quINN